موضوعات = توربوماشین
تأثیر شیارهای محیطی بر عملکرد یک کمپرسور گذرصوتی

دوره 53، شماره 7، مهر 1400، صفحه 4189-4202

10.22060/mej.2021.18660.6879

حسین خالقی؛ مارتین هنریچ؛ محمد جواد شهریاری


اثرات تزریق هوا در ناحیه نوک ردیف پره روتور یک کمپرسور محوری بر عملکرد آن تحت شرایط انسداد جریان در ورودی

دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، خرداد 1400، صفحه 1729-1744

10.22060/mej.2020.17268.6556

محمد حسین عباباف بهبهانی؛ علی خوش نژاد؛ رضا تقوی زنور؛ محمدرضا گودرزی


مدلسازی دینامیکی و کنترل مود لغزشی پمپ مارپیچ دوار

دوره 52، شماره 8، آبان 1399، صفحه 2277-2292

10.22060/mej.2019.15770.6198

بهنام میری پور فرد؛ امیر حسام سجادی نیا؛ فرشاد هاشمی نادر


تحلیل عددی اثر انتقال حرارت جابجایی آزاد بر پوسته کمپرسور محوری توربین گاز

دوره 52، شماره 4، تیر 1399، صفحه 797-812

10.22060/mej.2019.14621.5900

محمد ولی زاده؛ محسن بهنیا؛ علیرضا شهرابی فراهانی؛ هیوا خالدی


شبیه‌سازی جریان پایا درون گردای سامانۀ پرخوران موتور احتراق داخلی

دوره 51، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1469-1486

10.22060/mej.2018.14098.5810

مجتبی فرج پور خاناپشتانی؛ مصطفی آقامیرسلیم؛ َسید شهاب الدین علویون


تحلیل عددی گذرا یک طبقه کمپرسور تاندم

دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 399-412

10.22060/mej.2017.12446.5338

رضا شمس الدینی لری؛ ابوالقاسم مسگرپور طوسی؛ حمزه اشراقی