موضوعات = دینامیک سیالات محاسباتی
تعداد مقالات: 90
53. مطالعه تغییر شکل قطره در جریان بین دوصفحه موازی متحرک

دوره 51، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1305-1324

10.22060/mej.2018.13067.5525

مهدی سلامی حسینی؛ محمدعلی معینی؛ میرکریم رضوی آقجه؛ مهدی مصطفائیان


54. مطالعه عددی پارامترهای همودینامیکی پیوند Y بای‌پس در حالت استراحت و ورزش

دوره 51، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1325-1338

10.22060/mej.2017.12944.5479

قاسم حیدری نژاد؛ حمبدرضا باباخانی؛ علیرضا رستمی


60. شبیه‌سازی عددی و تحلیل عملکرد سامانه تمیزکننده پالس‌جت فیلتر گاز

دوره 51، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1455-1468

10.22060/mej.2018.12920.5469

امیر عارفیان؛ نوید زهتابیان رضائی؛ رضا حسینی ابرده


61. شبیه‌سازی جریان پایا درون گردای سامانۀ پرخوران موتور احتراق داخلی

دوره 51، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1469-1486

10.22060/mej.2018.14098.5810

مجتبی فرج پور خاناپشتانی؛ مصطفی آقامیرسلیم؛ َسید شهاب الدین علویون


65. بررسی تاثیر پایه بر میدان جریان باد اطراف دو ساختمان‌ هم ردیف

دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 249-260

10.22060/mej.2017.12784.5437

حمید رضا حقیقی فرد؛ محمد مهدی توکل


66. بررسی تاثیر باد کرونا بر انتقال جرم و مصرف انرژی در فرآیند خشک‌کردن جسم مرطوب

دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 281-296

10.22060/mej.2017.12573.5370

فرید دولتی؛ نیما امانی فرد؛ حامد محدث دیلمی؛ خشایار یزدانی


69. بررسی عددی و آزمایشگاهی حرکت یک شناور زیرسطحی در نزدیکی سطح آزاد

دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 347-364

10.22060/mej.2018.14029.5782

سید خلیل شریعتی؛ سیدحسین موسوی زادگان


71. تحلیل عددی گذرا یک طبقه کمپرسور تاندم

دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 399-412

10.22060/mej.2017.12446.5338

رضا شمس الدینی لری؛ ابوالقاسم مسگرپور طوسی؛ حمزه اشراقی


72. روش پیش‌شرط توانی در تسریع نرخ همگرایی جریان‌های تراکم‌ناپذیر پایا و ناپایای آشفته

دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 437-454

10.22060/mej.2017.13199.5565

پوریا اکبرزاده؛ سید معین درازگیسو؛ محمد امین شهنازی؛ احمد عسکری له‌داربنی


74. بررسی عددی تاثیر محرک پلاسما بر کارآیی خنک‌کاری لایه‌ای سوراخ تزریق لایه‌گستر

دوره 50، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1213-1228

10.22060/mej.2017.12242.5287

سامرا دولتی؛ نیما امانی فرد؛ حامد محدث دیلمی