دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

طراحی آیرودینامیکی یک هواسر ماوراء صوت بر اساس روش پیکربندی موج‌سوار مشتق از مخروط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

10.22060/mej.2023.21415.7539

رامین ابول زاده؛ محمدعلی جزووزیری؛ محمد هادی اسلامی؛ امیرحسین حسین


بررسی عددی برهمکنش سیال-سازه برای پره انعطاف پذیر غیرمتصل در پشت یک استوانه دایره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.22060/mej.2023.22073.7561

ایمان زاهد؛ یاسر امینی؛ احسان ایزدپناه


بررسی تجربی اثر پیش‌بار و چیدمان پیچ بر عملکرد اتصالات کامپوزیتی پوسته ناسل توربین بادی مگاواتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1402

10.22060/mej.2023.21559.7466

آیدین غزنوی اسگوئی؛ سید ابوالفضل موسوی ترشیزی