بررسی رفتار الیاف کربن و کولار در استوانه‌ی کامپوزیتی تحت ضربه سرعت پایین: تحلیل تجربی و عددی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمو و مدیر گروه/ گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین

2 دانشجوی دکتری مکانیک، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین

چکیده

نسبت استحکام به وزن بالا در کامپوزیت‌های زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف سبب شده است که در بسیاری از سازه‌ها و قطعات مورد توجه واقع شود. در این مقاله به تحلیل تجربی و عددی چهار استوانه کامپوزیتی تحت ضربه با سرعت پایین پرداخته شده است. ساختار این لوله‌ها به صورت فقط کربن، فقط کولار، کولار- خارج/ کربن- داخل و کربن- خارج/ کولار- داخل می‌باشد. در تست آزمایشگاهی از دستگاه ضربه‌ی سقوط آزاد با یک ضربه زننده کروی فولادی جهت اعمال ضربه بدون سرعت اولیه به نمونه‌ها استفاده شده است. در بخش عددی جهت بررسی رفتار ضربه از روش مدلسازی اجزاء محدود در نرم‌افزار آباکوس استفاده شده است. در پژوهش حاضر انواع روش‌های مدلسازی‌، فرایند مش‌بندی و انوع المان‌ها مانند پوسته معمولی، پوسته پیوسته و المان‌های جامد در نرم افزار مورد بحث قرار گرفته‌ است. همچنین ضربه زننده همانند یک قطعه صلب و استوانه‌های کامپوزیتی به صورت المان پوسته معمولی مدل‌سازی شده است. در تحقیق حاضر نیروی تماس، مدت زمان تماس و جابجایی نمونه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج می‌توان دید که الیاف کولار قابلیت جذب انرژی بیشتری را نسبت به الیاف کربن داشته و استوانه فقط کربنی بیشترین نیروی تماسی و کمترین جابجایی را در مقایسه با سایر نمونه‌ها دارد. برای صحت‌سنجی، نتایج تجربی با نتایج به دست آمده در آباکوس مطابقت داده شده است که تطابق بسیار نزدیکی بین دو نتیجه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

On the Behavior of Carbon and Kevlar Fibers in Cylindrical Composites Subjected to Low-velocity Impact: Experimental Observation and Numerical Analysis

نویسندگان [English]

  • Younes Mohammadi 1
  • Hamed Qasemi 2
  • Morteza Asadi 3
1 - Department of Mechanical Engineering, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Department of Mechanical Engineering, Young Researchers and Elite Club, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
3 Department of Mechanical Engineering, Young Researchers and Elite Club, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

High ratio of strength to weight in fiber reinforced polymer composites causes to their applications in many of the structures and components. In this study an experimental and numerical investigation on four composite cylinders’ response to low-velocity impact is carried out. The studied cylinders were considered to be carbon-only, kevlar-only, kevlar-outside/carbon-inside, and carbon-outside/kevlar-inside. The experimental impact test was applied on the samples using a drop-weight impact apparatus without initial velocity with a spherical steel impactor. In the numerical part, a finite element (FE) modeling technique has been used in ABAQUS software to investigate the impact behavior. In this paper, various types of modeling methods, meshing process and types of elements such as conventional shell, continuum shell and solid elements were discussed in the software. The issues of concern were the contact force, contact duration, and deflection of the specimens. It was found that kevlar fiber has more ability to absorb energy compared to carbon fiber and that the carbon-only specimen has the greatest contact force and the lowest deflection compared with the other samples. To validate the experimental data, they were compared with the results obtained from FE analysis and a strong concurrence was found between them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Low-velocity impact
  • cylindrical composite
  • carbon fiber
  • kevlar fiber
  • finite element modeling