تشخیص عیوب بر مبنای مدل و رفتار دینامیکی سیستم تعلیق خودرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی گروه مکانیک، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی، مشهد

چکیده

نظارت بر عملکرد سیستم‌های شاسی نقش مهمی در ایمنی و قابلیت اعتماد خودرو دارند. تاکنون روش های متنوعی برای شناسایی عیوب سیستم تعلیق که اکثر آن‌ها شامل الگوریتم‌های پیچیده و فاقد کاربری مناسب در عمل می‌باشند، ارائه شده است. در این پژوهش، راه‌کاری نو و کارآمد بر مبنای مدل و رفتار دینامیکی خودرو با قابلیت کاربرد عملی برای تشخیص دقیق و سریع عیوب سیستم تعلیق معرفی شده است. در این روش نیازی به استفاده از تجهیزات و آزمون‌های خاص جهت تشخیص عیوب نبوده و در صورت بروز عیب، در حین عبور خودرو از موانعی با دارا بودن آستانه تحریک لازم همانند سرعت‌گیرهای جاده، امکان اعلام هشدار به کاربر فراهم و موقعیت و اندازه آن تعیین می‌شود. طراحی ساختار مناسب و به‌کارگیری شبکه‌های عصبی‌فازی برای شناسایی عیوب نقش مهمی در کاهش خطای ردیابی عیوب نشان می دهند. کاهش تعداد و نوع حسگرهای مورد استفاده (تنها حسگر شتاب‌سنج) و عدم اتکا به نرخ داده‌برداری بالا از مزیت‌های دیگر روش پیشنهادی به شمار رفته، موجب استفاده آسان و کم‌هزینه می‌شوند. پس از بررسی میزان اثرگذاری شرایط و عوامل مختلف وانتخاب پارامترهای مناسب در فرایند تشخیص عیوب، صحه‌گذاری عملکرد و قابلیت پیاده‌سازی سیستم عیب‌یاب با طرح و انجام آزمایشات بررسی و نتایج تأیید می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fault diagnosis based on model and dynamic behavior of vehicle suspension system

نویسندگان [English]

  • mahdi shahab 1
  • Majid Moavenian 2
1 Department of Mechanical Engineering, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
2 Department of Mechanical Engineering, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

So far, variety of complicated and impractical algorithms have been presented to identify the suspension system faults. In this research, a new effective and practical method, based on model and dynamic behavior of the vehicle for accurate and fast fault diagnose of the suspension system has been presented. In this method, it is not necessary to use special equipment and tests to diagnosis the fault, in the event of a fault, during the passage of the vehicle from obstacles with the necessary excitation threshold such as speed bumper, the alert is given to the user and its position and size are determined. Designing the suitable structure and using neural-fuzzy networks to identify faults plays an important role in reducing the error of fault diagnosis. Reducing the number and type of sensors (using only the accelerometer) and not relying on high sample rates are other advantages of the proposed method, and make it easy to use and low-cost. After study the effectiveness of different conditions and factors and selection the appropriate parameters in the process of fault diagnosis, verification of fault diagnosis system performance and the ability to implement it by designing and doing experiments and obtaining experimental results is confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fault detection and diagnosis
  • Vehicle suspension systems
  • Dynamic behavior
  • Neuro-fuzzy network