مطالعه آزمایشگاهی نحوه انتشار شعله پیش آمیخته متان-هوا در محفظه بسته با حضور مانع متخلخل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشگاه شاهرود

3 Shahrood University of Tech, Shahrood, Iran

4 دانشکده هوا و فضای، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

نحوه انتشار و شکل جبهه شعله پیش آمیخته استوکیومتری متان-هوا در یک محفظه بسته با ابعاد cm50×11×8 و اثر مانع متخلخل با درصد تخلخل 95 با 20 حفره در اینچ مربع در مسیر جریان، مورد مطالعه آزمایشگاهی قرار گرفته است. مطالعه رفتار شعله به کمک عکس‌برداری با دوربین سرعت بالا انجام شده که جهت عکس‌برداری یک وجه محفظه با ابعادcm 8×50 از جنس پلکسی گلس شفاف ساخته شده است. تغییرات فشار داخل محفظه به کمک سنسور و مبدل فشار که در بالای محفظه نصب شده ثبت می‌گردد. نتایج برای محفظه بدون مانع فرآیند تشکیل شعله گل لاله کلاسیک در داخل محفظه بسته را به درستی نمایش می‌دهد. دامنه تغییرات فشار و محل تشکیل شعله گل لاله نیز با نمونه کارهای مرجع انطباق داشته و معتبرسازی شده است. موقعیت مکانی مانع متخلخل برای چهار فاصله مختلف cm 5، cm 10، cm 15 و cm 20 از محل جرقه مورد آزمایش قرار گرفته است. در محفظه بدون مانع شعله گل لاله در موقعیت مکانی cm 25 از محل جرقه و فاصله زمانی 50 میلی‌ثانیه از زمان تولید جرقه ایجاد شده است. نتایج برای چهار حالت با حضور مانع متخلخل نشان می‌دهد که آشفتگی ایجاد شده در میدان جریان می‌تواند موقعیت مکانی تشکیل شعله گل لاله و همچنین زمان تشکیل آن را جابجا کند. برای فاصله cm 20 مانع متخلخل از محل جرقه، آشفتگی میدان جریان به میزان حداکثر خود در بین 4 فاصله مختلف مانع رسیده و جبهه شعله با تفاوت اساسی مشابه شعله گل لاله کلاسیک تشکیل می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental study of premixed methane-air flame propagation in a closed duct with porous obstacle

نویسندگان [English]

  • Habib Kolahdooz 1
  • Mohammad Hasan Kayhani 2
  • Mohsen Nazari 3
  • Reza Ebrahimi 4
1 Shahrood Univ. of Tech.
2 Shahrood Univ.
4 KNTU
چکیده [English]

The propagation and shape of methane-air premix flame in an enclosure with dimensions of 50 × 11 × 8 cm and the effect of porous obstacle with a porosity percentage of 95 with 20 cavities per square inch in the flow path has been studied in a laboratory. The study of flame behavior has been done with high speed camera photography. One side of the enclosure is made of transparent plexiglas with dimensions of 8 x 50 cm for photographing. The pressure variations inside the enclosure are recorded with the help of a pressure sensor and converter located on top of the enclosure. The results for the unobstructed enclosure correctly represent the process of forming the classical tulip flame inside the enclosure. The range of pressure variations has been adapted to the reference samples and has been validated. The location of the porous obstacle has been tested for four different spacings of 5 cm, 10 cm, 15 cm and 20 cm from the spark location. In the chamber without obstacle, the tulip flame at a location of 25 cm from the spark and 50 ms from the time of sparking was created. The results for the four porous obstacle states indicate that the turbulence created in the flow field can change the location of formation of the tulip flame, as well as its formation time. For a distance of 20 cm the porous obstacle from the spark location, the turbulence of the flow field is at its maximum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combustion
  • Premixed methane-air
  • Porous obstacle
  • Closed duct
  • Tulip flame