بررسی تأثیر زمان شروع پاشش در موتور احتراق تراکمی کنترل واکنشی بر ظرفیت بازیافت حرارت هدر رفته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 صنعتی سهند-مهندسی مکانیک

2 دانشجو

3 استاد

چکیده

این موضوع قابل توجه می‌باشد که حدود یک سوم از انرژی ورودی به سیلندر یک موتور احتراق داخلی به کار مفید تبدیل می‌گردد و مابقی انرژی به روش‌های مختلفی تلف می‌شود. بنابراین ارائه راه‌حل‌هایی که بتواند بخشی از انرژی تلف شده موتور را بازیابی کند قابل توجه و مفید می‌باشد. در این مطالعه به بررسی تأثیر زمان شروع پاشش در موتور اشتعال تراکمی کنترل واکنشی بر ظرفیت حرارت هدر رفتی بازیافتی پرداخته شده است. پس از صحت‌سنجی نتایج، زمان شروع پاشش سوخت دیزل تغییر داده شده و اثرات آنها بر روی نابودی اگزرژی، ضریب بهره‌وری، توان خروجی از موتور و آلاینده‌های تولیدی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان دادند که با زودهنگام کردن زمان شروع پاشش سوخت پارامترهای همانند بازده قانون اول ترمودینامیک و آلاینده‌هایی از قبیل هیدروکربن‌های‌نسوخته و کربن‌مونواکسید به ترتیب افزایش و کاهش پیدا کرده‌اند. به علاوه اگزرژی حاصل از انتقال حرارت به دلیل بالا بودن انتقال حرارت در اثر بالا بودن دمای بار داخل سیلندر، افزایش یافته و همچنین بالا بودن دما باعث شده است که بازگشت‌ناپذیری به دلیل افزایش تعداد واکنش‌های شیمیایی افزایش یابد. زودهنگام کردن زمان آغاز پاشش سوخت، ضریب بهره‌وری سیستم را افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Start of Injection Timing on Waste Heat Recovery Capacity in a Reactivity Controlled Compression Ignition Engine

نویسندگان [English]

  • Elahe Neshat 1
  • mehrdad nazemian 2
  • rahim khoshbakhti 3
1 صنعتی سهند-مهندسی مکانیک
2 student
3 professor
چکیده [English]

It is noteworthy that about one-third of the input energy to the cylinder of an internal combustion engine becomes useful work and the rest of the energy is lost by various factors. Therefore, providing solutions that can recover waste heat is remarkable and useful. In the current study, the effect of the start of injection timing on the reactivity controlled compression ignition engine on the waste heat recovery capacity has been investigated. After verifying the results, diesel fuel start of injection timing has been changed and their effects on exergy destruction, waste heat recovery capacity, power output and emissions have been investigated. The results showed that the advanced start of injection timing increases engine efficiency and decreases carbon monoxide and unburned hydrocarbons emissions. In addition, heat transfer exergy has increased due to the higher in cylinder temperature, and the higher temperature has led to an increase in irreversibility due to the increased number of reactions. Advanced fuel injection timing has improved utilization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reactivity controlled engine
  • Compression ignition engine
  • Waste heat recovery
  • Injection timing
  • Utilization factor
[1] A.T. Hoang, Waste heat recovery from diesel engines based on Organic Rankine Cycle, Applied energy, 231 (2018) 138-166.
[2] J. Jadhao, D. Thombare, Review on exhaust gas heat recovery for IC engine, International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT) Volume, 2 (2013).
[3] M. Talbi, B. Agnew, Energy recovery from diesel engine exhaust gases for performance enhancement and air conditioning, Applied thermal engineering, 22(6) (2002) 693-702.
[4] A. Abusoglu, M. Kanoglu, First and second law analysis of diesel engine powered cogeneration systems, Energy Conversion and Management, 49(8) (2008) 2026-2031.
[5] K.K. Srinivasan, P.J. Mago, S.R. Krishnan, Analysis of exhaust waste heat recovery from a dual fuel low temperature combustion engine using an Organic Rankine Cycle, Energy, 35(6) (2010) 2387-2399.
[6] F. Yang, X. Dong, H. Zhang, Z. Wang, K. Yang, J. Zhang, E. Wang, H. Liu, G. Zhao, Performance analysis of waste heat recovery with a dual loop organic Rankine cycle (ORC) system for diesel engine under various operating conditions, Energy Conversion and Management, 80 (2014) 243-255.
[7] M.-H. Yang, R.-H. Yeh, Analyzing the optimization of an organic Rankine cycle system for recovering waste heat from a large marine engine containing a cooling water system, Energy conversion and management, 88 (2014) 999-1010.
[8] E. Açıkkalp, H. Aras, A. Hepbasli, Advanced exergoeconomic analysis of a trigeneration system using a diesel-gas engine, Applied thermal engineering, 67(1-2) (2014) 388-395.
[9] N. Sarabchi, R.K. Saray, S. Mahmoudi, Utilization of waste heat from a HCCI (homogeneous charge compression ignition) engine in a tri-generation system, Energy, 55 (2013) 965-976.
[10] M. Khaljani, R.K. Saray, K. Bahlouli, Evaluation of a combined cycle based on an HCCI (Homogenous Charge Compression Ignition) engine heat recovery employing two organic Rankine cycles, Energy, 107 (2016) 748-760.
[11] S. Kokjohn, R. Hanson, D. Splitter, J. Kaddatz, R. Reitz, Fuel reactivity controlled compression ignition (RCCI) combustion in light-and heavy-duty engines, SAE International Journal of Engines, 4(1) (2011) 360-374.
[12] R.D. Reitz, G. Duraisamy, Review of high efficiency and clean reactivity controlled compression ignition (RCCI) combustion in internal combustion engines, Progress in Energy and Combustion Science, 46 (2015) 12-71.
[13] Y. Li, M. Jia, Y. Liu, M. Xie, Numerical study on the combustion and emission characteristics of a methanol/diesel reactivity controlled compression ignition (RCCI) engine, Applied energy, 106 (2013) 184-197.
[14] S. Curran, R. Hanson, R. Wagner, R.D. Reitz, Efficiency and emissions mapping of RCCI in a light-duty diesel engine, 0148-7191, SAE Technical Paper, 2013.
[15] A.-H. Kakaee, P. Rahnama, A. Paykani, Influence of fuel composition on combustion and emissions characteristics of natural gas/diesel RCCI engine, Journal of natural gas science and engineering, 25 (2015) 58-65.
[16] D. Splitter, M. Wissink, D. DelVescovo, R.D. Reitz, RCCI engine operation towards 60% thermal efficiency, 0148-7191, SAE Technical Paper, 2013.
[17] K. Poorghasemi, R.K. Saray, E. Ansari, B.K. Irdmousa, M. Shahbakhti, J.D. Naber, Effect of diesel injection strategies on natural gas/diesel RCCI combustion characteristics in a light duty diesel engine, Applied energy, 199 (2017) 430-446.
[18] Y. Li, M. Jia, Y. Chang, S.L. Kokjohn, R.D. Reitz, Thermodynamic energy and exergy analysis of three different engine combustion regimes, Applied Energy, 180 (2016) 849-858.
[19] Y. Li, M. Jia, Y. Chang, G. Xu, Comparing the exergy destruction of methanol and gasoline in reactivity controlled compression ignition (RCCI) engine, 0148-7191, SAE Technical Paper, 2017.
[20] M. Mohebbi, M. Reyhanian, I. Ghofrani, A.A. Aziz, V. Hosseini, Availability analysis on combustion of n-heptane and isooctane blends in a reactivity controlled compression ignition engine, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering, 232(11) (2018) 1501-1515.
[21] H. Wang, M. Yao, R.D. Reitz, Development of a reduced primary reference fuel mechanism for internal combustion engine combustion simulations, Energy & Fuels, 27(12) (2013) 7843-7853.
[22] A. Amjad, R.K. Saray, S. Mahmoudi, A. Rahimi, Availability analysis of n-heptane and natural gas blends combustion in HCCI engines, Energy, 36(12) (2011) 6900-6909.
[23] E. Neshat, R.K. Saray, V. Hosseini, Investigation of the effect of reformer gas on PRFs HCCI combustion based on exergy analysis, International Journal of Hydrogen Energy, 41(7) (2016) 4278-4295.
[24] C. Rakopoulos, M. Scott, D. Kyritsis, E. Giakoumis, Availability analysis of hydrogen/natural gas blends combustion in internal combustion engines, Energy, 33(2) (2008) 248-255.
[25] S. Jafarmadar, N. Javani, Exergy analysis of natural gas/DME combustion in homogeneous charge compression ignition engines (HCCI) using zero-dimensional model with detailed chemical kinetics mechanism, International Journal of Exergy, 15(3) (2014) 363-381.
[26] S. Jafarmadar, P. Nemati, Exergy analysis of diesel/biodiesel combustion in a homogenous charge compression ignition (HCCI) engine using three-dimensional model, Renewable energy, 99 (2016) 514-523.