تحلیل عددی اثر اصطکاک بین الیافی پارچه تک لایه با استحکام بالا تحت نیرو بالستیک به روش اجزای محدود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی مکانیک، دانشکده مکانیک، دانشگاه زنجان ، زنجان، ایزان

2 دانشگاه زنجان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مکانیک

چکیده

اصطکاک تاثیر چشمگیری در عملکرد بالستیک الیاف آرامید دارد. در این مقاله به بررسی رفتار بالستیکی الیاف آرامید از جنس تارون و دایناما در برابر ضربه سرعت بالای پرتابه استوانه‌ای پرداخته می‌شود. از روش عددی با استفاده از دینامیک صریح نرم‌افزار آباکوس در تحلیل برخورد سرعت بالا استفاده شده است. به کمک روش عددی اثرات اصطکاک بین الیافی بر روی عملکرد بالستیک الیاف آرامید بررسی شده است. بدین منظور اثرات اصطکاک بین الیافی بر روی تغییر شکل عرضی، انرژی جذب شده و شکل‌های جذب انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج عددی نشان می‌دهد افزایش اصطکاک بین الیافی سبب کاهش قابلیت انحراف عرضی و تغییر مد پاسخ الیاف آرامید شده است. با افزایش اصطکاک بین الیافی، نرخ انرژی جذب شده به طور یکنواخت افزایش می‌یابد. این در حالی است که با افزایش اصطکاک بین الیافی، زمان شکست ابتدا کاهش و سپس افزایش یافته است، اما در ادامه دوباره روند کاهشی را طی می کند. افزایش اصطکاک بین الیافی بر شکل‌های جذب انرژی نیز تاثیر می‌گذارد. وقتی اصطکاک نزدیک صفر است، انرژی کرنش ساز و کار غالب پارچه است اما با افزایش اصطکاک بین الیافی، انرژی جنبشی به ساز و کار غالب در پارچه تبدیل می‌شود. یک مقدار مشخص برای اصطکاک بین الیافی وجود دارد که به ازای آن انرژی اتلافی ناشی از اصطکاک به مقدار بیشینه می‌رسد. ضـریب همبستگی بین سرعت باقی‌مانده شبیه‌سازی المان محدود و آزمایش تجربی 9426/0 می‌باشد که نشان‌دهنده ارتباط بسیار نزدیک نتایج تجربی و عددی حاضر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical analysis of inter-yarn friction effects on the single-layer high-strength woven fabrics under high-velocity impact

نویسندگان [English]

  • Mohammad olyaee 1
  • Isa Ahmadi 2
1 Depatment of Mechanical Engineering, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 Department of Mechanical Engineering, University of Zanjan
چکیده [English]

It is known that friction has a significant effect on determination of the ballistic impact performance of woven fabrics. In this paper the ballistic behavior of fabrics woven from Twaron and Dyneema Aramid fibers against high velocity impact of a cylindrical projectile is investigated. This paper aims to numerically figure out the effects of inter-yarn friction performance including transverse deformation of fabrics, overall energy absorption and the forms of energy absorption. The numerical results show that increasing inter-yarn friction decreases the transverse deflection abilities of the fabrics and subsequently the response modes of them will transfer from a localized response to a globalized one. With the increase of inter-yarn friction, the energy absorption rate monotonously increases, while the failure time firstly decreases and then increases but further decreases again. Increasing inter-yarn friction also affect the forms of energy absorption. Near zero friction coeficient, strain energy is the dominant failure mechanism of a fabric. With the increase of inter-yarn friction, kinetic energy becomes the dominant failure mechanism. The frictional dissipation energy absorption is maximized for a finite inter-yarn friction. Experimental results were used to validate the results. The predicted values of the model show a good agreement with the experimental data. The correlation coefficient was 0.9426, which verify the accuracy of the simulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inter-yarn friction
  • Ballistic impact
  • Transverse deflection ability
  • Aramid fiber
  • Energy Absorption