تأثیر تجمع صفحات گرافن روی مکانیزم قفل شدن نابجایی‌ها در کامپوزیت نانو چندلایه آلومینیوم/گرافن: مطالعه شبیه‌سازی دینامیک مولکولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ارگان اصلی مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی 11365-8486، تهران، ایران

چکیده

نانو ساختارهای چندلایه آلومینیوم/گرافن دارای اثر تقویتی و سفت کننده بسیار خوبی در کامپوزیت‌های آلومینیوم می‌باشند. لایه‌های گرافن به‌طور مؤثر مانع از رشد و حرکت نابجایی‌ها در زمینه آلومینیوم می‌شوند. بنابراین، خطوط نابجایی بیشتر و کوتاه‌تر در زمینه آلومینیوم بین لایه‌های گرافن رخ می‌دهد. در این مقاله، بارگذاری کششی بر روی نانوکامپوزیت‌های چندلایه آلومینیوم/گرافن با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی (MD) برای مطالعه مکانیزم قفل‌شدگی نابجایی‌ها و اثر تقویتی و سفت کنندگی آن انجام ‌شده است. هسته‌زایی، گسترش و حرکت نابجایی‌ها در زمینه آلومینیوم تحت کشش مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج نشان داد که مکانیزم تقویت زمینه آلومینیوم شامل افزایش تراکم نابجایی‌ها و انتقال تنش برشی است. علاوه بر این، اثرات تقویتی و سفت کنندگی به‌عنوان تابعی از فاصله بین صفحات گرافن (فاصله صفحات 14-4 آنگستروم) نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که فاصله صفحات گرافن نقش مؤثری در ایجاد مکانیزم قفل‌شدگی نابجایی‌ها در زمینه آلومینیوم دارند. کاهش صفحات گرافن سبب افزاش خواص مکانیکی زمینه آلومینیوم به سبب ایجاد مکانیزم قفل‌شدگی نابجایی می‌شود که این امر می‌تواند با شروع تجمع صفحات گرافن محدود شود. درنتیجه پله‌های سطحی پایدار در فاصله 12-10 آنگستروم بین صفحات گرافن توسط نابجایی‌ها با استحکام تسلیم حدودی GPa 14 و کرنش تسلیم 065/0 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of graphene sheets aggregation on the dislocation-blocking mechanism of nanolaminated aluminum/graphene composite: Molecular dynamics simulation study

نویسندگان [English]

  • Hamid Daneshmand
  • meysam Karimi
  • Masoud Araghchi
  • Masoud Asgary
Leading of Material Organization, Nuclear Science and Technology Research Institute (AEOI), P.O.Box: 8486-11365, Tehran – Iran
چکیده [English]

Aluminum/graphen nanolaminated structures have a very proper reinforcing and toughening effect on aluminum composites. Graphene layers effectively prevent the growth and movement of dislocations in the aluminum matrix. Therefore, more and shorter dislocations lines occur in the aluminum matrix between the graphene layers. In this paper, tensile tests have been performed on nanolaminated aluminum/graphene composite using molecular dynamic simulation (MD) to study the dislocation-blocking mechanism and its reinforcing and toughening effect. The nucleation, expansion, and displacement of the dislocation in the aluminum matrix were investigated under tension. The results showed that the reinforcement mechanism includes increasing displacement density and shear stress transfer. Besides, the reinforcing and toughening effects were investigated as a function of the distance between the graphene sheets (the spacing of sheets between 4-14 Å). The results showed that the distance between the graphene sheets has an effective role in creating the dislocation-blocking mechanism in the aluminum matrix. Decreased graphene sheets increase the mechanical properties of the aluminum matrix due to the dislocation-blocking mechanism, which can be limited by the onset of graphene sheet aggregation. As the result, stable steps in 10-12 Å distance between graphene sheets were obtained by dislocations with a yield strength of about 14 GPa and yield strain of 0.065.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanolaminated aluminum/Graphene nanocomposites
  • Dislocation-blocking
  • Molecular dynamics
  • Graphene sheets aggregation