انتشار امواج ترمومکانیکی در دیسک‌های حلقوی ساخته شده از مواد مدرج تابعی تحت شوک حرارتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه دینامیک جامدات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان

2 گروه علوم مهندسی، دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان، دانشگاه گیلان، رودسر، واجارگاه

چکیده

در این مقاله، به کمک تئوری کوپل ترموالاستیسیته تعمیم‌یافته لرد-شولمن و با در نظر گرفتن اثرات غیرخطی حرارتی، رفتار ترموالاستیک دیسک‌های حلقوی ساخته شده از مواد مدرج تابعی تحت شوک حرارتی داخلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین منظور، ابتدا معادلات حاکم بر مسأله در چارچوب دستگاه مختصات قطبی استخراج می‌شوند. لازم به ذکر است که برای استخراج معادلات حاکم، معادله انرژی در فرم اصلی غیرخطی خود در نظر گرفته خواهد شد. سپس، فرایند حل عددی مسأله به کمک روش تربیع دیفرانسیلی تعمیم یافته ارائه خواهد شد. در بخش نتایج، اثرات پارامترهای مهمی نظیر اندیس ماده مدرج تابعی و بزرگی شوک حرارتی اعمالی بر انتشار موج ترمومکانیکی در دیسک مورد مطالعه قرار می‌گیرند. نتایج نشان می‌دهند که با افزایش اندیس ماده مدرج تابعی، بزرگی جابجایی و تنش‌ها در گذر زمان کاهش می‌یابند. همچنین، با ارائه نتایج برای مقادیر مختلف بزرگی شوک حرارتی معلوم گردید در مقادیر بالای شوک حرارتی انجام یک تحلیل غیرخطی حرارتی ضروری است. علاوه بر این آشکار شد که با کاهش زمان آسایش، نوسانات دما کاهش می‌یابد و با افزایش این پارامتر، دامنه تغییرات دما افزایش می‌یابد، در حالی‌که فرکانس نوسانات کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Propagation of thermomechanical waves in annular disks made of functionally graded materials under thermal shock

نویسندگان [English]

  • Mehran Roghani 1
  • Hessam Rouhi 2
1 Faculty of Mechanical Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Department of Engineering Science, Faculty of Technology and Engineering, East of Guilan, University of Guilan, P.C. 44891-63157, Rudsar-Vajargah, Iran
چکیده [English]

In this paper, using the coupled Lord-Shulman generalized thermoelasticity theory and considering the nonlinear thermal effects, the thermoelastic behavior of annular disks made of functionally graded materials (FGMs) under internal thermal shock is investigated. To this end, the governing equations of problem are first derived within the framework of polar coordinates system. It should be noted that the energy equation is kept in its original nonlinear form in this derivation process. The solution procedure is then presented based on the generalized differential quadarature method. In the numerical results, the effects of important parameters such as FG index and magnitude of applied thermal shock on the propagation of thermomechanical waves in the disks are studied. The results show that with increasing the FG index, displacement and stress decrease as time evolves. Also, with presenting results for various magnitudes of thermal shock it is shown that conducting a nonlinear thermal analysis is necessary when the thermal shock magnitude is considerable. In addition, it is revealed that the fluctuations in the temperature are reduced as the relaxation time decreases. Moreover, increasing this parameter leads to the temperature variations, whereas the frequency of system decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functionally graded material
  • Generalized differential quadrature method
  • Annular disk
  • Generalized thermoelasticity
  • Thermal shock