بررسی آزمایشگاهی خواص حرارتی و مکانیکی تخته چوب فراوری شده با پوست سخت بازیافتی میوه گردو و پسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار/دانشگاه ملایر

چکیده

یکی از بحران‌های امروز قطع درختان برای تولید مصنوعات چوبی است که اثر مخربی بر محیط زیست و آب و هوای زمین داشته و تلاش برای یافتن محصول جایگزین ضروری و مهم به نظر می‌رسد. کاهش منابع چوبی طبیعی، در کنار افزایش میزان نیاز به مصنوعات چوبی، تلاش برای تولید کامپوزیت‌های بازیافتی جایگزین چوب درختان را ضروری‌تر نموده است. با توجه به اینکه ساختار پوست سخت میوه گردو و پسته در حالت عادی فقط قابلیت خرد و پودر شدن دارند، لذا می‌توان از آنها در تهیه نئوپان استفاده نمود. در این تحقیق آزمایشگاهی با استفاده از دور ریز چوب سخت میوه گردو و پسته نمونه‌های کامپوزیتی مرکب از خانواده نئوپان ساخته شد و به بررسی خواص فیزیکی آنها پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که کامپوزیت‌های ساخته شده نسبت به نئوپان معمولی چگالی بیشتری داشته و با وجود هدایت حرارتی کمی‌بالاتر، مقاومت بهتری در برابر آتش گیری دارند و زمان آتش گیری برای نمونه پوست سخت میوه گردو و همچنین گردو/پسته به ترتیب 69% و 84% نسبت به نئوپان معمولی بیشتر بوده است. کامپوزیت‌های ساخته شده بخاطر ساختار تکه ای سطح برش ناصاف‌تری داشته و در برابر خمش رفتار جسم ترد و شکننده را از خود نشان دادند. رفتار الکتریکی کامپوزیت‌های ساخته شده تفاوت قابل توجهی با نئوپان معمولی نداشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental study of thermal and mechanical properties of wood boards processed with hard recycled skin of walnut and pistachio

نویسندگان [English]

  • Seyed Sharafoddin Hosseini 1
  • Ali Shahrjerdi 2
1 Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering, Payeme Noor University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor/ Malayer University
چکیده [English]

One of the current crises is felling the trees to produce wooden accessories that have a detrimental effect on the environment and climate of the earth and efforts to find an alternative product seem necessary and important. The reduction of natural wood resources, along with the increase in the need for wood products, has made it more necessary to try to produce recycled composites that replace wood. Due to the fact that the skin structure of walnuts and pistachios can normally only be crushed and pulverized, so they can be used in the preparation of chipboard. In this experimental research composite samples composed of chipboard family were made using walnut and pistachio hardwood and their physical properties were investigated. The results showed that the composites made are denser than ordinary chipboard and despite their slightly higher thermal conductivity, they have better fire resistance. The firing time for hard skin samples of walnut fruit as well as walnut / pistachio was 69% and 84% longer than ordinary chipboard, respectively. Due to the piece structure, the composites had a smoother cutting surface and showed a Crisp and fragile body behavior against bending. The electrical behavior of the composites was not significantly different from that of ordinary chipboard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Walnut wood
  • Pistachio wood
  • wood composite
  • recycled wood