نمایه نویسندگان

آ

 • آیت، امیر تحلیل شیوه رانندگی بر اساس ثبت اطلاعات خودرو با استفاده از ماژول MPU6050 [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 6-6]
 • آجری، شهرام تحلیل اثر جذب بیومولکول فلاوین مونونوکلئوتید بر روی فرکانس طبیعی نانولوله های زیست سازگار برن-نیتریدی [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 10-10]
 • آذرافزا، رضا تحلیل دینامیکی پوسته ساندویچی با تقویت کننده های متعامد با استفاده از تئوری مرتبه بالا [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 5-5]
 • آرامش، آرش تحلیل ترمودینامیکی و ترمواکونومیکی سیستم ترکیبی مبدل حرارتی جذبی، چرخه رانکین آلی و آب‌شیرین‌کن اسمز معکوس [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 20-20]
 • آزادی، شهرام ترکیب سیستم‌های ترمز فعال و تعلیق نیمه‌فعال جهت بهبود پایداری چرخشی و غلتشی خودرو [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 8-8]
 • آزادی، محمد تحلیل حساسیت رفتار شکست در کامپوزیت کربن- اپوکسی در نرخ‌های جابجایی مختلف تحت بارگذاری مود اول کششی با آنالیز رگرسیون [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 15-15]
 • آزادی طلب، وحید مدلسازی لایه مرزی اتمسفری آشفته و پراکندگی ذرات آلاینده ریز مقیاس جامد در یک محدودة شهری به کمک الگوی شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 5-5]
 • آسمانی، سیده سمانه مقایسه تحلیل فرآیند نفوذ روی کامپوزیت الاستومری2 لایه با کامپوزیت ترموست با استفاده از معادلات جذب انرژی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 14-14]
 • آقایی، محمد شبیه‌سازی عددی ضربه قوچ ناشی از بستن سریع شیر در سیالات مختلف [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4-4]
 • آهنیان، علی تحلیل ارتعاش آزاد و پایداری خمشی-پیچشی تیر جدار نازک ماهیچه‌ای ساخته شده از مواد مدرج تابعی بر بستر الاستیک [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 10-10]

ا

 • ابراهیمی، تینا شبیه‌سازی عددی پدیده آب‌شستگی اطراف پایه استوانه‌ای در مقیاس آزمایشگاهی و بررسی اثر طوقه در کاهش آب‌شستگی با رویکردی اویلری-لاگرانژی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 6-6]
 • ابراهیمی، مسعود امکان‌سنجی فنی- اقتصادی سیستم‌های تامین انرژی از منابع تجدیدپذیر خورشیدی و زیست توده در مناطق روستایی با اقلیم سرد و خشک [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 7-7]
 • ابراهیمی ناغانی، پیمان بررسی آزمایشگاهی تأثیر سیستم تهویه انفرادی بر توزیع دما، سرعت و نارضایتی ناشی از کوران در یک محیط اداری [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 17-17]
 • ابطحی، مهدی تحلیل عددی دینامیک غیرخطی آشوبناک خودرو به همراه طراحی کنترل‌کننده آشوب به روش فازی-لغزشی ترمینال سریع [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 8-8]
 • ابوعلی، امید بررسی عددی تأثیر میزان گرفتگی رگ کرونر چپ بر روی اکسیژن رسانی به بافت رگ [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 6-6]
 • ابوفاضلی، نیما بررسی پارامترهای تأثیرگذار بر عملکرد توربین‌های بادی محور عمودی (داریوس-ساوینیوس) به صورت تجربی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 1-1]
 • اتحادی، حسین توسعه تئوری مومنتوم المان پره در جریان‌های ناپایا با در نظر گرفتن پدیده واماندگی دینامیکی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 5-5]
 • اتفاق، میر محمد شناسایی و عیب‌یابی سازه تیری شکل با استفاده از سیگنال‌های ارتعاشی بر پایه‌ مدل شبیه‌سازی‌شده، حالت سالم واقعی و شبکه عصبی کانولوشنال عمیق [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 9-9]
 • اتفاق، میر محمد عیب‌یابی سازه جکتی فراساحلی با استفاده از پاسخ‌ دینامیکی بر پایه‌ مدل شبیه‌سازی‌شده، حالت سالم مدل واقعی و شبکه عصبی خود رمزنگار عمیق [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 2-2]
 • اجاق نژاد، فرزانه مساله لمه-گونه کروی در نظریه گرادیان دوم کرنش [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 3-3]
 • احسانی، محمد مدل‌سازی پدیده تلفیق ارتعاشات و آکوستیک ناشی از تماس در تکیه‌گاه تیر اویلر-برنولی با استفاده از المان طیفی فوریه [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3-3]
 • احسانی سرشت، عباس تحلیل پایداری و بررسی پدیده‌ی جهش در ربات‌های پیوسته با محرک کابلی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 3-3]
 • احمدی، بهمن حذف نویز سیگنال های ارتعاشی ماشین های دوّار به کمک تابع چگالی احتمال، اندازه شباهت و تابع آستانه گذاری بهبود یافته [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 6-6]
 • احمدی، جواد طرح حل افزونگی عملگرها با هدف کاهش زمان محاسباتی برای ربات های موازی کابلی با در نظر گرفتن حد گسیختگی کابل [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 4-4]
 • احمدی، حامد مقایسه تحلیل فرآیند نفوذ روی کامپوزیت الاستومری2 لایه با کامپوزیت ترموست با استفاده از معادلات جذب انرژی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 14-14]
 • احمدی، حبیب بهینه‌سازی سینماتیکی موتور استرلینگ براساس افزایش کار خروجی و با درنظرگرفتن فضای اشغالی موتور [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 20-20]
 • احمدی، سلمان جابجایی صفحه‌ای جسم توسط گیرش با چند انگشت یک دست متحرک ربات تحت قید غلتش ناب [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 16-16]
 • احمدی، گودرز بررسی تاثیر مکان دریچه ورودی سیستم تهویه بر رفتار ریزگردها داخل اتاق با استفاده از روش شبکه بولتزمن چند زمانه [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 6-6]
 • احمدی، محمد حسین بهینه‌سازی سینماتیکی موتور استرلینگ براساس افزایش کار خروجی و با درنظرگرفتن فضای اشغالی موتور [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 20-20]
 • احمدیان، بهرام بررسی محاسباتی پاسخ مژک اولیه سلول به جریان سیال نوسانی با استفاده از روش برهم‌کنش سیال-سازه [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 12-12]
 • احمدی ندوشن، افشین اثر میدان مغناطیسی بر جابجایی آزاد سیال غیر‌نیوتنی در یک محفظه مربعی با چشمه حرارتی مرکزی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 18-18]
 • احمدی ندوشن، افشین مطالعه عددی جریان انتقال حرارت جابجایی توأم سیال بینگهام در بین دو استوانه هم‌مرکز [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 20-20]
 • ادیبی، حامد بررسی تجربی و عددی رفتار خستگی قطعات پلی‌لاکتیک اسید تولید شده به روش ساخت افزایشی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 17-17]
 • اردکانی، احسان بررسی تجربی جریان هوا پایین دست مدل مثلثی در زوایای مختلف [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 7-7]
 • اردکانی، محمدعلی بررسی تجربی جریان هوا پایین دست مدل مثلثی در زوایای مختلف [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 7-7]
 • ارغند، حسام الدین تخمین عمر مفید باقی‌مانده یاتاقان غلتشی با استفاده از داده‌های روش شاکپالس و ارتعاشات و به‌کارگیری شبکه عصبی پیشخور [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 9-9]
 • ازادی، ناهید تحلیل حرارتی دیوار خورشیدی مجهز به سلول‌های فتوولتائیک و مواد تغییر فازدهنده [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 13-13]
 • ایزدی، رضا بررسی عددی دینامیک قطرات غیرنیوتنی کارئو تحت پدیده الکترووتینگ [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 1-1]
 • اژدری مقدم، مهدی بررسی تاثیر غلظت هوای جریان بر فاصله‌ی بین هواده‌های تندآب سرریز [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 2-2]
 • اسدی، عباس طراحی الکترودهای انگشتی متداخل با فاصله متغیر در طول تیر برای بهبود عملکرد نانوژنراتورهای یک‌سرگیردار بر اساس لایه نازک پیزوالکتریک [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 18-18]
 • اسدی، علی مطالعه ی آزمایشگاهی اثر چرخش جت سیال بر پرش های هیدرولیکی دایروی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 3-3]
 • اسدی گرجی، حسن استفاده از چاه انرژی غیرخطی، برای بهبود رفتار دینامیکی ورق مستطیلی تحت جریان آیرودینامیکی مافوق صوت با زوایای مختلف [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 6-6]
 • اسماعیلی ترکانپوری، کاوه آنالیز حساسیت کلی پارامترهای نانوماشینکاری با استفاده از میکروسکوپ روبشی حرارتی دینامیکی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 19-19]
 • اسماعیل زاده، اسماعیل مطالعه تجربی تأثیر ویژگی‌های فیزیکی سیال و دمای کارکرد بر روی انتقال گرما در پمپ رسانشی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 15-15]
 • اشرفی، علی کنترل کوادروتور با الگوریتم بهینه غیرخطی وابسته به حالت و تحلیل رفتار دینامیکی آن تحت اثر میدان باد [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2-2]
 • اشرفی خراسانی، نریمان تحلیل پایداری سیال غیر‌نیوتنی رقیق‌شونده درهندسه تیلور کوئت با فرض شکاف باریک و حرکت خطی استوانه داخلی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 5-5]
 • اشمودر، زیگفرید بررسی رفتار میکرومکانیکی فولاد فریتی-مارتنزیتی تحت بارگذاری‎های پیچیده [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 16-16]
 • اصغرزاده، علیرضا اندازه گیری ضریب انتقال حرارت جریان جوشش مادون سرد در فضای بین دو لوله دایروی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 14-14]
 • اصفهانیان، وحید مطالعه تقاضای انرژی خودرو با در نظر گرفتن توان اتلافی اصلاح شده تایر [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 11-11]
 • اعظمی، بهنام مدل سازی گذرای عددی و بررسی تجربی اثر بافت سطح بر روانکاری الاستوهیدرودینامیک [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 6-6]
 • افتخاری، مجتبی پایداری و دوشاخگی تیر دوار با سرعت دوران متغیر [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 4-4]
 • افتخاری، ملیحه پایداری و دوشاخگی تیر دوار با سرعت دوران متغیر [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 4-4]
 • افخمی، سینا بررسی عددی اثرات کاهش لحظه‌ای سطح مقطع یک دیفیوزر خروجی گاز مافوق‌صوت [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 7-7]
 • افشاری، ابراهیم بررسی عملکرد اضافه کردن لایه های پخش گاز اطراف غشا مرطوب ساز غشایی برای کاربرد پیل سوختی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 18-18]
 • افشاری، عباس تحلیل عددی پارامتر‌های موثر بر آلودگی صوتی لبه فرار جریان لایه مرزی آشفته [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 8-8]
 • افضلیان، مهدی ارزیابی تجربی تأثیر جهت جریان ورودی بر الگوی جریان و دما در اتاقی با سیستم توزیع هوای زیر سطحی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 18-18]
 • اقبال، منوچهر طراحی، ساخت و مطالعه آزمایشگاهی میکروکانال مارپیچی جداساز ذرات در سیستم‌های میکروسیالات گریز از مرکز [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1-1]
 • اقبالی، محمدرضا بررسی ارتعاشات آزاد یک نانو تیر مدرج هدفمند طولی به همراه جرم متمرکز با استفاده از روش عددی جدید توسعه تقریبی و تئوری غیرموضعی گرادیان کرنشی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 8-8]
 • اکبری، داود ارزیابی غیرمخرب ترک‌های داخلی در مواد مرکب تقویت شده با الیاف شیشه به کمک روش تداخل‌سنجی برشی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 18-18]
 • اکبری، سپیده مدلسازی سینماتیکی ربات نرم فضایی به روش تحلیلی بهبودیافته مبتنی بر رباتهای سری [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 2-2]
 • اکبرزاده، صالح مدل سازی گذرای عددی و بررسی تجربی اثر بافت سطح بر روانکاری الاستوهیدرودینامیک [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 6-6]
 • اکبرزاده، علی تحقیق تجربی و عددی ضریب اثربخشی خنک‌کاری لایه‌ای در نوک پره توربین دارای اسکوئیلر [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 10-10]
 • الهدادی، نازیلا بررسی عددی عملکرد فرآیند تولید هیدروژن با بازگردانی محصولات گازی در ورودی راکتور [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 19-19]
 • امامیان، امین حل تحلیلی انتقال حرارت در یک مخروط ساخته شده از مواد مدرج تابعی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 14-14]
 • امانی فرد، نیما تحلیل عددی قدرت جریان ثانویه ناشی از محرک الکتروهیدرودینامیک در یک کانال مسطح [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 3-3]
 • امانی فرد، نیما بررسی عددی تاثیر خواص ترموفیزیکی نانو سیال روغن ترانسفورماتور بر مشخصه‌های جریان سیال و انتقال حرارت در یک لوله افقی در حضور میدان مغناطیسی غیر یکنواخت [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 13-13]
 • امجدی گلپایگانی، اشکان تحلیل غیر خطی ناپایداری نوسانات موج چگالی در فرایند جوشش درون یک کانال با استفاده از یک مدل تحلیلی جدید [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 9-9]
 • امجدی گلپایگانی، اشکان مدلسازی و تحلیل پارامتری پایداری سیال دوفاز در فرایند جوشش در یک کانال حرارتی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 11-11]
 • امجدی منش، حسین بررسی عددی تأثیر میزان گرفتگی رگ کرونر چپ بر روی اکسیژن رسانی به بافت رگ [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 6-6]
 • امیری دلویی، امین بررسی تاثیر مکان دریچه ورودی سیستم تهویه بر رفتار ریزگردها داخل اتاق با استفاده از روش شبکه بولتزمن چند زمانه [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 6-6]
 • امیری دلوئی، امین حل تحلیلی انتقال حرارت در یک مخروط ساخته شده از مواد مدرج تابعی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 14-14]
 • امینی، حسن بررسی رشد ترک در دو ساختار لایه نشانی شده و ایده‌آل Ti/TiN با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 9-9]
 • امینی فروشانی، جواد شبیه‌سازی عددی استخر خورشیدی گرادیان نمک بااستفاده از تابع تخمین شدت تابش خورشیدی به همراه اثر سایه دیوارها [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 18-18]
 • انصاری، محمد بررسی تجربی انتقال حرارت و افت فشار در کانال گرمکن هوای خورشیدی دارای دندانه‌های سوراخ دار [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 17-17]
 • ایوبی ایوبلو، کسری بررسی انتقال حرارت سیالات غیرنیوتونی شبه‌پلاستیک در مبدل‌های حرارتی متخلخل [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 17-17]

ب

 • بابایی، هاشم تغییرشکل پلاستیک ورق‌های آلومینیومی تقویت‌شده با روکش پلی‌اوره تحت بار دفعی: بررسی تجربی و مدل‌سازی با شبکه‌ی عصبی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 14-14]
 • بابایی، هاشم اثر بارگذاری دفعی شدید روی عمکرد ساختارهای دولایه [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 14-14]
 • بابایی، هاشم بررسی رفتار نفوذ در اهداف تک و چندلایه فلزی تحت ضربه پرتابه [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 16-16]
 • بابایی، هاشم بررسی تجربی و مدل‌سازی ریاضی پاسخ ورق‌های فلزی مدور تحت بارگذاری دینامیکی شدید پی در پی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 16-16]
 • باجلان، سیما مدلسازی جریان و انتقال حرارت دوفازی داخل کانال و اطراف لوله با روش لتیس بولتزمن [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 12-12]
 • بازارگان، مجید بررسی تجربی انتقال حرارت و افت فشار در کانال گرمکن هوای خورشیدی دارای دندانه‌های سوراخ دار [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 17-17]
 • بازرگان لاری، یوسف کنترل میزان تزریق ویروس آنکولیتیک با در نظر گرفتن تاخیر زمانی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 6-6]
 • باستی، علی آنالیز حد شکل پذیری ورقهای فلزی براساس پدیده گلویی موضعی ورتکس و معیار آسیب نرم [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 17-17]
 • باصفا، رضا بررسی خواص مکانیکی گرافن های مارپیچ چندلایه با مشخصات هندسی متفاوت با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 13-13]
 • باغانی، مصطفی مدلسازی اجزا محدود یک برداشت کننده انرژی نوآورانه با استفاده از آلیاژ حافظه دار مغناطیسی بر پایه تیر موج‌دار و بررسی پارامترهای موثر بر آن [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 7-7]
 • باغانی، مصطفی مدلسازی اجزا محدود جایگذاری استنت آلیاژ حافظه‌دار در رگ با در نظر گرفتن آسیب وارد به رگ [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 11-11]
 • باقری، احمد حذف نویز سیگنال های ارتعاشی ماشین های دوّار به کمک تابع چگالی احتمال، اندازه شباهت و تابع آستانه گذاری بهبود یافته [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 6-6]
 • باقری اسفه، حامد مقایسه شریان های کاروتید طبیعی و مصنوعی در حالت های سالم و گرفته با در نظر گرفتن اثر خون بر دیواره الاستیک رگ [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 4-4]
 • باهری اسلامی، سیما شبیه سازی انرژی، اگزرژی و اقتصادی یک گلخانه نیمه خورشیدی با راستی آزمایی تجربی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 20-20]
 • باهری اسلامی، سیما بررسی تجربی تاثیر موانع در افزایش راندمان حرارتی آبگرمکن مخزن‌دار گازسوز [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 19-19]
 • باهوش کازرونی، رضا بررسی انتقال حرارت سیالات غیرنیوتونی شبه‌پلاستیک در مبدل‌های حرارتی متخلخل [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 17-17]
 • باورساد، آنا کنترل بهینه غیرخطی برای یک پروتز رباتیکی باﻻی زانوی فعال با استفاده از رویکرد معادله ریکاتی وابسته به حالت [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 5-5]
 • بختیاری نژاد، فیروز تحلیل ارتعاشات غیر‌خطی الکتروآیروالاستیکی یک عملگر لایه‌ای نانو‌کامپوزیت [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 7-7]
 • بخششی، علی تاثیر دقت پارامتر مقیاس طول بر فرکانس های طبیعی میکرو ورق مستطیلی متخلخل مرتعش [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 9-9]
 • بید آبادی، مهدی ارائه مدل تحلیلی احتراق غیر پیش آمیخته ابر ذرات تیتانیوم در هندسه جریان متقابل [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 13-13]
 • بِدرام، احمد بررسی تحلیلی عددی تولید قطرات غیرهم‌اندازه سیال اتساعی در اتصال Tشکل با شاخه‌های غیرهم‌طول [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 4-4]
 • بدری قویفکر، حبیب طراحی و شبیه سازی یک حسگر زیستی براساس آرایه نوسانگرهای میکروالکترمکانیکی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 5-5]
 • براتی، ابراهیم شبیه‌سازی عددی استفاده همزمان تهویه طولی و مکش دود از سقف در آتش‌سوزی داخل تونل‌ها [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 18-18]
 • براتی، امیرحسین تشخیص و جداسازی عیب مبتنی بر فیلتر کالمن مقاوم در سیستم‌های زمان گسسته با نامعینی تصادفی و کران‎دار [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 4-4]
 • برزگری، محمد مهدی آنالیز مودال عددی و آزمایشگاهی پیل‌سوختی 400 وات [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 9-9]
 • برزگری، محمد مهدی بررسی تجربی و شبیه‌سازی تغییر شکل مومسان صفحات دوقطبی فلزی با الگوی شیار موازی مارپیچ [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 18-18]
 • بریمانی ورندی، ابوذر جوشکاری نقطه‎ای اغتشاشی اصطکاکیِ الکتروپلاستیک برای اتصال‎دهی آلومینیوم 6T-6061 به فولاد گالوانیزه 590DP [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 19-19]
 • بریمانی ورندی، ابوذر امکان‎سنجی شکل‎دهی تدریجی تک‎نقطه‎ای کانوپی هواپیما از ورق‎ پلی‎کربنات: تاثیر استراتژی مسیر و دوران ابزار بر دقت هندسی و شفافیت ظاهری [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 20-20]
 • بزرگمهر، نسرین بررسی اثر بازتاب دیواره‌های درونی مخزن فرابنفش بر غیرفعال‌سازی میکروارگانیزم موجود در آب با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 4-4]
 • بزرگمهریان، مریم بررسی تجربی ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد ناسلت، در نانوسیال آب/کربن [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 15-15]
 • بستانی، حدیث بررسی تجربی ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد ناسلت، در نانوسیال آب/کربن [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 15-15]
 • بشیرنژاد، کاظم بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانوسیال کربوکسیل نانولوله‌های کربنی چند جداره در لوله حرارتی نوسانی سه بعدی [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 19-19]
 • بیگلری، حامد به کارگیری روش میرایی شانت به منظور کاهش ارتعاشات صفحه‌ای پره توربین باد مقیاس کوچک با در نظر گرفتن اثر کوپلینگ ارتعاشات [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2-2]
 • بنی اسد عسکری، اقبال تحلیل ترمودینامیکی و ترمواکونومیکی سیستم ترکیبی مبدل حرارتی جذبی، چرخه رانکین آلی و آب‌شیرین‌کن اسمز معکوس [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 20-20]
 • بناکار، فرزاد ارزیابی غیرمخرب ترک‌های داخلی در مواد مرکب تقویت شده با الیاف شیشه به کمک روش تداخل‌سنجی برشی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 18-18]
 • بهرامی، محمدامین بررسی اثر هم افزایی نانو اکسیدگرافن کاهش یافته و نانولوله کربنی چند جداره بر روی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت اپوکسی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 13-13]
 • بهرامی جو، بهزاد طراحی بهینه چندهدفه انواع سیستم‌ها در دامنه‌‌های مختلف، به‌وسیله ادغام دو روش باندگراف و برنامه‌ریزی ژنتیک [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 20-20]
 • بهروش، امیرحسین بررسی تاثیر پارامترهای فرآیند چاپ سه‌بعدی FDM بر رفتار تغییرشکل ساختارهای چهاربعدی ساخته شده با پلی‌لاکتیک اسید [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 20-20]
 • بهزاد، مهدی تخمین عمر مفید باقی‌مانده یاتاقان غلتشی با استفاده از داده‌های روش شاکپالس و ارتعاشات و به‌کارگیری شبکه عصبی پیشخور [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 9-9]
 • بهزادمهر، امین ساخت و مشخصه یابی نانوژنراتور انعطاف پذیر با استفاده از پدیده الکترووتینگ معکوس [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 16-16]
 • بهمنی، احسان شبیه سازی یک بعدی احتراق ترکیب های مختلف گاز طبیعی غنی شده با هیدروژن [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 5-5]
 • به مونسی، سید امیر مقایسه تئوری عملکرد حرارتی و الکتریکی 8 مدل کلکتور فتوولتائیک-حرارتی نوع ورق و لوله برای سیال آب [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 9-9]

پ

 • پاسدارشهری، هادی بررسی تجربی تابش گونه‌های احتراقی در تعیین نسبت هم‌ارزی در مشعل شعله سطحی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 4-4]
 • پاسدار شهری، هادی شبیه‌سازی پویای خنک‌کننده جاذب رطوبت دسیکنت با استفاده هم‌زمان از انرژی‌های تجدید پذیر خورشیدی و زمینی در آب و هواهای گرم و مرطوب [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 12-12]
 • پاسدار شهری، هادی شبیه‌سازی دقیق و سریعتر از زمان واقعی جریان هوا در ساختمان با استفاده از دینامیک سیالات سریع [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 10-10]
 • پاسدار شهری، هادی مقایسه‌ی مدل احتراقی فلیملت آرام و اضمحلال گردابه در شبیه‌سازی آتش در ساختمان [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 12-12]
 • پاسدار شهری، هادی بررسی عددی آتش در ساختمان در شرایط بیشینه و کمینه تهویه طبیعی با استفاده از مدل احتراقی اف.جی.ام [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 15-15]
 • پاشایی، ناصر مطالعه تجربی و عددی برداشت انرژی از اسلاشینگ یک سیال و عملکرد آن در دستگاه صفحه تراش [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 9-9]
 • پاشائی، محمد هادی صحه‌گذاری تجربی شناسایی غیرمستقیم شکل مود پل با استفاده از نسبت انتقال‌پذیری وسیله‌نقلیه عبوری [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 7-7]
 • پاکروان، حسینعلی بررسی عددی تأثیر میزان گرفتگی رگ کرونر چپ بر روی اکسیژن رسانی به بافت رگ [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 6-6]
 • پایگانه، غلامحسن تحلیل ناپایداری دینامیکی تیر ساندویچی ضخیم با هسته انعطافپذیر تابعی تحت اثر نیروی تعقیب کننده [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 11-11]
 • پیرهادی، ابراهیم بررسی تجربی و تئوری بار بحرانی در نمونه های چندلایة کامپوزیتی حاوی شیار U شکل، تحت بارگذاری برش درون صفحه ای [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 15-15]
 • پرهیزکار یعقوبی، محمد تحلیل دوبعدی الکتروالاستیک استوانه‌های جدار ضخیم پیزوالکتریک با استفاده از نظریه‌های تغییر شکل برشی و پتانسیل الکتریکی مرتبه‌ی یک [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 8-8]
 • پیش بین، اسماعیل طراحی، ساخت و مطالعه آزمایشگاهی میکروکانال مارپیچی جداساز ذرات در سیستم‌های میکروسیالات گریز از مرکز [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1-1]
 • پشتان، جواد کنترل آبشاری ارتفاع ربات بال‌زن با بال‌های دوتکه و آیرودینامیک شبه‌پایا [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 6-6]
 • پیکانی، پانته آ تحقیق تجربی و عددی ضریب اثربخشی خنک‌کاری لایه‌ای در نوک پره توربین دارای اسکوئیلر [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 10-10]
 • پهلوانی نژاد، نادیا تاثیر حفره در مولد گردابه مستطیلی شکل بر عملکرد حرارتی-هیدرودینامیکی مینی‌کانال [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 11-11]
 • پهنابی، امیرحسین بررسی آزمایشگاهی سیستم کنترل سطح آب جداساز مایع-گاز در پیل سوختی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 17-17]
 • پورسعیدی، اسماعیل بررسی رشد ترک در دو ساختار لایه نشانی شده و ایده‌آل Ti/TiN با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 9-9]
 • پورقلی، مهدی مدلسازی، طراحی و تحلیل تعلیق صندلی مبتنی بر ساختار سختی منفی به منظور بهبود محیط ارتعاشی خلبان هلیکوپتر [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 7-7]
 • پورکمالی انارکی، علی بررسی رفتار میکرومکانیکی فولاد فریتی-مارتنزیتی تحت بارگذاری‎های پیچیده [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 16-16]
 • پورمرادی، علی کنترل کوادروتور با الگوریتم بهینه غیرخطی وابسته به حالت و تحلیل رفتار دینامیکی آن تحت اثر میدان باد [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2-2]
 • پورموید، علیرضا تحلیل دینامیکی پوسته ساندویچی با تقویت کننده های متعامد با استفاده از تئوری مرتبه بالا [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 5-5]

ت

 • تاج فر، مهران بررسی تجربی جت‌های مایع مستطیلی تزریق شده به درون ‌‌‌‌‌‌جریان گازی عرضی فروصوت [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 1-1]
 • ترابی، امیر مدل سازی گذرای عددی و بررسی تجربی اثر بافت سطح بر روانکاری الاستوهیدرودینامیک [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 6-6]
 • ترابی، علیرضا بررسی تجربی و تئوری بار بحرانی در نمونه های چندلایة کامپوزیتی حاوی شیار U شکل، تحت بارگذاری برش درون صفحه ای [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 15-15]
 • ترابی آزاد، مسعود بررسی فرایند تولید هیدروژن به روش اکسیداسیون جزئی گاز طبیعی در یک مبدل غیر کاتالیسیتی بزرگ و مقایسه آن با فرایند رفرمینگ متان در مبدل کاتالیستی کوچک [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 11-11]
 • تقی زاده، مصطفی ارزیابی عملکرد سینماتیکی و دینامیکی یک ربات موازی چهار درجه آزادی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1-1]
 • تقی زاده، مصطفی مطالعه تاثیر افزودن ذخیره‌کننده زمان کوتاه بر عملکرد حلقه بسته توربین باد هیدرواستاتیک در حضور جریان باد آشفته [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 1-1]
 • تقی زاده، مصطفی کنترل تحمل پذیر عیب فعال بر مبنای رهیافت مد لغزشی ترمینال انتگرالی پسگام تطبیقی برای ربات‌های اسکلت خارجی پایین تنه [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 1-1]
 • تقوی پور، امیر تحلیل شیوه رانندگی بر اساس ثبت اطلاعات خودرو با استفاده از ماژول MPU6050 [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 6-6]
 • تقوی زنور، رضا تحقیق تجربی و عددی ضریب اثربخشی خنک‌کاری لایه‌ای در نوک پره توربین دارای اسکوئیلر [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 10-10]
 • تقوی زنور، رضا اثرات تزریق هوا در ناحیه نوک ردیف پره رتور یک کمپرسور محوری بر عملکرد آن تحت شرایط انسداد جریان در ورودی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 3-3]
 • تیلور، رابرت بررسی استفاده از فیلتر طیفی ترکیبی نانوسیال-ماده تغییر فاز دهنده در سیستم فتوولتاییک/حرارتی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 19-19]
 • تیموری، سعید بررسی آزمایشگاهی اثرات دمای هوای سرمایشی ورودی در سیستم توزیع هوای زیر سطحی بر احساس حرارتی موضعی ساکنان [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 11-11]
 • تیموری، سعید ارزیابی تجربی تأثیر جهت جریان ورودی بر الگوی جریان و دما در اتاقی با سیستم توزیع هوای زیر سطحی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 18-18]
 • تیمورتاش، علیرضا بررسی تجربی جریان هوا پایین دست مدل مثلثی در زوایای مختلف [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 7-7]
 • تیمورتاش، علیرضا مطالعه ی آزمایشگاهی اثر چرخش جت سیال بر پرش های هیدرولیکی دایروی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 3-3]
 • توکل، فرداد تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت جابجایی طبیعی در محفظه ی قطاعی گرم شده از کف با استفاده از لایه ی متخلخل [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 15-15]
 • توکلی دستجرد، فاطمه تولید بخار با استفاده از انرژی خورشید و محلی سازی نور در سطح چوب کاج [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 18-18]

ث

 • ثنائی، حسن مطالعه عددی و بررسی اثر میدان مغناطیسی بر میدان سرعت و افت فشار در بلنکت دوتائی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 6-6]

ج

 • جابری، امین بررسی تجربی جت‌های مایع مستطیلی تزریق شده به درون ‌‌‌‌‌‌جریان گازی عرضی فروصوت [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 1-1]
 • جامی الاحمدی، امیر احمد بررسی تجربی جوشش استخری نانوسیال اکسید مس روی سطح تخت مسی و اندازه گیری شار حرارت بحرانی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 20-20]
 • جعفری، حمید بررسی انتشار موج در نانوبیوفیلترهای معماری شده فراکتالی مثلث‌های مرکز جرم ثابت مبتنی بر میکروتوبول‌ها [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 11-11]
 • جعفری، ساناز مدل‌سازی تحلیلی سرعت زاویه‌ای حد الاستیک در دیسک‌ دوار مدرج تابعی تحت شرایط بارگذاری مکانیکی-حرارتی [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 11-11]
 • جعفری، علی اصغر افت انتقال صوت پوسته های مخروطی ناقص با مواد متخلخل [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 15-15]
 • جعفری، محرم تحلیل ترمودینامیکی سیستم تولید توان بر مبنای پیل سوختی اکسید جامد مجهز به ریفرمر خارجی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 18-18]
 • جعفری، محرم مطالعه تجربی تأثیر ویژگی‌های فیزیکی سیال و دمای کارکرد بر روی انتقال گرما در پمپ رسانشی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 15-15]
 • جعفری، محمد بررسی تجربی اثر نوع‌ تقویت‌کننده نانوساختار بر خواص مکانیکی و سایشی نانوکامپوزیت‌های زمینه اپوکسی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 15-15]
 • جعفرکاظمی، فرزاد مقایسه تئوری عملکرد حرارتی و الکتریکی 8 مدل کلکتور فتوولتائیک-حرارتی نوع ورق و لوله برای سیال آب [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 9-9]
 • جلالی اقچای، عبدالحسین جوشکاری نقطه‎ای اغتشاشی اصطکاکیِ الکتروپلاستیک برای اتصال‎دهی آلومینیوم 6T-6061 به فولاد گالوانیزه 590DP [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 19-19]
 • جمالی، علی طراحی بهینه چندهدفه انواع سیستم‌ها در دامنه‌‌های مختلف، به‌وسیله ادغام دو روش باندگراف و برنامه‌ریزی ژنتیک [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 20-20]
 • جمشیدی، کمال طراحی و پیاده‌سازی کنترل‌کننده‌های عصبی یادگیرنده عمیق در مقایسه با کنترل‌کننده‌های کلاسیک در کاربرد ماشین خودران [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 3-3]
 • جهانبخشی، اکرم اثر میدان مغناطیسی بر جابجایی آزاد سیال غیر‌نیوتنی در یک محفظه مربعی با چشمه حرارتی مرکزی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 18-18]
 • جهانشاهی جواران، ابراهیم تحلیل ترمودینامیکی و ترمواکونومیکی سیستم ترکیبی مبدل حرارتی جذبی، چرخه رانکین آلی و آب‌شیرین‌کن اسمز معکوس [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 20-20]
 • جهانگیریان، علیرضا بررسی عددی اثر هندسه‌ی افزونه نوک پره‌ی یک توربین باد محور افقی بر افزایش توان تولیدی آن [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2-2]
 • جوادی، سید محمد مطالعه عددی و بررسی اثر میدان مغناطیسی بر میدان سرعت و افت فشار در بلنکت دوتائی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 6-6]
 • جوادی، علی یار شبیه‌سازی راکتور فتوکاتالیستی به روش حجم محدود و جهت‌های مجزا و مطالعات پارامتریک [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 16-16]
 • جوادی، مسعود قابلیت اطمینان آستانه وقوع فلاتر صفحه چندلایه کامپوزیتی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 10-10]
 • جوان نژاد، رضا تحلیل تشخیصی و پیش‌بینی توربولانس هوای صاف منطقه خاورمیانه به ویژه ایران [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 6-6]
 • جواهرده، کورش شبیه سازی عددی انتقال حرارت جریان مغشوش نانو سیال غیرنیوتنی در مبدل حرارتی دولوله ای مارپیچ [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 16-16]
 • جودت، امین مطالعه آزمایشگاهی تزریق بخار آب و ترکیبات نفتی توسط نبولایزر بر راندمان و آلایندگی شعله گاز طبیعی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 3-3]
 • جوزدانی، غلامرضا مدل‌سازی هندسی نیروهای برش در فرآیند فرزکاری با ابزار فرز انگشتی با لبه‌های برنده تحت زاویه تنظیم 45 درجه [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 17-17]

چ

 • چلوئی دارابی، علی بررسی رفتار میکرومکانیکی فولاد فریتی-مارتنزیتی تحت بارگذاری‎های پیچیده [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 16-16]
 • چهاردولی، حسین پایدارسازی زاویه‌ای کوادروتور با استفاده از کنترل‌کننده فازی تطبیقی تناسبی-انتگرالی-مشتقی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 3-3]
 • چهاردولی، حسین کنترل جریان‌های ترافیکی هوشمند ناهمگن با ساختار دوسویه و در حضور داده‌های ازدست رفته، تاخیر ارتباطی زمان-متغیر و تاخیر عملگری [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 7-7]
 • چهاردولی، محمد مدل‌سازی انتقال خرده‌های حفاری توسط فوم در شرایط یک چاه افقی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 3-3]
 • چوبداررحیم، فرزاد بررسی پارامترهای ترموهیدرولیکی محفظه ایمنی راکتور در اثر حادثه شکسته شدن شاخه سرد خنک‌کننده [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 14-14]

ح

 • حاتمی نسب، محسن بررسی عددی اثرات کاهش لحظه‌ای سطح مقطع یک دیفیوزر خروجی گاز مافوق‌صوت [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 7-7]
 • حاجی احمدی، فریما مدل سازی دینامیکی و کنترل یک ربات پاک‌ کننده برای مزارع خورشیدی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3-3]
 • حاج‌باقری، محمد حسن بررسی روابط تحلیلی و مدل ‌سازی کمانش غیر خطی در فانوسی‌ها [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 4-4]
 • حاجی زاده، محسن طراحی قانون هدایت کنترل مود لغزشی به منظور کنترل زمان برخورد با هدف مانوردار [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 14-14]
 • حاجی زاده، محسن تخمین سریع جهت‌گیری اولیه ناوبری اینرسی براساس فیلتر کالمن و مشاهده‌گر مود لغزشی مرتبه بالا [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 9-9]
 • حاج لطفعلیان، مصطفی داده‌برداری سه‌بعدی از سطح پشت به منظور کمی‌سازی انحنای مهره‌ها بدون نیاز به مارکرگذاری [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 13-13]
 • حایری یزدی، محمدرضا مطالعه تقاضای انرژی خودرو با در نظر گرفتن توان اتلافی اصلاح شده تایر [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 11-11]
 • حایری یزدی، محمدرضا بررسی انتشار موج در نانوبیوفیلترهای معماری شده فراکتالی مثلث‌های مرکز جرم ثابت مبتنی بر میکروتوبول‌ها [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 11-11]
 • حامد، محمد علی کنترل ترکیبی پایداری طولی و جانبی در خودروهای سواری با در نظر گرفتن دینامیک موتور و استفاده از الگوریتم کنترل فراپیچشی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 17-17]
 • حامدی، محمدحسین مدل‌ عددی مبتنی بر تصویر برای دارورسانی به تومورهای جامد [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 5-5]
 • حبیب نژاد کواریم، محرم طراحی مسیر و کنترل ربات سیار اجتماعی در محیط با موانع متحرک به‌منظور رسیدن به هدف سیار با استفاده از کنترل فازی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 19-19]
 • حبیب نژاد لداری، بهنام بررسی تجربی مقاومت حرارتی لوله‌های گرمایی مستقیم با سرمایش دو انتها و گرمایش از وسط در زاویه شیب‌های مختلف [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 19-19]
 • حیدری، کاظم طراحی قانون هدایت کنترل مود لغزشی به منظور کنترل زمان برخورد با هدف مانوردار [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 14-14]
 • حیدری، کاظم تخمین سریع جهت‌گیری اولیه ناوبری اینرسی براساس فیلتر کالمن و مشاهده‌گر مود لغزشی مرتبه بالا [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 9-9]
 • حیدری، محمد حسین رویکرد حسابان کسری برای خمش ورق ویسکوالاستیک با استفاده از تئوری ورق اصلاح شده دو متغیره [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 15-15]
 • حیدری سورشجانی، مسعود بررسی عددی اثر هندسه‌ی افزونه نوک پره‌ی یک توربین باد محور افقی بر افزایش توان تولیدی آن [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2-2]
 • حیدری نژاد، قاسم بررسی اثر بازتاب دیواره‌های درونی مخزن فرابنفش بر غیرفعال‌سازی میکروارگانیزم موجود در آب با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 4-4]
 • حیدری نژاد، قاسم شبیه‌سازی پویای خنک‌کننده جاذب رطوبت دسیکنت با استفاده هم‌زمان از انرژی‌های تجدید پذیر خورشیدی و زمینی در آب و هواهای گرم و مرطوب [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 12-12]
 • حیدری نژاد، قاسم تحلیل زمان‌مند فیستول در سه زاویه‌ی پیوند 45، 90 135 درجه [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 8-8]
 • حیدری نژاد، قاسم بررسی عددی آتش در ساختمان در شرایط بیشینه و کمینه تهویه طبیعی با استفاده از مدل احتراقی اف.جی.ام [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 15-15]
 • حسنی، مریم شبیه‌سازی دوبُعدی جوشش هسته‌ای استخری و بررسی مکانیزم تغییر فاز در شارهای حرارتی پایین [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 12-12]
 • حسینی، سیدامیرحسین بررسی ارتعاشات آزاد یک نانو تیر مدرج هدفمند طولی به همراه جرم متمرکز با استفاده از روش عددی جدید توسعه تقریبی و تئوری غیرموضعی گرادیان کرنشی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 8-8]
 • حسینی، شهرام تحلیل غیرخطی ورق هایپرالاستیک با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول و روش بدون شبکه [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 17-17]
 • حسن ابادی، احسان الگوریتم جدید اصلاح مرز سازه در طراحی بهینه‌ چندهدفه توپولوژی یک میکروگریپر [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 12-12]
 • حسن بیگی، سیدرضا مدل سازی دینامیکی و کنترل یک ربات پاک‌ کننده برای مزارع خورشیدی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3-3]
 • حسن زاده، حسن تاثیر جنسیت و تناسب بدنی بر احساس حرارتی افراد خوابیده تحت سیستم تهویه متمرکز [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 9-9]
 • حسن زاده، رحیم بررسی تأثیر سرعت جریان آزاد باد بر عملکرد توربین باد محور عمودی مقیاس کوچک [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 2-2]
 • حسینی فراش، سید مهدی بررسی تجربی اثر نوع‌ تقویت‌کننده نانوساختار بر خواص مکانیکی و سایشی نانوکامپوزیت‌های زمینه اپوکسی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 15-15]
 • حسینی فرّاش، سیّد مهدی بررسی تجربی اثر افزودن نانولوله‌های کربنی درون مادّه‌ی زمینه، بر رفتار کمانشی ورق‌های کامپوزیتی الیاف شیشه/ اپوکسی [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 12-12]
 • حسینی منسوب، فرید آنالیز حد شکل پذیری ورقهای فلزی براساس پدیده گلویی موضعی ورتکس و معیار آسیب نرم [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 17-17]
 • حسنوند، نیما ارائه مدل تحلیلی احتراق غیر پیش آمیخته ابر ذرات تیتانیوم در هندسه جریان متقابل [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 13-13]
 • حشمتی، محمود بررسی اثر هم افزایی نانو اکسیدگرافن کاهش یافته و نانولوله کربنی چند جداره بر روی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت اپوکسی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 13-13]
 • حقی، سید بهزاد بررسی فرایند تولید هیدروژن به روش اکسیداسیون جزئی گاز طبیعی در یک مبدل غیر کاتالیسیتی بزرگ و مقایسه آن با فرایند رفرمینگ متان در مبدل کاتالیستی کوچک [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 11-11]
 • حقانی، سید امید شبیه‌سازی عددی استفاده همزمان تهویه طولی و مکش دود از سقف در آتش‌سوزی داخل تونل‌ها [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 18-18]
 • حکاکی فرد، علی مقایسه عملکرد بلندمدت و هزینه اولیه پمپ حرارتی منبع زمینی افقی با پمپ حرارتی منبع هوایی در مناطق گرمسیر [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 14-14]
 • حمیدی، مهدی شبیه‌سازی عددی پدیده آب‌شستگی اطراف پایه استوانه‌ای در مقیاس آزمایشگاهی و بررسی اثر طوقه در کاهش آب‌شستگی با رویکردی اویلری-لاگرانژی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 6-6]

خ

 • خیاطی، حمیدرضا تحلیل تنش‌های حرارتی در یک قالب ریخته گری تحت فشار آلومینیوم [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 16-16]
 • خالقی، حسن بررسی عددی پاشش اسپری اتانول و استون در محیط گازی [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 7-7]
 • خالقی، حسین تأثیر شیارهای محیطی بر عملکرد یک کمپرسور گذر صوتی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 5-5]
 • خانکی، منصور شبیه سازی و بهینه سازی چرخه تولید توان رانکین به منظور بهره وری از اگزرژی سرمایشی گاز طبیعی مایع شده [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 10-10]
 • خانکی، منصور امکان‌سنجی فنی- اقتصادی سیستم‌های تامین انرژی از منابع تجدیدپذیر خورشیدی و زیست توده در مناطق روستایی با اقلیم سرد و خشک [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 7-7]
 • خان کلانتری، سعید طراحی قانون هدایت کنترل مود لغزشی به منظور کنترل زمان برخورد با هدف مانوردار [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 14-14]
 • خان کلانتری، سعید تخمین سریع جهت‌گیری اولیه ناوبری اینرسی براساس فیلتر کالمن و مشاهده‌گر مود لغزشی مرتبه بالا [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 9-9]
 • خدادای، امین مقایسه تحلیل فرآیند نفوذ روی کامپوزیت الاستومری2 لایه با کامپوزیت ترموست با استفاده از معادلات جذب انرژی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 14-14]
 • خداداد، محمود تحلیل انتقال حرارت گذرا غیرخطی با استفاده از دو روش انتگرال‌گیری با توزیع متفاوت نقاط انتگرال‌گیری در دامنه در یک فرمولاسیون بدون مش [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 15-15]
 • خدارحمی، حسین بررسی تجربی و مدل‌سازی ریاضی پاسخ ورق‌های فلزی مدور تحت بارگذاری دینامیکی شدید پی در پی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 16-16]
 • خراسانی زاده، حسین شبیه‌سازی عددی اثر میدان مغناطیسی بر عملکرد حرارتی، ترموهیدرولیکی و تولید انتروپی در چاه‌گرمایی میکروکانالی سیلیکونی تحت شار حرارتی یکنواخت [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 13-13]
 • خزایی، مصطفی مدلسازی، طراحی و تحلیل تعلیق صندلی مبتنی بر ساختار سختی منفی به منظور بهبود محیط ارتعاشی خلبان هلیکوپتر [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 7-7]
 • خسروی، محمدصابر بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد یک سیستم‌ میکروترموفتوولتائیک با میکرو محفظه احتراقی متخلخل [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 10-10]
 • خسروآبادی، علی اصغر مطالعه دینامیک برخورد قطره به سطوح منحنی آب‌دوست و آب‌گریز در نسبت‌های چگالی و لزجت بالا با استفاده از روش شبکه بولتزمن توسعه‌داده‌شده بر اساس معادله آلن-کاهن [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 7-7]
 • خسروداد، مسعود بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانوسیال کربوکسیل نانولوله‌های کربنی چند جداره در لوله حرارتی نوسانی سه بعدی [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 19-19]
 • خسروی فرد، سید امیر تحلیل انتقال حرارت گذرا غیرخطی با استفاده از دو روش انتگرال‌گیری با توزیع متفاوت نقاط انتگرال‌گیری در دامنه در یک فرمولاسیون بدون مش [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 15-15]
 • خطیبی، محمدمهدی صحه‌گذاری تجربی شناسایی غیرمستقیم شکل مود پل با استفاده از نسبت انتقال‌پذیری وسیله‌نقلیه عبوری [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 7-7]
 • خلفی، وحید قابلیت اطمینان آستانه وقوع فلاتر صفحه چندلایه کامپوزیتی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 10-10]
 • خلیل آریا، شهرام تحلیل ترمودینامیکی یک آرایش جدید تولید همزمان توان، برودت، هیدروژن و اکسیژن با استفاده از چاه‌های زمین گرمایی سبلان [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 11-11]
 • خلیل آریا، شهرام تحلیل ترمودینامیکی و مقایسه دو آرایش جدید تولید سه گانه (توان، هیدروژن و گرمایش) با استفاده از انرژی زمین گرمایی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 14-14]
 • خواجه زاده، محسن مطالعه تجربی تنش پسماند در فرایند تراشکاری به کمک پلاسما [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 20-20]
 • خواصی، احسان شبیه‌سازی عددی پدیده آب‌شستگی اطراف پایه استوانه‌ای در مقیاس آزمایشگاهی و بررسی اثر طوقه در کاهش آب‌شستگی با رویکردی اویلری-لاگرانژی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 6-6]
 • خواصی، احسان شبیه سازی عددی امواج هلمبو در جریان گرانشی نفوذی با استفاده از روش شبیه سازی گردابه های بزرگ [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 9-9]
 • خودسیانی، محمدحسن شبیه‌سازی، ساخت و آزمایش پیل سوختی غشای پلیمری با صفحات انتهایی شفاف [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 20-20]
 • خورشیدیان، مجید بررسی تجربی عملکرد یک سیستم توان یکپارچه استک پیل سوختی پلیمری انتها بسته هیدروژن-اکسیژن با سطح فعال بزرگ و سیستم رطوبت‌زن داخلی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 19-19]
 • خوشبختی، رحیم بررسی تاثیر زمان شروع پاشش بر ظرفیت بازیافت حرارت هدر رفتی در موتورهای RCCI [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 1-1]
 • خوش نژاد، علی اثرات تزریق هوا در ناحیه نوک ردیف پره رتور یک کمپرسور محوری بر عملکرد آن تحت شرایط انسداد جریان در ورودی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 3-3]
 • خوشوقت علی آبادی، مرتضی عملکرد هیدرولیکی-حرارتی پره ذوزنقه‌ای مجهز به مولد گردابه و حفره: بررسی اثر موقعیت مولد گردابه و حفره [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 16-16]

د

 • دادوند، عبدالرحمن شبیه سازی عددی فرآیند تشکیل قطره درون میکروکانال T-شکل دوبعدی با استفاده از روش تنظیم سطح [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 9-9]
 • داودی، احسان مدلسازی، طراحی و تحلیل تعلیق صندلی مبتنی بر ساختار سختی منفی به منظور بهبود محیط ارتعاشی خلبان هلیکوپتر [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 7-7]
 • داودی، فرزین تاثیر جنسیت و تناسب بدنی بر احساس حرارتی افراد خوابیده تحت سیستم تهویه متمرکز [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 9-9]
 • داود آیادی فراهانی، سمیه حل آنلاین مسئله انتقال حرارت معکوس در یک صفحه یک بعدی با بهره‌گیری از کنترل کننده Fuzzy-PID [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 20-20]
 • داودآبادی، علی تخمین عمر مفید باقی‌مانده یاتاقان غلتشی با استفاده از داده‌های روش شاکپالس و ارتعاشات و به‌کارگیری شبکه عصبی پیشخور [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 9-9]
 • درویزه، ابوالفضل آنالیز حد شکل پذیری ورقهای فلزی براساس پدیده گلویی موضعی ورتکس و معیار آسیب نرم [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 17-17]
 • دهستانی، مهدی خواص مکانیکی و رفتار سازه ای استخوان در سطح نانو با به کارگیری المان های چسبنده [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 5-5]
 • دهقان، علی اکبر تحلیل عددی پارامتر‌های موثر بر آلودگی صوتی لبه فرار جریان لایه مرزی آشفته [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 8-8]
 • دهقانی، محمد مدل سازی دینامیکی و کنترل یک ربات پاک‌ کننده برای مزارع خورشیدی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3-3]
 • دهقانی محمدآبادی، مصطفی امکان‌سنجی استفاده از سیستم سرمایشی تشعشعی شبانه جهت خنک‌کاری هوای ورودی به توربین گاز [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 12-12]
 • دورعلی، محمد پیشبینی عمر مفید باقیمانده موتورهای توربین‌ گاز به روش دسته‌بندی سنی و بررسی مقاوم بودن روش پیشنهادی در شرایط کمبود داده [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 6-6]

ذ

 • ذاکرزاده، محمدرضا مدلسازی اجزا محدود یک برداشت کننده انرژی نوآورانه با استفاده از آلیاژ حافظه دار مغناطیسی بر پایه تیر موج‌دار و بررسی پارامترهای موثر بر آن [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 7-7]
 • ذاکرزاده، محمدرضا مدلسازی اجزا محدود جایگذاری استنت آلیاژ حافظه‌دار در رگ با در نظر گرفتن آسیب وارد به رگ [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 11-11]
 • ذبیحیان، احسان کنترل ارتعاشات آنتن تیغه ای ماهواره کیوب ست با استفاده از عملگر پیزوالکتریک با در نظر گرفتن محدودیت های سیستمی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 10-10]
 • ذوالفقاری، سیدعلیرضا مدل سازی تاثیر استفاده از پرده هوایی بر آسایش افراد و کیفیت هوا در استخرهای قهرمانی با جایگاه تماشاگران [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 14-14]
 • ذوالفقاری، سیدعلیرضا بررسی آزمایشگاهی اثرات دمای هوای سرمایشی ورودی در سیستم توزیع هوای زیر سطحی بر احساس حرارتی موضعی ساکنان [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 11-11]
 • ذوالفقاری، سیدعلیرضا تاثیر جنسیت و تناسب بدنی بر احساس حرارتی افراد خوابیده تحت سیستم تهویه متمرکز [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 9-9]
 • ذوالفقاری، سیدعلیرضا ارائه رویکرد جدید ADI-CEIDD به منظور حل معادله انتقال حرارت هدایت دو بعدی روی پردازنده گرافیکی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 14-14]
 • ذوالفقاری، سیدعلیرضا ارزیابی تجربی تأثیر جهت جریان ورودی بر الگوی جریان و دما در اتاقی با سیستم توزیع هوای زیر سطحی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 18-18]
 • ذوالفقاری، سیدعلیرضا بررسی آزمایشگاهی تأثیر سیستم تهویه انفرادی بر توزیع دما، سرعت و نارضایتی ناشی از کوران در یک محیط اداری [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 17-17]
 • ذوالفقاریان، محمدمهدی ساخت و آزمایش سیال مگنتورئولوژیکال بهینه و مدل‌سازی دمپر مگنتورئولوژیکال دو مخزنه با استفاده از مدل غیر نیوتونی اصلاح‌شده جدید و روش‌های تحلیلی شبه استاتیک، تحلیلی ناپایا، عددی و آزمایشگاهی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 2-2]

ر

 • ریاحی وزواری، مجتبی کاهش گشتاور محرک های ربات موازی دو درجه آزادی با وزنه های تعادل و طراحی مسیر [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 1-1]
 • راد، محمد شبیه سازی عددی فرآیند تشکیل قطره درون میکروکانال T-شکل دوبعدی با استفاده از روش تنظیم سطح [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 9-9]
 • رازفر، محمدرضا مطالعه تجربی تنش پسماند در فرایند تراشکاری به کمک پلاسما [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 20-20]
 • رازقی، سید محمد جمال مقایسه‌ی مدل احتراقی فلیملت آرام و اضمحلال گردابه در شبیه‌سازی آتش در ساختمان [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 12-12]
 • راشد سقاواز، فهیمه تحلیل ناپایداری دینامیکی تیر ساندویچی ضخیم با هسته انعطافپذیر تابعی تحت اثر نیروی تعقیب کننده [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 11-11]
 • رایگان، سعید شبیه‌سازی پویای خنک‌کننده جاذب رطوبت دسیکنت با استفاده هم‌زمان از انرژی‌های تجدید پذیر خورشیدی و زمینی در آب و هواهای گرم و مرطوب [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 12-12]
 • ربیعی، امیرحسین حل آنلاین مسئله انتقال حرارت معکوس در یک صفحه یک بعدی با بهره‌گیری از کنترل کننده Fuzzy-PID [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 20-20]
 • ربیعی، امیرحسین مدل سازی رفتار نیرو در فرآیند فرزکاری اتوماتیک استخوان کورتیکال گاو با استفاده از سیستم عصبی- فازی تطبیقی (انفیس) [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 16-16]
 • رحیمی، غلامحسین تحلیل غیرخطی ورق هایپرالاستیک با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول و روش بدون شبکه [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 17-17]
 • رحیمی، فاطمه کنترل میزان تزریق ویروس آنکولیتیک با در نظر گرفتن تاخیر زمانی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 6-6]
 • رحیمی، معصومه تاثیر حفره در مولد گردابه مستطیلی شکل بر عملکرد حرارتی-هیدرودینامیکی مینی‌کانال [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 11-11]
 • رحیمی اسبویی، مظاهر بررسی آزمایشگاهی سیستم کنترل سطح آب جداساز مایع-گاز در پیل سوختی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 17-17]
 • رحیمی اسبویی، مظاهر بررسی تجربی عملکرد یک سیستم توان یکپارچه استک پیل سوختی پلیمری انتها بسته هیدروژن-اکسیژن با سطح فعال بزرگ و سیستم رطوبت‌زن داخلی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 19-19]
 • رحمانی، امید بررسی ارتعاشات آزاد یک نانو تیر مدرج هدفمند طولی به همراه جرم متمرکز با استفاده از روش عددی جدید توسعه تقریبی و تئوری غیرموضعی گرادیان کرنشی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 8-8]
 • رحمانی، حسین بررسی ضریب کیفیت در ارتعاشات خطی میکروصفحه مستطیلی با در نظر گرفتن اثر میرایی ترموالاستیک [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 10-10]
 • رحمانی، محمد شبیه‌سازی راکتور فتوکاتالیستی به روش حجم محدود و جهت‌های مجزا و مطالعات پارامتریک [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 16-16]
 • رحمانی، مهدی تشخیص و جداسازی عیب مبتنی بر فیلتر کالمن مقاوم در سیستم‌های زمان گسسته با نامعینی تصادفی و کران‎دار [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 4-4]
 • رحیمیان، محمدحسن مدلسازی جریان و انتقال حرارت دوفازی داخل کانال و اطراف لوله با روش لتیس بولتزمن [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 12-12]
 • رحمانی فیروزجائی، علی شبیه‌سازی عددی پدیده آب‌شستگی اطراف پایه استوانه‌ای در مقیاس آزمایشگاهی و بررسی اثر طوقه در کاهش آب‌شستگی با رویکردی اویلری-لاگرانژی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 6-6]
 • رحمتی، عباس بهینه‌سازی سینماتیکی موتور استرلینگ براساس افزایش کار خروجی و با درنظرگرفتن فضای اشغالی موتور [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 20-20]
 • رستگاری، رامبد جابجایی صفحه‌ای جسم توسط گیرش با چند انگشت یک دست متحرک ربات تحت قید غلتش ناب [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 16-16]
 • رستمی، محسن تحلیل ترمودینامیکی و مقایسه دو آرایش جدید تولید سه گانه (توان، هیدروژن و گرمایش) با استفاده از انرژی زمین گرمایی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 14-14]
 • رستمی ده جلالی، صادق شبیه سازی عددی امواج هلمبو در جریان گرانشی نفوذی با استفاده از روش شبیه سازی گردابه های بزرگ [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 9-9]
 • رستم زاده، هادی طراحی و ارزیابی چرخه ترکیبی جدید توان و تبرید با دو تبخیرکننده، با استفاده از سیال کاری زئوتروپیک [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 15-15]
 • رضایی، مهران طراحی و پیاده‌سازی کنترل‌کننده‌های عصبی یادگیرنده عمیق در مقایسه با کنترل‌کننده‌های کلاسیک در کاربرد ماشین خودران [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 3-3]
 • رضاپور خانقاه، سعید کنترل ترکیبی پایداری طولی و جانبی در خودروهای سواری با در نظر گرفتن دینامیک موتور و استفاده از الگوریتم کنترل فراپیچشی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 17-17]
 • رضازاده، سجاداله شبیه سازی عددی فرآیند تشکیل قطره درون میکروکانال T-شکل دوبعدی با استفاده از روش تنظیم سطح [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 9-9]
 • رضاصفت، محمد اثر بارگذاری دفعی شدید روی عمکرد ساختارهای دولایه [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 14-14]
 • رضوی، سید محمد حسین مطالعه آزمایشگاهی اثر نوع ماده سورفاکتانت بر پایداری و تحرک فوم با رویکرد ازدیاد برداشت نفت [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 2-2]
 • رضوی، سید ناصر شناسایی و عیب‌یابی سازه تیری شکل با استفاده از سیگنال‌های ارتعاشی بر پایه‌ مدل شبیه‌سازی‌شده، حالت سالم واقعی و شبکه عصبی کانولوشنال عمیق [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 9-9]
 • رضوی، سید ناصر عیب‌یابی سازه جکتی فراساحلی با استفاده از پاسخ‌ دینامیکی بر پایه‌ مدل شبیه‌سازی‌شده، حالت سالم مدل واقعی و شبکه عصبی خود رمزنگار عمیق [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 2-2]
 • رمضانی، علی تحلیل عددی نفوذ خرج گود در اهداف بتنی گسسته با استفاده از نرم‌افزارهای ال اس داینا و انسیس اتوداین [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 12-12]
 • رمضان نژاد آزاربنی، حبیب تحلیل آنالیز حساسیت ناپایداری و فرکانسی نانولوله‌های کربنی تک لایه حامل سیال در محیط ترمومغناطیسی با اثرات الاستیسیته سطح [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 7-7]
 • رمضانی ولوجردی، مجتبی بررسی تجربی اثر بال‌ زدن بر نیروهای برآ و پیشران بال سه بعدی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1-1]
 • رنجبر، سید فرامرز شبیه سازی انرژی، اگزرژی و اقتصادی یک گلخانه نیمه خورشیدی با راستی آزمایی تجربی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 20-20]
 • رنجبر، علی اکبر تاثیر حفره در مولد گردابه مستطیلی شکل بر عملکرد حرارتی-هیدرودینامیکی مینی‌کانال [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 11-11]
 • رنجکش آدرمنابادی، صدیقه بررسی تجربی اثر نوع‌ تقویت‌کننده نانوساختار بر خواص مکانیکی و سایشی نانوکامپوزیت‌های زمینه اپوکسی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 15-15]
 • رهگشای، سید مجید بررسی آزمایشگاهی سیستم کنترل سطح آب جداساز مایع-گاز در پیل سوختی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 17-17]
 • رهگشای، سید مجید بررسی تجربی عملکرد یک سیستم توان یکپارچه استک پیل سوختی پلیمری انتها بسته هیدروژن-اکسیژن با سطح فعال بزرگ و سیستم رطوبت‌زن داخلی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 19-19]
 • روح اللهی، امیرحسین بررسی عددی اثر هندسه‌ی افزونه نوک پره‌ی یک توربین باد محور افقی بر افزایش توان تولیدی آن [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2-2]
 • روحانی، فاطمه مدلسازی اجزا محدود جایگذاری استنت آلیاژ حافظه‌دار در رگ با در نظر گرفتن آسیب وارد به رگ [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 11-11]
 • روح بخش، محسن تحلیل عددی نفوذ خرج گود در اهداف بتنی گسسته با استفاده از نرم‌افزارهای ال اس داینا و انسیس اتوداین [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 12-12]
 • روزگار، سید جعفر رویکرد حسابان کسری برای خمش ورق ویسکوالاستیک با استفاده از تئوری ورق اصلاح شده دو متغیره [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 15-15]
 • رئیسی، افراسیاب مطالعه عددی جریان انتقال حرارت جابجایی توأم سیال بینگهام در بین دو استوانه هم‌مرکز [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 20-20]
 • رئیسی، محمد ارزیابی تجربی تأثیر جهت جریان ورودی بر الگوی جریان و دما در اتاقی با سیستم توزیع هوای زیر سطحی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 18-18]

ز

 • زاجکانی، اصغر آنالیز حد شکل پذیری ورقهای فلزی براساس پدیده گلویی موضعی ورتکس و معیار آسیب نرم [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 17-17]
 • زارع طلب، زینب شبیه سازی عددی انتقال حرارت جریان مغشوش نانو سیال غیرنیوتنی در مبدل حرارتی دولوله ای مارپیچ [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 16-16]
 • زارعی نژاد، محمد مدلسازی سینماتیکی ربات نرم فضایی به روش تحلیلی بهبودیافته مبتنی بر رباتهای سری [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 2-2]
 • زاهدی سیانی، امید مطالعه عددی روی جداسازی کامل سلول های خونی با استفاده از روش یکپارچه دی الکتروفورسیس-فوتوفورسیس در یک میکروکانال جدید [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 21-21]
 • زحمتکش، ایمان شبیه‌سازی عددی جریان نانوسیال در یک کانال حلقوی با موانع متخلخل با استفاده از ترکیب مدل دارسی-برینکمن-فرچهیمر و مدل مخلوط دوفازی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 13-13]
 • زرافشان، پیام مدل سازی دینامیکی و کنترل یک ربات پاک‌ کننده برای مزارع خورشیدی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3-3]
 • زیست، فیلیپ خواص مکانیکی و رفتار سازه ای استخوان در سطح نانو با به کارگیری المان های چسبنده [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 5-5]
 • زمانی، علی پایداری و دوشاخگی تیر دوار با سرعت دوران متغیر [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 4-4]
 • زندی، مجید بررسی پارامترهای تأثیرگذار بر عملکرد توربین‌های بادی محور عمودی (داریوس-ساوینیوس) به صورت تجربی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 1-1]
 • زهره وندی، دل آرام طراحی، ساخت و مطالعه آزمایشگاهی میکروکانال مارپیچی جداساز ذرات در سیستم‌های میکروسیالات گریز از مرکز [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1-1]

س

 • سیاح بادخور، مصطفی تغییرشکل پلاستیک ورق‌های آلومینیومی تقویت‌شده با روکش پلی‌اوره تحت بار دفعی: بررسی تجربی و مدل‌سازی با شبکه‌ی عصبی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 14-14]
 • سیاح بادخور، مصطفی اثر بارگذاری دفعی شدید روی عمکرد ساختارهای دولایه [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 14-14]
 • سیاح بادخور، مصطفی بررسی رفتار نفوذ در اهداف تک و چندلایه فلزی تحت ضربه پرتابه [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 16-16]
 • سادات سکاک، سید عباس شبیه سازی و بهینه سازی چرخه تولید توان رانکین به منظور بهره وری از اگزرژی سرمایشی گاز طبیعی مایع شده [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 10-10]
 • سام دلیری، امید پایش وضعیت اتصالات چسبی تک‌لبه معیوب با استفاده از نانو لوله‌های کربنی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 18-18]
 • سبزپوشانی، مجید بررسی تجربی مقاومت حرارتی لوله‌های گرمایی مستقیم با سرمایش دو انتها و گرمایش از وسط در زاویه شیب‌های مختلف [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 19-19]
 • سبزپوشانی، مجید بررسی تاثیر اضافه نمودن نانوذرات تیتانیا به ماده تغییرفازدهنده سیستم ترکیبی خنک‌کاری باتری با شار حرارتی ثابت [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 16-16]
 • سبزه پرور، مهدی کنترل کوادروتور با الگوریتم بهینه غیرخطی وابسته به حالت و تحلیل رفتار دینامیکی آن تحت اثر میدان باد [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2-2]
 • سپاه منصور، مهران تولید بخار با استفاده از انرژی خورشید و محلی سازی نور در سطح چوب کاج [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 18-18]
 • سپهری، ناصرالدین تولید میکرو قطرات با امکان کنترل اندازه در یک میکروکانال با استفاده از کنترل‌کننده PID: بررسی آزمایشگاهی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 10-10]
 • سپهری، ناصرالدین مدل‌سازی پدیده تلفیق ارتعاشات و آکوستیک ناشی از تماس در تکیه‌گاه تیر اویلر-برنولی با استفاده از المان طیفی فوریه [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3-3]
 • سپهریان آذر، فرید بررسی تأثیر سرعت جریان آزاد باد بر عملکرد توربین باد محور عمودی مقیاس کوچک [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 2-2]
 • سپهرنیا، مجتبی شبیه‌سازی عددی اثر میدان مغناطیسی بر عملکرد حرارتی، ترموهیدرولیکی و تولید انتروپی در چاه‌گرمایی میکروکانالی سیلیکونی تحت شار حرارتی یکنواخت [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 13-13]
 • ستاری، فردین مدل‌سازی فرایند چرخه کلسیم با تاکید بر هیدرودینامیک بستر سیال و مشخصات نوع جاذب [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 3-3]
 • ستوده، علیرضا تحلیل گذرا و ارتعاشات آزاد پوسته مخروطی ناقص مدرج تابعی در معرض فشار متحرک [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 13-13]
 • ستوده، علیرضا تحلیل ارتعاشات آزاد ورق‌های تاخورده مورب مرکب تقویت شده با نانولوله‌های کربنی به صورت مدرج تابعی با استفاده از رویکرد آیزوژئومتریک [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 11-11]
 • سجادی، حسن حل تحلیلی انتقال حرارت در یک مخروط ساخته شده از مواد مدرج تابعی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 14-14]
 • سجادی، حسن بررسی تاثیر مکان دریچه ورودی سیستم تهویه بر رفتار ریزگردها داخل اتاق با استفاده از روش شبکه بولتزمن چند زمانه [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 6-6]
 • سجودی، مهدی مطالعه عددی روی جداسازی کامل سلول های خونی با استفاده از روش یکپارچه دی الکتروفورسیس-فوتوفورسیس در یک میکروکانال جدید [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 21-21]
 • سیدی، میرمسعود شبیه‌سازی دقیق و سریعتر از زمان واقعی جریان هوا در ساختمان با استفاده از دینامیک سیالات سریع [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 10-10]
 • سید فخرآبادی، میر مسعود بررسی انتشار موج در نانوبیوفیلترهای معماری شده فراکتالی مثلث‌های مرکز جرم ثابت مبتنی بر میکروتوبول‌ها [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 11-11]
 • سیدمحمودی، سیدمحمد بررسی سیکل فرابحرانی دی اکسید کربن با تراکم مجدد: مقایسه از دیدگاه تحلیل اگزرژی پیشرفته و ترمواکونومیک [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 13-13]
 • سید محمودی، سید محمد تحلیل ترمودینامیکی سیستم تولید توان بر مبنای پیل سوختی اکسید جامد مجهز به ریفرمر خارجی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 18-18]
 • سرابی، مهرداد بررسی پاسخ کد شبیه‌ساز چند منطقه‌ای مجهز به زیرمدل نشتی در موتور اشتعال جرقه‌ای ترکیب‌سوز [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 17-17]
 • سرحدی، فرامرز تحلیل حرارتی دیوار خورشیدی مجهز به سلول‌های فتوولتائیک و مواد تغییر فازدهنده [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 13-13]
 • سرحدی، فرامرز بررسی ضریب کیفیت در ارتعاشات خطی میکروصفحه مستطیلی با در نظر گرفتن اثر میرایی ترموالاستیک [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 10-10]
 • سرحدی، فرامرز مطالعه عددی و بررسی اثر میدان مغناطیسی بر میدان سرعت و افت فشار در بلنکت دوتائی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 6-6]
 • سرحدی، فرامرز بررسی عملکرد حرارتی خشک‌کن خورشیدی گلخانه‌ای مجهز به سلول‌های فتوولتائیک و ماده تغییرفازدهنده [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 17-17]
 • سعادت، ایمان کنترل تعقیب مسیر کوادروتورها در حضور موانع بر مبنای روش میدان پتانسیل [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 4-4]
 • سعادت، محمود پیشبینی عمر مفید باقیمانده موتورهای توربین‌ گاز به روش دسته‌بندی سنی و بررسی مقاوم بودن روش پیشنهادی در شرایط کمبود داده [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 6-6]
 • سعیدی، علی بررسی عددی عملکرد فرآیند تولید هیدروژن با بازگردانی محصولات گازی در ورودی راکتور [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 19-19]
 • سعیدی، مصطفی تحلیل حساسیت رفتار شکست در کامپوزیت کربن- اپوکسی در نرخ‌های جابجایی مختلف تحت بارگذاری مود اول کششی با آنالیز رگرسیون [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 15-15]
 • سفید، محمد بهبود عملکرد توربین باد محور عمودی با مقیاس واقعی با بکارگیری عملگر پلاسمایی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 8-8]
 • سلاجقه، مریم بررسی عملکرد سیستم آب شیرین کن انجمادی کوپل شده با سیستم تبرید دی اکسید کربن [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 16-16]
 • سلاحی، احسان تحلیل گذرا و ارتعاشات آزاد پوسته مخروطی ناقص مدرج تابعی در معرض فشار متحرک [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 13-13]
 • سلطانی، عباس ترکیب سیستم‌های ترمز فعال و تعلیق نیمه‌فعال جهت بهبود پایداری چرخشی و غلتشی خودرو [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 8-8]
 • سلطانی، مجید مدل‌ عددی مبتنی بر تصویر برای دارورسانی به تومورهای جامد [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 5-5]
 • سلطانی، معصومه تحلیل ارتعاش آزاد و پایداری خمشی-پیچشی تیر جدار نازک ماهیچه‌ای ساخته شده از مواد مدرج تابعی بر بستر الاستیک [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 10-10]
 • سلطانیان، حسین بررسی تجربی تابش گونه‌های احتراقی در تعیین نسبت هم‌ارزی در مشعل شعله سطحی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 4-4]
 • سلیمی نژاد، ایمان بررسی تاثیر پارامترهای فرآیند چاپ سه‌بعدی FDM بر رفتار تغییرشکل ساختارهای چهاربعدی ساخته شده با پلی‌لاکتیک اسید [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 20-20]
 • سیم جو، محمد مدل‌سازی انتقال خرده‌های حفاری توسط فوم در شرایط یک چاه افقی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 3-3]
 • سینا، سید علی بررسی اثر انحراف از تقارن دوره‌ای در ارتعاشات رینگ دوار تحت بارگذاری الکترومغناطیسی متحرک [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 8-8]
 • سینا، ناصر مطالعه تقاضای انرژی خودرو با در نظر گرفتن توان اتلافی اصلاح شده تایر [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 11-11]
 • سن سبلی، مهدی ساخت و مشخصه یابی نانوژنراتور انعطاف پذیر با استفاده از پدیده الکترووتینگ معکوس [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 16-16]
 • سنگتراش، محمدرضا امکان‌سنجی استفاده از سیستم سرمایشی تشعشعی شبانه جهت خنک‌کاری هوای ورودی به توربین گاز [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 12-12]
 • سوری، محمد بررسی اثر اعمال دمش در سیلندر بر کاهش نویز ناشی از جریان در یک سیلندر- ایرفویل [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 7-7]

ش

 • شاطرزاده، علیرضا بررسی اثر انحراف از تقارن دوره‌ای در ارتعاشات رینگ دوار تحت بارگذاری الکترومغناطیسی متحرک [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 8-8]
 • شافعی، علی محمد مدل سازی و کنترل مسیر ربات سیار غیرهولونومیک با مفاصل دورانی-کشویی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1-1]
 • شانه ساز، سبحان مقایسه شریان های کاروتید طبیعی و مصنوعی در حالت های سالم و گرفته با در نظر گرفتن اثر خون بر دیواره الاستیک رگ [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 4-4]
 • شاهانی، امیر رضا بررسی روابط تحلیلی و مدل ‌سازی کمانش غیر خطی در فانوسی‌ها [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 4-4]
 • شاه مردان، محمد محسن مطالعه آزمایشگاهی اثر نوع ماده سورفاکتانت بر پایداری و تحرک فوم با رویکرد ازدیاد برداشت نفت [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 2-2]
 • شاه مردان، محمد محسن اندازه گیری ضریب انتقال حرارت جریان جوشش مادون سرد در فضای بین دو لوله دایروی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 14-14]
 • شاه نظری، محمدرضا تحلیل غیر خطی ناپایداری نوسانات موج چگالی در فرایند جوشش درون یک کانال با استفاده از یک مدل تحلیلی جدید [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 9-9]
 • شاه نظری، محمدرضا مدلسازی و تحلیل پارامتری پایداری سیال دوفاز در فرایند جوشش در یک کانال حرارتی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 11-11]
 • شاه نظری، محمدرضا کمی‌سازی وقوع ناپایداری ویسکوز فینگرینگ جریان نانو سیال در محیط متخلخل با استفاده از تحلیل فرکتالی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 8-8]
 • شجاعی، احمد رضا بررسی آزمایشگاهی سیستم کنترل سطح آب جداساز مایع-گاز در پیل سوختی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 17-17]
 • شجاعی فرد، محمد حسن بررسی و تعیین نوع سیستم سوخت رسانی پیش محفظه احتراق در موتور گازسوز سنگین HIMSEN 35/40 [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 11-11]
 • شیخ خوشکار، صابر بررسی اثر انحراف از تقارن دوره‌ای در ارتعاشات رینگ دوار تحت بارگذاری الکترومغناطیسی متحرک [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 8-8]
 • شیخ زاده، قنبرعلی عملکرد هیدرولیکی-حرارتی پره ذوزنقه‌ای مجهز به مولد گردابه و حفره: بررسی اثر موقعیت مولد گردابه و حفره [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 16-16]
 • شیراوند، علی ارائه روش تخمین کرنش تراکمی سازه‌های سلولی با استفاده از مدل‌سازی میکروساختار فوم‌ها بر اساس چینش لاگوئر [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 12-12]
 • شیروی، امیرحسین بررسی تجربی ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد ناسلت، در نانوسیال آب/کربن [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 15-15]
 • شروانی تبار، محمدتقی بررسی تجربی تاثیر موانع در افزایش راندمان حرارتی آبگرمکن مخزن‌دار گازسوز [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 19-19]
 • شفیعی، مجتبی بررسی تجربی ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد ناسلت، در نانوسیال آب/کربن [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 15-15]
 • شفیعی، محمدبهشاد شبیه‌سازی عددی اثر میدان مغناطیسی بر عملکرد حرارتی، ترموهیدرولیکی و تولید انتروپی در چاه‌گرمایی میکروکانالی سیلیکونی تحت شار حرارتی یکنواخت [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 13-13]
 • شمسی، علیرضا تحلیل عددی یک میکروپمپ مکانیکی با استفاده از میکروشیرهای غشایی برای کاربردهای میکروسیالاتی [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 4-4]
 • شمشیرساز، مهناز مدل‌سازی پدیده تلفیق ارتعاشات و آکوستیک ناشی از تماس در تکیه‌گاه تیر اویلر-برنولی با استفاده از المان طیفی فوریه [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3-3]
 • شهبازی، حامد طراحی و پیاده‌سازی کنترل‌کننده‌های عصبی یادگیرنده عمیق در مقایسه با کنترل‌کننده‌های کلاسیک در کاربرد ماشین خودران [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 3-3]
 • شهریاری، محمد جواد تأثیر شیارهای محیطی بر عملکرد یک کمپرسور گذر صوتی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 5-5]

ص

 • صابری، علی تحلیل غیر خطی ناپایداری نوسانات موج چگالی در فرایند جوشش درون یک کانال با استفاده از یک مدل تحلیلی جدید [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 9-9]
 • صابری، علی مدلسازی و تحلیل پارامتری پایداری سیال دوفاز در فرایند جوشش در یک کانال حرارتی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 11-11]
 • صابری، علی کمی‌سازی وقوع ناپایداری ویسکوز فینگرینگ جریان نانو سیال در محیط متخلخل با استفاده از تحلیل فرکتالی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 8-8]
 • صابرمنش، حمیدرضا بررسی تجربی اثر افزودن نانولوله‌های کربنی درون مادّه‌ی زمینه، بر رفتار کمانشی ورق‌های کامپوزیتی الیاف شیشه/ اپوکسی [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 12-12]
 • صابری مهر، علی بررسی عملکرد و آلاینده های موتور RCCI با سوخت ترکیبی دیزل و گاز سنتزی به عمل آمده از گازسازی زیست توده [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 2-2]
 • صادقی، علیرضا شبیه سازی و بهینه سازی چرخه تولید توان رانکین به منظور بهره وری از اگزرژی سرمایشی گاز طبیعی مایع شده [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 10-10]
 • صادقی، محسن تحلیل ترمودینامیکی سیستم تولید توان بر مبنای پیل سوختی اکسید جامد مجهز به ریفرمر خارجی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 18-18]
 • صادقی، محمدحسین پوشش‌دهی لیزری تیتانیوم کارباید/ فولاد زنگ نزن 316L و تحلیل پارامترهای ورودی با روش سطح پاسخ [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 15-15]
 • صادقی، مرتضی شناسایی و عیب‌یابی سازه تیری شکل با استفاده از سیگنال‌های ارتعاشی بر پایه‌ مدل شبیه‌سازی‌شده، حالت سالم واقعی و شبکه عصبی کانولوشنال عمیق [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 9-9]
 • صادقی، مرتضی عیب‌یابی سازه جکتی فراساحلی با استفاده از پاسخ‌ دینامیکی بر پایه‌ مدل شبیه‌سازی‌شده، حالت سالم مدل واقعی و شبکه عصبی خود رمزنگار عمیق [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 2-2]
 • صادق زاده، آرش مطالعه تاثیر افزودن ذخیره‌کننده زمان کوتاه بر عملکرد حلقه بسته توربین باد هیدرواستاتیک در حضور جریان باد آشفته [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 1-1]
 • صالحی، غلامرضا بررسی فرایند تولید هیدروژن به روش اکسیداسیون جزئی گاز طبیعی در یک مبدل غیر کاتالیسیتی بزرگ و مقایسه آن با فرایند رفرمینگ متان در مبدل کاتالیستی کوچک [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 11-11]
 • صالحی کلاهی، محمدرضا بررسی ضریب کیفیت در ارتعاشات خطی میکروصفحه مستطیلی با در نظر گرفتن اثر میرایی ترموالاستیک [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 10-10]
 • صباغ زادگان، فرشاد توسعة مدل رتبه‌کاسته پارامتری و وابسته به زمان برای مسائل نفوذ و نفوذ-جابجایی بر مبنای روش تجزیه متعامد بهینه [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 8-8]
 • صبح نمایان، فاطمه تحلیل حرارتی دیوار خورشیدی مجهز به سلول‌های فتوولتائیک و مواد تغییر فازدهنده [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 13-13]
 • صبح نمایان، فاطمه بررسی عملکرد حرارتی خشک‌کن خورشیدی گلخانه‌ای مجهز به سلول‌های فتوولتائیک و ماده تغییرفازدهنده [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 17-17]
 • صداقت، علی مقایسه عملکرد بلندمدت و هزینه اولیه پمپ حرارتی منبع زمینی افقی با پمپ حرارتی منبع هوایی در مناطق گرمسیر [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 14-14]
 • صدری قهفرخی، آرش بررسی و تعیین نوع سیستم سوخت رسانی پیش محفظه احتراق در موتور گازسوز سنگین HIMSEN 35/40 [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 11-11]
 • صدیقی، مجتبی مدل‌سازی پدیده تلفیق ارتعاشات و آکوستیک ناشی از تماس در تکیه‌گاه تیر اویلر-برنولی با استفاده از المان طیفی فوریه [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3-3]
 • صدوقی، اعلی بررسی عددی پاشش اسپری اتانول و استون در محیط گازی [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 7-7]
 • صفر، محمود تحلیل تشخیصی و پیش‌بینی توربولانس هوای صاف منطقه خاورمیانه به ویژه ایران [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 6-6]
 • صفری، امید مدلسازی اجزا محدود یک برداشت کننده انرژی نوآورانه با استفاده از آلیاژ حافظه دار مغناطیسی بر پایه تیر موج‌دار و بررسی پارامترهای موثر بر آن [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 7-7]
 • صفری، مهدی مدل سازی رفتار نیرو در فرآیند فرزکاری اتوماتیک استخوان کورتیکال گاو با استفاده از سیستم عصبی- فازی تطبیقی (انفیس) [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 16-16]
 • صفرپور، پدرام مدلسازی، طراحی و تحلیل تعلیق صندلی مبتنی بر ساختار سختی منفی به منظور بهبود محیط ارتعاشی خلبان هلیکوپتر [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 7-7]
 • صفرپور، مهران مطالعه تأثیر گرادیان طولی مواد بر ارتعاشات سیستم های متحرک محوری [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 10-10]
 • صفرپور، مهران مطالعه پارامتریک ارتعاشات وابسته به‌اندازه تیرهای مدرج محوری رایلی تحت یک بار متحرک بر روی بستر پاسترناک [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 8-8]
 • صفرزاده، محمد بررسی اثر بازتاب دیواره‌های درونی مخزن فرابنفش بر غیرفعال‌سازی میکروارگانیزم موجود در آب با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 4-4]
 • صفرزاده، محمد تحلیل زمان‌مند فیستول در سه زاویه‌ی پیوند 45، 90 135 درجه [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 8-8]
 • صفرزاده، محمد مقایسه‌ی مدل احتراقی فلیملت آرام و اضمحلال گردابه در شبیه‌سازی آتش در ساختمان [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 12-12]
 • صفرزاده، محمد بررسی عددی آتش در ساختمان در شرایط بیشینه و کمینه تهویه طبیعی با استفاده از مدل احتراقی اف.جی.ام [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 15-15]
 • صمدی، شیوا بررسی تاثیر افزودن آب بر عملکرد و آلایندگی موتورهای بار همگن اشتعال تراکمی تغذیه شده با سوخت هپتان نرمال [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 17-17]
 • صنایع، سپهر مقایسه‌ توزیع دمای خاک در راستای محوری (عمق) و شعاعی در مبدل‌های حرارتی زمینی یوشکل و لوله‌های هم‌مرکز [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 15-15]

ض

 • ضیاء شمامی، مجتبی بررسی تجربی و مدل‌سازی ریاضی پاسخ ورق‌های فلزی مدور تحت بارگذاری دینامیکی شدید پی در پی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 16-16]
 • ضابطیان طرقی، محمد مطالعه عددی روی جداسازی کامل سلول های خونی با استفاده از روش یکپارچه دی الکتروفورسیس-فوتوفورسیس در یک میکروکانال جدید [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 21-21]
 • ضابطیان طرقی، محمد بررسی تجربی تابش گونه‌های احتراقی در تعیین نسبت هم‌ارزی در مشعل شعله سطحی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 4-4]

ط

 • طالبی قادیکلایی، حسین بررسی تجربی و شبیه‌سازی تغییر شکل مومسان صفحات دوقطبی فلزی با الگوی شیار موازی مارپیچ [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 18-18]
 • طاهری، سیدمهدی بررسی خواص مکانیکی گرافن های مارپیچ چندلایه با مشخصات هندسی متفاوت با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 13-13]
 • طرفه، سوده ارزیابی عملکرد یک رآکتور بستر سیال با بررسی هیدرودینامیک و خصوصیات گرمایی ذرات جامد مختلف [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 13-13]
 • طهانی، مسعود تحلیل گذرا و ارتعاشات آزاد پوسته مخروطی ناقص مدرج تابعی در معرض فشار متحرک [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 13-13]
 • طهماسبی، وحید مدل سازی رفتار نیرو در فرآیند فرزکاری اتوماتیک استخوان کورتیکال گاو با استفاده از سیستم عصبی- فازی تطبیقی (انفیس) [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 16-16]
 • طهماسب‌پور، مریم مدل‌سازی فرایند چرخه کلسیم با تاکید بر هیدرودینامیک بستر سیال و مشخصات نوع جاذب [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 3-3]
 • طواری، امیرحسین داده‌برداری سه‌بعدی از سطح پشت به منظور کمی‌سازی انحنای مهره‌ها بدون نیاز به مارکرگذاری [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 13-13]

ع

 • عابدی روان، بهرام امکان‎سنجی شکل‎دهی تدریجی تک‎نقطه‎ای کانوپی هواپیما از ورق‎ پلی‎کربنات: تاثیر استراتژی مسیر و دوران ابزار بر دقت هندسی و شفافیت ظاهری [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 20-20]
 • عاصم پور، احمد تاثیر پارامترهای ریزساختار بر رفتار فولاد با سمانتیت کروی شده با استفاده از روش پلاستیسیته کریستالی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 19-19]
 • عامری، مهران تحلیل ترمودینامیکی و ترمواکونومیکی سیستم ترکیبی مبدل حرارتی جذبی، چرخه رانکین آلی و آب‌شیرین‌کن اسمز معکوس [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 20-20]
 • عامری، مهران بررسی استفاده از فیلتر طیفی ترکیبی نانوسیال-ماده تغییر فاز دهنده در سیستم فتوولتاییک/حرارتی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 19-19]
 • عامری، مهران بررسی عملکرد سیستم آب شیرین کن انجمادی کوپل شده با سیستم تبرید دی اکسید کربن [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 16-16]
 • عباباف بهبهانی، محمد حسین اثرات تزریق هوا در ناحیه نوک ردیف پره رتور یک کمپرسور محوری بر عملکرد آن تحت شرایط انسداد جریان در ورودی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 3-3]
 • عباسی، امیدرضا بررسی عددی تأثیر میزان گرفتگی رگ کرونر چپ بر روی اکسیژن رسانی به بافت رگ [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 6-6]
 • عباسی، ثاراله بررسی اثر اعمال دمش در سیلندر بر کاهش نویز ناشی از جریان در یک سیلندر- ایرفویل [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 7-7]
 • عباسیان، سامان بازسازی تصاویر توموگرافی الکتریکی بر اساس روش تخمین پارامتر در انتقال حرارت معکوس [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 11-11]
 • عباسیان آرانی، علی اکبر عملکرد هیدرولیکی-حرارتی پره ذوزنقه‌ای مجهز به مولد گردابه و حفره: بررسی اثر موقعیت مولد گردابه و حفره [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 16-16]
 • عباسیان آرانی، علی اکبر شبیه‌سازی عددی استخر خورشیدی گرادیان نمک بااستفاده از تابع تخمین شدت تابش خورشیدی به همراه اثر سایه دیوارها [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 18-18]
 • عبدی اقدم، ابراهیم بررسی پاسخ کد شبیه‌ساز چند منطقه‌ای مجهز به زیرمدل نشتی در موتور اشتعال جرقه‌ای ترکیب‌سوز [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 17-17]
 • عبدالعلی پورعدل، مهران تحلیل ترمودینامیکی یک آرایش جدید تولید همزمان توان، برودت، هیدروژن و اکسیژن با استفاده از چاه‌های زمین گرمایی سبلان [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 11-11]
 • عبدالعلی پورعدل، مهران تحلیل ترمودینامیکی و مقایسه دو آرایش جدید تولید سه گانه (توان، هیدروژن و گرمایش) با استفاده از انرژی زمین گرمایی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 14-14]
 • عبدالهی، محمد صحه‌گذاری تجربی شناسایی غیرمستقیم شکل مود پل با استفاده از نسبت انتقال‌پذیری وسیله‌نقلیه عبوری [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 7-7]
 • عجب شیرچی، یحیی شبیه سازی انرژی، اگزرژی و اقتصادی یک گلخانه نیمه خورشیدی با راستی آزمایی تجربی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 20-20]
 • عجم، حسین بررسی همزمان اثرات نسبت هوای اضافی و مکانیزم‌های احتراقی بر روی دما و انتشار گونه‌ها در مشعل‌های محیط متخلخل [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 6-6]
 • عزت نشان، اسلام مطالعه دینامیک برخورد قطره به سطوح منحنی آب‌دوست و آب‌گریز در نسبت‌های چگالی و لزجت بالا با استفاده از روش شبکه بولتزمن توسعه‌داده‌شده بر اساس معادله آلن-کاهن [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 7-7]
 • عزت نشان، اسلام مطالعه وقوع پدیده کاویتاسیون با استفاده از روش شبکه بولتزمن چندفازی و با اعمال معادلات حالت مختلف [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3-3]
 • عزیزی، سعید مدل سازی تاثیر استفاده از پرده هوایی بر آسایش افراد و کیفیت هوا در استخرهای قهرمانی با جایگاه تماشاگران [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 14-14]
 • عسکری فرد جهرمی، حمیدرضا مطالعه عددی جریان انتقال حرارت جابجایی توأم سیال بینگهام در بین دو استوانه هم‌مرکز [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 20-20]
 • عسگری، مسعود ارائه روش تخمین کرنش تراکمی سازه‌های سلولی با استفاده از مدل‌سازی میکروساختار فوم‌ها بر اساس چینش لاگوئر [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 12-12]
 • علایی پور، مریم السادات امکان‌سنجی فنی- اقتصادی سیستم‌های تامین انرژی از منابع تجدیدپذیر خورشیدی و زیست توده در مناطق روستایی با اقلیم سرد و خشک [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 7-7]
 • علی بیگلو، اکبر مطالعه تأثیر گرادیان طولی مواد بر ارتعاشات سیستم های متحرک محوری [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 10-10]
 • علی بیگلو، اکبر مطالعه پارامتریک ارتعاشات وابسته به‌اندازه تیرهای مدرج محوری رایلی تحت یک بار متحرک بر روی بستر پاسترناک [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 8-8]
 • علیپور، علیرضا شبیه سازی یک بعدی احتراق ترکیب های مختلف گاز طبیعی غنی شده با هیدروژن [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 5-5]
 • علی‌پور، علیرضا شبیه‌سازی عددی رفتار ارتعاشی دیواره یک محفظه احتراق آزمایشگاهی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 12-12]
 • علیزاده، الهام خواص مکانیکی و رفتار سازه ای استخوان در سطح نانو با به کارگیری المان های چسبنده [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 5-5]
 • علیزاده جاجرم، علیرضا بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانوسیال کربوکسیل نانولوله‌های کربنی چند جداره در لوله حرارتی نوسانی سه بعدی [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 19-19]
 • علی صادقی، حامد توسعه تئوری مومنتوم المان پره در جریان‌های ناپایا با در نظر گرفتن پدیده واماندگی دینامیکی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 5-5]
 • علی نیا، یداله تحلیل تنش‌های حرارتی در یک قالب ریخته گری تحت فشار آلومینیوم [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 16-16]
 • علوی، سید محمودابوالحسن شبیه‌سازی عددی جریان نانوسیال در یک کانال حلقوی با موانع متخلخل با استفاده از ترکیب مدل دارسی-برینکمن-فرچهیمر و مدل مخلوط دوفازی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 13-13]
 • علوی اندراجمی، فاطمه السادات پیش بینی محل شکستگی استخوان ران با استفاده از تحلیل المان محدود مدل حاصل از تصاویر دستگاه سنجش تراکم استخوان [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 12-12]
 • عین القضاتی، مونا تاثیر پارامترهای ریزساختار بر رفتار فولاد با سمانتیت کروی شده با استفاده از روش پلاستیسیته کریستالی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 19-19]
 • عنانی، یاور مقایسه تحلیل فرآیند نفوذ روی کامپوزیت الاستومری2 لایه با کامپوزیت ترموست با استفاده از معادلات جذب انرژی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 14-14]
 • عنانی، یاور تحلیل غیرخطی ورق هایپرالاستیک با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول و روش بدون شبکه [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 17-17]

غ

 • غیاثوند، امیر بررسی عددی و پیش‌بینی اندازه دانه‌ها در مناطق مختلف جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیومی AA6061 [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 20-20]
 • غائبی، هادی طراحی و ارزیابی چرخه ترکیبی جدید توان و تبرید با دو تبخیرکننده، با استفاده از سیال کاری زئوتروپیک [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 15-15]
 • غفاری، حامد کنترل پرواز هواپیمای ناپایدار بر اساس نابرابری ماتریسی خطی با احتساب قیود کنترلی و اشباع [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 18-18]
 • غفاری راد، حامد مدلسازی سینماتیکی ربات نرم فضایی به روش تحلیلی بهبودیافته مبتنی بر رباتهای سری [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 2-2]
 • غفوری، اشکان شبیه سازی عددی انتقال حرارت و افت فشار سیال شبه پلاستیک در مبدل حرارتی لوله ای با نوار تابیده اصلاح شده. [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 19-19]
 • غفوریان، محمد مصطفی تولید بخار با استفاده از انرژی خورشید و محلی سازی نور در سطح چوب کاج [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 18-18]
 • غلامی، پیمان بررسی رشد ترک خستگی با فرایند وینر با درنظر گرفتن اثرات تصادفی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 13-13]
 • غلامی، پیمان ارزیابی قابلیت اطمینان صفحه مستطیلی تحت بار کششی درون صفحه‌ای با استفاده از تئوری مکانیک آسیب پیوسته [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 13-13]
 • غوغا، حمید بررسی تجربی اثر روش‌های عمق‌دهی رزوه‌زنی و پارامترهای ماشینکاری بر روی سایش ابزار در فرزکاری رزوه [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 20-20]

ف

 • فارسی، محمدعلی بررسی رشد ترک خستگی با فرایند وینر با درنظر گرفتن اثرات تصادفی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 13-13]
 • فارسی، محمدعلی ارزیابی قابلیت اطمینان صفحه مستطیلی تحت بار کششی درون صفحه‌ای با استفاده از تئوری مکانیک آسیب پیوسته [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 13-13]
 • فاضلی، حمید تحلیل عددی نفوذ خرج گود در اهداف بتنی گسسته با استفاده از نرم‌افزارهای ال اس داینا و انسیس اتوداین [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 12-12]
 • فتاحی، ایوب مطالعه دینامیک برخورد قطره به سطوح منحنی آب‌دوست و آب‌گریز در نسبت‌های چگالی و لزجت بالا با استفاده از روش شبکه بولتزمن توسعه‌داده‌شده بر اساس معادله آلن-کاهن [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 7-7]
 • فتاحی، لاله شبیه‌سازی عددی رفتار ارتعاشی دیواره یک محفظه احتراق آزمایشگاهی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 12-12]
 • فتح الهی دهکردی، سیاوش طراحی مسیر و کنترل ربات سیار اجتماعی در محیط با موانع متحرک به‌منظور رسیدن به هدف سیار با استفاده از کنترل فازی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 19-19]
 • فتحی پور، بهادر شبیه سازی عددی انتقال حرارت و افت فشار سیال شبه پلاستیک در مبدل حرارتی لوله ای با نوار تابیده اصلاح شده. [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 19-19]
 • فخاری، محمد مهدی تحلیل عددی مرز تمایز زبری سطح و موانع دیواری در جریان آرام فشار- محرک درون ریزمجراهای ناصاف [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 9-9]
 • فخاری، وحید به کارگیری روش میرایی شانت به منظور کاهش ارتعاشات صفحه‌ای پره توربین باد مقیاس کوچک با در نظر گرفتن اثر کوپلینگ ارتعاشات [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2-2]
 • فخاریان، احمد کنترل بهینه غیرخطی برای یک پروتز رباتیکی باﻻی زانوی فعال با استفاده از رویکرد معادله ریکاتی وابسته به حالت [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 5-5]
 • فراهانی، محمدرضا پایش وضعیت اتصالات چسبی تک‌لبه معیوب با استفاده از نانو لوله‌های کربنی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 18-18]
 • فراهت، سعید امکان‌سنجی استفاده از سیستم سرمایشی تشعشعی شبانه جهت خنک‌کاری هوای ورودی به توربین گاز [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 12-12]
 • فراهت، سعید مطالعه عددی و بررسی اثر میدان مغناطیسی بر میدان سرعت و افت فشار در بلنکت دوتائی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 6-6]
 • فرحناکیان، مسعود بررسی تجربی اثر روش‌های عمق‌دهی رزوه‌زنی و پارامترهای ماشینکاری بر روی سایش ابزار در فرزکاری رزوه [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 20-20]
 • فرخی، نوید مطالعه تجربی تأثیر ویژگی‌های فیزیکی سیال و دمای کارکرد بر روی انتقال گرما در پمپ رسانشی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 15-15]
 • فردی، امیرحسین بهبود ضریب توان توربین بادی محور عمودی داریوس به کمک ایرفویل های تغییر شکل پذیر [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 8-8]
 • فردی، امیرحسین بهبود ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل با تغییرشکل آزاد به کمک شبکه‌های عصبی و الگوریتم ژنتیک [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 1-1]
 • فردرهنما، سپهر پایدارسازی زاویه‌ای کوادروتور با استفاده از کنترل‌کننده فازی تطبیقی تناسبی-انتگرالی-مشتقی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 3-3]
 • فریدزاده، مریم پوشش‌دهی لیزری تیتانیوم کارباید/ فولاد زنگ نزن 316L و تحلیل پارامترهای ورودی با روش سطح پاسخ [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 15-15]
 • فرمانی، محمد تحلیل عددی پارامتر‌های موثر بر آلودگی صوتی لبه فرار جریان لایه مرزی آشفته [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 8-8]
 • فرمهینی فراهانی، معین ارائه مدل تحلیلی احتراق غیر پیش آمیخته ابر ذرات تیتانیوم در هندسه جریان متقابل [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 13-13]
 • فیروززاده، محمد بررسی تجربی ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد ناسلت، در نانوسیال آب/کربن [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 15-15]
 • فروغی، علی مطالعه تأثیر گرادیان طولی مواد بر ارتعاشات سیستم های متحرک محوری [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 10-10]
 • فروغی، علی مطالعه پارامتریک ارتعاشات وابسته به‌اندازه تیرهای مدرج محوری رایلی تحت یک بار متحرک بر روی بستر پاسترناک [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 8-8]
 • فعلی، سعید بررسی اثر هم افزایی نانو اکسیدگرافن کاهش یافته و نانولوله کربنی چند جداره بر روی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت اپوکسی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 13-13]
 • فعله گری، علی حیدر طرح حل افزونگی عملگرها با هدف کاهش زمان محاسباتی برای ربات های موازی کابلی با در نظر گرفتن حد گسیختگی کابل [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 4-4]
 • فیلی، میلاد طراحی و ارزیابی چرخه ترکیبی جدید توان و تبرید با دو تبخیرکننده، با استفاده از سیال کاری زئوتروپیک [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 15-15]
 • فلاح، محسن بررسی سیکل فرابحرانی دی اکسید کربن با تراکم مجدد: مقایسه از دیدگاه تحلیل اگزرژی پیشرفته و ترمواکونومیک [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 13-13]
 • فنایی شیخ الاسلامی، طاهره ساخت و مشخصه یابی نانوژنراتور انعطاف پذیر با استفاده از پدیده الکترووتینگ معکوس [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 16-16]
 • فهمیده، وحید بررسی عملکرد حرارتی خشک‌کن خورشیدی گلخانه‌ای مجهز به سلول‌های فتوولتائیک و ماده تغییرفازدهنده [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 17-17]
 • فهیمی فرزام، مازیار مطالعه تجربی و عددی برداشت انرژی از اسلاشینگ یک سیال و عملکرد آن در دستگاه صفحه تراش [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 9-9]
 • فوادالدینی، علی تاثیر جنسیت و تناسب بدنی بر احساس حرارتی افراد خوابیده تحت سیستم تهویه متمرکز [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 9-9]
 • فوادالدینی، علی ارائه رویکرد جدید ADI-CEIDD به منظور حل معادله انتقال حرارت هدایت دو بعدی روی پردازنده گرافیکی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 14-14]
 • فولادی، نعمت اله بررسی عددی اثرات کاهش لحظه‌ای سطح مقطع یک دیفیوزر خروجی گاز مافوق‌صوت [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 7-7]

ق

 • قادر، سرمد تحلیل تشخیصی و پیش‌بینی توربولانس هوای صاف منطقه خاورمیانه به ویژه ایران [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 6-6]
 • قاسمی، بهزاد مطالعه عددی جریان انتقال حرارت جابجایی توأم سیال بینگهام در بین دو استوانه هم‌مرکز [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 20-20]
 • قاسمی، علی پایدارسازی زاویه‌ای کوادروتور با استفاده از کنترل‌کننده فازی تطبیقی تناسبی-انتگرالی-مشتقی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 3-3]
 • قاسم زاده مقدم، مجتبی بررسی عددی اثر جنس و ضخامت پوسته در مکانیک برخورد کلاه ایمنی موتورسیکلت [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 2-2]
 • قاسمی کردلر، امیر رشد منظم و عمودی نانو میله های دی اکسید تیتانیوم بر روی میکرو آرایه‌های سیلیکانی لایه نشانی شده با FTO به روش نبولایزر [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 17-17]
 • قائد امینی هارونی، مرتضی بررسی عملکرد اضافه کردن لایه های پخش گاز اطراف غشا مرطوب ساز غشایی برای کاربرد پیل سوختی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 18-18]
 • قدوسیان، علی کاهش گشتاور محرک های ربات موازی دو درجه آزادی با وزنه های تعادل و طراحی مسیر [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 1-1]
 • قدوسیان، علی الگوریتم جدید اصلاح مرز سازه در طراحی بهینه‌ چندهدفه توپولوژی یک میکروگریپر [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 12-12]
 • ق-قنبری، پگاه ارزیابی عملکرد سینماتیکی و دینامیکی یک ربات موازی چهار درجه آزادی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1-1]
 • قلیزاده، پروین بررسی رشد ترک در دو ساختار لایه نشانی شده و ایده‌آل Ti/TiN با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 9-9]
 • قلم باز، محمد بررسی انتقال حرارت سیالات غیرنیوتونی شبه‌پلاستیک در مبدل‌های حرارتی متخلخل [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 17-17]
 • قنّاد، مهدی بررسی تجربی اثر افزودن نانولوله‌های کربنی درون مادّه‌ی زمینه، بر رفتار کمانشی ورق‌های کامپوزیتی الیاف شیشه/ اپوکسی [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 12-12]
 • قناد کهتوئی، مهدی تحلیل دوبعدی الکتروالاستیک استوانه‌های جدار ضخیم پیزوالکتریک با استفاده از نظریه‌های تغییر شکل برشی و پتانسیل الکتریکی مرتبه‌ی یک [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 8-8]

ک

 • کاشانی اصل، شهرام بررسی تجربی تاثیر موانع در افزایش راندمان حرارتی آبگرمکن مخزن‌دار گازسوز [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 19-19]
 • کاشی پرپینچی، محسن شبیه سازی و بهینه سازی چرخه تولید توان رانکین به منظور بهره وری از اگزرژی سرمایشی گاز طبیعی مایع شده [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 10-10]
 • کاظمی، محسن بهبود ضریب توان توربین بادی محور عمودی داریوس به کمک ایرفویل های تغییر شکل پذیر [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 8-8]
 • کاظمی، محسن بهبود ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل با تغییرشکل آزاد به کمک شبکه‌های عصبی و الگوریتم ژنتیک [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 1-1]
 • کاظمی، مهدی بررسی اثر ترتیب و توالی مسیر جوشکاری بروی تنش‌های پسماند و تغییرشکل‌های ناشی از جوشکاری ناپیوسته محیطی لوله فولادی [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 19-19]
 • کاظمی، مهدی بررسی عددی و پیش‌بینی اندازه دانه‌ها در مناطق مختلف جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیومی AA6061 [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 20-20]
 • کاظم زاده پارسی، محمد جواد به‌کارگیری شبکه‌های غیرانطباقی درخت چهارتایی در روش المان محدود [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 1-1]
 • کاظمی نصرآبادی، محمد امکان‎سنجی شکل‎دهی تدریجی تک‎نقطه‎ای کانوپی هواپیما از ورق‎ پلی‎کربنات: تاثیر استراتژی مسیر و دوران ابزار بر دقت هندسی و شفافیت ظاهری [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 20-20]
 • کدخداپور، جواد بررسی رفتار میکرومکانیکی فولاد فریتی-مارتنزیتی تحت بارگذاری‎های پیچیده [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 16-16]
 • کرسپو- لوپز، پابلو تحلیل حساسیت رفتار شکست در کامپوزیت کربن- اپوکسی در نرخ‌های جابجایی مختلف تحت بارگذاری مود اول کششی با آنالیز رگرسیون [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 15-15]
 • کرمانی، محمد جعفر شبیه‌سازی، ساخت و آزمایش پیل سوختی غشای پلیمری با صفحات انتهایی شفاف [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 20-20]
 • کریمی راسته کناری، زهره حذف نویز سیگنال های ارتعاشی ماشین های دوّار به کمک تابع چگالی احتمال، اندازه شباهت و تابع آستانه گذاری بهبود یافته [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 6-6]
 • کرمی محمدی، اردشیر استفاده از چاه انرژی غیرخطی، برای بهبود رفتار دینامیکی ورق مستطیلی تحت جریان آیرودینامیکی مافوق صوت با زوایای مختلف [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 6-6]
 • کریم نژاد، سجاد حل تحلیلی انتقال حرارت در یک مخروط ساخته شده از مواد مدرج تابعی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 14-14]
 • کیماسی خلجی، علی کنترل تعقیب مسیر کوادروتورها در حضور موانع بر مبنای روش میدان پتانسیل [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 4-4]
 • کیهانی، محمدحسن ساخت و آزمایش سیال مگنتورئولوژیکال بهینه و مدل‌سازی دمپر مگنتورئولوژیکال دو مخزنه با استفاده از مدل غیر نیوتونی اصلاح‌شده جدید و روش‌های تحلیلی شبه استاتیک، تحلیلی ناپایا، عددی و آزمایشگاهی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 2-2]
 • کیهانی، محمد حسن بررسی تجربی جوشش استخری نانوسیال اکسید مس روی سطح تخت مسی و اندازه گیری شار حرارت بحرانی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 20-20]
 • کوثری، فرشاد بازسازی تصاویر توموگرافی الکتریکی بر اساس روش تخمین پارامتر در انتقال حرارت معکوس [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 11-11]
 • کوثری، فرشاد حل معادله پخش گرمای همسانگرد به روش مونت‌کارلوی حجم محدود [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 10-10]
 • کوششی، نوید بررسی عملکرد و آلاینده های موتور RCCI با سوخت ترکیبی دیزل و گاز سنتزی به عمل آمده از گازسازی زیست توده [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 2-2]
 • کوشکی، سحر تحلیل انتقال حرارت گذرا غیرخطی با استفاده از دو روش انتگرال‌گیری با توزیع متفاوت نقاط انتگرال‌گیری در دامنه در یک فرمولاسیون بدون مش [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 15-15]
 • کوهسرخی، جواد رشد منظم و عمودی نانو میله های دی اکسید تیتانیوم بر روی میکرو آرایه‌های سیلیکانی لایه نشانی شده با FTO به روش نبولایزر [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 17-17]
 • کوهی کمالی، رامین مدلسازی جریان و انتقال حرارت دوفازی داخل کانال و اطراف لوله با روش لتیس بولتزمن [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 12-12]
 • کوهی کمالی، رامین ارزیابی عملکرد یک رآکتور بستر سیال با بررسی هیدرودینامیک و خصوصیات گرمایی ذرات جامد مختلف [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 13-13]
 • کوهی کمالی، رامین شبیه‌سازی دوبُعدی جوشش هسته‌ای استخری و بررسی مکانیزم تغییر فاز در شارهای حرارتی پایین [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 12-12]

گ

 • گرزین، مجید تاثیر حفره در مولد گردابه مستطیلی شکل بر عملکرد حرارتی-هیدرودینامیکی مینی‌کانال [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 11-11]
 • گرگیج، یگانه ساخت و مشخصه یابی نانوژنراتور انعطاف پذیر با استفاده از پدیده الکترووتینگ معکوس [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 16-16]
 • گروسی فرشی، لیلی شبیه سازی انرژی، اگزرژی و اقتصادی یک گلخانه نیمه خورشیدی با راستی آزمایی تجربی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 20-20]
 • گشایشی، حمیدرضا بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانوسیال کربوکسیل نانولوله‌های کربنی چند جداره در لوله حرارتی نوسانی سه بعدی [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 19-19]
 • گل آقاپورکامی، میثم تحلیل دینامیکی پوسته ساندویچی با تقویت کننده های متعامد با استفاده از تئوری مرتبه بالا [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 5-5]
 • گلزار، محمد بررسی تاثیر پارامترهای فرآیند چاپ سه‌بعدی FDM بر رفتار تغییرشکل ساختارهای چهاربعدی ساخته شده با پلی‌لاکتیک اسید [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 20-20]
 • گلزاری، مسعود افت انتقال صوت پوسته های مخروطی ناقص با مواد متخلخل [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 15-15]
 • گندمکار، محمد شبیه‌سازی عددی استخر خورشیدی گرادیان نمک بااستفاده از تابع تخمین شدت تابش خورشیدی به همراه اثر سایه دیوارها [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 18-18]
 • گندم کار، محمد طراحی الکترودهای انگشتی متداخل با فاصله متغیر در طول تیر برای بهبود عملکرد نانوژنراتورهای یک‌سرگیردار بر اساس لایه نازک پیزوالکتریک [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 18-18]
 • گودرزی، محمدرضا اثرات تزریق هوا در ناحیه نوک ردیف پره رتور یک کمپرسور محوری بر عملکرد آن تحت شرایط انسداد جریان در ورودی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 3-3]
 • گودرزی، مسعود تشخیص تجربی و عددی شل‌شدگی اتصالات پیچی فلنجی به کمک روش مدولاسیون ویبروآکوستیک [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 19-19]
 • گوگ‌ساز قوچانی، رقیه بررسی پارامترهای تأثیرگذار بر عملکرد توربین‌های بادی محور عمودی (داریوس-ساوینیوس) به صورت تجربی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 1-1]

ل

 • لیاقت، غلامحسین مقایسه تحلیل فرآیند نفوذ روی کامپوزیت الاستومری2 لایه با کامپوزیت ترموست با استفاده از معادلات جذب انرژی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 14-14]
 • لیاقت، غلامحسین تحلیل عددی نفوذ خرج گود در اهداف بتنی گسسته با استفاده از نرم‌افزارهای ال اس داینا و انسیس اتوداین [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 12-12]
 • لیثی، ثریا کنترل آبشاری ارتفاع ربات بال‌زن با بال‌های دوتکه و آیرودینامیک شبه‌پایا [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 6-6]
 • لشگری، محمد مدلسازی و خطی‌سازی مود طولی برای بالزن شبه‌سنجاقک با دم صلب فعال [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 2-2]
 • لهراسبی نیچکوهی، علی بررسی فرایند تولید هیدروژن به روش اکسیداسیون جزئی گاز طبیعی در یک مبدل غیر کاتالیسیتی بزرگ و مقایسه آن با فرایند رفرمینگ متان در مبدل کاتالیستی کوچک [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 11-11]

م

 • مافی، مصطفی امکان‌سنجی فنی- اقتصادی سیستم‌های تامین انرژی از منابع تجدیدپذیر خورشیدی و زیست توده در مناطق روستایی با اقلیم سرد و خشک [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 7-7]
 • مالمیرچگینی، یحیی بررسی عددی تاثیر خواص ترموفیزیکی نانو سیال روغن ترانسفورماتور بر مشخصه‌های جریان سیال و انتقال حرارت در یک لوله افقی در حضور میدان مغناطیسی غیر یکنواخت [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 13-13]
 • مانی، محمود بررسی تجربی اثر بال‌ زدن بر نیروهای برآ و پیشران بال سه بعدی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1-1]
 • مبادرثانی، فرخ تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت جابجایی طبیعی در محفظه ی قطاعی گرم شده از کف با استفاده از لایه ی متخلخل [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 15-15]
 • متقی، سینا تولید میکرو قطرات با امکان کنترل اندازه در یک میکروکانال با استفاده از کنترل‌کننده PID: بررسی آزمایشگاهی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 10-10]
 • محجوب، هدیه تحلیل آنالیز حساسیت ناپایداری و فرکانسی نانولوله‌های کربنی تک لایه حامل سیال در محیط ترمومغناطیسی با اثرات الاستیسیته سطح [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 7-7]
 • محدث دیلمی، حامد تحلیل عددی قدرت جریان ثانویه ناشی از محرک الکتروهیدرودینامیک در یک کانال مسطح [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 3-3]
 • محسنی فدردی، حسین بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانوسیال کربوکسیل نانولوله‌های کربنی چند جداره در لوله حرارتی نوسانی سه بعدی [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 19-19]
 • محمدی، ابوالفضل مطالعه آزمایشگاهی تزریق بخار آب و ترکیبات نفتی توسط نبولایزر بر راندمان و آلایندگی شعله گاز طبیعی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 3-3]
 • محمدی، الهام بررسی تجربی انتقال حرارت و افت فشار در کانال گرمکن هوای خورشیدی دارای دندانه‌های سوراخ دار [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 17-17]
 • محمدی، ایمان بررسی همزمان اثرات نسبت هوای اضافی و مکانیزم‌های احتراقی بر روی دما و انتشار گونه‌ها در مشعل‌های محیط متخلخل [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 6-6]
 • محمدی، بهزاد شبیه سازی انرژی، اگزرژی و اقتصادی یک گلخانه نیمه خورشیدی با راستی آزمایی تجربی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 20-20]
 • محمدی، حسن تحلیل ارتعاشات آزاد ورق‌های تاخورده مورب مرکب تقویت شده با نانولوله‌های کربنی به صورت مدرج تابعی با استفاده از رویکرد آیزوژئومتریک [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 11-11]
 • محمدی، رفعت شبیه‌سازی عددی ضربه قوچ ناشی از بستن سریع شیر در سیالات مختلف [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4-4]
 • محمدی، زینب پیش بینی محل شکستگی استخوان ران با استفاده از تحلیل المان محدود مدل حاصل از تصاویر دستگاه سنجش تراکم استخوان [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 12-12]
 • محمدی، زهرا بررسی سیکل فرابحرانی دی اکسید کربن با تراکم مجدد: مقایسه از دیدگاه تحلیل اگزرژی پیشرفته و ترمواکونومیک [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 13-13]
 • محمدی، عباس طراحی و پیاده‌سازی کنترل‌کننده‌های عصبی یادگیرنده عمیق در مقایسه با کنترل‌کننده‌های کلاسیک در کاربرد ماشین خودران [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 3-3]
 • محمدی، کمال بررسی آزمایشگاهی سیستم کنترل سطح آب جداساز مایع-گاز در پیل سوختی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 17-17]
 • محمدی، محمد مهدی آنالیز مودال عددی و آزمایشگاهی پیل‌سوختی 400 وات [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 9-9]
 • محمدپورفرد، موسی مدل‌سازی فرایند چرخه کلسیم با تاکید بر هیدرودینامیک بستر سیال و مشخصات نوع جاذب [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 3-3]
 • محمدخانی، حسن طراحی قانون هدایت کنترل مود لغزشی به منظور کنترل زمان برخورد با هدف مانوردار [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 14-14]
 • محمدخانی، حسن تخمین سریع جهت‌گیری اولیه ناوبری اینرسی براساس فیلتر کالمن و مشاهده‌گر مود لغزشی مرتبه بالا [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 9-9]
 • محمدخانی، فرزاد تحلیل ترمودینامیکی یک آرایش جدید تولید همزمان توان، برودت، هیدروژن و اکسیژن با استفاده از چاه‌های زمین گرمایی سبلان [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 11-11]
 • محمدزاده، کاظم شبیه سازی عددی انتقال حرارت و افت فشار سیال شبه پلاستیک در مبدل حرارتی لوله ای با نوار تابیده اصلاح شده. [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 19-19]
 • محمدصادقی آزاد، محمد باقر بررسی پارامترهای ترموهیدرولیکی محفظه ایمنی راکتور در اثر حادثه شکسته شدن شاخه سرد خنک‌کننده [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 14-14]
 • محمدکاری، بهروز نکات کاربردی در طراحی ساختمان‌های متداول در ایران با تکیه بر تهویه طبیعی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 16-16]
 • محمودیان، علی پیشبینی عمر مفید باقیمانده موتورهای توربین‌ گاز به روش دسته‌بندی سنی و بررسی مقاوم بودن روش پیشنهادی در شرایط کمبود داده [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 6-6]
 • محمودی داریان، حسین ارائه رویکرد جدید ADI-CEIDD به منظور حل معادله انتقال حرارت هدایت دو بعدی روی پردازنده گرافیکی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 14-14]
 • مختاری، مجید کنترل تحمل پذیر عیب فعال بر مبنای رهیافت مد لغزشی ترمینال انتگرالی پسگام تطبیقی برای ربات‌های اسکلت خارجی پایین تنه [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 1-1]
 • مختاری شیرازآباد، مهدی تحلیل حساسیت رفتار شکست در کامپوزیت کربن- اپوکسی در نرخ‌های جابجایی مختلف تحت بارگذاری مود اول کششی با آنالیز رگرسیون [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 15-15]
 • مداحیان، رضا بازسازی تصاویر توموگرافی الکتریکی بر اساس روش تخمین پارامتر در انتقال حرارت معکوس [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 11-11]
 • مداحیان، رضا نکات کاربردی در طراحی ساختمان‌های متداول در ایران با تکیه بر تهویه طبیعی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 16-16]
 • مرادی، محمود تحلیل آماری و بهینه‌سازی استحکام کششی اتصال لب‌به‌لب آلیاژ آلومینیوم گرید 7075 حاصل از جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی خشک و خیس با استفاده از روش رویه پاسخ و تابع مطلوبیت [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 18-18]
 • مرادی کشکولی، فرشاد مدل‌ عددی مبتنی بر تصویر برای دارورسانی به تومورهای جامد [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 5-5]
 • میرالی، فراز بررسی تجربی انتقال حرارت و افت فشار در کانال گرمکن هوای خورشیدی دارای دندانه‌های سوراخ دار [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 17-17]
 • میربزرگی، سید علی تحلیل عددی مرز تمایز زبری سطح و موانع دیواری در جریان آرام فشار- محرک درون ریزمجراهای ناصاف [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 9-9]
 • میرزایی، ایرج بررسی تأثیر سرعت جریان آزاد باد بر عملکرد توربین باد محور عمودی مقیاس کوچک [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 2-2]
 • میرزابابای مستوفی، توحید تغییرشکل پلاستیک ورق‌های آلومینیومی تقویت‌شده با روکش پلی‌اوره تحت بار دفعی: بررسی تجربی و مدل‌سازی با شبکه‌ی عصبی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 14-14]
 • میرزابابای مستوفی، توحید اثر بارگذاری دفعی شدید روی عمکرد ساختارهای دولایه [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 14-14]
 • میرزابابای مستوفی، توحید بررسی رفتار نفوذ در اهداف تک و چندلایه فلزی تحت ضربه پرتابه [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 16-16]
 • میرزابابای مستوفی، توحید بررسی تجربی و مدل‌سازی ریاضی پاسخ ورق‌های فلزی مدور تحت بارگذاری دینامیکی شدید پی در پی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 16-16]
 • میرزایی نژاد، حسین مدل سازی و کنترل مسیر ربات سیار غیرهولونومیک با مفاصل دورانی-کشویی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1-1]
 • مرعشی، سیدمازیار صحه‌گذاری تجربی شناسایی غیرمستقیم شکل مود پل با استفاده از نسبت انتقال‌پذیری وسیله‌نقلیه عبوری [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 7-7]
 • میر علینقی، مهساسادات تغییرشکل پلاستیک ورق‌های آلومینیومی تقویت‌شده با روکش پلی‌اوره تحت بار دفعی: بررسی تجربی و مدل‌سازی با شبکه‌ی عصبی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 14-14]
 • میرمحمدصادقی، سید احسان مدل‌سازی هندسی نیروهای برش در فرآیند فرزکاری با ابزار فرز انگشتی با لبه‌های برنده تحت زاویه تنظیم 45 درجه [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 17-17]
 • مزارع، محمود ارزیابی عملکرد سینماتیکی و دینامیکی یک ربات موازی چهار درجه آزادی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1-1]
 • مزارع، محمود کنترل تحمل پذیر عیب فعال بر مبنای رهیافت مد لغزشی ترمینال انتگرالی پسگام تطبیقی برای ربات‌های اسکلت خارجی پایین تنه [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 1-1]
 • مسروری سعادت، سید حسین بررسی تجربی عملکرد یک سیستم توان یکپارچه استک پیل سوختی پلیمری انتها بسته هیدروژن-اکسیژن با سطح فعال بزرگ و سیستم رطوبت‌زن داخلی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 19-19]
 • مظاهری، کیومرث شبیه سازی یک بعدی احتراق ترکیب های مختلف گاز طبیعی غنی شده با هیدروژن [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 5-5]
 • مظفری، سید شهاب شبیه سازی عددی انتقال حرارت جریان مغشوش نانو سیال غیرنیوتنی در مبدل حرارتی دولوله ای مارپیچ [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 16-16]
 • مظلوم، جلیل تحلیل عددی یک میکروپمپ مکانیکی با استفاده از میکروشیرهای غشایی برای کاربردهای میکروسیالاتی [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 4-4]
 • معانی میاندوآب، احسان کنترل ارتعاشات آنتن تیغه ای ماهواره کیوب ست با استفاده از عملگر پیزوالکتریک با در نظر گرفتن محدودیت های سیستمی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 10-10]
 • معرفت، مهدی نکات کاربردی در طراحی ساختمان‌های متداول در ایران با تکیه بر تهویه طبیعی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 16-16]
 • معرفت، مهدی بررسی آزمایشگاهی تأثیر سیستم تهویه انفرادی بر توزیع دما، سرعت و نارضایتی ناشی از کوران در یک محیط اداری [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 17-17]
 • معروفی آذر، رسول مطالعه تجربی و عددی برداشت انرژی از اسلاشینگ یک سیال و عملکرد آن در دستگاه صفحه تراش [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 9-9]
 • مغربی، محمد جواد بهبود ضریب توان توربین بادی محور عمودی داریوس به کمک ایرفویل های تغییر شکل پذیر [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 8-8]
 • مغربی، محمد جواد بهبود ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل با تغییرشکل آزاد به کمک شبکه‌های عصبی و الگوریتم ژنتیک [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 1-1]
 • مقدس خراسانی، مهدی تولید بخار با استفاده از انرژی خورشید و محلی سازی نور در سطح چوب کاج [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 18-18]
 • مقیمی، مهدی تحلیل هیدرودینامیک و انتقال جرم در کانال تغذیه پرشده با جداکننده ماژول اسمزمعکوس [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 5-5]
 • ملکی پور، محسن بررسی تاثیر اضافه نمودن نانوذرات تیتانیا به ماده تغییرفازدهنده سیستم ترکیبی خنک‌کاری باتری با شار حرارتی ثابت [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 16-16]
 • ملک جعفریان، سید مجید مطالعه ی آزمایشگاهی اثر چرخش جت سیال بر پرش های هیدرولیکی دایروی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 3-3]
 • ملک زاده فرد، کرامت تحلیل ناپایداری دینامیکی تیر ساندویچی ضخیم با هسته انعطافپذیر تابعی تحت اثر نیروی تعقیب کننده [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 11-11]
 • ملک‌زاده فرد، کرامت تحلیل دینامیکی پوسته ساندویچی با تقویت کننده های متعامد با استفاده از تئوری مرتبه بالا [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 5-5]
 • ملک محمدی، شکوفه شبیه سازی باد در یک منطقه کوهستانی فوق پیچیده به روش پیشبینی عددی هوا در نرم- افزار ورف با دقت بسیار بالا و با استفاده از روش شبیه سازی گردابه های بزرگ [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 7-7]
 • منصوری، نعمت‌الله تحلیل هیدرودینامیک و انتقال جرم در کانال تغذیه پرشده با جداکننده ماژول اسمزمعکوس [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 5-5]
 • منهاج، محمدباقر کنترل بهینه غیرخطی برای یک پروتز رباتیکی باﻻی زانوی فعال با استفاده از رویکرد معادله ریکاتی وابسته به حالت [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 5-5]
 • مهبادی، حسین تاثیر دقت پارامتر مقیاس طول بر فرکانس های طبیعی میکرو ورق مستطیلی متخلخل مرتعش [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 9-9]
 • مهدی پور، مهناز طراحی و شبیه سازی یک حسگر زیستی براساس آرایه نوسانگرهای میکروالکترمکانیکی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 5-5]
 • مهدی پور جلیلیان، مازیار بررسی عددی و پیش‌بینی اندازه دانه‌ها در مناطق مختلف جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیومی AA6061 [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 20-20]
 • مهدوی، امیر بررسی تجربی ساخت و مشخصه‏یابی یک میکروکانال جریان متمرکز شونده به منظور تولید میکروقطرات حساس به دما جهت استفاده در دارورسانی هوشمند [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 10-10]
 • مهدوی، امیر تولید میکرو قطرات با امکان کنترل اندازه در یک میکروکانال با استفاده از کنترل‌کننده PID: بررسی آزمایشگاهی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 10-10]
 • مهردوست، زهرا شبیه سازی چند مقیاسی جریان در محیط متخلخل شکاف دار با استفاده از شبکه های بی سازمان [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 2-2]
 • مهمان نواز، حسین تحلیل عددی نفوذ خرج گود در اهداف بتنی گسسته با استفاده از نرم‌افزارهای ال اس داینا و انسیس اتوداین [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 12-12]
 • موحدین، منصوره مطالعه عددی روی جداسازی کامل سلول های خونی با استفاده از روش یکپارچه دی الکتروفورسیس-فوتوفورسیس در یک میکروکانال جدید [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 21-21]
 • مویدی، حسام تحلیل عددی قدرت جریان ثانویه ناشی از محرک الکتروهیدرودینامیک در یک کانال مسطح [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 3-3]
 • مویدی، حسام تحلیل عددی تأثیر وجود بافل بر افزایش انتقال حرارت جریان نانوسیال روی یک پله پسرو: رابطه برازش برای عدد ناسلت متوسط [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 12-12]
 • مویدی، محمد کاظم توسعة مدل رتبه‌کاسته پارامتری و وابسته به زمان برای مسائل نفوذ و نفوذ-جابجایی بر مبنای روش تجزیه متعامد بهینه [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 8-8]
 • مویدی، محمد کاظم مدلسازی لایه مرزی اتمسفری آشفته و پراکندگی ذرات آلاینده ریز مقیاس جامد در یک محدودة شهری به کمک الگوی شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 5-5]
 • موسوی، زهره شناسایی و عیب‌یابی سازه تیری شکل با استفاده از سیگنال‌های ارتعاشی بر پایه‌ مدل شبیه‌سازی‌شده، حالت سالم واقعی و شبکه عصبی کانولوشنال عمیق [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 9-9]
 • موسوی، زهره عیب‌یابی سازه جکتی فراساحلی با استفاده از پاسخ‌ دینامیکی بر پایه‌ مدل شبیه‌سازی‌شده، حالت سالم مدل واقعی و شبکه عصبی خود رمزنگار عمیق [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 2-2]
 • موسوی، سید علی بررسی تجربی اثر روش‌های عمق‌دهی رزوه‌زنی و پارامترهای ماشینکاری بر روی سایش ابزار در فرزکاری رزوه [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 20-20]
 • موسوی، علی بررسی عددی دینامیک قطرات غیرنیوتنی کارئو تحت پدیده الکترووتینگ [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 1-1]
 • موسویان، سیدامیر نکات کاربردی در طراحی ساختمان‌های متداول در ایران با تکیه بر تهویه طبیعی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 16-16]
 • موسویان، سید علی اکبر مدل سازی دینامیکی و کنترل یک ربات پاک‌ کننده برای مزارع خورشیدی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3-3]
 • موسوی زواجری، سیده فاطمه مقایسه‌ توزیع دمای خاک در راستای محوری (عمق) و شعاعی در مبدل‌های حرارتی زمینی یوشکل و لوله‌های هم‌مرکز [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 15-15]
 • مومنی، عارف پوشش‌دهی لیزری تیتانیوم کارباید/ فولاد زنگ نزن 316L و تحلیل پارامترهای ورودی با روش سطح پاسخ [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 15-15]

ن

 • نایبی، الهه رویکرد حسابان کسری برای خمش ورق ویسکوالاستیک با استفاده از تئوری ورق اصلاح شده دو متغیره [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 15-15]
 • نادری، سید محمد تحلیل زمان‌مند فیستول در سه زاویه‌ی پیوند 45، 90 135 درجه [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 8-8]
 • نیازمند، حمید تولید بخار با استفاده از انرژی خورشید و محلی سازی نور در سطح چوب کاج [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 18-18]
 • ناظمیان، مهرداد بررسی تاثیر زمان شروع پاشش بر ظرفیت بازیافت حرارت هدر رفتی در موتورهای RCCI [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 1-1]
 • نامداری، سینا کنترل ترکیبی پایداری طولی و جانبی در خودروهای سواری با در نظر گرفتن دینامیک موتور و استفاده از الگوریتم کنترل فراپیچشی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 17-17]
 • نباخته، محمد امین تحلیل عددی نفوذ خرج گود در اهداف بتنی گسسته با استفاده از نرم‌افزارهای ال اس داینا و انسیس اتوداین [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 12-12]
 • نجاتی برزکی، فائزه عملکرد هیدرولیکی-حرارتی پره ذوزنقه‌ای مجهز به مولد گردابه و حفره: بررسی اثر موقعیت مولد گردابه و حفره [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 16-16]
 • نجفی، امین بررسی خواص مکانیکی گرافن های مارپیچ چندلایه با مشخصات هندسی متفاوت با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 13-13]
 • نجفیان، مجتبی مطالعه آزمایشگاهی تزریق بخار آب و ترکیبات نفتی توسط نبولایزر بر راندمان و آلایندگی شعله گاز طبیعی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 3-3]
 • نخعی زینلی، الهام بررسی تاثیر غلظت هوای جریان بر فاصله‌ی بین هواده‌های تندآب سرریز [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 2-2]
 • نریمان زاده، نادر طراحی بهینه چندهدفه انواع سیستم‌ها در دامنه‌‌های مختلف، به‌وسیله ادغام دو روش باندگراف و برنامه‌ریزی ژنتیک [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 20-20]
 • نشاط، الهه بررسی تاثیر زمان شروع پاشش بر ظرفیت بازیافت حرارت هدر رفتی در موتورهای RCCI [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 1-1]
 • نشاط، الهه بررسی تاثیر افزودن آب بر عملکرد و آلایندگی موتورهای بار همگن اشتعال تراکمی تغذیه شده با سوخت هپتان نرمال [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 17-17]
 • نصیری، مصطفی جبران‌سازی تأخیر زمانی در شبیه‌سازی سخت افزار در حلقه تحت شبکه سیستم کنترل پرواز با استفاده از روش پیش‌بینی چندجمله‌ای [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 5-5]
 • نصیری طوسی، شاهین آنالیز حساسیت کلی پارامترهای نانوماشینکاری با استفاده از میکروسکوپ روبشی حرارتی دینامیکی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 19-19]
 • نظامیوند چگینی، سعید حذف نویز سیگنال های ارتعاشی ماشین های دوّار به کمک تابع چگالی احتمال، اندازه شباهت و تابع آستانه گذاری بهبود یافته [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 6-6]
 • نظری، احمد بررسی تجربی جوشش استخری نانوسیال اکسید مس روی سطح تخت مسی و اندازه گیری شار حرارت بحرانی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 20-20]
 • نظری، محسن مطالعه آزمایشگاهی اثر نوع ماده سورفاکتانت بر پایداری و تحرک فوم با رویکرد ازدیاد برداشت نفت [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 2-2]
 • نظری، محسن اندازه گیری ضریب انتقال حرارت جریان جوشش مادون سرد در فضای بین دو لوله دایروی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 14-14]
 • نظری، محسن بررسی تجربی ساخت و مشخصه‏یابی یک میکروکانال جریان متمرکز شونده به منظور تولید میکروقطرات حساس به دما جهت استفاده در دارورسانی هوشمند [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 10-10]
 • نظری، محسن تولید میکرو قطرات با امکان کنترل اندازه در یک میکروکانال با استفاده از کنترل‌کننده PID: بررسی آزمایشگاهی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 10-10]
 • نظری، مصطفی تولید میکرو قطرات با امکان کنترل اندازه در یک میکروکانال با استفاده از کنترل‌کننده PID: بررسی آزمایشگاهی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 10-10]
 • نظمی، پارسا شبیه سازی عددی امواج هلمبو در جریان گرانشی نفوذی با استفاده از روش شبیه سازی گردابه های بزرگ [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 9-9]
 • نعیمی، هومن حل معادله پخش گرمای همسانگرد به روش مونت‌کارلوی حجم محدود [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 10-10]
 • نقاش، ابوالقاسم مدلسازی و خطی‌سازی مود طولی برای بالزن شبه‌سنجاقک با دم صلب فعال [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 2-2]
 • نقره آبادی، امین رضا بررسی انتقال حرارت سیالات غیرنیوتونی شبه‌پلاستیک در مبدل‌های حرارتی متخلخل [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 17-17]
 • نیکخوی تنها، سید داوود طراحی مسیر و کنترل ربات سیار اجتماعی در محیط با موانع متحرک به‌منظور رسیدن به هدف سیار با استفاده از کنترل فازی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 19-19]
 • نیکوبین، امین کاهش گشتاور محرک های ربات موازی دو درجه آزادی با وزنه های تعادل و طراحی مسیر [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 1-1]
 • نیکوبین، امین الگوریتم جدید اصلاح مرز سازه در طراحی بهینه‌ چندهدفه توپولوژی یک میکروگریپر [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 12-12]
 • نمدچیان، حسین شبیه‌سازی عددی جریان نانوسیال در یک کانال حلقوی با موانع متخلخل با استفاده از ترکیب مدل دارسی-برینکمن-فرچهیمر و مدل مخلوط دوفازی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 13-13]
 • نوابی، محمد کنترل پرواز هواپیمای ناپایدار بر اساس نابرابری ماتریسی خطی با احتساب قیود کنترلی و اشباع [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 18-18]
 • نویدبخش، مهدی طراحی، ساخت و مطالعه آزمایشگاهی میکروکانال مارپیچی جداساز ذرات در سیستم‌های میکروسیالات گریز از مرکز [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1-1]
 • نورآذر، سید سلمان شبیه‌سازی، ساخت و آزمایش پیل سوختی غشای پلیمری با صفحات انتهایی شفاف [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 20-20]
 • نورالهی گلوجه، یاور تحلیل عددی دینامیک غیرخطی آشوبناک خودرو به همراه طراحی کنترل‌کننده آشوب به روش فازی-لغزشی ترمینال سریع [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 8-8]
 • نوری زاده، ماجده شبیه‌سازی راکتور فتوکاتالیستی به روش حجم محدود و جهت‌های مجزا و مطالعات پارامتریک [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 16-16]
 • نوروزی، محمود مطالعه آزمایشگاهی اثر نوع ماده سورفاکتانت بر پایداری و تحرک فوم با رویکرد ازدیاد برداشت نفت [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 2-2]
 • نوروزی، محمود ساخت و آزمایش سیال مگنتورئولوژیکال بهینه و مدل‌سازی دمپر مگنتورئولوژیکال دو مخزنه با استفاده از مدل غیر نیوتونی اصلاح‌شده جدید و روش‌های تحلیلی شبه استاتیک، تحلیلی ناپایا، عددی و آزمایشگاهی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 2-2]
 • نوروزی، مرضیه تحلیل ارتعاشات غیر‌خطی الکتروآیروالاستیکی یک عملگر لایه‌ای نانو‌کامپوزیت [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 7-7]

و

 • واثق نیا، حامد مطالعه وقوع پدیده کاویتاسیون با استفاده از روش شبکه بولتزمن چندفازی و با اعمال معادلات حالت مختلف [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3-3]
 • واردی کولایی، سید مجتبی بهینه‌سازی سینماتیکی موتور استرلینگ براساس افزایش کار خروجی و با درنظرگرفتن فضای اشغالی موتور [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 20-20]
 • وحیدی، بهمن بررسی محاسباتی پاسخ مژک اولیه سلول به جریان سیال نوسانی با استفاده از روش برهم‌کنش سیال-سازه [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 12-12]
 • وحدتی، مهدی تحلیل آماری و بهینه‌سازی استحکام کششی اتصال لب‌به‌لب آلیاژ آلومینیوم گرید 7075 حاصل از جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی خشک و خیس با استفاده از روش رویه پاسخ و تابع مطلوبیت [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 18-18]
 • ورهرام، سینا عیب‌یابی سازه جکتی فراساحلی با استفاده از پاسخ‌ دینامیکی بر پایه‌ مدل شبیه‌سازی‌شده، حالت سالم مدل واقعی و شبکه عصبی خود رمزنگار عمیق [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 2-2]
 • وزیری، احسان مدل‌سازی انتقال خرده‌های حفاری توسط فوم در شرایط یک چاه افقی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 3-3]

ه

 • هاشمی، سید عبدالمهدی بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد یک سیستم‌ میکروترموفتوولتائیک با میکرو محفظه احتراقی متخلخل [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 10-10]
 • هاشمی، سیدمحمدرضا بررسی تجربی و عددی رفتار خستگی قطعات پلی‌لاکتیک اسید تولید شده به روش ساخت افزایشی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 17-17]
 • هاشمیان، سیدعلی بررسی عددی اثر جنس و ضخامت پوسته در مکانیک برخورد کلاه ایمنی موتورسیکلت [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 2-2]
 • هاشمی پور موسوی، شاهین تحلیل پایداری و بررسی پدیده‌ی جهش در ربات‌های پیوسته با محرک کابلی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 3-3]
 • هاشمی طاری، پویان بررسی پارامترهای تأثیرگذار بر عملکرد توربین‌های بادی محور عمودی (داریوس-ساوینیوس) به صورت تجربی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 1-1]
 • هاشمی طاری، پویان شبیه سازی باد در یک منطقه کوهستانی فوق پیچیده به روش پیشبینی عددی هوا در نرم- افزار ورف با دقت بسیار بالا و با استفاده از روش شبیه سازی گردابه های بزرگ [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 7-7]
 • هاشمی نسب، محمدرضا شبیه‌سازی، ساخت و آزمایش پیل سوختی غشای پلیمری با صفحات انتهایی شفاف [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 20-20]
 • هدایتی زاده، مهدی بررسی عملکرد حرارتی خشک‌کن خورشیدی گلخانه‌ای مجهز به سلول‌های فتوولتائیک و ماده تغییرفازدهنده [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 17-17]
 • هنریچ، مارتین تأثیر شیارهای محیطی بر عملکرد یک کمپرسور گذر صوتی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 5-5]
 • هنرور، محمد هادی داده‌برداری سه‌بعدی از سطح پشت به منظور کمی‌سازی انحنای مهره‌ها بدون نیاز به مارکرگذاری [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 13-13]
 • هوشفر، احسان بررسی تاثیر اضافه نمودن نانوذرات تیتانیا به ماده تغییرفازدهنده سیستم ترکیبی خنک‌کاری باتری با شار حرارتی ثابت [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 16-16]
 • هوشمند، سیدمحمد مدل سازی تاثیر استفاده از پرده هوایی بر آسایش افراد و کیفیت هوا در استخرهای قهرمانی با جایگاه تماشاگران [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 14-14]
 • هوشمند، سیدمحمد تاثیر جنسیت و تناسب بدنی بر احساس حرارتی افراد خوابیده تحت سیستم تهویه متمرکز [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 9-9]
 • هوشمند، سیدمحمد ارزیابی تجربی تأثیر جهت جریان ورودی بر الگوی جریان و دما در اتاقی با سیستم توزیع هوای زیر سطحی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 18-18]

ی

 • یادآور نیک روش، سید مجید تشخیص تجربی و عددی شل‌شدگی اتصالات پیچی فلنجی به کمک روش مدولاسیون ویبروآکوستیک [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 19-19]
 • یاری، مرتضی تحلیل ترمودینامیکی سیستم تولید توان بر مبنای پیل سوختی اکسید جامد مجهز به ریفرمر خارجی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 18-18]
 • یاری، مرتضی بررسی تجربی تاثیر موانع در افزایش راندمان حرارتی آبگرمکن مخزن‌دار گازسوز [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 19-19]
 • یاراحمدی، مسعود اندازه گیری ضریب انتقال حرارت جریان جوشش مادون سرد در فضای بین دو لوله دایروی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 14-14]
 • یاری دریامان، مرتضی بررسی عملکرد و آلاینده های موتور RCCI با سوخت ترکیبی دیزل و گاز سنتزی به عمل آمده از گازسازی زیست توده [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 2-2]
 • یارمحمدی جلالی فراهانی، محمد جواد مطالعه تاثیر افزودن ذخیره‌کننده زمان کوتاه بر عملکرد حلقه بسته توربین باد هیدرواستاتیک در حضور جریان باد آشفته [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 1-1]
 • یزدانی، حمیدرضا بهبود عملکرد توربین باد محور عمودی با مقیاس واقعی با بکارگیری عملگر پلاسمایی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 8-8]
 • یزدانی فرد، فریده بررسی استفاده از فیلتر طیفی ترکیبی نانوسیال-ماده تغییر فاز دهنده در سیستم فتوولتاییک/حرارتی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 19-19]
 • یکتاپور، مهدی تحلیل پایداری سیال غیر‌نیوتنی رقیق‌شونده درهندسه تیلور کوئت با فرض شکاف باریک و حرکت خطی استوانه داخلی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 5-5]
 • یلدایی، علی اصغر بررسی ضریب کیفیت در ارتعاشات خطی میکروصفحه مستطیلی با در نظر گرفتن اثر میرایی ترموالاستیک [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 10-10]