نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اتانول اثر استفاده از مخلوط سوخت بیودیزل، اتانول و گازوئیل بر عملکرد و آلایندگی موتور دیزل [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 11-17]
 • اجزای محدود بررسی تجربی و عددی اثر استفاده از ورقگیر نوسانی بر قابلیت شکل پذیری ورق آلومینیومی در فرایند کشش عمیق [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 57-63]
 • ارتعاشات آزاد تحلیل ارتعاشات آزاد پانل ساندویچی با نظریه بهبود یافته مرتبه بالا [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 27-33]
 • اغتشاشات سینماتیکی کنترل مقاوم گشتاور ربات‌های سیار چرخ دار با وجود اغتشاشات سینماتیکی [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 35-45]
 • الیاف معدنی مدل‌سازی عددی انتقال حرارت مرکب رسانش و تابشی گذرا در عایق های حرارتی الیاف معدنی [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 51-58]
 • المان محدود تغییرشکل های بزرگ غیرخطی در تیر با خواص مکانیکی متغیر: حل تحلیلی [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 9-17]
 • الهام گیری از طبیعت طراحی و ساخت یک ربات ماهی و بررسی های آزمایشگاهی برروی آن [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 47-55]
 • انتقال حرارت مرکب رسانش و تابشی مدل‌سازی عددی انتقال حرارت مرکب رسانش و تابشی گذرا در عایق های حرارتی الیاف معدنی [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 51-58]

ب

 • بالدوین لوماکس و پاشش بررسی جریان چگالشی بخار در گذرگاه پره های یک توربین همراه با نازل ورودی مرطوب [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 71-84]
 • باله موجی طراحی و ساخت یک ربات ماهی و بررسی های آزمایشگاهی برروی آن [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 47-55]
 • بیودیزل اثر استفاده از مخلوط سوخت بیودیزل، اتانول و گازوئیل بر عملکرد و آلایندگی موتور دیزل [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 11-17]

پ

 • پایدارسازی حول وضعیت ثابت کنترل مقاوم گشتاور ربات‌های سیار چرخ دار با وجود اغتشاشات سینماتیکی [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 35-45]
 • پایداری شعله بررسی تجربی پایداری شعله در محیط متخلخل کاربید سیلیسیم [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 59-70]
 • پاشش دومرحله ای سوخت بررسی تأثیر پاشش چندمرحله‌ای سوخت بر عملکرد و کاهش آلایندگی موتور دیزل پاشش مستقیم [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 1-10]
 • پانل ساندویچی اثر هسته هدفمند مرتبه ای بر پاسخ دینامیکی پانل ساندویچی تحت ضربه عرضی با سرعت پایین [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 19-26]

ت

 • تانسور الاستیسیته فضائی تانسور الاستیسیته فضائی در معادلات بنیادین اولری نرخی [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 1-8]
 • تحلیل تنش تحلیل ترمو مکانیکی پیستون موتور SI با استفاده از مدل ساده دمای دیواره [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 19-30]
 • تیر انعطاف پذیر تغییرشکل های بزرگ غیرخطی در تیر با خواص مکانیکی متغیر: حل تحلیلی [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 9-17]
 • تئوری کامل‌شده مرتبه بالا تحلیل ارتعاشات آزاد پانل ساندویچی با نظریه بهبود یافته مرتبه بالا [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 27-33]
 • تئوری مرتبه بالا اثر هسته هدفمند مرتبه ای بر پاسخ دینامیکی پانل ساندویچی تحت ضربه عرضی با سرعت پایین [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 19-26]

ج

 • جابجایی آزاد شبیه سازی و آزمایش سیستم های فتوولتائیک/حرارتی هوایی در حالت جابجایی آزاد [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 31-40]
 • جریان بخار مرطوب بررسی جریان چگالشی بخار در گذرگاه پره های یک توربین همراه با نازل ورودی مرطوب [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 71-84]
 • جیمسون بررسی جریان چگالشی بخار در گذرگاه پره های یک توربین همراه با نازل ورودی مرطوب [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 71-84]
 • جوانه زایی بررسی جریان چگالشی بخار در گذرگاه پره های یک توربین همراه با نازل ورودی مرطوب [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 71-84]
 • جوشکاری قوسی تنگستن- گاز بهینه‌سازی عوامل موثر بر مقاومت به خوردگی در جوش لوله‌های فولادهای زنگ‌نزن سوپردوفازی در فرایند جوشکاری قوسی تنگستن- گاز به کمک طراحی آماری آزمایش [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 65-74]

ح

 • حد پایین ارائه حدود پایین جدید روی مقدار بهینه زمان انجام کل کارها در یک سیستم تک ماشینه‌ی پردازش‌گر انباشته [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 75-84]
 • حل تحلیلی تغییرشکل های بزرگ غیرخطی در تیر با خواص مکانیکی متغیر: حل تحلیلی [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 9-17]

خ

 • خستگی حرارتی تحلیل ترمو مکانیکی پیستون موتور SI با استفاده از مدل ساده دمای دیواره [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 19-30]
 • خستگی مکانیکی تحلیل ترمو مکانیکی پیستون موتور SI با استفاده از مدل ساده دمای دیواره [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 19-30]
 • خواص مکانیکی متغیر تغییرشکل های بزرگ غیرخطی در تیر با خواص مکانیکی متغیر: حل تحلیلی [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 9-17]
 • خوردگی بهینه‌سازی عوامل موثر بر مقاومت به خوردگی در جوش لوله‌های فولادهای زنگ‌نزن سوپردوفازی در فرایند جوشکاری قوسی تنگستن- گاز به کمک طراحی آماری آزمایش [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 65-74]

د

 • دوده و مونواکسید نیتروژن بررسی تأثیر پاشش چندمرحله‌ای سوخت بر عملکرد و کاهش آلایندگی موتور دیزل پاشش مستقیم [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 1-10]

ر

 • ربات ماهی طراحی و ساخت یک ربات ماهی و بررسی های آزمایشگاهی برروی آن [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 47-55]
 • رباتهای سیار چرخ‌دار کنترل مقاوم گشتاور ربات‌های سیار چرخ دار با وجود اغتشاشات سینماتیکی [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 35-45]
 • ردیابی مسیر مرجع کنترل مقاوم گشتاور ربات‌های سیار چرخ دار با وجود اغتشاشات سینماتیکی [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 35-45]
 • ریز‌ساختار بهینه‌سازی عوامل موثر بر مقاومت به خوردگی در جوش لوله‌های فولادهای زنگ‌نزن سوپردوفازی در فرایند جوشکاری قوسی تنگستن- گاز به کمک طراحی آماری آزمایش [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 65-74]
 • روش تاگوچی بهینه‌سازی عوامل موثر بر مقاومت به خوردگی در جوش لوله‌های فولادهای زنگ‌نزن سوپردوفازی در فرایند جوشکاری قوسی تنگستن- گاز به کمک طراحی آماری آزمایش [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 65-74]

ز

 • زمان انجام همه کارها ارائه حدود پایین جدید روی مقدار بهینه زمان انجام کل کارها در یک سیستم تک ماشینه‌ی پردازش‌گر انباشته [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 75-84]
 • زمان‌بندی ارائه حدود پایین جدید روی مقدار بهینه زمان انجام کل کارها در یک سیستم تک ماشینه‌ی پردازش‌گر انباشته [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 75-84]

س

 • سرپوش شیشه ای شبیه سازی و آزمایش سیستم های فتوولتائیک/حرارتی هوایی در حالت جابجایی آزاد [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 31-40]
 • سرمایش جذبی دو اثره آب- آمونیاک شبیه سازی سرمایش جذبی آب - آمونیاک دو اثره خورشیدی و بررسی عملکرد آن در شرایط مختلف آب و هوایی ایران [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 85-91]
 • سرمایش خورشیدی شبیه سازی سرمایش جذبی آب - آمونیاک دو اثره خورشیدی و بررسی عملکرد آن در شرایط مختلف آب و هوایی ایران [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 85-91]
 • سیستم کنترل بی سیم طراحی و ساخت یک ربات ماهی و بررسی های آزمایشگاهی برروی آن [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 47-55]

ش

 • شار حرارتی اثر نسبت منظر و خواص وابسته به دمای سیال بر پارامترهای موثر در میکرو مبدل های حرارتی [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 41-49]
 • شبیه سازی شبیه سازی و آزمایش سیستم های فتوولتائیک/حرارتی هوایی در حالت جابجایی آزاد [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 31-40]
 • شدت تابش شبیه سازی سرمایش جذبی آب - آمونیاک دو اثره خورشیدی و بررسی عملکرد آن در شرایط مختلف آب و هوایی ایران [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 85-91]
 • شوک چگالش بررسی جریان چگالشی بخار در گذرگاه پره های یک توربین همراه با نازل ورودی مرطوب [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 71-84]

ص

 • صفحه ساندویچی تحلیل ارتعاشات آزاد پانل ساندویچی با نظریه بهبود یافته مرتبه بالا [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 27-33]

ض

 • ضریب عملکرد شبیه سازی سرمایش جذبی آب - آمونیاک دو اثره خورشیدی و بررسی عملکرد آن در شرایط مختلف آب و هوایی ایران [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 85-91]
 • ضربه سرعت پایین اثر هسته هدفمند مرتبه ای بر پاسخ دینامیکی پانل ساندویچی تحت ضربه عرضی با سرعت پایین [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 19-26]

ط

 • طراحی آماری آزمایش بهینه‌سازی عوامل موثر بر مقاومت به خوردگی در جوش لوله‌های فولادهای زنگ‌نزن سوپردوفازی در فرایند جوشکاری قوسی تنگستن- گاز به کمک طراحی آماری آزمایش [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 65-74]

ع

 • عایق های حرارتی مدل‌سازی عددی انتقال حرارت مرکب رسانش و تابشی گذرا در عایق های حرارتی الیاف معدنی [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 51-58]
 • عدد رینولدز اثر نسبت منظر و خواص وابسته به دمای سیال بر پارامترهای موثر در میکرو مبدل های حرارتی [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 41-49]
 • عملکرد و آلایندگی موتور دیزل اثر استفاده از مخلوط سوخت بیودیزل، اتانول و گازوئیل بر عملکرد و آلایندگی موتور دیزل [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 11-17]

ف

 • فتوولتائیک شبیه سازی و آزمایش سیستم های فتوولتائیک/حرارتی هوایی در حالت جابجایی آزاد [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 31-40]
 • فتوولتائیک/حرارتی شبیه سازی و آزمایش سیستم های فتوولتائیک/حرارتی هوایی در حالت جابجایی آزاد [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 31-40]
 • فولاد زنگ‌نزن بهینه‌سازی عوامل موثر بر مقاومت به خوردگی در جوش لوله‌های فولادهای زنگ‌نزن سوپردوفازی در فرایند جوشکاری قوسی تنگستن- گاز به کمک طراحی آماری آزمایش [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 65-74]

ق

 • قطر هیدرولیکی اثر نسبت منظر و خواص وابسته به دمای سیال بر پارامترهای موثر در میکرو مبدل های حرارتی [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 41-49]

ک

 • کشش عمیق بررسی تجربی و عددی اثر استفاده از ورقگیر نوسانی بر قابلیت شکل پذیری ورق آلومینیومی در فرایند کشش عمیق [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 57-63]
 • کنترل جهت و عمق طراحی و ساخت یک ربات ماهی و بررسی های آزمایشگاهی برروی آن [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 47-55]
 • کنترل مقاوم کنترل مقاوم گشتاور ربات‌های سیار چرخ دار با وجود اغتشاشات سینماتیکی [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 35-45]
 • کیوا- 3 V بررسی تأثیر پاشش چندمرحله‌ای سوخت بر عملکرد و کاهش آلایندگی موتور دیزل پاشش مستقیم [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 1-10]

م

 • ماشین پردازش‌گر انباشته ارائه حدود پایین جدید روی مقدار بهینه زمان انجام کل کارها در یک سیستم تک ماشینه‌ی پردازش‌گر انباشته [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 75-84]
 • محیط متخلخل SiC بررسی تجربی پایداری شعله در محیط متخلخل کاربید سیلیسیم [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 59-70]
 • مدل دو ناحیه ای احتراق تحلیل ترمو مکانیکی پیستون موتور SI با استفاده از مدل ساده دمای دیواره [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 19-30]
 • مدل‌سازی عددی مدل‌سازی عددی انتقال حرارت مرکب رسانش و تابشی گذرا در عایق های حرارتی الیاف معدنی [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 51-58]
 • مشعل متخلخل بررسی تجربی پایداری شعله در محیط متخلخل کاربید سیلیسیم [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 59-70]
 • معادله بنیادین نرخی تانسور الاستیسیته فضائی در معادلات بنیادین اولری نرخی [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 1-8]
 • میکرومبدل اثر نسبت منظر و خواص وابسته به دمای سیال بر پارامترهای موثر در میکرو مبدل های حرارتی [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 41-49]
 • منحنی دمای شعله بررسی تجربی پایداری شعله در محیط متخلخل کاربید سیلیسیم [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 59-70]
 • موتور دیزل پاشش مستقیم (DI) بررسی تأثیر پاشش چندمرحله‌ای سوخت بر عملکرد و کاهش آلایندگی موتور دیزل پاشش مستقیم [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 1-10]

ن

 • نرخ تنش همگرد تانسور الاستیسیته فضائی در معادلات بنیادین اولری نرخی [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 1-8]
 • نسبت منظر اثر نسبت منظر و خواص وابسته به دمای سیال بر پارامترهای موثر در میکرو مبدل های حرارتی [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 41-49]
 • نمودار سرعت طراحی و ساخت یک ربات ماهی و بررسی های آزمایشگاهی برروی آن [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 47-55]

و

 • ورقگیر نوسانی بررسی تجربی و عددی اثر استفاده از ورقگیر نوسانی بر قابلیت شکل پذیری ورق آلومینیومی در فرایند کشش عمیق [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 57-63]

ه

 • هسته انعطاف پذیر تحلیل ارتعاشات آزاد پانل ساندویچی با نظریه بهبود یافته مرتبه بالا [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 27-33]
 • هسته هدفمند مرتبه ای اثر هسته هدفمند مرتبه ای بر پاسخ دینامیکی پانل ساندویچی تحت ضربه عرضی با سرعت پایین [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 19-26]
 • هندسه غیرخطی تغییرشکل های بزرگ غیرخطی در تیر با خواص مکانیکی متغیر: حل تحلیلی [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 9-17]