نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبگرفتگی تحلیل رفتار دینامیکی کشتی صدمه دیده در موج [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 79-90]
 • آتش سوزی تعیین سرعت بحرانی درون تونل البرز حین آتش سوزی [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 47-55]
 • آرایش کره‌های توخالی بررسی توزیع فاز جامد در فوم فلزی ساخته شده به روش ریخته گری [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 113-119]
 • آسیب دیدگی تحلیل رفتار دینامیکی کشتی صدمه دیده در موج [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 79-90]
 • آلیاژ حافظه دار(SMA) اثر سیم های حافظه دار بر ارتعاشات آزاد ورق ساندویچی [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 29-40]

ا

 • اتصال T شکل مدل سازی اجزای محدود اتصال T شکل در پانل های ساندویچی در معرض بارگذاری کششی [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 11-19]
 • اتصالات چسبی مدل سازی اجزای محدود اتصال T شکل در پانل های ساندویچی در معرض بارگذاری کششی [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 11-19]
 • احتراق بررسی تجربی اثر نرخ آتش و نسبت هم ارزی بر عملکرد مشعل متخلخل فلزی تابشی [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 35-46]
 • اصل همیلتون اثر سیم های حافظه دار بر ارتعاشات آزاد ورق ساندویچی [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 29-40]
 • افزایش انتقال حرارت بررسی تجربی افزایش انتقال حرارت بوسیله جریان های آکوستیک در یک محفظه بسته استوانه ای شکل [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 11-20]
 • الیاف بازالت بررسی رفتار کششی کامپوزیت های زمینه فنولیک تقویت شده با الیاف بازالت و کربن تحت اثر دوره شوک حرارتی [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 1-9]
 • الیاف کربن بررسی رفتار کششی کامپوزیت های زمینه فنولیک تقویت شده با الیاف بازالت و کربن تحت اثر دوره شوک حرارتی [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 1-9]
 • الگوی جریان بررسی تجربی اثر فاصله عمودی و زاویه شیب کانال S شکل بر الگوی جریان دوفازی [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]
 • الگوریتم ژنتیک یافتن بدترین پاسخ فرکانسی سیستم دیسک پره دار تحت تاثیر نامیزانی به کمک الگوریتم ژنتیک [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 41-51]
 • الگوی مقدار متوسط موتور اشتعال جرقه‌ای الگوریتم کنترل خودرو برای سامانه کروز کنترل تطبیقی در ترافیک شهری [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 83-91]
 • المان محدود طراحی و ساخت جاذب دینامیکی برای کاهش صدای یک هواپیمای توربوپراپ [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 91-99]

ب

 • بازطراحی گسسته کنترل دیجیتال سامانه‌های غیرخطی با روش تلفیقی فازی و نگاشت ورودی کنترلی [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 71-81]
 • بدترین پاسخ فرکانسی یافتن بدترین پاسخ فرکانسی سیستم دیسک پره دار تحت تاثیر نامیزانی به کمک الگوریتم ژنتیک [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 41-51]
 • برنامه‌ریزی پویا روشی برای حل مساله بارگیری پالت توزیع‌کننده با استفاده از برنامه‌ریزی پویا [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 121-130]

پ

 • پایداری کنترل دیجیتال سامانه‌های غیرخطی با روش تلفیقی فازی و نگاشت ورودی کنترلی [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 71-81]
 • پانل ساندویچی مدل سازی اجزای محدود اتصال T شکل در پانل های ساندویچی در معرض بارگذاری کششی [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 11-19]
 • پیچ تحلیل رفتار دینامیکی کشتی صدمه دیده در موج [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 79-90]
 • پروانه معکوس گرد تحلیل عددی عملکرد هیدرودینامیکی و جریان عبوری از پروانه معکوس گرد [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 67-77]

ت

 • تراشکاری ارتعاشی (VC) تراشکاری به کمک ارتعاش اولتراسونیک یک جهته و دو جهته بر روی قطعه کار Ud500 [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 93-101]
 • تراشکاری ارتعاشی بیضوی (EVC) تراشکاری به کمک ارتعاش اولتراسونیک یک جهته و دو جهته بر روی قطعه کار Ud500 [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 93-101]
 • ترمز الگوریتم کنترل خودرو برای سامانه کروز کنترل تطبیقی در ترافیک شهری [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 83-91]
 • تغییرات ضخامت پیش‌تولید تاثیر تغییرات ضخامت پیش تولید بر ضخامت قطعات نهایی در فلوفرمینگ با چند غلتک [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 103-112]
 • تنش پسماند بررسی عددی و تجربی توزیع تنش پسماند ناشی از جوشکاری چند پاسه صفحات فولاد ضدزنگ [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 21-28]
 • توزیع فاز جامد بررسی توزیع فاز جامد در فوم فلزی ساخته شده به روش ریخته گری [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 113-119]
 • توزیع گردابه القایی تحلیل عددی عملکرد هیدرودینامیکی و جریان عبوری از پروانه معکوس گرد [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 67-77]
 • تونل البرز تعیین سرعت بحرانی درون تونل البرز حین آتش سوزی [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 47-55]
 • تئوری برشی مرتبه اول اثر سیم های حافظه دار بر ارتعاشات آزاد ورق ساندویچی [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 29-40]
 • تئوری بهبود یافته مرتبه بالا اثر سیم های حافظه دار بر ارتعاشات آزاد ورق ساندویچی [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 29-40]

ج

 • جاذب دینامیکی قابل تنظیم طراحی و ساخت جاذب دینامیکی برای کاهش صدای یک هواپیمای توربوپراپ [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 91-99]
 • جریان دو فازی بررسی تجربی اثر فاصله عمودی و زاویه شیب کانال S شکل بر الگوی جریان دوفازی [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]
 • جوشکاری چند پاسه بررسی عددی و تجربی توزیع تنش پسماند ناشی از جوشکاری چند پاسه صفحات فولاد ضدزنگ [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 21-28]

ح

 • حالت شکست مدل سازی اجزای محدود اتصال T شکل در پانل های ساندویچی در معرض بارگذاری کششی [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 11-19]

خ

 • خیز مندرل و غلتک تاثیر تغییرات ضخامت پیش تولید بر ضخامت قطعات نهایی در فلوفرمینگ با چند غلتک [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 103-112]

د

 • دریچه گاز الگوریتم کنترل خودرو برای سامانه کروز کنترل تطبیقی در ترافیک شهری [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 83-91]
 • دقت محصول تاثیر تغییرات ضخامت پیش تولید بر ضخامت قطعات نهایی در فلوفرمینگ با چند غلتک [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 103-112]
 • دور موتور مطالعه عوامل موثر بر توزیع گازهای برگشتی و رخنه‌ای تزریق شده به چندراهه ورودی موتور EF7 [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 21-33]
 • دوره شوک حرارتی بررسی رفتار کششی کامپوزیت های زمینه فنولیک تقویت شده با الیاف بازالت و کربن تحت اثر دوره شوک حرارتی [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 1-9]

ر

 • راندمان تابشی بررسی تجربی اثر نرخ آتش و نسبت هم ارزی بر عملکرد مشعل متخلخل فلزی تابشی [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 35-46]
 • رزین فنولیک بررسی رفتار کششی کامپوزیت های زمینه فنولیک تقویت شده با الیاف بازالت و کربن تحت اثر دوره شوک حرارتی [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 1-9]
 • روش المان محدود مدل سازی اجزای محدود اتصال T شکل در پانل های ساندویچی در معرض بارگذاری کششی [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 11-19]
 • روش المان مرزی تحلیل عددی عملکرد هیدرودینامیکی و جریان عبوری از پروانه معکوس گرد [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 67-77]
 • روش سوراخکاری بررسی عددی و تجربی توزیع تنش پسماند ناشی از جوشکاری چند پاسه صفحات فولاد ضدزنگ [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 21-28]
 • رول تحلیل رفتار دینامیکی کشتی صدمه دیده در موج [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 79-90]

ز

 • زاویه تزریق مطالعه عوامل موثر بر توزیع گازهای برگشتی و رخنه‌ای تزریق شده به چندراهه ورودی موتور EF7 [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 21-33]

س

 • سرعت بحرانی تعیین سرعت بحرانی درون تونل البرز حین آتش سوزی [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 47-55]
 • سرعت تزریق مطالعه عوامل موثر بر توزیع گازهای برگشتی و رخنه‌ای تزریق شده به چندراهه ورودی موتور EF7 [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 21-33]
 • سیستم دیسک پره دار یافتن بدترین پاسخ فرکانسی سیستم دیسک پره دار تحت تاثیر نامیزانی به کمک الگوریتم ژنتیک [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 41-51]
 • سیستم نامیزان یافتن بدترین پاسخ فرکانسی سیستم دیسک پره دار تحت تاثیر نامیزانی به کمک الگوریتم ژنتیک [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 41-51]
 • سیکل طراحی بوسترهای جانبی تدوین طراحی مفهومی بوسترهای جانبی سوخت جامد طبق نظریه طراحی مشارکتی [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 57-65]
 • سوپرآلیاژ Ud500 تراشکاری به کمک ارتعاش اولتراسونیک یک جهته و دو جهته بر روی قطعه کار Ud500 [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 93-101]

ش

 • شبیه سازی عددی تعیین سرعت بحرانی درون تونل البرز حین آتش سوزی [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 47-55]

ط

 • طراحی مشارکتی تدوین طراحی مفهومی بوسترهای جانبی سوخت جامد طبق نظریه طراحی مشارکتی [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 57-65]
 • طراحی مفهومی تدوین طراحی مفهومی بوسترهای جانبی سوخت جامد طبق نظریه طراحی مشارکتی [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 57-65]

ع

غ

 • غیریکنواختی مطالعه عوامل موثر بر توزیع گازهای برگشتی و رخنه‌ای تزریق شده به چندراهه ورودی موتور EF7 [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 21-33]

ف

 • فراصوت بررسی تجربی افزایش انتقال حرارت بوسیله جریان های آکوستیک در یک محفظه بسته استوانه ای شکل [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 11-20]
 • فلوفرمینگ تاثیر تغییرات ضخامت پیش تولید بر ضخامت قطعات نهایی در فلوفرمینگ با چند غلتک [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 103-112]
 • فولاد ضدزنگ بررسی عددی و تجربی توزیع تنش پسماند ناشی از جوشکاری چند پاسه صفحات فولاد ضدزنگ [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 21-28]

ک

 • کاهش ارتعاش طراحی و ساخت جاذب دینامیکی برای کاهش صدای یک هواپیمای توربوپراپ [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 91-99]
 • کاهش صدا طراحی و ساخت جاذب دینامیکی برای کاهش صدای یک هواپیمای توربوپراپ [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 91-99]
 • کاویتاسیون بررسی تجربی افزایش انتقال حرارت بوسیله جریان های آکوستیک در یک محفظه بسته استوانه ای شکل [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 11-20]
 • کره‌های توخالی سرامیکی بررسی توزیع فاز جامد در فوم فلزی ساخته شده به روش ریخته گری [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 113-119]
 • کشتی تحلیل رفتار دینامیکی کشتی صدمه دیده در موج [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 79-90]
 • کنترل بهینه خطی الگوریتم کنترل خودرو برای سامانه کروز کنترل تطبیقی در ترافیک شهری [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 83-91]

گ

 • گازهای رخنه‌ای مطالعه عوامل موثر بر توزیع گازهای برگشتی و رخنه‌ای تزریق شده به چندراهه ورودی موتور EF7 [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 21-33]
 • گذار بررسی تجربی اثر فاصله عمودی و زاویه شیب کانال S شکل بر الگوی جریان دوفازی [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]

م

 • مانور‌های مداری ضربه‌ای حل مسئله بهینه‌سازی مانور ضربه‌ای سه بعدی مقید و نامقید زمانی [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 53-69]
 • مثلثات کروی حل مسئله بهینه‌سازی مانور ضربه‌ای سه بعدی مقید و نامقید زمانی [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 53-69]
 • محیط متخلخل فلزی بررسی تجربی اثر نرخ آتش و نسبت هم ارزی بر عملکرد مشعل متخلخل فلزی تابشی [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 35-46]
 • محفظه استوانه‌ای بررسی تجربی افزایش انتقال حرارت بوسیله جریان های آکوستیک در یک محفظه بسته استوانه ای شکل [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 11-20]
 • مدار انتقالی حل مسئله بهینه‌سازی مانور ضربه‌ای سه بعدی مقید و نامقید زمانی [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 53-69]
 • مساله بارگیری پالت توزیع‌کننده روشی برای حل مساله بارگیری پالت توزیع‌کننده با استفاده از برنامه‌ریزی پویا [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 121-130]
 • مسائل برش و چیدمان روشی برای حل مساله بارگیری پالت توزیع‌کننده با استفاده از برنامه‌ریزی پویا [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 121-130]
 • مسئله لمبرت حل مسئله بهینه‌سازی مانور ضربه‌ای سه بعدی مقید و نامقید زمانی [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 53-69]
 • مشعل تابشی بررسی تجربی اثر نرخ آتش و نسبت هم ارزی بر عملکرد مشعل متخلخل فلزی تابشی [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 35-46]
 • موتور سوخت جامد تدوین طراحی مفهومی بوسترهای جانبی سوخت جامد طبق نظریه طراحی مشارکتی [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 57-65]

ن

 • نرخ آتش بررسی تجربی اثر نرخ آتش و نسبت هم ارزی بر عملکرد مشعل متخلخل فلزی تابشی [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 35-46]
 • نرم افزارFDS تعیین سرعت بحرانی درون تونل البرز حین آتش سوزی [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 47-55]
 • نسبت هم ارزی بررسی تجربی اثر نرخ آتش و نسبت هم ارزی بر عملکرد مشعل متخلخل فلزی تابشی [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 35-46]
 • نفوذ مذاب بررسی توزیع فاز جامد در فوم فلزی ساخته شده به روش ریخته گری [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 113-119]
 • نقشهء جریان بررسی تجربی اثر فاصله عمودی و زاویه شیب کانال S شکل بر الگوی جریان دوفازی [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]
 • نگاشت ورودی کنترلی کنترل دیجیتال سامانه‌های غیرخطی با روش تلفیقی فازی و نگاشت ورودی کنترلی [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 71-81]

ه

 • هندسه S شکل بررسی تجربی اثر فاصله عمودی و زاویه شیب کانال S شکل بر الگوی جریان دوفازی [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]
 • هیو تحلیل رفتار دینامیکی کشتی صدمه دیده در موج [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 79-90]
 • هواپیمای توربوپراپ طراحی و ساخت جاذب دینامیکی برای کاهش صدای یک هواپیمای توربوپراپ [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 91-99]