نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب‌شیرین‌کن اسمز معکوس تحلیل ترمودینامیکی و ترمواکونومیکی سیستم ترکیبی مبدل حرارتی جذبی، چرخه رانکین آلی و آب‌شیرین‌کن اسمز معکوس [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 639-654]
 • آب‌شیرین‌کن انجماد غیرمستقیم بررسی عملکرد سیستم ترکیبی آب‌شیرین‌کن انجمادی و سیستم تبرید دی‌اکسید‌کربن [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3351-3366]
 • آب‌شستگی شبیه‌سازی عددی پدیده آب‌شستگی اطراف پایه استوانه‌ای در مقیاس آزمایشگاهی با رویکردی اویلری-لاگرانژی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 411-426]
 • آبگرمکن مخزندار گازسوز بررسی تجربی تاثیر موانع در افزایش راندمان حرارتی آبگرمکن مخزن‌دار گازسوز [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 2013-2030]
 • آتش در ساختمان مقایسه‌ی مدل احتراقی فلیملت آرام و اضمحلال گردابه در شبیه‌سازی آتش در ساختمان [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2953-2966]
 • آتش در ساختمان بررسی عددی آتش در ساختمان در شرایط بیشینه و کمینه تهویه طبیعی با استفاده از مدل احتراقی تولید‏فلیملت‏منیفولد [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3335-3350]
 • آتش‌سوزی شبیه‌سازی عددی استفاده همزمان تهویه طولی و مکش دود از سقف در آتش‌سوزی داخل تونل‌ها [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4411-4428]
 • آدامز و متلب ترکیب سیستم‌های ترمز فعال و تعلیق نیمه‌فعال جهت بهبود پایداری چرخشی و غلتشی خودرو [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3549-3570]
 • آیروآکوستیک بررسی اثر اعمال دمش در سیلندر بر کاهش نویز ناشی از جریان در یک سیلندر- ایرفویل [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1783-1798]
 • آیرودینامیک بال بررسی تجربی اثر بال‌ زدن بر نیروهای برآ و پیشران بال سه بعدی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1697-1708]
 • آیرودینامیک تجربی و عددی بررسی عددی/تجربی حضور برآمدگی نامتعارف در یک نازل همگرا-واگرا در رژیم مافوق صوت برای کنترل بردار پیشرانش [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4887-4904]
 • آیرودینامیک شبه‌پایا کنترل آبشاری ارتفاع ربات بال‌زن با بال‌های دوتکه و آیرودینامیک شبه‌پایا [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2137-2154]
 • آزمایش ضربه بررسی عددی اثر جنس و ضخامت پوسته در مکانیک برخورد کلاه ‌ایمنی موتورسیکلت [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 687-708]
 • آزمایشگاه روی تراشه طراحی، ساخت و مطالعه آزمایشگاهی میکروکانال مارپیچی جداساز ذرات در سیستم‌های میکروسیالات گریز از مرکز [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1359-1372]
 • آزمون تجربی بررسی تجربی تاثیر موانع در افزایش راندمان حرارتی آبگرمکن مخزن‌دار گازسوز [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 2013-2030]
 • آزمون غیرمخرب ارزیابی غیرمخرب ترک‌های داخلی در مواد مرکب تقویت‌شده با الیاف شیشه به کمک روش تداخل‌سنجی برشی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 4063-4078]
 • آزمون کشش تک‌محوره مطالعه‌ی اجزاء محدود پلاستیسیته‌ی بلور رفتار گلویی ورق آلیاژ آلومینیوم تحت اثر تنش ضخامتی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5755-5768]
 • آسایش حرارتی مدل‌سازی تأثیر استفاده از پرده هوایی بر آسایش افراد و کیفیت هوا در استخرهای قهرمانی با جایگاه تماشاگران [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 191-208]
 • آسایش حرارتی بررسی آزمایشگاهی اثرات دمای هوای سرمایشی ورودی در سیستم توزیع هوای زیر سطحی بر احساس حرارتی موضعی ساکنان [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1537-1548]
 • آسیب مدلسازی اجزا محدود جایگذاری استنت آلیاژ حافظه‌دار در رگ با درنظرگرفتن آسیب وارد به رگ [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1211-1222]
 • آسیب برشی مدل آسیب میکرومکانیکی برای پلاستیسیته‌ مواد به‌منظور پیش‌بینی شکست تحت بارهای برشی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5679-5702]
 • آسیب ناشی از ضربه تحلیل برهمکنش سیال-سازه از تنش کششی در آکسون با استفاده از مدل‌سازی اجزای محدود در راستای بررسی آسیب‌های کرنشی اعصاب [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4609-4632]
 • آسیب نرم آنالیز حد شکل‌پذیری ورق‌های فلزی براساس پدیده گلویی موضعی ورتکس و معیار آسیب نرم [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1307-1320]
 • آسیب همسانگرد ارزیابی قابلیت اطمینان صفحه مستطیلی تحت بار کششی درون صفحه‌ای با استفاده از تئوری مکانیک آسیب پیوسته [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3645-3656]
 • آشکارساز حرارتی افزایش حساسیت آشکارساز مادون‌قرمز میکروکانتیلیوری از جنس SiO2/Al بر پایه فناوری میکرو ماشین‌کاری با بهینه‌سازی ابعاد طراحی [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4717-4728]
 • آشکارساز مادون‌قرمز فاقد خنک‌ساز افزایش حساسیت آشکارساز مادون‌قرمز میکروکانتیلیوری از جنس SiO2/Al بر پایه فناوری میکرو ماشین‌کاری با بهینه‌سازی ابعاد طراحی [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4717-4728]
 • آکریلونیتریل بوتادین استایرن (ای‌بی‌اس) تأثیر پرینت سه‌بعدی و قالب‌گیری تحت فشار روی ناهمسانگردی نمونه‌های میکرونی ای‌بی‌اس: یک مطالعه‌ی مقایسه‌ای بر اساس همبستگی تصاویر دیجیتال [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5645-5658]
 • آلیاژ آلومینیوم بررسی عددی و پیش‌بینی اندازه دانه‌ها در مناطق مختلف جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیومی 6061 [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3751-3760]
 • آلیاژ حافظه‌دار مدلسازی اجزا محدود جایگذاری استنت آلیاژ حافظه‌دار در رگ با درنظرگرفتن آسیب وارد به رگ [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1211-1222]
 • آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی مدل‌سازی اجزا محدود یک برداشت‌کننده انرژی نوآورانه با استفاده از آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی بر پایه تیر موج‌دار و بررسی پارامترهای موثر بر آن [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 799-814]
 • آلیاژ کاستوم 450 شبیه‌سازی خوردگی حفره‌ای روی پره‌ی کمپرسور توربین گازی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5123-5140]
 • آلایندگی بررسی عملکرد و آلاینده‌های موتور اشتعال تراکمی کنترل واکنشی با سوخت ترکیبی دیزل و گاز سنتزی به عمل آمده از گازسازی زیست توده [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 17-30]
 • آلایندگی بررسی تاثیر افزودن آب بر عملکرد و آلایندگی موتورهای بارهمگن ‌اشتعال تراکمی ‌تغذیه شده با سوخت هپتان نرمال [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1637-1652]
 • آلاینده مطالعه آزمایشگاهی تزریق بخار آب و ترکیبات نفتی توسط نبولایزر بر راندمان و آلایندگی شعله گاز طبیعی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 31-40]
 • آلاینده بررسی تجربی تابش گونه‌های احتراقی در تعیین نسبت هم‌ارزی در مشعل شعله سطحی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 41-52]
 • آلاینده‌های ذرات جامد مدل‌سازی لایه مرزی اتمسفری آشفته و پراکندگی ذرات آلاینده ریزمقیاس جامد در یک محدودة شهری به کمک الگوی شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2839-2856]
 • آلودگی صوتی لبه فرار تحلیل عددی پارامتر‌های موثر بر آلودگی صوتی لبه فرار جریان لایه مرزی آشفته [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 437-452]
 • آلودگی هوا مدل‌سازی لایه مرزی اتمسفری آشفته و پراکندگی ذرات آلاینده ریزمقیاس جامد در یک محدودة شهری به کمک الگوی شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2839-2856]
 • آلومینیوم تغییرشکل پلاستیک ورق‌های آلومینیومی تقویت‌شده با روکش پلی‌اوره تحت بار دفعی: بررسی تجربی و مدل‌سازی با شبکه‌ی عصبی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1251-1268]
 • آنالیز ارتعاشات تخمین عمر مفید باقی‌مانده یاتاقان غلتشی با استفاده از داده‌های روش شاک‌پالس و ارتعاشات و به‌کارگیری شبکه عصبی پیشخور [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2557-2576]
 • آنالیز حساسیت تحلیل آنالیز حساسیت ناپایداری و فرکانسی نانولوله‌های کربنی تک لایه حامل سیال در محیط ترمومغناطیسی با اثرات الاستیسیته سطح [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3875-3890]
 • آنالیز حساسیت کلی آنالیز حساسیت کلی پارامترهای نانوماشینکاری با استفاده از میکروسکوپ روبشی حرارتی دینامیکی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2367-2384]
 • آنالیز رگرسیون تحلیل حساسیت رفتار شکست در کامپوزیت کربن- اپوکسی در نرخ‌های جابجایی مختلف تحت بارگذاری مود اول کششی با آنالیز رگرسیون [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2671-2686]
 • آنالیز مودال آنالیز مودال عددی و آزمایشگاهی پیل‌سوختی 400 وات [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 101-116]
 • آنتن ماهواره کنترل ارتعاشات آنتن تیغه‌ای ماهواره مکعبی با استفاده از عملگر پیزوالکتریک با درنظرگرفتن محدودیت‌های سیستمی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2217-2238]

ا

 • ابر نقاط داده‌برداری سه‌بعدی از سطح پشت به منظور کمی‌سازی انحنای مهره‌ها بدون نیاز به مارکرگذاری [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2629-2638]
 • اپن‌‌فوم شبیه‌سازی عددی پدیده آب‌شستگی اطراف پایه استوانه‌ای در مقیاس آزمایشگاهی با رویکردی اویلری-لاگرانژی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 411-426]
 • اپوکسی بررسی تجربی اثر نوع‌ تقویت‌کننده نانوساختار بر خواص مکانیکی و سایشی نانوکامپوزیت‌های زمینه اپوکسی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 4009-4022]
 • اتصالات پیچی تتشخیص تجربی و عددی شل‌شدگی اتصالات پیچی فلنجی به کمک روش مدولاسیون ویبروآکوستیک [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1331-1344]
 • اتصالات چسبی پایش وضعیت اتصالات چسبی تک‌لبه معیوب با استفاده از نانولوله‌های کربنی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1321-1330]
 • اتصالات فلنجی تتشخیص تجربی و عددی شل‌شدگی اتصالات پیچی فلنجی به کمک روش مدولاسیون ویبروآکوستیک [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1331-1344]
 • اتصال آلومینیوم-فولاد جوشکاری نقطه‎ای اغتشاشی اصطکاکیِ الکتروپلاستیک برای اتصال‎دهی آلومینیوم 6T-6061 به فولاد گالوانیزه دو فازی 590 [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3733-3750]
 • اتصال تی‌شکل نامتقارن بررسی تحلیلی عددی تولید قطرات غیرهم‌اندازه سیال اتساعی در اتصال تی‌شکل با شاخه‌های غیرهم‌طول [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1417-1438]
 • اتصال‎دهی جوشکاری نقطه‎ای اغتشاشی اصطکاکیِ الکتروپلاستیک برای اتصال‎دهی آلومینیوم 6T-6061 به فولاد گالوانیزه دو فازی 590 [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3733-3750]
 • اتلاف تایر مطالعه تقاضای انرژی خودرو با درنظرگرفتن توان اتلافی اصلاح‌شده تایر [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3615-3628]
 • اتلاف داده تحلیل پایداری روش پیش‌‌بین در کنترل شبکه‌‌ای با استفاده از تئوری سیستم‌‌های کلیدزن [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5039-5054]
 • اثرات تصادفی بررسی رشد ترک خستگی با فرایند وینر با درنظرگرفتن اثرات تصادفی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2271-2286]
 • اثر الکتروپلاستیک جوشکاری نقطه‎ای اغتشاشی اصطکاکیِ الکتروپلاستیک برای اتصال‎دهی آلومینیوم 6T-6061 به فولاد گالوانیزه دو فازی 590 [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3733-3750]
 • اثر اندازه مساله‌ی متقارن کروی در نظریه‌ی‌ گرادیان دوم کرنش [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 709-728]
 • اثر سطح مساله‌ی متقارن کروی در نظریه‌ی‌ گرادیان دوم کرنش [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 709-728]
 • اثر هم‌افزایی بررسی اثر هم‌افزایی نانو اکسیدگرافن کاهش‌یافته و نانولوله کربنی چندجداره بر روی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت اپوکسی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3971-3986]
 • اجزاء محدود خواص مکانیکی و رفتار سازه‌ای استخوان در سطح نانو با به‌کارگیری المان‌های چسبنده [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 745-776]
 • اجزاء محدود بررسی عددی و پیش‌بینی اندازه دانه‌ها در مناطق مختلف جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیومی 6061 [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3751-3760]
 • اجزا محدود مدل‌سازی اجزا محدود یک برداشت‌کننده انرژی نوآورانه با استفاده از آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی بر پایه تیر موج‌دار و بررسی پارامترهای موثر بر آن [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 799-814]
 • اجزای محدود تحلیل برهمکنش سیال-سازه از تنش کششی در آکسون با استفاده از مدل‌سازی اجزای محدود در راستای بررسی آسیب‌های کرنشی اعصاب [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4609-4632]
 • اجکتور طراحی و ارزیابی چرخه ترکیبی جدید توان و تبرید با دو تبخیرکننده، با استفاده از سیال کاری زئوتروپیک [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 3003-3022]
 • احتراق دما پایین بررسی عملکرد و آلاینده‌های موتور اشتعال تراکمی کنترل واکنشی با سوخت ترکیبی دیزل و گاز سنتزی به عمل آمده از گازسازی زیست توده [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 17-30]
 • احتراق ذرات ارائه مدل تحلیلی احتراق غیرپیش‌آمیخته ابر ذرات تیتانیوم در هندسه جریان متقابل [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3307-3316]
 • احتراق فرا-بحرانی اثر پدیده شبه جوشش و نسبت شار جرمی بر دینامیک یک شعله برشی محوری در شرایط گذر-بحرانی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4961-4980]
 • احتراق متقارن محور ارزیابی مدل‌های احتراقی در احتراق محیط متخلخل با نسبت هوای اضافی مختلف [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 65-80]
 • احتراق همگن بررسی تاثیر افزودن آب بر عملکرد و آلایندگی موتورهای بارهمگن ‌اشتعال تراکمی ‌تغذیه شده با سوخت هپتان نرمال [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1637-1652]
 • احساس حرارتی موضعی بررسی آزمایشگاهی اثرات دمای هوای سرمایشی ورودی در سیستم توزیع هوای زیر سطحی بر احساس حرارتی موضعی ساکنان [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1537-1548]
 • احساس موضعی مدل‌سازی تأثیر استفاده از پرده هوایی بر آسایش افراد و کیفیت هوا در استخرهای قهرمانی با جایگاه تماشاگران [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 191-208]
 • اختلاط سوخت و هوا بررسی عددی تأثیر زائده سرمشعل بر اختلاط و واکنش سوخت و هوا [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4981-4998]
 • اختلاف تحرک یونی مطالعه تجربی تأثیر ویژگی‌های فیزیکی سیال و دمای کارکرد بر روی انتقال گرما در پمپ رسانشی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1607-1620]
 • ارتباط شبکه جبران‌سازی تأخیر زمانی در شبیه‌سازی سخت افزار در حلقه تحت شبکه سیستم کنترل پرواز با استفاده از روش پیش‌بینی چندجمله‌ای [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1111-1124]
 • ارتعاشات شبیه‌سازی عددی رفتار ارتعاشی دیواره یک محفظه احتراق آزمایشگاهی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 881-896]
 • ارتعاشات مدل‌سازی اجزا محدود یک برداشت‌کننده انرژی نوآورانه با استفاده از آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی بر پایه تیر موج‌دار و بررسی پارامترهای موثر بر آن [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 799-814]
 • ارتعاشات اتصالات پیچی مطالعه تحلیلی تأثیر شل شدگی بر رفتار ارتعاشات غیرخطی اتصالات پیچ و مهره‌ای [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5739-5754]
 • ارتعاشات اجباری تحلیل دینامیکی پوسته ساندویچی با تقویت‌کننده‌های متعامد با استفاده از تئوری مرتبه بالا [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2473-2492]
 • ارتعاشات آزاد تحلیل دینامیکی پوسته ساندویچی با تقویت‌کننده‌های متعامد با استفاده از تئوری مرتبه بالا [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2473-2492]
 • ارتعاشات آشوبناک تحلیل عددی دینامیک غیرخطی آشوبناک خودرو به همراه طراحی کنترل‌کننده آشوب به روش فازی- لغزشی ترمینال سریع [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2539-2556]
 • ارتعاشات القائی بررسی نیمه تحلیلی ارتعاشات غیرخطی القائی ناشی از سیال در تیرهای ویسکوالاستیک با مدل جامد استاندارد با استفاده از روش‌‌ مقیاس‌های زمانی چندگانه [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5105-5122]
 • ارتعاشات القائی ناشی از سیال برداشت انرژی با استفاده از تیر بایمورف متخلخل با لایه پیزوالکتریک تحت ارتعاشات القایی ناشی از جریان سیال خارجی [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4633-4648]
 • ارتعاشات حرارتی آنالیز حساسیت کلی پارامترهای نانوماشینکاری با استفاده از میکروسکوپ روبشی حرارتی دینامیکی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2367-2384]
 • ارتعاشات خطی بررسی ضریب کیفیت در ارتعاشات خطی میکروصفحه مستطیلی با در نظر گرفتن اثر میرایی ترموالاستیک [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 851-862]
 • ارتعاشات داخل صفحه بررسی اثر انحراف از تقارن دوره‌ای در ارتعاشات رینگ دوار تحت بارگذاری الکترومغناطیسی متحرک [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3891-3910]
 • ارتعاشات غیرخطی بررسی ارتعاشات غیرخطی تیر یک سرگیردار با یک ترک خستگی عرضی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5069-5084]
 • ارتعاشات غیرخطی ارتعاشات غیرخطی لوله‌های حامل سیال تقویت شده با گرافن [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4483-4500]
 • ارتعاشات مکانیکی پره کاهش ارتعاشات خارج از صفحه پره توربین بادی به کمک چاه غیرخطی انرژی پربازده [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5851-5866]
 • ارتعاش آزاد تحلیل دینامیکی پوسته‌های استوانه‌ای تقویت‌شده تحت فشار داخلی متحرک [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5867-5886]
 • ارتعاش کل بدن مدلسازی، طراحی و تحلیل تعلیق صندلی مبتنی بر ساختار سختی منفی به منظور بهبود محیط ارتعاشی خلبان هلیکوپتر [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2513-2538]
 • ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد سینماتیکی و دینامیکی یک ربات موازی چهار درجه آزادی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2055-2072]
 • ایرفویل تغییرشکل‌پذیر بهبود ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل با تغییرشکل آزاد به کمک شبکه‌های عصبی و الگوریتم ژنتیک [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4113-4132]
 • ایرفویل ناکا 0012 بهینه‌سازی هندسه ایرفویل ناکا 0012 مجهز به گارنی فلپ شیاردار با هدف بهبود عملکرد آیرودینامیکی [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5331-5348]
 • استحکام کششی تحلیل آماری و بهینه‌سازی استحکام کششی اتصال لب‌به‌لب آلیاژ آلومینیوم گرید 7075 حاصل از جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی خشک و خیس با استفاده از روش رویه پاسخ و تابع مطلوبیت [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2719-2734]
 • استخر خورشیدی شبیه‌‌سازی عددی استخر خورشیدی گرادیان نمک با استفاده از تابع تخمین شدت تابش خورشیدی به همراه اثر سایه دیوارها [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3385-3400]
 • استخر قهرمانی با جایگاه تماشاگران مدل‌سازی تأثیر استفاده از پرده هوایی بر آسایش افراد و کیفیت هوا در استخرهای قهرمانی با جایگاه تماشاگران [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 191-208]
 • استخوان خواص مکانیکی و رفتار سازه‌ای استخوان در سطح نانو با به‌کارگیری المان‌های چسبنده [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 745-776]
 • استخوان کورتیکال مدل‌سازی رفتار نیرو در فرآیند فرزکاری اتوماتیک استخوان کورتیکال گاو با استفاده از سیستم عصبی- فازی تطبیقی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1287-1306]
 • استراتژی مسیر ابزار امکان‎سنجی شکل‎دهی تدریجی تک‎نقطهای کانوپی هواپیما از ورق‎ پلی‎کربنات: تاثیر استراتژی مسیر و دوران ابزار بر دقت هندسی و شفافیت ظاهری [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2751-2768]
 • استنت خوداتساع مدلسازی اجزا محدود جایگذاری استنت آلیاژ حافظه‌دار در رگ با درنظرگرفتن آسیب وارد به رگ [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1211-1222]
 • استوانه جدار ضخیم تحلیل دوبعدی الکتروالاستیک استوانه‌های جدار ضخیم پیزوالکتریک با استفاده از نظریه‌های تغییر شکل برشی و پتانسیل الکتریکی مرتبه یک [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 815-832]
 • اسکولیوز داده‌برداری سه‌بعدی از سطح پشت به منظور کمی‌سازی انحنای مهره‌ها بدون نیاز به مارکرگذاری [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2629-2638]
 • اسکوئیلر تحقیق تجربی و عددی ضریب اثربخشی خنک‌کاری لایه‌ای در نوک پره توربین دارای اسکوئیلر [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1521-1536]
 • اسلاشینگ مطالعه تجربی و عددی برداشت انرژی از اسلاشینگ یک سیال و عملکرد آن در دستگاه صفحه تراش [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3911-3924]
 • اسمزمعکوس تحلیل هیدرودینامیک و انتقال جرم در کانال تغذیه پرشده با جداکننده ماژول اسمزمعکوس [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 393-410]
 • اصطکاک مدل سازی گذرای عددی و بررسی تجربی اثر بافت سطح بر روان‌کاری الاستوهیدرودینامیک [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3201-3212]
 • اصطکاک مطالعه تجربی رفتار سایشی نانوکامپوزیت‌های پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار بالا/‌زئولیت [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5159-5168]
 • اصلاح پوسته تأثیر شیارهای محیطی بر عملکرد یک کمپرسور گذرصوتی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4189-4202]
 • اعداد رینولدز پایین بررسی تجربی اثر بال‌ زدن بر نیروهای برآ و پیشران بال سه بعدی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1697-1708]
 • اغتشاش خارجی پایدارسازی زاویه‌ای کوادروتور با استفاده از کنترل‌کننده فازی تطبیقی تناسبی-انتگرالی-مشتقی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1081-1094]
 • افت انتقال صوت افت انتقال صوت پوسته‌های مخروطی ناقص با مواد متخلخل [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 923-942]
 • افتراق مودها بررسی اثر انحراف از تقارن دوره‌ای در ارتعاشات رینگ دوار تحت بارگذاری الکترومغناطیسی متحرک [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3891-3910]
 • افت فشار بررسی تجربی ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد ناسلت، در نانوسیال آب/کربن [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 209-220]
 • افت فشار عملکرد هیدرولیکی- حرارتی پره ذوزنقه‌ای مجهز به مولد گردابه و حفره: بررسی اثر موقعیت مولد گردابه و حفره [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1963-1980]
 • افت فشار مدلسازی و تحلیل پارامتری پایداری سیال دوفاز در فرایند جوشش در یک کانال حرارتی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1861-1882]
 • افت فشار بررسی تجربی انتقال حرارت و افت فشار در کانال گرمکن هوای خورشیدی دارای دندانههای سوراخدار [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1981-2000]
 • افت فشار مطالعه عددی و بررسی اثر میدان مغناطیسی بر میدان سرعت و افت فشار در بلنکت دوتایی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2857-2868]
 • افزایش انتقال گرما مطالعه تجربی تأثیر ویژگی‌های فیزیکی سیال و دمای کارکرد بر روی انتقال گرما در پمپ رسانشی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1607-1620]
 • افزایش توان بررسی عددی اثر هندسه‌ی افزونه نوک پره‌ی یک توربین باد محور افقی بر افزایش توان تولیدی آن [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2791-2806]
 • افزایش عملکرد حرارتی شبیه‌سازی عددی انتقال حرارت و افت فشار سیال شبه‌پلاستیک در مبدل حرارتی لوله‌ای با نوار تابیده اصلاح‌شده [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 3077-3098]
 • افزایش محدوده عملکرد تأثیر شیارهای محیطی بر عملکرد یک کمپرسور گذرصوتی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4189-4202]
 • افزودن آب بررسی تاثیر افزودن آب بر عملکرد و آلایندگی موتورهای بارهمگن ‌اشتعال تراکمی ‌تغذیه شده با سوخت هپتان نرمال [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1637-1652]
 • افشانه داغ رشد منظم و عمودی نانو میله‌های دی‌اکسید تیتانیوم بر روی میکرو آرایه‌های سیلیکانی لایه‌نشانی‌شده با اکسید قلع آلاییده‌شده با فلوئور به روش نبولایزر [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 4051-4062]
 • اکسیداسیون جزئی بررسی عددی عملکرد فرآیند تولید هیدروژن با بازگردانی محصولات گازی در ورودی راکتور [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 623-638]
 • اکسیداسیون غیرکاتالیستی بررسی فرآیند تولید هیدروژن به روش اکسیداسیون جزئی گاز طبیعی در یک مبدل غیرکاتالیستی بزرگ و مقایسه آن با فرآیند رفورمینگ متان در مبدل کاتالیستی کوچک [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3275-3292]
 • اکسید گرافن مطالعه رفتار بالستیکی پارچه کولار آغشته به سیال غلیظ‌شونده برشی حاوی افزودنی اکسید گرافن [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5725-5738]
 • اگزرژی بررسی استفاده از فیلتر طیفی ترکیبی نانوسیال-ماده تغییر فازدهنده در سیستم فتوولتاییک/حرارتی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4429-4454]
 • اگزرژی بررسی انرژی و اگزرژی سیکل رنکین آلی تغذیه‌شده با حرارت بازیافتی کوره قوس الکتریکی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4999-5016]
 • اگزرژی-اقتصادی بررسی ترمواقتصادی یک سیستم تولید توان و آب شیرین شامل یک واحد مغناطیسی هیدرودینامیکی فلز مایع با محرک برج خورشیدی متمرکز و بیوگاز [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5551-5572]
 • اگزرژی سرمایشی شبیه‎ سازی و بهینه‎ سازی چرخه تولید توان رانکین به منظور بهره ‎وری از اگزرژی سرمایشی گاز طبیعی مایع‎ شده [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 117-134]
 • الاستوهیدرودینامیک مدل سازی گذرای عددی و بررسی تجربی اثر بافت سطح بر روان‌کاری الاستوهیدرودینامیک [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3201-3212]
 • الیاف شیشه/ اپوکسی بررسی تجربی اثر افزودن نانولوله‌های کربنی درون مادّه‌ی زمینه، بر رفتار کمانشی ورق‌های کامپوزیتی الیاف شیشه/ اپوکسی [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2613-2628]
 • القاء فارادی مطالعه تجربی و عددی برداشت انرژی از اسلاشینگ یک سیال و عملکرد آن در دستگاه صفحه تراش [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3911-3924]
 • الکترودهای انگشتی متداخل طراحی الکترودهای انگشتی متداخل با فاصله متغیر در طول تیر برای بهبود عملکرد نانوژنراتورهای یک‌سرگیردار بر اساس لایه نازک پیزوالکتریک [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2347-2366]
 • الکترولایزر غشاء پروتونی تحلیل ترمودینامیکی یک آرایش جدید تولید همزمان توان، برودت، هیدروژن و اکسیژن با استفاده از چاه‌های زمین‌گرمایی سبلان [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 135-154]
 • الکتروهیدرودینامیک مطالعه تجربی تأثیر ویژگی‌های فیزیکی سیال و دمای کارکرد بر روی انتقال گرما در پمپ رسانشی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1607-1620]
 • الکتروهیدرودینامیک تحلیل عددی قدرت جریان ثانویه ناشی از محرک الکتروهیدرودینامیک در یک کانال مسطح [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1401-1416]
 • الکترووتینگ معکوس ساخت و مشخصه‌یابی نانوژنراتور انعطاف‌پذیر با استفاده از پدیده الکترووتینگ معکوس [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 3023-3034]
 • الکل‌ها بررسی عددی پاشش اسپری اتانول و استون در محیط گازی [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3213-3226]
 • الگوی جریان بررسی آزمایشگاهی تأثیر سیستم تهویه انفرادی بر توزیع دما، سرعت و نارضایتی ناشی از کوران در یک محیط اداری [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4397-4410]
 • الگوریتم اصلاح مرز الگوریتم جدید اصلاح مرز سازه در طراحی بهینه‌ چندهدفه توپولوژی یک میکروگریپر [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2261-2270]
 • الگوریتم تاگوچی بررسی تجربی و عددی رفتار خستگی قطعات پلی‌لاکتیک اسید تولیدشده به روش ساخت افزایشی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3703-3716]
 • الگوریتم تولید الگوی مرکزی کنترل مقاوم و تطبیقی ربات اسکلت خارجی برای تعقیب مسیر‌های مطلوب اصلاح شده بر اساس معیار پایداری نقطه گشتاور صفر [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5831-5850]
 • الگوریتم ژنتیک بهبود ضریب توان توربین بادی محورعمودی داریوس به کمک ایرفویل‌های تغییرشکل‌پذیر [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3227-3240]
 • الگوریتم ژنتیک بهبود ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل با تغییرشکل آزاد به کمک شبکه‌های عصبی و الگوریتم ژنتیک [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4113-4132]
 • الگوریتم ژنتیک کنترل ارتعاشات آنتن تیغه‌ای ماهواره مکعبی با استفاده از عملگر پیزوالکتریک با درنظرگرفتن محدودیت‌های سیستمی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2217-2238]
 • الگوریتم ژنتیک به کارگیری عملگر فعال دمشی پایا و جت مصنوعی ناپایا در کنترل جدایی و واماندگی جریان روی بالواره [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4847-4864]
 • الگوریتم ژنتیک بهینه‌سازی هندسه ایرفویل ناکا 0012 مجهز به گارنی فلپ شیاردار با هدف بهبود عملکرد آیرودینامیکی [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5331-5348]
 • الگوریتم ژنتیک بهینه سازی با هدف بهترین زبری سطح و چگالی نسبی در فرایند ساخت افزایشی آلیاژ Ti6Al4V [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5169-5184]
 • الگوریتم غیرخطی و میدان باد کنترل کوادروتور با الگوریتم بهینه غیرخطی وابسته به حالت و تحلیل عملکرد دینامیکی آن تحت اثر میدان باد [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2423-2438]
 • الگوریتم کرم شب‌تاب مطالعه تحلیلی تأثیر شل شدگی بر رفتار ارتعاشات غیرخطی اتصالات پیچ و مهره‌ای [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5739-5754]
 • الگوریتم کنترلی کنترل ارتعاشات آنتن تیغه‌ای ماهواره مکعبی با استفاده از عملگر پیزوالکتریک با درنظرگرفتن محدودیت‌های سیستمی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2217-2238]
 • الگوریتم لونبرگ-مارکوارت بازسازی تصاویر توموگرافی الکتریکی بر اساس روش تخمین پارامتر در انتقال حرارت معکوس [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 483-498]
 • الگوریتم میانگین کی مقایسه عملکرد الگوریتم‌های ماشین بردار پشتیبان و میانگین کی در استخراج چرخه واقعی رانندگی ترکیبی تهران- آمل [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 5017-5036]
 • المان چسبنده خواص مکانیکی و رفتار سازه‌ای استخوان در سطح نانو با به‌کارگیری المان‌های چسبنده [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 745-776]
 • المان طیفی فوریه مدل‌سازی پدیده تلفیق ارتعاشات و آکوستیک ناشی از تماس در تکیه‌گاه تیر اویلر-برنولی با استفاده از المان طیفی فوریه [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3809-3824]
 • المان محدود توسعه‌یافته پیش‌‌بینی محل شکست استخوان ران انسان با استفاده از روش المان محدود توسعه‌یافته [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4595-4608]
 • المان محدود غیرخطی پیش‌‌بینی محل شکست استخوان ران انسان با استفاده از روش المان محدود توسعه‌یافته [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4595-4608]
 • امبریو طراحی بهینه چندهدفه انواع سیستم‌ها در دامنه‌‌های مختلف، به‌وسیله ادغام دو روش باندگراف و برنامه‌ریزی ژنتیک [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 1015-1038]
 • امپدانس سیستم تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی اثر زاویه انبساط محفظه، حجم ضربه و طول مسیر دسته فیبر بر عملکرد ریه مصنوعی [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5389-5408]
 • امواج فشاری ‌‌شبیه‌سازی عددی ضربه قوچ ناشی از بستن سریع شیر در سیالات مختلف [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4171-4188]
 • انتروپی اصطکاکی شبیه‌سازی عددی اثر میدان مغناطیسی بر عملکرد حرارتی، ترموهیدرولیکی و تولید انتروپی در چاه‌گرمایی میکروکانالی سیلیکونی تحت شار حرارتی یکنواخت [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 517-538]
 • انتروپی حرارتی شبیه‌سازی عددی اثر میدان مغناطیسی بر عملکرد حرارتی، ترموهیدرولیکی و تولید انتروپی در چاه‌گرمایی میکروکانالی سیلیکونی تحت شار حرارتی یکنواخت [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 517-538]
 • انتروپی مغناطیسی شبیه‌سازی عددی اثر میدان مغناطیسی بر عملکرد حرارتی، ترموهیدرولیکی و تولید انتروپی در چاه‌گرمایی میکروکانالی سیلیکونی تحت شار حرارتی یکنواخت [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 517-538]
 • انتشار امواج بررسی انتشار موج در نانوبیوفیلترهای معماری‌شده فراکتالی مثلث‌های مرکز جرم ثابت مبتنی بر میکروتوبول‌ها [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3939-3952]
 • انتقال جرم تحلیل هیدرودینامیک و انتقال جرم در کانال تغذیه پرشده با جداکننده ماژول اسمزمعکوس [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 393-410]
 • انتقال جرم تاثیر رفتار غیرنیوتنی بر انتقال ذرات لیپوپروتیئن کم دانسیته ناحیه ورتکسی در رگ کاروتید انسانی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4789-4806]
 • انتقال جرم اکسیژن بررسی عددی تأثیر میزان گرفتگی رگ کرونر چپ بر روی اکسیژن رسانی به بافت رگ [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1767-1782]
 • انتقال حرارت بررسی تجربی ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد ناسلت، در نانوسیال آب/کربن [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 209-220]
 • انتقال حرارت حل تحلیلی انتقال حرارت در یک مخروط ساخته شده از مواد مدرج تابعی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 539-552]
 • انتقال حرارت مدل‌سازی جریان و انتقال حرارت دوفازی در داخل کانال و اطراف لوله با روش لتیس بولتزمن [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 499-516]
 • انتقال حرارت تحلیل عددی قدرت جریان ثانویه ناشی از محرک الکتروهیدرودینامیک در یک کانال مسطح [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1401-1416]
 • انتقال حرارت شبیه‌سازی عددی جریان نانوسیال در یک کانال حلقوی با موانع متخلخل با استفاده از ترکیب مدل دارسی- برینکمن- فرچهیمر و مدل مخلوط دوفازی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1897-1914]
 • انتقال حرارت مطالعه عددی جریان انتقال حرارت جابجایی توأم سیال بینگهام در بین دو استوانه هم‌مرکز [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3417-3428]
 • انتقال حرارت تحلیل عددی تأثیر وجود بافل بر افزایش انتقال حرارت جریان نانوسیال روی یک پله پسرو: رابطه برازش برای عدد ناسلت متوسط [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4309-4328]
 • انتقال حرارت اندازه‌گیری ضریب انتقال حرارت جریان جوشش مادون‌سرد در فضای بین دو لوله دایروی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4345-4360]
 • انتقال حرارت تاثیر حفره در مولد گردابه مستطیلی شکل بر عملکرد حرارتی-هیدرودینامیکی مینی‌کانال [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4293-4308]
 • انتقال حرارت بررسی عددی تاثیر خواص ترموفیزیکی نانوسیال بر جریان سیال و انتقال حرارت در یک لوله در حضور میدان مغناطیسی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4329-4344]
 • انتقال حرارت بررسی تاثیر اضافه‌نمودن نانوذرات تیتانیا به ماده تغییرفازدهنده سیستم ترکیبی خنک‌کاری باتری با شار حرارتی ثابت [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4379-4396]
 • انتقال حرارت انتقال حرارت جابجایی آب / در یک ریزکانال مربعی تحت شار حرارتی و میدان مغناطیسی یکنواخت [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4925-4942]
 • انتقال حرارت مطالعه جریان و انتقال حرارت جت نوسانی سینوسی برخوردی در فاصله‌های نزدیک به سطح مقعر [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4943-4960]
 • انتقال حرارت بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی درون یک محفظه مثلثی با دیوارهای جانبی انعطاف‌پذیر حاوی یک منبع‌گرمازای استوانه‌ای [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5461-5484]
 • انتقال حرارت جابهجایی بررسی تجربی انتقال حرارت و افت فشار در کانال گرمکن هوای خورشیدی دارای دندانههای سوراخدار [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1981-2000]
 • انتقال حرارت رایلی-بنارد بررسی انتقال حرارت سیالات غیرنیوتونی شبه‌پلاستیک در مبدل‌های حرارتی متخلخل [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 241-258]
 • انتقال حرارت گذرای غیرخطی تحلیل انتقال حرارت گذرا غیرخطی با استفاده از دو روش انتگرال‌گیری با توزیع متفاوت نقاط انتگرال‌گیری در دامنه در یک فرمولاسیون بدون مش [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 553-572]
 • انتقال حرارت معکوس بازسازی تصاویر توموگرافی الکتریکی بر اساس روش تخمین پارامتر در انتقال حرارت معکوس [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 483-498]
 • انتقال خرده‌های حفاری مدل‌سازی انتقال خرده‌های حفاری توسط فوم در شرایط یک چاه افقی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 357-374]
 • انتقال گرما شبیه‌سازی عددی انتقال گرمای جریان آشفته نانو سیال غیرنیوتنی در مبدل گرمایی دولوله‌ای مارپیچ [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 221-240]
 • انحنا‌ ثابت مدل‌سازی سینماتیکی ربات نرم فضایی به روش تحلیلی بهبودیافته مبتنی بر ربات‌های سری [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1065-1080]
 • انحنای ستون مهره‌ها داده‌برداری سه‌بعدی از سطح پشت به منظور کمی‌سازی انحنای مهره‌ها بدون نیاز به مارکرگذاری [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2629-2638]
 • اندازه دانه بررسی عددی و پیش‌بینی اندازه دانه‌ها در مناطق مختلف جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیومی 6061 [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3751-3760]
 • انرژی بررسی استفاده از فیلتر طیفی ترکیبی نانوسیال-ماده تغییر فازدهنده در سیستم فتوولتاییک/حرارتی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4429-4454]
 • انرژی تجدیدپذیر بررسی پارامترهای تأثیرگذار بر عملکرد توربین‌های بادی محور عمودی به صورت تجربی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2771-2790]
 • انرژی خورشیدی شبیه‌سازی پویای خنک‌کننده جاذب رطوبت دسیکنت با استفاده هم‌زمان از انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی و زمینی در آب و هواهای گرم و مرطوب [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1549-1572]
 • انرژی خورشیدی شبیه‌‌سازی عددی استخر خورشیدی گرادیان نمک با استفاده از تابع تخمین شدت تابش خورشیدی به همراه اثر سایه دیوارها [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3385-3400]
 • انسداد ورودی جریان اثرات تزریق هوا در ناحیه نوک ردیف پره روتور یک کمپرسور محوری بر عملکرد آن تحت شرایط انسداد جریان در ورودی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1729-1744]
 • انسیس کنترل غیرفعال ارتعاشات سازه بلندمرتبه با میراگر مایع تنظیم‌شده تحت تحریک باد و زلزله [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5367-5388]
 • انعطاف‌پذیر ساخت و مشخصه‌یابی نانوژنراتور انعطاف‌پذیر با استفاده از پدیده الکترووتینگ معکوس [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 3023-3034]
 • انفجار مخلوط گاز تغییرشکل پلاستیک ورق‌های آلومینیومی تقویت‌شده با روکش پلی‌اوره تحت بار دفعی: بررسی تجربی و مدل‌سازی با شبکه‌ی عصبی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1251-1268]
 • اهداف بتنی گسسته تحلیل عددی نفوذ خرج گود در اهداف بتنی گسسته با استفاده از نرم‌افزارهای ال اس داینا و انسیس-اتوداین [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3953-3970]
 • اولر-لاگرانژ بررسی عددی پاشش اسپری اتانول و استون در محیط گازی [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3213-3226]
 • اویلری-لاگرانژی شبیه‌سازی عددی پدیده آب‌شستگی اطراف پایه استوانه‌ای در مقیاس آزمایشگاهی با رویکردی اویلری-لاگرانژی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 411-426]

ب

 • باتری‌های لیتیوم-یونی بررسی تاثیر اضافه‌نمودن نانوذرات تیتانیا به ماده تغییرفازدهنده سیستم ترکیبی خنک‌کاری باتری با شار حرارتی ثابت [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4379-4396]
 • باد شبیه‌سازی باد در یک منطقه کوهستانی فوق پیچیده به روش پیش‌بینی عددی هوا با دقت بسیار بالا و با استفاده از روش شبیه‌سازی گردابه‌‌های بزرگ [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4221-4240]
 • بار بحرانی بررسی تجربی و تئوری بار بحرانی در نمونه‌های چندلایة کامپوزیتی حاوی شیار یو-شکل، تحت بارگذاری برش درون صفحه‌ای [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3673-3688]
 • بار غیریکنواخت اثر بارگذاری دفعی شدید روی عملکرد ساختارهای دولایه [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2639-2670]
 • بارگذاری الکترومغناطیسی متحرک بررسی اثر انحراف از تقارن دوره‌ای در ارتعاشات رینگ دوار تحت بارگذاری الکترومغناطیسی متحرک [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3891-3910]
 • بارگذاری برشی مدل آسیب میکرومکانیکی برای پلاستیسیته‌ مواد به‌منظور پیش‌بینی شکست تحت بارهای برشی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5679-5702]
 • بارگذاری پی در پی بررسی تجربی و مدل‌سازی ریاضی پاسخ ورق‌های فلزی مدور تحت بارگذاری دینامیکی شدید پی‌درپی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 4023-4050]
 • بارگذاری دفعی اثر بارگذاری دفعی شدید روی عملکرد ساختارهای دولایه [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2639-2670]
 • بارگذاری دینامیکی شدید بررسی تجربی و مدل‌سازی ریاضی پاسخ ورق‌های فلزی مدور تحت بارگذاری دینامیکی شدید پی‌درپی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 4023-4050]
 • بارگذاری شبه استاتیکی بررسی رفتار میکرومکانیکی خرابی کامپوزیت ذره‌ای آلومینیوم-کاربید تیتانیوم با استفاده از تئوری پری‌داینامیک [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4701-4716]
 • بارگذاری مود 2 بررسی تجربی و تئوری چقرمگی شکست مود 2 خالص برای قطعات نرم ترک‌دار با کرنش- سختی بالا [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5141-5158]
 • بار متحرک مطالعه پارامتریک ارتعاشات وابسته به‌اندازه تیرهای مدرج محوری رایلی تحت یک بار متحرک بر روی بستر پاسترناک [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2171-2192]
 • بازیابی انرژی مدل‌سازی اجزا محدود یک برداشت‌کننده انرژی نوآورانه با استفاده از آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی بر پایه تیر موج‌دار و بررسی پارامترهای موثر بر آن [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 799-814]
 • بازیابی گاز شبیه‎ سازی و بهینه‎ سازی چرخه تولید توان رانکین به منظور بهره ‎وری از اگزرژی سرمایشی گاز طبیعی مایع‎ شده [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 117-134]
 • بازیافت حرارت اتلافی بررسی انرژی و اگزرژی سیکل رنکین آلی تغذیه‌شده با حرارت بازیافتی کوره قوس الکتریکی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4999-5016]
 • بازیافت حرارت هدر رفت بررسی تأثیر زمان شروع پاشش در موتور احتراق تراکمی کنترل واکنشی بر ظرفیت بازیافت حرارت هدر رفته [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 3-16]
 • بازتاب بررسی اثر بازتاب دیواره‌های درونی مخزن فرابنفش بر غیرفعال‌سازی میکروارگانیزم موجود در آب با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 375-392]
 • بازده انرژی بررسی عملکرد حرارتی خشک‌کن خورشیدی گلخانه‌ای مجهز به سلول‌های فتوولتائیک و ماده تغییرفازدهنده [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3367-3384]
 • بازده تابشی بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد یک سیستم‌ میکروترموفتوولتائیک با میکرومحفظه احتراقی متخلخل [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2921-2934]
 • بازده تبخیری تولید بخار با استفاده از انرژی خورشید و محلی‌سازی نور در سطح چوب کاج [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 2001-2012]
 • بازسازی تصویر بازسازی تصاویر توموگرافی الکتریکی بر اساس روش تخمین پارامتر در انتقال حرارت معکوس [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 483-498]
 • بازگردانی محصولات بررسی عددی عملکرد فرآیند تولید هیدروژن با بازگردانی محصولات گازی در ورودی راکتور [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 623-638]
 • بازوی متحرک رباتیک کنترل مدلغزشی هیپربولیک دوگانه برمبنای فیلتر کالمن خنثی برای بازوی رباتیک سه‌پا [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2105-2116]
 • بی اسپلاین غیریکنواخت کسری محاسبه دقیق بردارهای گرهی در تحلیل آیزوژئومتری سازه‌های پوسته‌ای با استفاده از نقاط گریویل [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5185-5202]
 • بافت سطح مدل سازی گذرای عددی و بررسی تجربی اثر بافت سطح بر روان‌کاری الاستوهیدرودینامیک [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3201-3212]
 • بافل تحلیل عددی تأثیر وجود بافل بر افزایش انتقال حرارت جریان نانوسیال روی یک پله پسرو: رابطه برازش برای عدد ناسلت متوسط [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4309-4328]
 • بال جعبه‌ای مدلسازی و تحلیل فلاتر یک بال جعبه‌ای سه بعدی با استفاده از مدل آیرودینامیک ناپایای واگنر [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5809-5830]
 • بالچه توربین بادی بررسی عددی اثر هندسه‌ی افزونه نوک پره‌ی یک توربین باد محور افقی بر افزایش توان تولیدی آن [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2791-2806]
 • بالزن مدلسازی و خطی‌سازی مود طولی برای بالزن شبه‌سنجاقک با دم صلب فعال [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3445-3464]
 • بالزن بررسی تجربی اثر بال‌ زدن بر نیروهای برآ و پیشران بال سه بعدی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1697-1708]
 • با‌‌ل‌زن کنترل آبشاری ارتفاع ربات بال‌زن با بال‌های دوتکه و آیرودینامیک شبه‌پایا [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2137-2154]
 • بالستیک مطالعه رفتار بالستیکی پارچه کولار آغشته به سیال غلیظ‌شونده برشی حاوی افزودنی اکسید گرافن [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5725-5738]
 • بال‌های دوتکه کنترل آبشاری ارتفاع ربات بال‌زن با بال‌های دوتکه و آیرودینامیک شبه‌پایا [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2137-2154]
 • باندگراف طراحی بهینه چندهدفه انواع سیستم‌ها در دامنه‌‌های مختلف، به‌وسیله ادغام دو روش باندگراف و برنامه‌ریزی ژنتیک [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 1015-1038]
 • بخار خورشیدی تولید بخار با استفاده از انرژی خورشید و محلی‌سازی نور در سطح چوب کاج [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 2001-2012]
 • برآمدگی بررسی عددی/تجربی حضور برآمدگی نامتعارف در یک نازل همگرا-واگرا در رژیم مافوق صوت برای کنترل بردار پیشرانش [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4887-4904]
 • برخورد مایل بررسی عددی اثر جنس و ضخامت پوسته در مکانیک برخورد کلاه ‌ایمنی موتورسیکلت [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 687-708]
 • بردار تراست بررسی عددی/تجربی حضور برآمدگی نامتعارف در یک نازل همگرا-واگرا در رژیم مافوق صوت برای کنترل بردار پیشرانش [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4887-4904]
 • بردارهای جهت گرهی محاسبه دقیق بردارهای گرهی در تحلیل آیزوژئومتری سازه‌های پوسته‌ای با استفاده از نقاط گریویل [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5185-5202]
 • برداشت انرژی مطالعه تجربی و عددی برداشت انرژی از اسلاشینگ یک سیال و عملکرد آن در دستگاه صفحه تراش [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3911-3924]
 • برداشت انرژی برداشت انرژی با استفاده از تیر بایمورف متخلخل با لایه پیزوالکتریک تحت ارتعاشات القایی ناشی از جریان سیال خارجی [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4633-4648]
 • برداشت نفت مطالعه آزمایشگاهی اثر نوع ماده سورفاکتانت بر پایداری و تحرک فوم با رویکرد ازدیاد برداشت نفت [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 339-356]
 • بررسی پارامتری حذف فلز سنگین سرب از آب‌های آلوده به آن توسط فرآیند کریستالی‌شدن و بررسی پارامترهای موثر بر راندمان فرایند [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5349-5366]
 • بررسی تجربی بررسی تجربی انتقال حرارت و افت فشار در کانال گرمکن هوای خورشیدی دارای دندانههای سوراخدار [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1981-2000]
 • بررسی تجربی بررسی تجربی اثر افزودن نانولوله‌های کربنی درون مادّه‌ی زمینه، بر رفتار کمانشی ورق‌های کامپوزیتی الیاف شیشه/ اپوکسی [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2613-2628]
 • برنامه‌ریزی ژنتیک طراحی بهینه چندهدفه انواع سیستم‌ها در دامنه‌‌های مختلف، به‌وسیله ادغام دو روش باندگراف و برنامه‌ریزی ژنتیک [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 1015-1038]
 • برهمکنش سازه و سیال شبیه‌سازی عددی رفتار ارتعاشی دیواره یک محفظه احتراق آزمایشگاهی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 881-896]
 • برهمکنش سازه و سیال بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی درون یک محفظه مثلثی با دیوارهای جانبی انعطاف‌پذیر حاوی یک منبع‌گرمازای استوانه‌ای [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5461-5484]
 • برهم‌کنش سیال-جامد تحلیل عددی یک میکروپمپ مکانیکی با استفاده از میکروشیرهای غشایی برای کاربردهای میکروسیالاتی [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3171-3186]
 • برهم‌کنش سیال-سازه تحلیل پاسخ مژک اولیه سلول به جریان سیال نوسانی با استفاده از روش برهم‌کنش سیال-سازه [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3293-3306]
 • برهم‌کنش سیال-سازه تحلیل برهمکنش سیال-سازه از تنش کششی در آکسون با استفاده از مدل‌سازی اجزای محدود در راستای بررسی آسیب‌های کرنشی اعصاب [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4609-4632]
 • بروز رسانی مدل مطالعه تحلیلی تأثیر شل شدگی بر رفتار ارتعاشات غیرخطی اتصالات پیچ و مهره‌ای [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5739-5754]
 • بستر آزمایشگاهی اندازه‌گیری ضریب انتقال حرارت جریان جوشش مادون‌سرد در فضای بین دو لوله دایروی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4345-4360]
 • بستر سیال گاز-جامد ارزیابی عملکرد یک رآکتور بستر سیال با بررسی هیدرودینامیک و خصوصیات گرمایی ذرات جامد مختلف [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1573-1590]
 • بستر غیرخطی وینکلر-پسترناک تحلیل تشدید‌های مافوق هارمونیک و مادون هارمونیک یک غشای مستطیلی هایپرالاستیک بر بستر الاستیک غیرخطی با استفاده از روش مقیاس‌های چندگانه [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4535-4564]
 • بستر وینکلر تحلیل ارتعاش آزاد و پایداری خمشی-پیچشی تیر جدار نازک ماهیچه‌ای ساخته‌شده از مواد مدرج تابعی بر بستر الاستیک [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3587-3614]
 • بیشینه دامنه ارتعاشات مطالعه پارامتریک ارتعاشات وابسته به‌اندازه تیرهای مدرج محوری رایلی تحت یک بار متحرک بر روی بستر پاسترناک [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2171-2192]
 • بیشینه دما شبیه‌سازی عددی استفاده همزمان تهویه طولی و مکش دود از سقف در آتش‌سوزی داخل تونل‌ها [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4411-4428]
 • بیشینه نمای لیاپانوف تحلیل عددی دینامیک غیرخطی آشوبناک خودرو به همراه طراحی کنترل‌کننده آشوب به روش فازی- لغزشی ترمینال سریع [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2539-2556]
 • بلنکت دوتایی مطالعه عددی و بررسی اثر میدان مغناطیسی بر میدان سرعت و افت فشار در بلنکت دوتایی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2857-2868]
 • بلورساز بررسی عملکرد سیستم ترکیبی آب‌شیرین‌کن انجمادی و سیستم تبرید دی‌اکسید‌کربن [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3351-3366]
 • بینایی ماشین سامانه آمارگیری سریع انبار توسط ریزپرنده مجهز به الگوریتم هدایت و ناوبری تصویری [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5785-5808]
 • بنزین- گازطبیعی بررسی پاسخ کد شبیه‌ساز چند منطقه‌ای مجهز به زیرمدل نشتی در موتور اشتعال جرقه‌ای ترکیب‌سوز [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 3035-3056]
 • بی‌نویزسازی سیگنال‌های ارتعاشی حذف نویز سیگنال‌های ارتعاشی ماشین‌های دوّار به کمک تابع چگالی احتمال، اندازه شباهت و تابع آستانه‌گذاری بهبودیافته [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2493-2512]
 • بهبود عملکرد نانوژنراتور طراحی الکترودهای انگشتی متداخل با فاصله متغیر در طول تیر برای بهبود عملکرد نانوژنراتورهای یک‌سرگیردار بر اساس لایه نازک پیزوالکتریک [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2347-2366]
 • به‌روزرسانی مدل عیب‌یابی سازه جکتی فراساحلی با استفاده از پاسخ‌‌های دینامیکی بر پایه مدل شبیه‌سازی‌شده، حالت سالم مدل واقعی و شبکه عصبی خود رمزنگار عمیق [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3783-3808]
 • به‌روز رسانی مدل تعیین حساسیت رفتار دینامیکی روتور به تلرانس‌های تولید با استفاده از تحلیل حساسیت کلی و روش آماری [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4501-4516]
 • بهساز خارجی تحلیل ترمودینامیکی سیستم تولید توان بر مبنای پیل سوختی اکسید جامد مجهز به بهساز خارجی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 605-622]
 • بهینه‌سازی تحلیل هیدرودینامیک و انتقال جرم در کانال تغذیه پرشده با جداکننده ماژول اسمزمعکوس [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 393-410]
 • بهینه‌سازی کاهش گشتاور محرک‌های ربات موازی دو درجه آزادی با وزنه‌های تعادل و طراحی مسیر [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2409-2422]
 • بهینه‌سازی به‌کارگیری روش میرایی شانت به منظور کاهش ارتعاشات صفحه‌ای پره توربین باد مقیاس کوچک با درنظرگرفتن اثر کوپلینگ ارتعاشات [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2073-2088]
 • بهینه‌سازی تحلیل آماری و بهینه‌سازی استحکام کششی اتصال لب‌به‌لب آلیاژ آلومینیوم گرید 7075 حاصل از جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی خشک و خیس با استفاده از روش رویه پاسخ و تابع مطلوبیت [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2719-2734]
 • بهینه‌سازی کنترل ارتعاشات آنتن تیغه‌ای ماهواره مکعبی با استفاده از عملگر پیزوالکتریک با درنظرگرفتن محدودیت‌های سیستمی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2217-2238]
 • بهینه‌سازی به کارگیری عملگر فعال دمشی پایا و جت مصنوعی ناپایا در کنترل جدایی و واماندگی جریان روی بالواره [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4847-4864]
 • بهینه‌سازی افزایش حساسیت آشکارساز مادون‌قرمز میکروکانتیلیوری از جنس SiO2/Al بر پایه فناوری میکرو ماشین‌کاری با بهینه‌سازی ابعاد طراحی [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4717-4728]
 • بهینه‏سازی بررسی و بهینه‏سازی پارامترهای مؤثر در بروز عیب برش جریان در فرآیند قالب‌گیری تزریق پلاستیک به روش تحلیل واریانس [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5293-5308]
 • بهینه‌سازی توپولوژی چندهدفه الگوریتم جدید اصلاح مرز سازه در طراحی بهینه‌ چندهدفه توپولوژی یک میکروگریپر [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2261-2270]
 • بهینه‌سازی چندهدفه طراحی و بهینه‌سازی چندهدفه یک میکروپمپ هیدرودینامیک مغناطیسی تزریق دارو [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5221-5238]
 • بهینه‌سازی مسیر سامانه آمارگیری سریع انبار توسط ریزپرنده مجهز به الگوریتم هدایت و ناوبری تصویری [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5785-5808]
 • بیوگاز امکان‌سنجی فنی- اقتصادی سیستم‌های تأمین انرژی از منابع تجدیدپذیر خورشیدی و زیست توده در مناطق روستایی با اقلیم سرد و خشک [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 81-100]

پ

 • پایداری جابجایی صفحه‌ای جسم توسط گیرش با چند انگشت یک دست متحرک ربات تحت قید غلتش ناب [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 943-958]
 • پایداری تحلیل پایداری و بررسی پدیده‌ی جهش در ربات‌های پیوسته با محرک کابلی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2089-2104]
 • پایداری ترکیبی طولی و جانبی کنترل ترکیبی پایداری طولی و جانبی در خودروهای سواری با در نظر گرفتن دینامیک موتور و استفاده از الگوریتم کنترل فراپیچشی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 959-978]
 • پایداری چرخشی ترکیب سیستم‌های ترمز فعال و تعلیق نیمه‌فعال جهت بهبود پایداری چرخشی و غلتشی خودرو [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3549-3570]
 • پایداری خودرو کنترل ترکیبی پایداری طولی و جانبی در خودروهای سواری با در نظر گرفتن دینامیک موتور و استفاده از الگوریتم کنترل فراپیچشی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 959-978]
 • پایداری داخلی کنترل جریان‌های ترافیکی هوشمند ناهمگن با ساختار دوسویه و در حضور داده‌های ازدست‌رفته، تاخیر ارتباطی زمان-متغیر و تاخیر عملگری [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2155-2170]
 • پایداری رشته‌ای کنترل جریان‌های ترافیکی هوشمند ناهمگن با ساختار دوسویه و در حضور داده‌های ازدست‌رفته، تاخیر ارتباطی زمان-متغیر و تاخیر عملگری [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2155-2170]
 • پایداری غلتشی ترکیب سیستم‌های ترمز فعال و تعلیق نیمه‌فعال جهت بهبود پایداری چرخشی و غلتشی خودرو [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3549-3570]
 • پایداری فوم مطالعه آزمایشگاهی اثر نوع ماده سورفاکتانت بر پایداری و تحرک فوم با رویکرد ازدیاد برداشت نفت [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 339-356]
 • پارامتر گرادیان مطالعه تأثیر گرادیان طولی مواد بر ارتعاشات سیستم‌های متحرک محوری [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1197-1210]
 • پارامتر مقیاس طول تاثیر دقت پارامتر مقیاس طول بر فرکانس های طبیعی میکرو ورق مستطیلی متخلخل مرتعش [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1179-1196]
 • پارامترهای برش مدل‌سازی هندسی نیروهای برش در فرآیند فرزکاری با ابزار فرز انگشتی با لبه‌های برنده تحت زاویه تنظیم 45 درجه [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2703-2718]
 • پارامتر‌‌‌‌های هندسی مقایسه عملکرد بلندمدت و هزینه اولیه پمپ حرارتی منبع زمینی افقی با پمپ حرارتی منبع هوایی در مناطق گرمسیر [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3317-3334]
 • پارتو طراحی بهینه چندهدفه انواع سیستم‌ها در دامنه‌‌های مختلف، به‌وسیله ادغام دو روش باندگراف و برنامه‌ریزی ژنتیک [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 1015-1038]
 • پارچه کولار مقایسه تحلیل فرآیند نفوذ روی کامپوزیت الاستومری2 لایه با کامپوزیت ترموست با استفاده از معادلات جذب انرژی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3657-3672]
 • پایروسیم بررسی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اثرات ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حریق ‌یک ‌صندلی ‌در ‌یک ‌سالن ‌سینما ‌با ‌استفاده ‌از سیستم‌های‌ تهویه ‌جابجایی،‌جت ‌برخوردی‌ و ‌لایه‌ای [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5573-5594]
 • پایش سلامت صحه‌گذاری تجربی شناسایی غیرمستقیم شکل مود پل با استفاده از نسبت انتقال‌پذیری وسیله‌نقلیه عبوری [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3529-2548]
 • پایش سلامت سازه مدل‌سازی پدیده تلفیق ارتعاشات و آکوستیک ناشی از تماس در تکیه‌گاه تیر اویلر-برنولی با استفاده از المان طیفی فوریه [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3809-3824]
 • پایش سلامت سازه بررسی ارتعاشات غیرخطی تیر یک سرگیردار با یک ترک خستگی عرضی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5069-5084]
 • پاشش گذر-بحرانی اثر پدیده شبه جوشش و نسبت شار جرمی بر دینامیک یک شعله برشی محوری در شرایط گذر-بحرانی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4961-4980]
 • پایش وضعیت پایش وضعیت اتصالات چسبی تک‌لبه معیوب با استفاده از نانولوله‌های کربنی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1321-1330]
 • پایش وضعیت تتشخیص تجربی و عددی شل‌شدگی اتصالات پیچی فلنجی به کمک روش مدولاسیون ویبروآکوستیک [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1331-1344]
 • پایش وضعیت شناسایی و عیب‌یابی سازه تیری‌شکل با استفاده از سیگنال‌های ارتعاشی بر پایه مدل شبیه‌سازی‌شده، حالت سالم واقعی و شبکه عصبی کانولوشنال عمیق [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2193-2216]
 • پایش وضعیت عیب‌یابی سازه جکتی فراساحلی با استفاده از پاسخ‌‌های دینامیکی بر پایه مدل شبیه‌سازی‌شده، حالت سالم مدل واقعی و شبکه عصبی خود رمزنگار عمیق [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3783-3808]
 • پایش وضعیت تخمین عمر مفید باقی‌مانده یاتاقان غلتشی با استفاده از داده‌های روش شاک‌پالس و ارتعاشات و به‌کارگیری شبکه عصبی پیشخور [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2557-2576]
 • پایه استوانه‌ای شبیه‌سازی عددی پدیده آب‌شستگی اطراف پایه استوانه‌ای در مقیاس آزمایشگاهی با رویکردی اویلری-لاگرانژی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 411-426]
 • پتانسیل‌سنجی باد شبیه‌سازی باد در یک منطقه کوهستانی فوق پیچیده به روش پیش‌بینی عددی هوا با دقت بسیار بالا و با استفاده از روش شبیه‌سازی گردابه‌‌های بزرگ [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4221-4240]
 • پدیده الکترووتینگ بررسی عددی دینامیک قطرات غیرنیوتنی کارئو تحت پدیده الکترووتینگ [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 319-338]
 • پدیده‌ی جهش تحلیل پایداری و بررسی پدیده‌ی جهش در ربات‌های پیوسته با محرک کابلی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2089-2104]
 • پدیده شبه‌جوشش اثر پدیده شبه جوشش و نسبت شار جرمی بر دینامیک یک شعله برشی محوری در شرایط گذر-بحرانی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4961-4980]
 • پدیده لغو مطالعه پارامتریک ارتعاشات وابسته به‌اندازه تیرهای مدرج محوری رایلی تحت یک بار متحرک بر روی بستر پاسترناک [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2171-2192]
 • پدیده‌های آشفته مطالعه اثر باد بر رفتار هیدرودینامیکی جریان چگال رهاسازی توده [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4807-4826]
 • پراش پرتو ایکس مطالعه تجربی تنش پسماند در فرایند تراشکاری به کمک پلاسما [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2385-2406]
 • پردازش تصویر دیجیتال شبیه‌سازی، ساخت و آزمایش پیل سوختی غشای پلیمری با صفحات انتهایی شفاف [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 2031-2052]
 • پردازش موازی ارائه رویکرد تقسیم دامنه صریح- ضمنی جهت‌متغیر برای حل معادله انتقال حرارت روی پردازنده گرافیکی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1915-1936]
 • پردازنده گرافیکی ارائه رویکرد تقسیم دامنه صریح- ضمنی جهت‌متغیر برای حل معادله انتقال حرارت روی پردازنده گرافیکی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1915-1936]
 • پری‌داینامیک بررسی رفتار میکرومکانیکی خرابی کامپوزیت ذره‌ای آلومینیوم-کاربید تیتانیوم با استفاده از تئوری پری‌داینامیک [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4701-4716]
 • پرده هوایی مدل‌سازی تأثیر استفاده از پرده هوایی بر آسایش افراد و کیفیت هوا در استخرهای قهرمانی با جایگاه تماشاگران [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 191-208]
 • پرشدگی بررسی تجربی عملکرد حرارتی لوله گرمایی نوسانی در زاویه‌‌های نزدیک به افق [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5445-5460]
 • پرش هیدرولیکی دایروی مطالعه‌ی آزمایشگاهی اثر چرخش جت سیال بر پرش‌های هیدرولیکی دایروی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4153-4170]
 • پرینت سه‌بعدی تأثیر پرینت سه‌بعدی و قالب‌گیری تحت فشار روی ناهمسانگردی نمونه‌های میکرونی ای‌بی‌اس: یک مطالعه‌ی مقایسه‌ای بر اساس همبستگی تصاویر دیجیتال [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5645-5658]
 • پره توربین باد به‌کارگیری روش میرایی شانت به منظور کاهش ارتعاشات صفحه‌ای پره توربین باد مقیاس کوچک با درنظرگرفتن اثر کوپلینگ ارتعاشات [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2073-2088]
 • پره ذوزنقه‌ای عملکرد هیدرولیکی- حرارتی پره ذوزنقه‌ای مجهز به مولد گردابه و حفره: بررسی اثر موقعیت مولد گردابه و حفره [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1963-1980]
 • پره‌ی کمپرسور شبیه‌سازی خوردگی حفره‌ای روی پره‌ی کمپرسور توربین گازی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5123-5140]
 • پروفایل رفتار رانندگی تحلیل شیوه رانندگی بر اساس ثبت اطلاعات خودرو با استفاده از ماژول واحد ریزپردازنده 6050 [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3855-3874]
 • پروگنوسیس پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده موتورهای توربین‌ گاز به روش دسته‌بندی سنی و بررسی مقاوم بودن روش پیشنهادی در شرایط کمبود داده [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 777-798]
 • پیزوالکتریک تحلیل دوبعدی الکتروالاستیک استوانه‌های جدار ضخیم پیزوالکتریک با استفاده از نظریه‌های تغییر شکل برشی و پتانسیل الکتریکی مرتبه یک [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 815-832]
 • پیزوالکتریک کنترل ارتعاشات آنتن تیغه‌ای ماهواره مکعبی با استفاده از عملگر پیزوالکتریک با درنظرگرفتن محدودیت‌های سیستمی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2217-2238]
 • پیش‌بینی چندجمله‌ای جبران‌سازی تأخیر زمانی در شبیه‌سازی سخت افزار در حلقه تحت شبکه سیستم کنترل پرواز با استفاده از روش پیش‌بینی چندجمله‌ای [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1111-1124]
 • پیش‌بینی همادی تحلیل تشخیصی و پیش‌بینی توربولانس هوای صاف منطقه خاورمیانه به ویژه ایران [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4203-4220]
 • پیش‌‌بینی هوای عددی شبیه‌سازی باد در یک منطقه کوهستانی فوق پیچیده به روش پیش‌بینی عددی هوا با دقت بسیار بالا و با استفاده از روش شبیه‌سازی گردابه‌‌های بزرگ [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4221-4240]
 • پیش‌بینی وضعیت پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده موتورهای توربین‌ گاز به روش دسته‌بندی سنی و بررسی مقاوم بودن روش پیشنهادی در شرایط کمبود داده [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 777-798]
 • پیشرانه‌های کرایوژنیک اثر پدیده شبه جوشش و نسبت شار جرمی بر دینامیک یک شعله برشی محوری در شرایط گذر-بحرانی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4961-4980]
 • پیشروی بررسی تجربی اثر روش‌های عمق‌دهی رزوه‌زنی و پارامترهای ماشینکاری بر روی سایش ابزار در فرزکاری رزوه [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1345-1356]
 • پیش‌محفظه احتراق‌ بررسی و تعیین نوع سیستم سوخت‌رسانی پیش‌محفظه احتراق در موتور گازسوز سنگین هیمسن۴۰/۳۵ [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2935-2952]
 • پیش‌نشانی پوشش‌دهی لیزری تیتانیوم کارباید/ فولاد زنگ نزن 316 کم‌کربن به کمک روش سطح پاسخ [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1269-1286]
 • پیکربندی درون الکترود شبیه‌سازی اثر پارامترهای مؤثر در نمک‌زدایی آب به روش یون‌زدایی خازنی [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5595-5612]
 • پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار بالا مطالعه تجربی رفتار سایشی نانوکامپوزیت‌های پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار بالا/‌زئولیت [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5159-5168]
 • پلاستیسیته بلور مطالعه‌ی اجزاء محدود پلاستیسیته‌ی بلور رفتار گلویی ورق آلیاژ آلومینیوم تحت اثر تنش ضخامتی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5755-5768]
 • پلاستیسیته کریستالی تاثیر ویژگی‌های ریزساختار بر رفتار فولاد با سمانتیت کروی‌شده با استفاده از روش پلاستیسیته کریستالی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 4079-4094]
 • پلاسما مطالعه تجربی تنش پسماند در فرایند تراشکاری به کمک پلاسما [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2385-2406]
 • پلی‌اوره تغییرشکل پلاستیک ورق‌های آلومینیومی تقویت‌شده با روکش پلی‌اوره تحت بار دفعی: بررسی تجربی و مدل‌سازی با شبکه‌ی عصبی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1251-1268]
 • پلی دی متیل سیلوکسان ساخت و مشخصه‌یابی نانوژنراتور انعطاف‌پذیر با استفاده از پدیده الکترووتینگ معکوس [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 3023-3034]
 • پیل سوختی بررسی آزمایشگاهی سیستم کنترل سطح آب جداساز مایع-گاز در پیل سوختی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 589-604]
 • پیل سوختی بررسی تجربی و شبیه‌سازی تغییر شکل مومسان صفحات دوقطبی فلزی با الگوی شیار موازی مارپیچ [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3717-3732]
 • پیل سوختی اکسیدجامد تحلیل ترمودینامیکی سیستم تولید توان بر مبنای پیل سوختی اکسید جامد مجهز به بهساز خارجی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 605-622]
 • پیل سوختی پلیمری آنالیز مودال عددی و آزمایشگاهی پیل‌سوختی 400 وات [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 101-116]
 • پیل سوختی پلیمری بررسی تجربی عملکرد یک سیستم توان یکپارچه سری پیل سوختی پلیمری انتها بسته هیدروژن-اکسیژن با سطح فعال بزرگ و سیستم رطوبت‌زن داخلی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1667-1676]
 • پیل سوختی غشاء پلیمری شبیه‌سازی، ساخت و آزمایش پیل سوختی غشای پلیمری با صفحات انتهایی شفاف [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 2031-2052]
 • پیل سوختی غشا پلیمری بررسی عملکرد اضافه کردن لایه‌های پخش گاز اطراف غشا مرطوب‌ساز غشایی برای کاربرد پیل سوختی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1653-1666]
 • پیل سوختی غشا پلیمری مدلسازی شبکه‌ای جهت بررسی اثر کوپلینگ پدیده‌های انتقال بر توزیع آب در لایه نفوذ گاز [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5505-5528]
 • پلی‌لاکتیک‌اسید بررسی تاثیر پارامترهای فرآیند چاپ سه‌بعدی لایه‌نشانی مذاب بر رفتار تغییرشکل ساختارهای چهاربعدی ساخته‌شده با پلی‌لاکتیک‌اسید [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 4095-4110]
 • پلیمر پلی‌اکسی‌متیل بررسی خواص مکانیکی پلیمر پلی‌‌اکسی‌‌متیل تقویت شده با نانولوله کربنی به کمک دینامیک مولکولی [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4691-4700]
 • پلیمرهای حافظه‌شکلی بررسی تاثیر پارامترهای فرآیند چاپ سه‌بعدی لایه‌نشانی مذاب بر رفتار تغییرشکل ساختارهای چهاربعدی ساخته‌شده با پلی‌لاکتیک‌اسید [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 4095-4110]
 • پله پسرو تحلیل عددی تأثیر وجود بافل بر افزایش انتقال حرارت جریان نانوسیال روی یک پله پسرو: رابطه برازش برای عدد ناسلت متوسط [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4309-4328]
 • پمپ حرارتی زمین‌گرمایی مقایسه‌ توزیع دمای خاک در راستای محوری (عمق) و شعاعی در مبدل‌های حرارتی زمینی یوشکل و لوله‌های هم‌مرکز [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4361-4378]
 • پمپ حرارتی منبع زمینی مقایسه عملکرد بلندمدت و هزینه اولیه پمپ حرارتی منبع زمینی افقی با پمپ حرارتی منبع هوایی در مناطق گرمسیر [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3317-3334]
 • پمپ حرارتی منبع هوایی مقایسه عملکرد بلندمدت و هزینه اولیه پمپ حرارتی منبع زمینی افقی با پمپ حرارتی منبع هوایی در مناطق گرمسیر [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3317-3334]
 • پمپ رسانش الکتریکی مطالعه تجربی تأثیر ویژگی‌های فیزیکی سیال و دمای کارکرد بر روی انتقال گرما در پمپ رسانشی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1607-1620]
 • پهنای جت مایع بررسی تجربی جت‌های مایع مستطیلی تزریق‌شده به درون ‌‌‌‌‌‌جریان گازی عرضی فروصوت [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3117-3134]
 • پوسته استوانه‌ای تحلیل تنش حرارتی پوسته استوانه‌ای کامپوزیتی تقویت شده با نانو‌لوله‌های کربنی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5269-5292]
 • پوسته استوانه‌ای تحلیل دینامیکی پوسته‌های استوانه‌ای تقویت‌شده تحت فشار داخلی متحرک [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5867-5886]
 • پوسته ساندویچی تحلیل دینامیکی پوسته ساندویچی با تقویت‌کننده‌های متعامد با استفاده از تئوری مرتبه بالا [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2473-2492]
 • پوسته مخروطی تحلیل گذرا و ارتعاشات آزاد پوسته مخروطی ناقص مدرج تابعی در معرض فشار متحرک [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 897-912]
 • پوسته مخروطی ناقص افت انتقال صوت پوسته‌های مخروطی ناقص با مواد متخلخل [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 923-942]
 • پوسته میندلین- رایزنر محاسبه دقیق بردارهای گرهی در تحلیل آیزوژئومتری سازه‌های پوسته‌ای با استفاده از نقاط گریویل [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5185-5202]
 • پوشش چندلایه بررسی رشد ترک در دو ساختار لایه‌نشانی‌شده و ایده‌آل تیتانیوم/تیتانیوم‌نیترید با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 833-850]
 • پوشش‌دهی لیزری پوشش‌دهی لیزری تیتانیوم کارباید/ فولاد زنگ نزن 316 کم‌کربن به کمک روش سطح پاسخ [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1269-1286]
 • پوشش محافظ حرارتی تحلیل تنش‌های حرارتی در یک قالب ریخته‌‌گری تحت فشار آلومینیوم [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2687-2702]
 • پوکی استخوان پیش‌بینی محل شکستگی استخوان ران با استفاده از تحلیل المان محدود مدل حاصل از تصاویر دستگاه سنجش تراکم استخوان [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1223-1236]

ت

 • تابع آستانه‌گذاری بهبودیافته حذف نویز سیگنال‌های ارتعاشی ماشین‌های دوّار به کمک تابع چگالی احتمال، اندازه شباهت و تابع آستانه‌گذاری بهبودیافته [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2493-2512]
 • تابع اعوجاج تحلیل تقریبی پیچش مقاطع ذوزنقه‌ای دلخواه با استفاده از روش کانتوروویچ [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5203-5220]
 • تابع انرژی کرنشی نئوهوکین تحلیل غیرخطی ورق هایپرالاستیک با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول و روش بدون شبکه [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2331-2346]
 • تابع تسلیم مدل آسیب میکرومکانیکی برای پلاستیسیته‌ مواد به‌منظور پیش‌بینی شکست تحت بارهای برشی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5679-5702]
 • تابع چگالی احتمال حذف نویز سیگنال‌های ارتعاشی ماشین‌های دوّار به کمک تابع چگالی احتمال، اندازه شباهت و تابع آستانه‌گذاری بهبودیافته [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2493-2512]
 • تابع شکل به‌کارگیری شبکه‌های غیرانطباقی درخت چهارتایی در روش المان محدود [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 673-686]
 • تأثیر فشار بر محدوده شعله‌وری شبیه‌سازی یک بعدی احتراق ترکیب‌های مختلف گاز طبیعی غنی شده با هیدروژن [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 53-64]
 • تأخیر زمانی جبران‌سازی تأخیر زمانی در شبیه‌سازی سخت افزار در حلقه تحت شبکه سیستم کنترل پرواز با استفاده از روش پیش‌بینی چندجمله‌ای [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1111-1124]
 • تأخیر زمانی تحلیل پایداری روش پیش‌‌بین در کنترل شبکه‌‌ای با استفاده از تئوری سیستم‌‌های کلیدزن [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5039-5054]
 • تاخیر زمانی کنترل میزان تزریق ویروس آنکولیتیک با در نظر گرفتن تاخیر زمانی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1125-1136]
 • تاخیر زمانی کنترل جریان‌های ترافیکی هوشمند ناهمگن با ساختار دوسویه و در حضور داده‌های ازدست‌رفته، تاخیر ارتباطی زمان-متغیر و تاخیر عملگری [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2155-2170]
 • تبادل اکسیژن تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی اثر زاویه انبساط محفظه، حجم ضربه و طول مسیر دسته فیبر بر عملکرد ریه مصنوعی [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5389-5408]
 • تبخیر بررسی عددی پاشش اسپری اتانول و استون در محیط گازی [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3213-3226]
 • تبخیر سطحی تولید بخار با استفاده از انرژی خورشید و محلی‌سازی نور در سطح چوب کاج [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 2001-2012]
 • تبخیرکننده مدل‌سازی عددی تأثیر ساختار متخلخل ترکیبی بر عملکرد حرارتی لوله گرمایی تخت نازک [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5485-5504]
 • تبخیر و تعرق گیاه شبیه‌سازی انرژی، اگزرژی و اقتصادی یک گلخانه نیمه خورشیدی با راستی‌آزمایی تجربی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1677-1694]
 • تبدیل فوریه اثرات تزریق هوا در ناحیه نوک ردیف پره روتور یک کمپرسور محوری بر عملکرد آن تحت شرایط انسداد جریان در ورودی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1729-1744]
 • تبدیل لاپلاس رویکرد حسابان کسری برای خمش ورق ویسکوالاستیک با استفاده از تئوری ورق اصلاح‌شده دو متغیره [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2287-2308]
 • تبرید جذبی تحلیل ترمودینامیکی یک آرایش جدید تولید همزمان توان، برودت، هیدروژن و اکسیژن با استفاده از چاه‌های زمین‌گرمایی سبلان [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 135-154]
 • تجربی بررسی تجربی عملکرد حرارتی لوله گرمایی نوسانی در زاویه‌‌های نزدیک به افق [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5445-5460]
 • تجزیه متعامد بهینه توسعة مدل رتبه‌کاسته پارامتری و وابسته به زمان برای مسائل نفوذ و نفوذ-جابجایی بر مبنای روش تجزیه متعامد بهینه [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4241-4260]
 • تجزیه مود تجربی حذف نویز سیگنال‌های ارتعاشی ماشین‌های دوّار به کمک تابع چگالی احتمال، اندازه شباهت و تابع آستانه‌گذاری بهبودیافته [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2493-2512]
 • تجزیه ‌و تحلیل حالت‌ها و اثرات شکست عیب‌یابی یاتاقان‌های ژورنال و شبیه‌سازی سایش به‌عنوان اصلی‌ترین عیب به‌منظور بررسی اثرات ناشی از آن با استفاده از تکنیک تجزیه‌ و تحلیل حالت‌ها و اثرات شکست [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4581-4594]
 • تجمع آب بررسی تجربی عملکرد یک سیستم توان یکپارچه سری پیل سوختی پلیمری انتها بسته هیدروژن-اکسیژن با سطح فعال بزرگ و سیستم رطوبت‌زن داخلی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1667-1676]
 • تجمع صفحات گرافن تأثیر تجمع صفحات گرافن روی مکانیزم قفل شدن نابجایی‌ها در کامپوزیت نانو چندلایه آلومینیوم/گرافن: مطالعه شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4649-4664]
 • تحریک پایه آنالیز حساسیت کلی پارامترهای نانوماشینکاری با استفاده از میکروسکوپ روبشی حرارتی دینامیکی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2367-2384]
 • تحریک همزمان خارجی و پارامتریک تحلیل ارتعاشات غیر‌خطی الکتروآیروالاستیکی یک عملگر لایه‌ای نانو‌کامپوزیت [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1137-1158]
 • تحقیق آزمایشگاهی بررسی آزمایشگاهی اثرات دمای هوای سرمایشی ورودی در سیستم توزیع هوای زیر سطحی بر احساس حرارتی موضعی ساکنان [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1537-1548]
 • تحقیق آزمایشگاهی ارزیابی تجربی تأثیر جهت جریان ورودی بر الگوی جریان و دما در اتاقی با سیستم توزیع هوای زیر سطحی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 3057-3076]
 • تحقیق آزمایشگاهی بررسی آزمایشگاهی تأثیر سیستم تهویه انفرادی بر توزیع دما، سرعت و نارضایتی ناشی از کوران در یک محیط اداری [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4397-4410]
 • تحلیل ابعادی بررسی تجربی و مدل‌سازی ریاضی پاسخ ورق‌های فلزی مدور تحت بارگذاری دینامیکی شدید پی‌درپی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 4023-4050]
 • تحلیل آیزوژئومتری محاسبه دقیق بردارهای گرهی در تحلیل آیزوژئومتری سازه‌های پوسته‌ای با استفاده از نقاط گریویل [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5185-5202]
 • تحلیل آیزوژئومتریک تحلیل ارتعاشات آزاد ورق‌های تاخورده مورب مرکب تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی به صورت مدرج تابعی با استفاده از رویکرد آیزوژئومتریک [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2239-2260]
 • تحلیل استاتیکی تحلیل غیرخطی ورق هایپرالاستیک با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول و روش بدون شبکه [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2331-2346]
 • تحلیل المان محدود پیش‌بینی محل شکستگی استخوان ران با استفاده از تحلیل المان محدود مدل حاصل از تصاویر دستگاه سنجش تراکم استخوان [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1223-1236]
 • تحلیل المان محدود بررسی تجربی و عددی رفتار خستگی قطعات پلی‌لاکتیک اسید تولیدشده به روش ساخت افزایشی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3703-3716]
 • تحلیل المان‌محدود بررسی و بهینه‏سازی پارامترهای مؤثر در بروز عیب برش جریان در فرآیند قالب‌گیری تزریق پلاستیک به روش تحلیل واریانس [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5293-5308]
 • تحلیل آماری تحلیل آماری و بهینه‌سازی استحکام کششی اتصال لب‌به‌لب آلیاژ آلومینیوم گرید 7075 حاصل از جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی خشک و خیس با استفاده از روش رویه پاسخ و تابع مطلوبیت [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2719-2734]
 • تحلیل ترمودینامیکی تحلیل ترمودینامیکی یک آرایش جدید تولید همزمان توان، برودت، هیدروژن و اکسیژن با استفاده از چاه‌های زمین‌گرمایی سبلان [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 135-154]
 • تحلیل ترمودینامیکی تحلیل ترمودینامیکی سیستم تولید توان بر مبنای پیل سوختی اکسید جامد مجهز به بهساز خارجی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 605-622]
 • تحلیل ترمودینامیکی تحلیل ترمودینامیکی و مقایسه دو آرایش جدید تولید سه‌گانه (توان، هیدروژن و گرمایش) با استفاده از انرژی زمین گرمایی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2983-3002]
 • تحلیل ترمودینامیکی تحلیل قانون اول و دوم ترمودینامیک در یک سیستم تولید همزمان توان و هیدروژن با محرک گاز‌سازی زباله جامد شهری [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5529-5550]
 • تحلیل‌ تئوری مقایسه تحلیل فرآیند نفوذ روی کامپوزیت الاستومری2 لایه با کامپوزیت ترموست با استفاده از معادلات جذب انرژی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3657-3672]
 • تحلیل حالت‎ها و اثرات واماندگی محصول توسعه روش تحلیل حالت‎ها و اثرات واماندگی محصول با هدف ارائه چارچوبی جهت اجرای فاز تحلیل کارکردهای محصول در مهندسی ارزش [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4665-4690]
 • تحلیل حرارتی تحلیل حرارتی دیوار خورشیدی مجهز به سلول‌های فتوولتائیک و مواد تغییرفازدهنده [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 173-190]
 • تحلیل حرارتی و مکانیکی بررسی اثر ترتیب و توالی مسیر جوشکاری بروی تنش‌های پسماند و تغییرشکل‌های ناشی از جوشکاری ناپیوسته محیطی لوله فولادی [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2735-2750]
 • تحلیل حساسیت تحلیل حساسیت رفتار شکست در کامپوزیت کربن- اپوکسی در نرخ‌های جابجایی مختلف تحت بارگذاری مود اول کششی با آنالیز رگرسیون [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2671-2686]
 • تحلیل حساسیت کاهش ارتعاشات خارج از صفحه پره توربین بادی به کمک چاه غیرخطی انرژی پربازده [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5851-5866]
 • تحلیل دینامیکی تحلیل دینامیکی پوسته‌های استوانه‌ای تقویت‌شده تحت فشار داخلی متحرک [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5867-5886]
 • تحلیل عددی تحلیل عددی پارامتر‌های موثر بر آلودگی صوتی لبه فرار جریان لایه مرزی آشفته [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 437-452]
 • تحلیل عددی تحلیل عددی قدرت جریان ثانویه ناشی از محرک الکتروهیدرودینامیک در یک کانال مسطح [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1401-1416]
 • تحلیل عددی تحلیل عددی تأثیر وجود بافل بر افزایش انتقال حرارت جریان نانوسیال روی یک پله پسرو: رابطه برازش برای عدد ناسلت متوسط [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4309-4328]
 • تحلیل عددی تحلیل عددی نفوذ خرج گود در اهداف بتنی گسسته با استفاده از نرم‌افزارهای ال اس داینا و انسیس-اتوداین [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3953-3970]
 • تحلیل عددی بررسی عددی تاثیر خواص ترموفیزیکی نانوسیال بر جریان سیال و انتقال حرارت در یک لوله در حضور میدان مغناطیسی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4329-4344]
 • تحلیل کارکردها توسعه روش تحلیل حالت‎ها و اثرات واماندگی محصول با هدف ارائه چارچوبی جهت اجرای فاز تحلیل کارکردهای محصول در مهندسی ارزش [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4665-4690]
 • تحلیل کمانشی بررسی تجربی اثر افزودن نانولوله‌های کربنی درون مادّه‌ی زمینه، بر رفتار کمانشی ورق‌های کامپوزیتی الیاف شیشه/ اپوکسی [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2613-2628]
 • تحلیل واریانس بررسی و بهینه‏سازی پارامترهای مؤثر در بروز عیب برش جریان در فرآیند قالب‌گیری تزریق پلاستیک به روش تحلیل واریانس [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5293-5308]
 • تخلخل پوشش پوشش‌دهی لیزری تیتانیوم کارباید/ فولاد زنگ نزن 316 کم‌کربن به کمک روش سطح پاسخ [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1269-1286]
 • تخلخل متغیر پیوسته ارزیابی مدل‌های احتراقی در احتراق محیط متخلخل با نسبت هوای اضافی مختلف [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 65-80]
 • تخمین پارامتر بازسازی تصاویر توموگرافی الکتریکی بر اساس روش تخمین پارامتر در انتقال حرارت معکوس [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 483-498]
 • تخمین تأخیر زمانی کنترل تحمل‌پذیر عیب فعال برای سیستم‌های توربین بادی با استفاده از مد لغزشی مبتنی بر رؤیتگر اغتشاش و تخمین تأخیر زمانی [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4517-4534]
 • تخمین شدت تابش شبیه‌‌سازی عددی استخر خورشیدی گرادیان نمک با استفاده از تابع تخمین شدت تابش خورشیدی به همراه اثر سایه دیوارها [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3385-3400]
 • تخمین مقاوم اصلاح الگوریتم تخمین و کنترل ساختار متغیر برای فرود مقید مریخ‌نشین [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5055-5068]
 • تداخل‌سنجی برشی ارزیابی غیرمخرب ترک‌های داخلی در مواد مرکب تقویت‌شده با الیاف شیشه به کمک روش تداخل‌سنجی برشی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 4063-4078]
 • تیر بایمورف متخلخل برداشت انرژی با استفاده از تیر بایمورف متخلخل با لایه پیزوالکتریک تحت ارتعاشات القایی ناشی از جریان سیال خارجی [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4633-4648]
 • تیر جدار نازک تحلیل کمانش جانبی تیر جدار نازک ساندویچی کامپوزیت-فلز با سطح مقطع متغیر و در نظر گرفتن کرنش‌های غیرخطی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5239-5268]
 • تردی هیدروژنی بررسی تجربی و تحلیل تأثیر تردی هیدروژنی و تنش پسماند بر خواص مکانیکی فولاد GTD450 [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5659-5678]
 • تیر دوار پایداری و دوشاخگی تیر دوار با سرعت دوران متغیر [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2459-2472]
 • ترک پایش وضعیت اتصالات چسبی تک‌لبه معیوب با استفاده از نانولوله‌های کربنی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1321-1330]
 • ترکیب‌سوز بررسی پاسخ کد شبیه‌ساز چند منطقه‌ای مجهز به زیرمدل نشتی در موتور اشتعال جرقه‌ای ترکیب‌سوز [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 3035-3056]
 • ترک تنفسی بررسی ارتعاشات غیرخطی تیر یک سرگیردار با یک ترک خستگی عرضی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5069-5084]
 • ترک خوردگی تنشی شبیه‌سازی خوردگی حفره‌ای روی پره‌ی کمپرسور توربین گازی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5123-5140]
 • تیر ماهیچه‌ای تحلیل کمانش جانبی تیر جدار نازک ساندویچی کامپوزیت-فلز با سطح مقطع متغیر و در نظر گرفتن کرنش‌های غیرخطی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5239-5268]
 • ترمبوز تحلیل زمان‌مند فیستول در سه زاویه پیوند 45، 90 و 135 درجه [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1799-1814]
 • تیر متحرک مطالعه تأثیر گرادیان طولی مواد بر ارتعاشات سیستم‌های متحرک محوری [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1197-1210]
 • ترمواکونومیک بررسی سیکل فرابحرانی دی‌اکسیدکربن با تراکم مجدد: مقایسه از دیدگاه تحلیل اگزرژی پیشرفته و ترمواکونومیک [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2967-2982]
 • تیر موج‌دار مدل‌سازی اجزا محدود یک برداشت‌کننده انرژی نوآورانه با استفاده از آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی بر پایه تیر موج‌دار و بررسی پارامترهای موثر بر آن [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 799-814]
 • ترمودینامیک بهینه‌سازی سینماتیکی موتور استرلینگ براساس افزایش کار خروجی و با درنظرگرفتن فضای اشغالی موتور [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4455-4480]
 • ترموهیدرولیک بررسی پارامترهای ترموهیدرولیکی محفظه ایمنی راکتور در اثر حادثه شکسته شدن شاخه سرد خنک‌کننده [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1591-1606]
 • تیر ویسکوالاستیک بررسی نیمه تحلیلی ارتعاشات غیرخطی القائی ناشی از سیال در تیرهای ویسکوالاستیک با مدل جامد استاندارد با استفاده از روش‌‌ مقیاس‌های زمانی چندگانه [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5105-5122]
 • تزریق تحت فشار تحلیل تنش‌های حرارتی در یک قالب ریخته‌‌گری تحت فشار آلومینیوم [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2687-2702]
 • تزریق جت مایع به جریان گازی بررسی تجربی جت‌های مایع مستطیلی تزریق‌شده به درون ‌‌‌‌‌‌جریان گازی عرضی فروصوت [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3117-3134]
 • تزریق دارو طراحی و بهینه‌سازی چندهدفه یک میکروپمپ هیدرودینامیک مغناطیسی تزریق دارو [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5221-5238]
 • تزریق موازی مطالعه تجربی جت مایع مستطیلی با ضریب منظری بالا در جریان گازی موازی [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5429-5444]
 • تزریق هیدروژن شبیه‌سازی یک بعدی احتراق ترکیب‌های مختلف گاز طبیعی غنی شده با هیدروژن [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 53-64]
 • تزریق هوا اثرات تزریق هوا در ناحیه نوک ردیف پره روتور یک کمپرسور محوری بر عملکرد آن تحت شرایط انسداد جریان در ورودی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1729-1744]
 • تست تجربی الگوریتم جدید اصلاح مرز سازه در طراحی بهینه‌ چندهدفه توپولوژی یک میکروگریپر [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2261-2270]
 • تست کشش بررسی تجربی و تحلیل تأثیر تردی هیدروژنی و تنش پسماند بر خواص مکانیکی فولاد GTD450 [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5659-5678]
 • تست‌های غیرمخرب تتشخیص تجربی و عددی شل‌شدگی اتصالات پیچی فلنجی به کمک روش مدولاسیون ویبروآکوستیک [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1331-1344]
 • تشخیص ترک ارزیابی غیرمخرب ترک‌های داخلی در مواد مرکب تقویت‌شده با الیاف شیشه به کمک روش تداخل‌سنجی برشی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 4063-4078]
 • تشخیص خرابی تتشخیص تجربی و عددی شل‌شدگی اتصالات پیچی فلنجی به کمک روش مدولاسیون ویبروآکوستیک [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1331-1344]
 • تشخیص عیب تشخیص و جداسازی عیب مبتنی بر فیلتر کالمن مقاوم در سیستم‌‌‌های زمان گسسته با نامعینی تصادفی و کران‌دار [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3825-3840]
 • تشدید داخلی تحلیل ارتعاشات غیر‌خطی الکتروآیروالاستیکی یک عملگر لایه‌ای نانو‌کامپوزیت [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1137-1158]
 • تشدید داخلی و خارجی پایداری و دوشاخگی تیر دوار با سرعت دوران متغیر [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2459-2472]
 • تشدید ‌مادون هارمونیک تحلیل تشدید‌های مافوق هارمونیک و مادون هارمونیک یک غشای مستطیلی هایپرالاستیک بر بستر الاستیک غیرخطی با استفاده از روش مقیاس‌های چندگانه [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4535-4564]
 • تشدید‌ مافوق هارمونیک تحلیل تشدید‌های مافوق هارمونیک و مادون هارمونیک یک غشای مستطیلی هایپرالاستیک بر بستر الاستیک غیرخطی با استفاده از روش مقیاس‌های چندگانه [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4535-4564]
 • تشکیل قطره شبیه‌سازی عددی فرایند تشکیل قطره درون میکروکانال تی- شکل دوبعدی با استفاده از روش تنظیم سطح [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1815-1838]
 • تشکیل قطره اثر میدان مغناطیسی بر حرکت، تغییر شکل و زمان جدایش قطرات سیالات نیوتنی و غیرنیوتنی در میکروکانال جریان متمرکز [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5311-5330]
 • تصادفات رانندگی تحلیل شیوه رانندگی بر اساس ثبت اطلاعات خودرو با استفاده از ماژول واحد ریزپردازنده 6050 [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3855-3874]
 • تصفیه آب شبیه‌سازی راکتور فتوکاتالیستی به روش حجم محدود و جهت‌های مجزا و مطالعات پارامتریک [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 573-588]
 • تصفیه آب حذف فلز سنگین سرب از آب‌های آلوده به آن توسط فرآیند کریستالی‌شدن و بررسی پارامترهای موثر بر راندمان فرایند [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5349-5366]
 • تغییرات مقاومت الکتریکی پایش وضعیت اتصالات چسبی تک‌لبه معیوب با استفاده از نانولوله‌های کربنی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1321-1330]
 • تغییرشکل بررسی تاثیر پارامترهای فرآیند چاپ سه‌بعدی لایه‌نشانی مذاب بر رفتار تغییرشکل ساختارهای چهاربعدی ساخته‌شده با پلی‌لاکتیک‌اسید [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 4095-4110]
 • تغییر شکل پلاستیک اثر بارگذاری دفعی شدید روی عملکرد ساختارهای دولایه [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2639-2670]
 • تغییر فاز مدل‌سازی عددی تأثیر ساختار متخلخل ترکیبی بر عملکرد حرارتی لوله گرمایی تخت نازک [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5485-5504]
 • تفکیک افزونگی طرح حل افزونگی عملگرها با هدف کاهش زمان محاسباتی برای ربات‌‌های موازی کابلی با درنظرگرفتن حد گسیختگی کابل [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3479-3496]
 • تقارن دوره‌ای بررسی اثر انحراف از تقارن دوره‌ای در ارتعاشات رینگ دوار تحت بارگذاری الکترومغناطیسی متحرک [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3891-3910]
 • تقارن کروی مساله‌ی متقارن کروی در نظریه‌ی‌ گرادیان دوم کرنش [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 709-728]
 • تقاضای انرژی مطالعه تقاضای انرژی خودرو با درنظرگرفتن توان اتلافی اصلاح‌شده تایر [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3615-3628]
 • تقسیم دامنه صریح- ضمنی ارائه رویکرد تقسیم دامنه صریح- ضمنی جهت‌متغیر برای حل معادله انتقال حرارت روی پردازنده گرافیکی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1915-1936]
 • تقویت‌کننده‌ نانوساختار بررسی تجربی اثر نوع‌ تقویت‌کننده نانوساختار بر خواص مکانیکی و سایشی نانوکامپوزیت‌های زمینه اپوکسی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 4009-4022]
 • تقویت کننده‌های متعامد تحلیل دینامیکی پوسته‌های استوانه‌ای تقویت‌شده تحت فشار داخلی متحرک [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5867-5886]
 • تقویت‌کننده‌های متعامد تحلیل دینامیکی پوسته ساندویچی با تقویت‌کننده‌های متعامد با استفاده از تئوری مرتبه بالا [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2473-2492]
 • تلفیق ارتعاشات و آکوستیک مدل‌سازی پدیده تلفیق ارتعاشات و آکوستیک ناشی از تماس در تکیه‌گاه تیر اویلر-برنولی با استفاده از المان طیفی فوریه [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3809-3824]
 • تیلور- کوئت تحلیل پایداری سیال غیرنیوتنی رقیق‌شونده درهندسه تیلور کوئت با فرض شکاف باریک و حرکت خطی استوانه داخلی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1745-1766]
 • تماس آکوستیک غیرخطی مدل‌سازی پدیده تلفیق ارتعاشات و آکوستیک ناشی از تماس در تکیه‌گاه تیر اویلر-برنولی با استفاده از المان طیفی فوریه [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3809-3824]
 • تناسبی-انتگرالی-مشتقی مطالعه اثرات افزودن ذخیره‌کننده زمان کوتاه بر عملکرد حلقه بسته توربین باد هیدرواستاتیک در حضور جریان باد آشفته [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3431-3444]
 • تندآب سرریز بررسی تاثیر غلظت هوای جریان بر فاصله‌ی بین هواده‌های تندآب سرریز [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3135-3150]
 • تنش برشی تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی اثر زاویه انبساط محفظه، حجم ضربه و طول مسیر دسته فیبر بر عملکرد ریه مصنوعی [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5389-5408]
 • تنش برشی دیواره شبیه‌سازی عددی جریان غیرنیوتنی خون در مدل سه‌بعدی دوشاخگی با یک شاخه غیرمسطح با گرفتگی موضعی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4865-4886]
 • تنش پسماند مطالعه تجربی تنش پسماند در فرایند تراشکاری به کمک پلاسما [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2385-2406]
 • تنش پسماند بررسی اثر ترتیب و توالی مسیر جوشکاری بروی تنش‌های پسماند و تغییرشکل‌های ناشی از جوشکاری ناپیوسته محیطی لوله فولادی [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2735-2750]
 • تنش پسماند بررسی تجربی و تحلیل تأثیر تردی هیدروژنی و تنش پسماند بر خواص مکانیکی فولاد GTD450 [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5659-5678]
 • تنش پسماند و الاستیسیته سطح تحلیل آنالیز حساسیت ناپایداری و فرکانسی نانولوله‌های کربنی تک لایه حامل سیال در محیط ترمومغناطیسی با اثرات الاستیسیته سطح [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3875-3890]
 • تنش تسلیم مدل‌سازی تحلیلی سرعت زاویه‌ای حد الاستیک در دیسک دوار مدرج تابعی تحت شرایط بارگذاری مکانیکی- حرارتی [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2589-2612]
 • تنش حرارتی تحلیل تنش‌های حرارتی در یک قالب ریخته‌‌گری تحت فشار آلومینیوم [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2687-2702]
 • تنش حرارتی تحلیل تنش حرارتی پوسته استوانه‌ای کامپوزیتی تقویت شده با نانو‌لوله‌های کربنی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5269-5292]
 • تنش سه‌محوری شبیه‌سازی عددی رفتار الاستوپلاستیک و رشد آسیب فلزات در تنش‌های سه‌محوری مختلف [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5703-5724]
 • تنش ضخامتی مطالعه‌ی اجزاء محدود پلاستیسیته‌ی بلور رفتار گلویی ورق آلیاژ آلومینیوم تحت اثر تنش ضخامتی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5755-5768]
 • تنش ون‌میسز تحلیل تنش‌های حرارتی در یک قالب ریخته‌‌گری تحت فشار آلومینیوم [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2687-2702]
 • ته نشینی ذرات بررسی تاثیر مکان دریچه ورودی سیستم تهویه بر رفتار ریزگردها داخل اتاق با استفاده از روش شبکه بولتزمن چند زمانه [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1457-1468]
 • تهویه بررسی آزمایشگاهی اثرات دمای هوای سرمایشی ورودی در سیستم توزیع هوای زیر سطحی بر احساس حرارتی موضعی ساکنان [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1537-1548]
 • تهویه شبیه‌سازی دقیق و سریعتر از زمان واقعی جریان هوا در ساختمان با استفاده از دینامیک سیالات سریع [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1839-1860]
 • تهویه طبیعی نکات کاربردی در طراحی ساختمان‌های متداول در ایران با تکیه بر تهویه طبیعی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1621-1636]
 • تهویه‏ی طبیعی بررسی عددی آتش در ساختمان در شرایط بیشینه و کمینه تهویه طبیعی با استفاده از مدل احتراقی تولید‏فلیملت‏منیفولد [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3335-3350]
 • تهویه مطبوع بررسی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اثرات ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حریق ‌یک ‌صندلی ‌در ‌یک ‌سالن ‌سینما ‌با ‌استفاده ‌از سیستم‌های‌ تهویه ‌جابجایی،‌جت ‌برخوردی‌ و ‌لایه‌ای [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5573-5594]
 • توابع پایۀ شعاعی تحلیل غیرخطی ورق هایپرالاستیک با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول و روش بدون شبکه [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2331-2346]
 • توابع پتانسیل کنترل تعقیب مسیر کوادروتورها در حضور موانع بر مبنای روش میدان پتانسیل [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1095-1110]
 • توان خورشیدی متمرکز بررسی ترمواقتصادی یک سیستم تولید توان و آب شیرین شامل یک واحد مغناطیسی هیدرودینامیکی فلز مایع با محرک برج خورشیدی متمرکز و بیوگاز [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5551-5572]
 • توان مجازی تحلیل پایداری و بررسی پدیده‌ی جهش در ربات‌های پیوسته با محرک کابلی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2089-2104]
 • توربین باد بررسی تأثیر سرعت جریان آزاد باد بر عملکرد توربین باد محور عمودی مقیاس کوچک [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1709-1728]
 • توربین باد مطالعه اثرات افزودن ذخیره‌کننده زمان کوتاه بر عملکرد حلقه بسته توربین باد هیدرواستاتیک در حضور جریان باد آشفته [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3431-3444]
 • توربین باد کنترل تحمل‌پذیر عیب فعال برای سیستم‌های توربین بادی با استفاده از مد لغزشی مبتنی بر رؤیتگر اغتشاش و تخمین تأخیر زمانی [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4517-4534]
 • توربین بادی بررسی عددی اثر هندسه‌ی افزونه نوک پره‌ی یک توربین باد محور افقی بر افزایش توان تولیدی آن [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2791-2806]
 • توربین بادی کاهش ارتعاشات خارج از صفحه پره توربین بادی به کمک چاه غیرخطی انرژی پربازده [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5851-5866]
 • توربین بادی داریوس بهبود ضریب توان توربین بادی محورعمودی داریوس به کمک ایرفویل‌های تغییرشکل‌پذیر [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3227-3240]
 • توربین بادی عمودمحور بررسی پارامترهای تأثیرگذار بر عملکرد توربین‌های بادی محور عمودی به صورت تجربی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2771-2790]
 • توربین باد عمود-محور بهبود عملکرد توربین باد محور عمودی با مقیاس واقعی با به‌کارگیری عملگر پلاسمایی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1487-1504]
 • توربین باد مقیاس- واقعی بهبود عملکرد توربین باد محور عمودی با مقیاس واقعی با به‌کارگیری عملگر پلاسمایی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1487-1504]
 • توربین گاز امکان‌سنجی استفاده از سیستم سرمایشی تشعشعی شبانه جهت خنک‌کاری هوای ورودی به توربین گاز [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 155-172]
 • توربین‌گازی تحلیل قانون اول و دوم ترمودینامیک در یک سیستم تولید همزمان توان و هیدروژن با محرک گاز‌سازی زباله جامد شهری [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5529-5550]
 • توربین گازی زمینی شبیه‌سازی یک بعدی احتراق ترکیب‌های مختلف گاز طبیعی غنی شده با هیدروژن [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 53-64]
 • توربین محوری تحقیق تجربی و عددی ضریب اثربخشی خنک‌کاری لایه‌ای در نوک پره توربین دارای اسکوئیلر [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1521-1536]
 • توربین‌‌های محور افقی توسعه تئوری مومنتوم المان پره در جریان‌‌های ناپایا با در نظر گرفتن پدیده واماندگی دینامیکی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1439-1456]
 • توربولانس هوای صاف تحلیل تشخیصی و پیش‌بینی توربولانس هوای صاف منطقه خاورمیانه به ویژه ایران [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4203-4220]
 • توزیع دما ارزیابی عملکرد یک رآکتور بستر سیال با بررسی هیدرودینامیک و خصوصیات گرمایی ذرات جامد مختلف [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1573-1590]
 • توزیع دمای خاک مقایسه‌ توزیع دمای خاک در راستای محوری (عمق) و شعاعی در مبدل‌های حرارتی زمینی یوشکل و لوله‌های هم‌مرکز [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4361-4378]
 • توزیع ضخامت بررسی تجربی و شبیه‌سازی تغییر شکل مومسان صفحات دوقطبی فلزی با الگوی شیار موازی مارپیچ [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3717-3732]
 • تولید توان شبیه‎ سازی و بهینه‎ سازی چرخه تولید توان رانکین به منظور بهره ‎وری از اگزرژی سرمایشی گاز طبیعی مایع‎ شده [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 117-134]
 • تولید هیدروژن بررسی عددی عملکرد فرآیند تولید هیدروژن با بازگردانی محصولات گازی در ورودی راکتور [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 623-638]
 • تولید هیدروژن بررسی فرآیند تولید هیدروژن به روش اکسیداسیون جزئی گاز طبیعی در یک مبدل غیرکاتالیستی بزرگ و مقایسه آن با فرآیند رفورمینگ متان در مبدل کاتالیستی کوچک [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3275-3292]
 • تولید هیدروژن تحلیل قانون اول و دوم ترمودینامیک در یک سیستم تولید همزمان توان و هیدروژن با محرک گاز‌سازی زباله جامد شهری [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5529-5550]
 • تولید همزمان تحلیل ترمودینامیکی و مقایسه دو آرایش جدید تولید سه‌گانه (توان، هیدروژن و گرمایش) با استفاده از انرژی زمین گرمایی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2983-3002]
 • تولید همزمان بررسی ترمواقتصادی یک سیستم تولید توان و آب شیرین شامل یک واحد مغناطیسی هیدرودینامیکی فلز مایع با محرک برج خورشیدی متمرکز و بیوگاز [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5551-5572]
 • تومورهای جامد مدل‌ عددی مبتنی بر تصویر برای دارورسانی به تومورهای جامد [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3187-3200]
 • توموگرافی الکتریکی بازسازی تصاویر توموگرافی الکتریکی بر اساس روش تخمین پارامتر در انتقال حرارت معکوس [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 483-498]
 • تونل شبیه‌سازی عددی استفاده همزمان تهویه طولی و مکش دود از سقف در آتش‌سوزی داخل تونل‌ها [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4411-4428]
 • تونل باد کنترل غیرفعال ارتعاشات سازه بلندمرتبه با میراگر مایع تنظیم‌شده تحت تحریک باد و زلزله [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5367-5388]
 • تئوری اصلاح‌شده‌ی واتسون مطالعه‌ی آزمایشگاهی اثر چرخش جت سیال بر پرش‌های هیدرولیکی دایروی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4153-4170]
 • تئوری تنش کوپل اصلاح شده تاثیر دقت پارامتر مقیاس طول بر فرکانس های طبیعی میکرو ورق مستطیلی متخلخل مرتعش [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1179-1196]
 • تئوری تنش‌‌کوپل بهبود یافته بررسی تأثیر شرایط مرزی مرتبه بالا بر ارتعاشات آزاد ریزپوسته‌‌های ضخیم مخروطی مدرج تابعی دوجهته [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5085-5104]
 • تئوری کاروش‌ـ‌‌کان‌ـ‌‌تاکر طرح حل افزونگی عملگرها با هدف کاهش زمان محاسباتی برای ربات‌‌های موازی کابلی با درنظرگرفتن حد گسیختگی کابل [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3479-3496]
 • تئوری گرادیان کرنشی غیرمحلی بررسی ارتعاشات آزاد یک نانو تیر مدرج هدفمند طولی به همراه جرم متمرکز با استفاده از روش عددی جدید توسعه تقریبی و تئوری غیرموضعی گرادیان کرنشی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1159-1178]
 • تئوری لایه‌ای تحلیل گذرا و ارتعاشات آزاد پوسته مخروطی ناقص مدرج تابعی در معرض فشار متحرک [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 897-912]
 • تئوری مرتبه بالا تحلیل دینامیکی پوسته ساندویچی با تقویت‌کننده‌های متعامد با استفاده از تئوری مرتبه بالا [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2473-2492]
 • تئوری مور ارائه یک مدل به منظور پیش‌بینی رفتار ناپایای سلول واماندگی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4773-4788]
 • تئوری ورتکس آنالیز حد شکل‌پذیری ورق‌های فلزی براساس پدیده گلویی موضعی ورتکس و معیار آسیب نرم [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1307-1320]
 • تئوری ورق اصلاح شده رویکرد حسابان کسری برای خمش ورق ویسکوالاستیک با استفاده از تئوری ورق اصلاح‌شده دو متغیره [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2287-2308]

ج

 • جابجایی توأم مطالعه عددی جریان انتقال حرارت جابجایی توأم سیال بینگهام در بین دو استوانه هم‌مرکز [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3417-3428]
 • جابجایی طبیعی اثر میدان مغناطیسی بر جابجایی آزاد سیال غیرنیوتنی در محفظه مربعی با چشمه حرارتی مرکزی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 259-278]
 • جاذب اکسید کلسیم مدل‌سازی فرایند چرخه کلسیم با تاکید بر هیدرودینامیک بستر سیال و مشخصات نوع جاذب [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2807-2820]
 • جت برخوردی مطالعه جریان و انتقال حرارت جت نوسانی سینوسی برخوردی در فاصله‌های نزدیک به سطح مقعر [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4943-4960]
 • جت چرخشی مطالعه‌ی آزمایشگاهی اثر چرخش جت سیال بر پرش‌های هیدرولیکی دایروی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4153-4170]
 • جت دمشی به کارگیری عملگر فعال دمشی پایا و جت مصنوعی ناپایا در کنترل جدایی و واماندگی جریان روی بالواره [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4847-4864]
 • جت مایع مستطیلی مطالعه تجربی جت مایع مستطیلی با ضریب منظری بالا در جریان گازی موازی [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5429-5444]
 • جت مستطیلی بررسی تجربی جت‌های مایع مستطیلی تزریق‌شده به درون ‌‌‌‌‌‌جریان گازی عرضی فروصوت [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3117-3134]
 • جت مصنوعی به کارگیری عملگر فعال دمشی پایا و جت مصنوعی ناپایا در کنترل جدایی و واماندگی جریان روی بالواره [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4847-4864]
 • جت نوسانی سینوسی مطالعه جریان و انتقال حرارت جت نوسانی سینوسی برخوردی در فاصله‌های نزدیک به سطح مقعر [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4943-4960]
 • جداسازی طراحی، ساخت و مطالعه آزمایشگاهی میکروکانال مارپیچی جداساز ذرات در سیستم‌های میکروسیالات گریز از مرکز [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1359-1372]
 • جداسازی سلولی مطالعه عددی روی جداسازی کامل سلول‌های خونی با استفاده از روش یکپارچه دی‌الکتروفورسیس-فوتوفورسیس در یک میکروکانال جدید [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 655-670]
 • جداسازی عیب تشخیص و جداسازی عیب مبتنی بر فیلتر کالمن مقاوم در سیستم‌‌‌های زمان گسسته با نامعینی تصادفی و کران‌دار [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3825-3840]
 • جداکننده کانال تغذیه تحلیل هیدرودینامیک و انتقال جرم در کانال تغذیه پرشده با جداکننده ماژول اسمزمعکوس [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 393-410]
 • جذب انرژی روش جدید تخمین کرنش تراکمی سازه‌های سلولی با استفاده از مدل‌سازی میکروساختار فوم‌ها بر اساس چینش لاگوئر [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3629-3644]
 • جذب انرژی مقایسه تحلیل فرآیند نفوذ روی کامپوزیت الاستومری2 لایه با کامپوزیت ترموست با استفاده از معادلات جذب انرژی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3657-3672]
 • جذب‌سنجی دوگانه اشعه ایکس پیش‌بینی محل شکستگی استخوان ران با استفاده از تحلیل المان محدود مدل حاصل از تصاویر دستگاه سنجش تراکم استخوان [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1223-1236]
 • جذب فیزیکی تحلیل اثر جذب بیومولکول فلاوین مونونوکلئوتید بر روی فرکانس طبیعی نانولوله های زیست سازگار برن- نیتریدی [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2577-2588]
 • جریان آرام انتقال حرارت جابجایی آب / در یک ریزکانال مربعی تحت شار حرارتی و میدان مغناطیسی یکنواخت [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4925-4942]
 • جریان آرام فشار- محرک تحلیل عددی مرز تمایز زبری سطح و موانع دیواری در جریان آرام فشار- محرک درون ریزمجراهای ناصاف [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3241-3256]
 • جریان آشفته شبیه‌سازی عددی انتقال گرمای جریان آشفته نانو سیال غیرنیوتنی در مبدل گرمایی دولوله‌ای مارپیچ [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 221-240]
 • جریان آشفته تحلیل عددی پارامتر‌های موثر بر آلودگی صوتی لبه فرار جریان لایه مرزی آشفته [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 437-452]
 • جریان باد مطالعه اثر باد بر رفتار هیدرودینامیکی جریان چگال رهاسازی توده [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4807-4826]
 • جریان برگشتی دود شبیه‌سازی عددی استفاده همزمان تهویه طولی و مکش دود از سقف در آتش‌سوزی داخل تونل‌ها [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4411-4428]
 • جریان ترافیکی ناهمگن کنترل جریان‌های ترافیکی هوشمند ناهمگن با ساختار دوسویه و در حضور داده‌های ازدست‌رفته، تاخیر ارتباطی زمان-متغیر و تاخیر عملگری [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2155-2170]
 • جریان تراکم‌پذیر ‌‌شبیه‌سازی عددی ضربه قوچ ناشی از بستن سریع شیر در سیالات مختلف [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4171-4188]
 • جریان تراکم ناپذیر بررسی برهم‌کنش شاره-جامد در جریان تراکم ناپذیر و تأثیر دامنه نوسان بر انتقال گرما [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4747-4772]
 • جریان جوشش مادون‌سرد اندازه‌گیری ضریب انتقال حرارت جریان جوشش مادون‌سرد در فضای بین دو لوله دایروی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4345-4360]
 • جریان چندفازی مطالعه دینامیک برخورد قطره به سطوح منحنی آب‌دوست و آب‌گریز در نسبت‌های چگالی و لزجت بالا با استفاده از روش شبکه بولتزمن توسعه‌داده‌شده بر اساس معادله آلن-کاهن [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2869-2886]
 • جریان خون مقایسه شریان‌های کاروتید طبیعی و مصنوعی در حالت‌های سالم و گرفته با درنظر گرفتن اثر خون بر دیواره الاستیک رگ [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2821-2838]
 • جریان دوفاز تحلیل غیر خطی ناپایداری نوسانات موج چگالی در فرایند جوشش درون یک کانال با استفاده از یک مدل تحلیلی جدید [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1505-1520]
 • جریان دوفاز مدلسازی و تحلیل پارامتری پایداری سیال دوفاز در فرایند جوشش در یک کانال حرارتی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1861-1882]
 • جریان دوفازی مدل‌سازی جریان و انتقال حرارت دوفازی در داخل کانال و اطراف لوله با روش لتیس بولتزمن [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 499-516]
 • جریان دوفازی شبیه‌سازی عددی فرایند تشکیل قطره درون میکروکانال تی- شکل دوبعدی با استفاده از روش تنظیم سطح [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1815-1838]
 • جریان دوفازی بررسی تاثیر غلظت هوای جریان بر فاصله‌ی بین هواده‌های تندآب سرریز [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3135-3150]
 • جریان دوفازی تولید میکرو قطرات در یک میکروکانال با استفاده از کنترل‌کننده تناسبی-انتگرال‌گیر-مشتق‌گیر: بررسی آزمایشگاهی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4279-4292]
 • جریان دوفازی مدلسازی شبکه‌ای جهت بررسی اثر کوپلینگ پدیده‌های انتقال بر توزیع آب در لایه نفوذ گاز [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5505-5528]
 • جریان زیر صوت بررسی تجربی اثر بال‌ زدن بر نیروهای برآ و پیشران بال سه بعدی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1697-1708]
 • جریان سیال بررسی نیمه تحلیلی ارتعاشات غیرخطی القائی ناشی از سیال در تیرهای ویسکوالاستیک با مدل جامد استاندارد با استفاده از روش‌‌ مقیاس‌های زمانی چندگانه [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5105-5122]
 • جریان سیال غیرنیوتنی شبیه‌سازی عددی جریان غیرنیوتنی خون در مدل سه‌بعدی دوشاخگی با یک شاخه غیرمسطح با گرفتگی موضعی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4865-4886]
 • جریان‌‌سنج سیم‌‌داغ بررسی تجربی جریان هوا پایین‌دست مدل مثلثی در زوایای مختلف [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 427-436]
 • جریان ضربانی تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی اثر زاویه انبساط محفظه، حجم ضربه و طول مسیر دسته فیبر بر عملکرد ریه مصنوعی [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5389-5408]
 • جریان گذرا ‌‌شبیه‌سازی عددی ضربه قوچ ناشی از بستن سریع شیر در سیالات مختلف [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4171-4188]
 • جریان گذرا تاثیر رفتار غیرنیوتنی بر انتقال ذرات لیپوپروتیئن کم دانسیته ناحیه ورتکسی در رگ کاروتید انسانی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4789-4806]
 • جریان گرانشی نفوذی شبیه‌سازی عددی امواج هلمبو در جریان گرانشی نفوذی با استفاده از روش شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4261-4278]
 • جریان گل‌آلود مطالعه اثر باد بر رفتار هیدرودینامیکی جریان چگال رهاسازی توده [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4807-4826]
 • جریان مادون‌صوت تحلیل ارتعاشات غیر‌خطی الکتروآیروالاستیکی یک عملگر لایه‌ای نانو‌کامپوزیت [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1137-1158]
 • جریان مافوقصوت استفاده از چاه انرژی غیرخطی، برای بهبود رفتار دینامیکی ورق مستطیلی تحت جریان آیرودینامیکی مافوق صوت با زوایای مختلف [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3511-3528]
 • جریان مافوق‌صوت بررسی تأثیر مشخصه‌های هندسی بر جریان داخل کانال در شرایط جریان مافوق‌صوت غیرواکنشی با حضور حفره [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5409-5428]
 • جریان متقابل ارائه مدل تحلیلی احتراق غیرپیش‌آمیخته ابر ذرات تیتانیوم در هندسه جریان متقابل [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3307-3316]
 • جریان ناپایا توسعه تئوری مومنتوم المان پره در جریان‌‌های ناپایا با در نظر گرفتن پدیده واماندگی دینامیکی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1439-1456]
 • جریان نوسانی سیال تحلیل پاسخ مژک اولیه سلول به جریان سیال نوسانی با استفاده از روش برهم‌کنش سیال-سازه [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3293-3306]
 • جمع کننده بخار بررسی انرژی و اگزرژی سیکل رنکین آلی تغذیه‌شده با حرارت بازیافتی کوره قوس الکتریکی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4999-5016]
 • جهت‌گیری اولیه تخمین سریع جهت‌گیری اولیه ناوبری اینرسی براساس فیلتر کالمن و مشاهده‌گر مود لغزشی مرتبه بالا [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3571-3586]
 • جوشش تحلیل غیر خطی ناپایداری نوسانات موج چگالی در فرایند جوشش درون یک کانال با استفاده از یک مدل تحلیلی جدید [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1505-1520]
 • جوشش مدلسازی و تحلیل پارامتری پایداری سیال دوفاز در فرایند جوشش در یک کانال حرارتی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1861-1882]
 • جوشش استخری شبیه‌سازی دوبُعدی جوشش هسته‌ای استخری و بررسی مکانیزم تغییر فاز در شارهای حرارتی پایین [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1883-1896]
 • جوشش استخری بررسی تجربی جوشش استخری نانوسیال اکسید مس روی سطح تخت مسی و اندازه‌گیری شار حرارت بحرانی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 3099-3114]
 • جوشکاری بررسی اثر ترتیب و توالی مسیر جوشکاری بروی تنش‌های پسماند و تغییرشکل‌های ناشی از جوشکاری ناپیوسته محیطی لوله فولادی [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2735-2750]
 • جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی تحلیل آماری و بهینه‌سازی استحکام کششی اتصال لب‌به‌لب آلیاژ آلومینیوم گرید 7075 حاصل از جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی خشک و خیس با استفاده از روش رویه پاسخ و تابع مطلوبیت [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2719-2734]
 • جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بررسی عددی و پیش‌بینی اندازه دانه‌ها در مناطق مختلف جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیومی 6061 [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3751-3760]

چ

 • چاپ چهاربعدی بررسی تاثیر پارامترهای فرآیند چاپ سه‌بعدی لایه‌نشانی مذاب بر رفتار تغییرشکل ساختارهای چهاربعدی ساخته‌شده با پلی‌لاکتیک‌اسید [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 4095-4110]
 • چاه افقی مدل‌سازی انتقال خرده‌های حفاری توسط فوم در شرایط یک چاه افقی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 357-374]
 • چاه انرژی غیرخطی استفاده از چاه انرژی غیرخطی، برای بهبود رفتار دینامیکی ورق مستطیلی تحت جریان آیرودینامیکی مافوق صوت با زوایای مختلف [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3511-3528]
 • چاه غیر خطی انرژی کاهش ارتعاشات خارج از صفحه پره توربین بادی به کمک چاه غیرخطی انرژی پربازده [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5851-5866]
 • چاه گرمایی سیلیکونی شبیه‌سازی عددی اثر میدان مغناطیسی بر عملکرد حرارتی، ترموهیدرولیکی و تولید انتروپی در چاه‌گرمایی میکروکانالی سیلیکونی تحت شار حرارتی یکنواخت [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 517-538]
 • چرخه ترکیبی مقایسه عملکرد الگوریتم‌های ماشین بردار پشتیبان و میانگین کی در استخراج چرخه واقعی رانندگی ترکیبی تهران- آمل [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 5017-5036]
 • چرخه تولید توان رانکین شبیه‎ سازی و بهینه‎ سازی چرخه تولید توان رانکین به منظور بهره ‎وری از اگزرژی سرمایشی گاز طبیعی مایع‎ شده [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 117-134]
 • چرخه رانکین آلی تحلیل ترمودینامیکی و ترمواکونومیکی سیستم ترکیبی مبدل حرارتی جذبی، چرخه رانکین آلی و آب‌شیرین‌کن اسمز معکوس [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 639-654]
 • چرخه‌ی رانکین آلی تحلیل ترمودینامیکی یک آرایش جدید تولید همزمان توان، برودت، هیدروژن و اکسیژن با استفاده از چاه‌های زمین‌گرمایی سبلان [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 135-154]
 • چرخه‌ی رانکین آلی تحلیل ترمودینامیکی و مقایسه دو آرایش جدید تولید سه‌گانه (توان، هیدروژن و گرمایش) با استفاده از انرژی زمین گرمایی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2983-3002]
 • چرخه رانکین گذربحرانی تحلیل قانون اول و دوم ترمودینامیک در یک سیستم تولید همزمان توان و هیدروژن با محرک گاز‌سازی زباله جامد شهری [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5529-5550]
 • چرخه رانندگی مقایسه عملکرد الگوریتم‌های ماشین بردار پشتیبان و میانگین کی در استخراج چرخه واقعی رانندگی ترکیبی تهران- آمل [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 5017-5036]
 • چرخه کلسیم مدل‌سازی فرایند چرخه کلسیم با تاکید بر هیدرودینامیک بستر سیال و مشخصات نوع جاذب [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2807-2820]
 • چقرمگی شکست بررسی تجربی و تئوری چقرمگی شکست مود 2 خالص برای قطعات نرم ترک‌دار با کرنش- سختی بالا [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5141-5158]
 • چقرمگی شکست گذرلایه‌ای بررسی تجربی و تئوری بار بحرانی در نمونه‌های چندلایة کامپوزیتی حاوی شیار یو-شکل، تحت بارگذاری برش درون صفحه‌ای [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3673-3688]
 • چگالی نسبی بهینه سازی با هدف بهترین زبری سطح و چگالی نسبی در فرایند ساخت افزایشی آلیاژ Ti6Al4V [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5169-5184]
 • چندشاخه‌گی استفاده از چاه انرژی غیرخطی، برای بهبود رفتار دینامیکی ورق مستطیلی تحت جریان آیرودینامیکی مافوق صوت با زوایای مختلف [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3511-3528]
 • چندفازی بررسی عددی پاشش اسپری اتانول و استون در محیط گازی [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3213-3226]
 • چندلایه‌های کامپوزیتی بررسی تجربی و تئوری بار بحرانی در نمونه‌های چندلایة کامپوزیتی حاوی شیار یو-شکل، تحت بارگذاری برش درون صفحه‌ای [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3673-3688]
 • چندهدفه طراحی بهینه چندهدفه انواع سیستم‌ها در دامنه‌‌های مختلف، به‌وسیله ادغام دو روش باندگراف و برنامه‌ریزی ژنتیک [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 1015-1038]
 • چوب تولید بخار با استفاده از انرژی خورشید و محلی‌سازی نور در سطح چوب کاج [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 2001-2012]

ح

 • حالت تنش بررسی رفتار میکرومکانیکی فولاد فریتی-مارتنزیتی تحت بارگذاری‎های پیچیده [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3689-3702]
 • حالت دوفازی بررسی پارامترهای ترموهیدرولیکی محفظه ایمنی راکتور در اثر حادثه شکسته شدن شاخه سرد خنک‌کننده [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1591-1606]
 • حالت شکست جوشکاری نقطه‎ای اغتشاشی اصطکاکیِ الکتروپلاستیک برای اتصال‎دهی آلومینیوم 6T-6061 به فولاد گالوانیزه دو فازی 590 [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3733-3750]
 • حالت‌های تنش آنالیز حد شکل‌پذیری ورق‌های فلزی براساس پدیده گلویی موضعی ورتکس و معیار آسیب نرم [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1307-1320]
 • حباب‌زایی شبیه‌سازی دوبُعدی جوشش هسته‌ای استخری و بررسی مکانیزم تغییر فاز در شارهای حرارتی پایین [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1883-1896]
 • حجم ضربه تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی اثر زاویه انبساط محفظه، حجم ضربه و طول مسیر دسته فیبر بر عملکرد ریه مصنوعی [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5389-5408]
 • حجم محدود حل معادله پخش گرمای همسانگرد به روش مونت‌کارلوی حجم محدود [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 467-482]
 • حد دوام مطالعه تجربی تأثیر زبری سطح اولیه بر نیروهای فرآیند کوبش سطح و حد دوام قطعات فولاد سخت‌کاری شده 4130 [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5627-5644]
 • حد شکل دهی آنالیز حد شکل‌پذیری ورق‌های فلزی براساس پدیده گلویی موضعی ورتکس و معیار آسیب نرم [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1307-1320]
 • حریق بررسی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اثرات ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حریق ‌یک ‌صندلی ‌در ‌یک ‌سالن ‌سینما ‌با ‌استفاده ‌از سیستم‌های‌ تهویه ‌جابجایی،‌جت ‌برخوردی‌ و ‌لایه‌ای [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5573-5594]
 • حرکت شونفلیس ارزیابی عملکرد سینماتیکی و دینامیکی یک ربات موازی چهار درجه آزادی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2055-2072]
 • حسابان کسری رویکرد حسابان کسری برای خمش ورق ویسکوالاستیک با استفاده از تئوری ورق اصلاح‌شده دو متغیره [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2287-2308]
 • حساسیت ساخت و آزمون نمونه‌ها و حسگر آگزتیک شش‌ضلعی به روش عددی و تجربی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3987-4008]
 • حسگر پایش وضعیت اتصالات چسبی تک‌لبه معیوب با استفاده از نانولوله‌های کربنی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1321-1330]
 • حسگر آگزتیک پیزومقاوم ساخت و آزمون نمونه‌ها و حسگر آگزتیک شش‌ضلعی به روش عددی و تجربی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3987-4008]
 • حسگر تحریک مکانیکی تحلیل پاسخ مژک اولیه سلول به جریان سیال نوسانی با استفاده از روش برهم‌کنش سیال-سازه [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3293-3306]
 • حسگر زیستی طراحی و شبیه‌سازی یک حسگر زیستی براساس آرایه نوسانگرهای میکرو‌الکترومکانیکی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3841-3854]
 • حفره تاثیر حفره در مولد گردابه مستطیلی شکل بر عملکرد حرارتی-هیدرودینامیکی مینی‌کانال [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4293-4308]
 • حفره بررسی تأثیر مشخصه‌های هندسی بر جریان داخل کانال در شرایط جریان مافوق‌صوت غیرواکنشی با حضور حفره [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5409-5428]
 • حل تحلیلی بررسی تحلیلی عددی تولید قطرات غیرهم‌اندازه سیال اتساعی در اتصال تی‌شکل با شاخه‌های غیرهم‌طول [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1417-1438]
 • حل‌‌تحلیلی طرح حل افزونگی عملگرها با هدف کاهش زمان محاسباتی برای ربات‌‌های موازی کابلی با درنظرگرفتن حد گسیختگی کابل [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3479-3496]
 • حل دقیق حل تحلیلی انتقال حرارت در یک مخروط ساخته شده از مواد مدرج تابعی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 539-552]
 • حلگر ضمنی جهت‌متغیر ارائه رویکرد تقسیم دامنه صریح- ضمنی جهت‌متغیر برای حل معادله انتقال حرارت روی پردازنده گرافیکی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1915-1936]

خ

 • خرج گود تحلیل عددی نفوذ خرج گود در اهداف بتنی گسسته با استفاده از نرم‌افزارهای ال اس داینا و انسیس-اتوداین [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3953-3970]
 • خستگی بررسی رشد ترک خستگی با فرایند وینر با درنظرگرفتن اثرات تصادفی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2271-2286]
 • خشک‌کن خورشیدی گلخانه‌ای بررسی عملکرد حرارتی خشک‌کن خورشیدی گلخانه‌ای مجهز به سلول‌های فتوولتائیک و ماده تغییرفازدهنده [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3367-3384]
 • خطای اندازه‌گیری بررسی رشد ترک خستگی با فرایند وینر با درنظرگرفتن اثرات تصادفی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2271-2286]
 • خطای زاویه سمت تخمین سریع جهت‌گیری اولیه ناوبری اینرسی براساس فیلتر کالمن و مشاهده‌گر مود لغزشی مرتبه بالا [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3571-3586]
 • خمش ورق رویکرد حسابان کسری برای خمش ورق ویسکوالاستیک با استفاده از تئوری ورق اصلاح‌شده دو متغیره [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2287-2308]
 • خنک‌کاری لایه‌ای تحقیق تجربی و عددی ضریب اثربخشی خنک‌کاری لایه‌ای در نوک پره توربین دارای اسکوئیلر [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1521-1536]
 • خنک‌کننده جاذب رطوبت دسیکنت شبیه‌سازی پویای خنک‌کننده جاذب رطوبت دسیکنت با استفاده هم‌زمان از انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی و زمینی در آب و هواهای گرم و مرطوب [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1549-1572]
 • خواص الاستیک- پلاستیک تحلیل تئوری فرآیند ایکپ به روش کران بالا و بررسی تجربی آن در وضعیت مقطع دایروی کانال [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4729-4744]
 • خواص سیال بررسی عددی تاثیر خواص ترموفیزیکی نانوسیال بر جریان سیال و انتقال حرارت در یک لوله در حضور میدان مغناطیسی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4329-4344]
 • خواص مکانیکی بررسی خواص مکانیکی گرافن‌های مارپیچ چندلایه با مشخصات هندسی متفاوت با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1237-1250]
 • خواص مکانیکی بررسی اثر هم‌افزایی نانو اکسیدگرافن کاهش‌یافته و نانولوله کربنی چندجداره بر روی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت اپوکسی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3971-3986]
 • خواص مکانیکی بررسی تجربی اثر نوع‌ تقویت‌کننده نانوساختار بر خواص مکانیکی و سایشی نانوکامپوزیت‌های زمینه اپوکسی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 4009-4022]
 • خواص مکانیکی بررسی خواص مکانیکی پلیمر پلی‌‌اکسی‌‌متیل تقویت شده با نانولوله کربنی به کمک دینامیک مولکولی [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4691-4700]
 • خواص مکانیکی بررسی تجربی و تحلیل تأثیر تردی هیدروژنی و تنش پسماند بر خواص مکانیکی فولاد GTD450 [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5659-5678]
 • خواص وابسته به هندسه بررسی خواص مکانیکی گرافن‌های مارپیچ چندلایه با مشخصات هندسی متفاوت با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1237-1250]
 • خودرو مطالعه تقاضای انرژی خودرو با درنظرگرفتن توان اتلافی اصلاح‌شده تایر [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3615-3628]
 • خوردگی حفره‌ای شبیه‌سازی خوردگی حفره‌ای روی پره‌ی کمپرسور توربین گازی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5123-5140]

د

 • داده‌برداری سطحی داده‌برداری سه‌بعدی از سطح پشت به منظور کمی‌سازی انحنای مهره‌ها بدون نیاز به مارکرگذاری [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2629-2638]
 • داده‌های ازدست‌رفته کنترل جریان‌های ترافیکی هوشمند ناهمگن با ساختار دوسویه و در حضور داده‌های ازدست‌رفته، تاخیر ارتباطی زمان-متغیر و تاخیر عملگری [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2155-2170]
 • داده‌های آموزش محدود پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده موتورهای توربین‌ گاز به روش دسته‌بندی سنی و بررسی مقاوم بودن روش پیشنهادی در شرایط کمبود داده [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 777-798]
 • دارورسانی هدفمند بررسی تجربی ساخت و مشخصه‏یابی یک میکروکانال جریان متمرکز شونده به منظور تولید میکروقطرات حساس به دما جهت استفاده در دارورسانی هوشمند [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3257-3274]
 • داریوس بررسی پارامترهای تأثیرگذار بر عملکرد توربین‌های بادی محور عمودی به صورت تجربی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2771-2790]
 • داکت نکات کاربردی در طراحی ساختمان‌های متداول در ایران با تکیه بر تهویه طبیعی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1621-1636]
 • دی‌الکتروفورسیس مطالعه عددی روی جداسازی کامل سلول‌های خونی با استفاده از روش یکپارچه دی‌الکتروفورسیس-فوتوفورسیس در یک میکروکانال جدید [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 655-670]
 • دبی‌‌سنج گردابه‌‌ای بررسی تجربی جریان هوا پایین‌دست مدل مثلثی در زوایای مختلف [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 427-436]
 • درک عمق مدل‏سازی الگوریتم درک عمق دید خلبان برای جلوگیری از برخورد به مانع در فاز فرود هواپیما تجاری [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3497-3510]
 • دستگاه ثبت اطلاعات خودرو تحلیل شیوه رانندگی بر اساس ثبت اطلاعات خودرو با استفاده از ماژول واحد ریزپردازنده 6050 [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3855-3874]
 • دسته‌بندی و طبقه‌بندی مقایسه عملکرد الگوریتم‌های ماشین بردار پشتیبان و میانگین کی در استخراج چرخه واقعی رانندگی ترکیبی تهران- آمل [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 5017-5036]
 • دیسک دوار مدل‌سازی تحلیلی سرعت زاویه‌ای حد الاستیک در دیسک دوار مدرج تابعی تحت شرایط بارگذاری مکانیکی- حرارتی [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2589-2612]
 • دیفیوزر گلوگاه ثانویه بررسی عددی اثرات کاهش لحظه‌ای سطح مقطع یک دیفیوزر خروجی گاز مافوق‌صوت [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1469-1486]
 • دمپر مگنتورئولوژیکال ساخت و آزمایش سیال مگنتورئولوژیکال بهینه و مدل‌سازی دمپر مگنتورئولوژیکال دو مخزنه با استفاده از مدل غیر نیوتونی اصلاح‌شده جدید و روش‌های تحلیلی شبه استاتیک، تحلیلی ناپایا، عددی و آزمایشگاهی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1373-1400]
 • دمش بررسی اثر اعمال دمش در سیلندر بر کاهش نویز ناشی از جریان در یک سیلندر- ایرفویل [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1783-1798]
 • دینامیک ارزیابی عملکرد سینماتیکی و دینامیکی یک ربات موازی چهار درجه آزادی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2055-2072]
 • دینامیک برخورد قطره مطالعه دینامیک برخورد قطره به سطوح منحنی آب‌دوست و آب‌گریز در نسبت‌های چگالی و لزجت بالا با استفاده از روش شبکه بولتزمن توسعه‌داده‌شده بر اساس معادله آلن-کاهن [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2869-2886]
 • دینامیک سیالات زیست محیطی مدل‌سازی لایه مرزی اتمسفری آشفته و پراکندگی ذرات آلاینده ریزمقیاس جامد در یک محدودة شهری به کمک الگوی شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2839-2856]
 • دینامیک سیالات سریع شبیه‌سازی دقیق و سریعتر از زمان واقعی جریان هوا در ساختمان با استفاده از دینامیک سیالات سریع [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1839-1860]
 • دینامیک سیالات عددی بررسی عددی اثر هندسه‌ی افزونه نوک پره‌ی یک توربین باد محور افقی بر افزایش توان تولیدی آن [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2791-2806]
 • دینامیک سیالات محاسباتی بررسی اثر بازتاب دیواره‌های درونی مخزن فرابنفش بر غیرفعال‌سازی میکروارگانیزم موجود در آب با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 375-392]
 • دینامیک سیالات محاسباتی ارائه رویکرد تقسیم دامنه صریح- ضمنی جهت‌متغیر برای حل معادله انتقال حرارت روی پردازنده گرافیکی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1915-1936]
 • دینامیک سیالات محاسباتی شبیه‌سازی راکتور فتوکاتالیستی به روش حجم محدود و جهت‌های مجزا و مطالعات پارامتریک [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 573-588]
 • دینامیک سیالات محاسباتی مدل‌سازی انتقال خرده‌های حفاری توسط فوم در شرایط یک چاه افقی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 357-374]
 • دینامیک سیالات محاسباتی شبیه‌سازی دقیق و سریعتر از زمان واقعی جریان هوا در ساختمان با استفاده از دینامیک سیالات سریع [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1839-1860]
 • دینامیک سیالات محاسباتی شبیه‌سازی، ساخت و آزمایش پیل سوختی غشای پلیمری با صفحات انتهایی شفاف [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 2031-2052]
 • دینامیک سیالات محاسباتی مقایسه شریان‌های کاروتید طبیعی و مصنوعی در حالت‌های سالم و گرفته با درنظر گرفتن اثر خون بر دیواره الاستیک رگ [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2821-2838]
 • دینامیک سیالات محاسباتی مدل‌سازی لایه مرزی اتمسفری آشفته و پراکندگی ذرات آلاینده ریزمقیاس جامد در یک محدودة شهری به کمک الگوی شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2839-2856]
 • دینامیک سیالات محاسباتی بررسی تاثیر غلظت هوای جریان بر فاصله‌ی بین هواده‌های تندآب سرریز [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3135-3150]
 • دینامیک سیالات محاسباتی بهبود ضریب توان توربین بادی محورعمودی داریوس به کمک ایرفویل‌های تغییرشکل‌پذیر [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3227-3240]
 • دینامیک سیالات محاسباتی بهبود ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل با تغییرشکل آزاد به کمک شبکه‌های عصبی و الگوریتم ژنتیک [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4113-4132]
 • دینامیک سیالات محاسباتی بهینه‌سازی هندسه ایرفویل ناکا 0012 مجهز به گارنی فلپ شیاردار با هدف بهبود عملکرد آیرودینامیکی [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5331-5348]
 • دینامیک سیالات محاسباتی شبیه‌سازی عددی جریان غیرنیوتنی خون در مدل سه‌بعدی دوشاخگی با یک شاخه غیرمسطح با گرفتگی موضعی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4865-4886]
 • دینامیک سیستم‌های دوار تعیین حساسیت رفتار دینامیکی روتور به تلرانس‌های تولید با استفاده از تحلیل حساسیت کلی و روش آماری [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4501-4516]
 • دینامیک غیرخطی تحلیل غیر خطی ناپایداری نوسانات موج چگالی در فرایند جوشش درون یک کانال با استفاده از یک مدل تحلیلی جدید [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1505-1520]
 • دینامیک غیرخطی مدلسازی و تحلیل پارامتری پایداری سیال دوفاز در فرایند جوشش در یک کانال حرارتی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1861-1882]
 • دینامیک مولکولی بررسی رشد ترک در دو ساختار لایه‌نشانی‌شده و ایده‌آل تیتانیوم/تیتانیوم‌نیترید با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 833-850]
 • دینامیک مولکولی بررسی خواص مکانیکی پلیمر پلی‌‌اکسی‌‌متیل تقویت شده با نانولوله کربنی به کمک دینامیک مولکولی [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4691-4700]
 • دینامیک مولکولی تأثیر تجمع صفحات گرافن روی مکانیزم قفل شدن نابجایی‌ها در کامپوزیت نانو چندلایه آلومینیوم/گرافن: مطالعه شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4649-4664]
 • دنباله بررسی تأثیر سرعت جریان آزاد باد بر عملکرد توربین باد محور عمودی مقیاس کوچک [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1709-1728]
 • دندانه دارای سوراخ بررسی تجربی انتقال حرارت و افت فشار در کانال گرمکن هوای خورشیدی دارای دندانههای سوراخدار [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1981-2000]
 • دیوار خورشیدی- مواد تغییرفازدهنده - سلول فتوولتائیک تحلیل حرارتی دیوار خورشیدی مجهز به سلول‌های فتوولتائیک و مواد تغییرفازدهنده [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 173-190]
 • دیوارهای انعطاف‌پذیر بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی درون یک محفظه مثلثی با دیوارهای جانبی انعطاف‌پذیر حاوی یک منبع‌گرمازای استوانه‌ای [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5461-5484]
 • دو استوانه هم‌مرکز مطالعه عددی جریان انتقال حرارت جابجایی توأم سیال بینگهام در بین دو استوانه هم‌مرکز [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3417-3428]
 • دو تبخیرکننده طراحی و ارزیابی چرخه ترکیبی جدید توان و تبرید با دو تبخیرکننده، با استفاده از سیال کاری زئوتروپیک [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 3003-3022]
 • دوشاخگی غیرمسطح شبیه‌سازی عددی جریان غیرنیوتنی خون در مدل سه‌بعدی دوشاخگی با یک شاخه غیرمسطح با گرفتگی موضعی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4865-4886]
 • دو طرف خنک‌شونده بررسی تجربی مقاومت حرارتی لوله‌های گرمایی مستقیم با سرمایش دو انتها و گرمایش از وسط در زاویه شیب‌های مختلف [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 279-302]

ذ

 • ذخیرهکننده زمانکوتاه مطالعه اثرات افزودن ذخیره‌کننده زمان کوتاه بر عملکرد حلقه بسته توربین باد هیدرواستاتیک در حضور جریان باد آشفته [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3431-3444]
 • ذوب بستر پودر بهینه سازی با هدف بهترین زبری سطح و چگالی نسبی در فرایند ساخت افزایشی آلیاژ Ti6Al4V [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5169-5184]

ر

 • رابط گرافیکی طراحی مسیر و کنترل ربات سیار اجتماعی در محیط با موانع متحرک به‌منظور رسیدن به هدف سیار با استفاده از کنترل فازی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 993-1014]
 • راکتور فتوکاتالیستی شبیه‌سازی راکتور فتوکاتالیستی به روش حجم محدود و جهت‌های مجزا و مطالعات پارامتریک [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 573-588]
 • راندمان الکتریکی مقایسه تئوری عملکرد حرارتی و الکتریکی طرح‌های مختلفکلکتور فتوولتائیک - حرارتی نوع ورق و لوله برای سیال آب [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2903-2920]
 • راندمان حرارتی مقایسه تئوری عملکرد حرارتی و الکتریکی طرح‌های مختلفکلکتور فتوولتائیک - حرارتی نوع ورق و لوله برای سیال آب [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2903-2920]
 • راندمان حرارتی بررسی تجربی تاثیر موانع در افزایش راندمان حرارتی آبگرمکن مخزن‌دار گازسوز [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 2013-2030]
 • راندمان حرارتی و تشعشعی مطالعه آزمایشگاهی تزریق بخار آب و ترکیبات نفتی توسط نبولایزر بر راندمان و آلایندگی شعله گاز طبیعی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 31-40]
 • راه‌پله نکات کاربردی در طراحی ساختمان‌های متداول در ایران با تکیه بر تهویه طبیعی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1621-1636]
 • ربات اسکلت خارجی کنترل تحمل‌پذیر عیب فعال بر مبنای رهیافت مد لغزشی ترمینال انتگرالی غیرتکین پسگام تطبیقی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3763-3782]
 • ربات اسکلت خارجی کنترل مقاوم و تطبیقی ربات اسکلت خارجی برای تعقیب مسیر‌های مطلوب اصلاح شده بر اساس معیار پایداری نقطه گشتاور صفر [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5831-5850]
 • ربات انبارگرد سامانه آمارگیری سریع انبار توسط ریزپرنده مجهز به الگوریتم هدایت و ناوبری تصویری [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5785-5808]
 • ربات پاک‌کننده صفحات فتوولتائیک مدلسازی دینامیکی و کنترل یک ربات پاک‌کننده برای مزارع خورشیدی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3465-3478]
 • ربات سیار اجتماعی طراحی مسیر و کنترل ربات سیار اجتماعی در محیط با موانع متحرک به‌منظور رسیدن به هدف سیار با استفاده از کنترل فازی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 993-1014]
 • ربات سه پا کنترل مدلغزشی هیپربولیک دوگانه برمبنای فیلتر کالمن خنثی برای بازوی رباتیک سه‌پا [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2105-2116]
 • رباتیک نرم رفتارشناسی حرکتی محرک‌های نرم بادی تقویت شده با الیاف بر اساس زاویه‏ی پیچش الیاف [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4565-4580]
 • ربات موازی کاهش گشتاور محرک‌های ربات موازی دو درجه آزادی با وزنه‌های تعادل و طراحی مسیر [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2409-2422]
 • ربات موازی‌‌ افزونه طرح حل افزونگی عملگرها با هدف کاهش زمان محاسباتی برای ربات‌‌های موازی کابلی با درنظرگرفتن حد گسیختگی کابل [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3479-3496]
 • ربات موازی چهار درجه آزادی ارزیابی عملکرد سینماتیکی و دینامیکی یک ربات موازی چهار درجه آزادی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2055-2072]
 • ربات موازی کابلی طرح حل افزونگی عملگرها با هدف کاهش زمان محاسباتی برای ربات‌‌های موازی کابلی با درنظرگرفتن حد گسیختگی کابل [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3479-3496]
 • ربات‌های پیوسته تحلیل پایداری و بررسی پدیده‌ی جهش در ربات‌های پیوسته با محرک کابلی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2089-2104]
 • ردیابی˓ کنترل بهینه غیرخطی˓ کنترل حالت انتگرالی˓ سیستم ربات/ پروتز ˓ محدوده اشباع کنترل بهینه غیرخطی برای یک پروتز رباتیکی بالای زانوی فعال با استفاده از رویکرد معادله ریکاتی وابسته به حالت [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2117-2136]
 • ردیابی مسیر مدل‌سازی و کنترل مسیر ربات سیار غیرهولونومیک با مفاصل دورانی-کشویی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1041-1064]
 • ریزپرنده سامانه آمارگیری سریع انبار توسط ریزپرنده مجهز به الگوریتم هدایت و ناوبری تصویری [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5785-5808]
 • ریزپرنده شبه‌سنجاقک مدلسازی و خطی‌سازی مود طولی برای بالزن شبه‌سنجاقک با دم صلب فعال [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3445-3464]
 • ریزپوسته‌‌های مخروطی بررسی تأثیر شرایط مرزی مرتبه بالا بر ارتعاشات آزاد ریزپوسته‌‌های ضخیم مخروطی مدرج تابعی دوجهته [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5085-5104]
 • ریزسیالات تحلیل عددی یک میکروپمپ مکانیکی با استفاده از میکروشیرهای غشایی برای کاربردهای میکروسیالاتی [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3171-3186]
 • ریزش گردابه‌‌ها بررسی تجربی جریان هوا پایین‌دست مدل مثلثی در زوایای مختلف [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 427-436]
 • ریزمجرای صفحه‌ای تحلیل عددی مرز تمایز زبری سطح و موانع دیواری در جریان آرام فشار- محرک درون ریزمجراهای ناصاف [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3241-3256]
 • رزونانس سوپرهارمونیک بررسی ارتعاشات غیرخطی تیر یک سرگیردار با یک ترک خستگی عرضی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5069-5084]
 • رسانایی متغیر شبیه‌سازی عددی لوله حرارتی رسانایی متغیر با مخزن سرد با رویکرد جریان‌ تک فازی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4905-4924]
 • رسانش حل معادله پخش گرمای همسانگرد به روش مونت‌کارلوی حجم محدود [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 467-482]
 • رسانش دارو مدل‌ عددی مبتنی بر تصویر برای دارورسانی به تومورهای جامد [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3187-3200]
 • رسوب اکسید آلومینیوم بررسی عددی اثرات کاهش لحظه‌ای سطح مقطع یک دیفیوزر خروجی گاز مافوق‌صوت [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1469-1486]
 • رسوب‌گذاری مطالعه اثر باد بر رفتار هیدرودینامیکی جریان چگال رهاسازی توده [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4807-4826]
 • رشد ترک بررسی رشد ترک در دو ساختار لایه‌نشانی‌شده و ایده‌آل تیتانیوم/تیتانیوم‌نیترید با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 833-850]
 • رشد ترک بررسی تجربی و تئوری چقرمگی شکست مود 2 خالص برای قطعات نرم ترک‌دار با کرنش- سختی بالا [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5141-5158]
 • رشد هم‌زمان خرابی بررسی رفتار میکرومکانیکی خرابی کامپوزیت ذره‌ای آلومینیوم-کاربید تیتانیوم با استفاده از تئوری پری‌داینامیک [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4701-4716]
 • رطوبت‌زن یکپارچه بررسی تجربی عملکرد یک سیستم توان یکپارچه سری پیل سوختی پلیمری انتها بسته هیدروژن-اکسیژن با سطح فعال بزرگ و سیستم رطوبت‌زن داخلی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1667-1676]
 • رطوبت‌ساز-رطوبت‌گیر بررسی ترمواقتصادی یک سیستم تولید توان و آب شیرین شامل یک واحد مغناطیسی هیدرودینامیکی فلز مایع با محرک برج خورشیدی متمرکز و بیوگاز [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5551-5572]
 • رفتار الاستوپلاستیک شبیه‌سازی عددی رفتار الاستوپلاستیک و رشد آسیب فلزات در تنش‌های سه‌محوری مختلف [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5703-5724]
 • رفتار تغییر شکل ساخت و آزمون نمونه‌ها و حسگر آگزتیک شش‌ضلعی به روش عددی و تجربی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3987-4008]
 • رفتار دینامیکی استفاده از چاه انرژی غیرخطی، برای بهبود رفتار دینامیکی ورق مستطیلی تحت جریان آیرودینامیکی مافوق صوت با زوایای مختلف [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3511-3528]
 • رفتار دوخطی ترک بررسی ارتعاشات غیرخطی تیر یک سرگیردار با یک ترک خستگی عرضی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5069-5084]
 • رفتار سایشی بررسی تجربی اثر نوع‌ تقویت‌کننده نانوساختار بر خواص مکانیکی و سایشی نانوکامپوزیت‌های زمینه اپوکسی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 4009-4022]
 • رفتار شکست تحلیل حساسیت رفتار شکست در کامپوزیت کربن- اپوکسی در نرخ‌های جابجایی مختلف تحت بارگذاری مود اول کششی با آنالیز رگرسیون [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2671-2686]
 • رفتار هیدرودینامیکی ارزیابی عملکرد یک رآکتور بستر سیال با بررسی هیدرودینامیک و خصوصیات گرمایی ذرات جامد مختلف [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1573-1590]
 • رقیق شدگی پوشش پوشش‌دهی لیزری تیتانیوم کارباید/ فولاد زنگ نزن 316 کم‌کربن به کمک روش سطح پاسخ [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1269-1286]
 • رگ مدلسازی اجزا محدود جایگذاری استنت آلیاژ حافظه‌دار در رگ با درنظرگرفتن آسیب وارد به رگ [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1211-1222]
 • رینگ دوار بررسی اثر انحراف از تقارن دوره‌ای در ارتعاشات رینگ دوار تحت بارگذاری الکترومغناطیسی متحرک [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3891-3910]
 • روان‌کاری مدل سازی گذرای عددی و بررسی تجربی اثر بافت سطح بر روان‌کاری الاستوهیدرودینامیک [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3201-3212]
 • رؤیتگر اغتشاش غیرخطی کنترل تحمل‌پذیر عیب فعال برای سیستم‌های توربین بادی با استفاده از مد لغزشی مبتنی بر رؤیتگر اغتشاش و تخمین تأخیر زمانی [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4517-4534]
 • روتور ناسا 67 تأثیر شیارهای محیطی بر عملکرد یک کمپرسور گذرصوتی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4189-4202]
 • روش اجزاء محدود بررسی روابط تحلیلی و مدل‌‌سازی کمانش غیرخطی در فانوسی‌ها [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 729-744]
 • روش اجزاء محدود بررسی عددی اثر جنس و ضخامت پوسته در مکانیک برخورد کلاه ‌ایمنی موتورسیکلت [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 687-708]
 • روش اجزاء محدود تحلیل عددی یک میکروپمپ مکانیکی با استفاده از میکروشیرهای غشایی برای کاربردهای میکروسیالاتی [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3171-3186]
 • روش اجزای محدود تحلیل تنش‌های حرارتی در یک قالب ریخته‌‌گری تحت فشار آلومینیوم [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2687-2702]
 • روش اختلاف دقیق مطالعه وقوع پدیده کاویتاسیون با استفاده از روش شبکه بولتزمن چندفازی و با اعمال معادلات حالت مختلف [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3151-3170]
 • روش المان محدود به‌کارگیری شبکه‌های غیرانطباقی درخت چهارتایی در روش المان محدود [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 673-686]
 • روش المان محدود مطالعه‌ی اجزاء محدود پلاستیسیته‌ی بلور رفتار گلویی ورق آلیاژ آلومینیوم تحت اثر تنش ضخامتی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5755-5768]
 • روش آنالیز هوموتوپی ارتعاشات غیرخطی لوله‌های حامل سیال تقویت شده با گرافن [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4483-4500]
 • روش انتگرال‌گیری تبدیل کارتزین تحلیل انتقال حرارت گذرا غیرخطی با استفاده از دو روش انتگرال‌گیری با توزیع متفاوت نقاط انتگرال‌گیری در دامنه در یک فرمولاسیون بدون مش [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 553-572]
 • روش انرژیی کاهش ارتعاشات خارج از صفحه پره توربین بادی به کمک چاه غیرخطی انرژی پربازده [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5851-5866]
 • روش آنلاین معکوس حل آنلاین مسئله انتقال حرارت معکوس در یک صفحه یک بعدی با بهره‌گیری از کنترل‌کننده فازی- تناسبی انتگرال‌گیر مشتق‌گیر [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 303-316]
 • روش بدون شبکه تحلیل غیرخطی ورق هایپرالاستیک با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول و روش بدون شبکه [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2331-2346]
 • روش بدون مش تحلیل انتقال حرارت گذرا غیرخطی با استفاده از دو روش انتگرال‌گیری با توزیع متفاوت نقاط انتگرال‌گیری در دامنه در یک فرمولاسیون بدون مش [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 553-572]
 • روش پیش‌‌بین تحلیل پایداری روش پیش‌‌بین در کنترل شبکه‌‌ای با استفاده از تئوری سیستم‌‌های کلیدزن [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5039-5054]
 • روش تجربی بررسی تجربی مقاومت حرارتی لوله‌های گرمایی مستقیم با سرمایش دو انتها و گرمایش از وسط در زاویه شیب‌های مختلف [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 279-302]
 • روش تجربی بررسی تاثیر اضافه‌نمودن نانوذرات تیتانیا به ماده تغییرفازدهنده سیستم ترکیبی خنک‌کاری باتری با شار حرارتی ثابت [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4379-4396]
 • روش تنش-عمر بررسی تجربی و عددی رفتار خستگی قطعات پلی‌لاکتیک اسید تولیدشده به روش ساخت افزایشی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3703-3716]
 • روش تنظیم سطح شبیه‌سازی عددی فرایند تشکیل قطره درون میکروکانال تی- شکل دوبعدی با استفاده از روش تنظیم سطح [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1815-1838]
 • روش توسعه تقریبی بررسی ارتعاشات آزاد یک نانو تیر مدرج هدفمند طولی به همراه جرم متمرکز با استفاده از روش عددی جدید توسعه تقریبی و تئوری غیرموضعی گرادیان کرنشی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1159-1178]
 • روش جداسازی متغیرها حل تحلیلی انتقال حرارت در یک مخروط ساخته شده از مواد مدرج تابعی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 539-552]
 • روش حجم سیال بررسی تحلیلی عددی تولید قطرات غیرهم‌اندازه سیال اتساعی در اتصال تی‌شکل با شاخه‌های غیرهم‌طول [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1417-1438]
 • روش حجم سیال شبیه‌سازی دوبُعدی جوشش هسته‌ای استخری و بررسی مکانیزم تغییر فاز در شارهای حرارتی پایین [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1883-1896]
 • روش حجم سیال مطالعه اثر باد بر رفتار هیدرودینامیکی جریان چگال رهاسازی توده [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4807-4826]
 • روش حجم محدود چند مقیاسی شبیه‌سازی چندمقیاسی جریان در محیط متخلخل شکاف‌دار با استفاده از شبکه‌های بی‌سازمان [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4133-4152]
 • روش حساسیت کلی تعیین حساسیت رفتار دینامیکی روتور به تلرانس‌های تولید با استفاده از تحلیل حساسیت کلی و روش آماری [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4501-4516]
 • روش حل عددی تحلیل ناپایداری دینامیکی تیر ساندویچی ضخیم با هسته انعطاف‌پذیر تابعی تحت اثر نیروی تعقیب کننده [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 863-880]
 • روش دیفرانسیل مربعی قابلیت اطمینان آستانه وقوع فلاتر صفحه چندلایه کامپوزیتی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3925-3938]
 • روش دوفازی بونجیورنو تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت جابجایی طبیعی در محفظه‌ی قطاعی گرم‌شده از کف با استفاده از لایه‌ی متخلخل [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1937-1962]
 • روش ریتز تحلیل تنش حرارتی پوسته استوانه‌ای کامپوزیتی تقویت شده با نانو‌لوله‌های کربنی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5269-5292]
 • روش ریتز بررسی تأثیر شرایط مرزی مرتبه بالا بر ارتعاشات آزاد ریزپوسته‌‌های ضخیم مخروطی مدرج تابعی دوجهته [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5085-5104]
 • روش رویه پاسخ تحلیل آماری و بهینه‌سازی استحکام کششی اتصال لب‌به‌لب آلیاژ آلومینیوم گرید 7075 حاصل از جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی خشک و خیس با استفاده از روش رویه پاسخ و تابع مطلوبیت [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2719-2734]
 • روش سطح پاسخ روش جدید تخمین کرنش تراکمی سازه‌های سلولی با استفاده از مدل‌سازی میکروساختار فوم‌ها بر اساس چینش لاگوئر [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3629-3644]
 • روش شاک‌پالس‌ تخمین عمر مفید باقی‌مانده یاتاقان غلتشی با استفاده از داده‌های روش شاک‌پالس و ارتعاشات و به‌کارگیری شبکه عصبی پیشخور [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2557-2576]
 • روش شبکه بولتزمن بررسی تاثیر مکان دریچه ورودی سیستم تهویه بر رفتار ریزگردها داخل اتاق با استفاده از روش شبکه بولتزمن چند زمانه [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1457-1468]
 • روش شبکه بولتزمن مطالعه دینامیک برخورد قطره به سطوح منحنی آب‌دوست و آب‌گریز در نسبت‌های چگالی و لزجت بالا با استفاده از روش شبکه بولتزمن توسعه‌داده‌شده بر اساس معادله آلن-کاهن [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2869-2886]
 • روش شبکه بولتزمن چندفازی مطالعه وقوع پدیده کاویتاسیون با استفاده از روش شبکه بولتزمن چندفازی و با اعمال معادلات حالت مختلف [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3151-3170]
 • روش شبکه‌ی متحرک بررسی عددی اثرات کاهش لحظه‌ای سطح مقطع یک دیفیوزر خروجی گاز مافوق‌صوت [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1469-1486]
 • روش عددی بررسی فرآیند تولید هیدروژن به روش اکسیداسیون جزئی گاز طبیعی در یک مبدل غیرکاتالیستی بزرگ و مقایسه آن با فرآیند رفورمینگ متان در مبدل کاتالیستی کوچک [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3275-3292]
 • روش کانتوروویچ تحلیل تقریبی پیچش مقاطع ذوزنقه‌ای دلخواه با استفاده از روش کانتوروویچ [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5203-5220]
 • روش کین مدلسازی و خطی‌سازی مود طولی برای بالزن شبه‌سنجاقک با دم صلب فعال [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3445-3464]
 • روش کنترلی پسگام کنترل تعقیب مسیر کوادروتورها در حضور موانع بر مبنای روش میدان پتانسیل [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1095-1110]
 • روش‌گالرکین تحلیل پایداری سیال غیرنیوتنی رقیق‌شونده درهندسه تیلور کوئت با فرض شکاف باریک و حرکت خطی استوانه داخلی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1745-1766]
 • روش گیبس-اپل مدل‌سازی و کنترل مسیر ربات سیار غیرهولونومیک با مفاصل دورانی-کشویی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1041-1064]
 • روش لاگوئر روش جدید تخمین کرنش تراکمی سازه‌های سلولی با استفاده از مدل‌سازی میکروساختار فوم‌ها بر اساس چینش لاگوئر [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3629-3644]
 • روش مدولاسیون ویبروآکوستیک تتشخیص تجربی و عددی شل‌شدگی اتصالات پیچی فلنجی به کمک روش مدولاسیون ویبروآکوستیک [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1331-1344]
 • روش مربعات دیفرانسیلی تحلیل گذرا و ارتعاشات آزاد پوسته مخروطی ناقص مدرج تابعی در معرض فشار متحرک [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 897-912]
 • روش مربعات دیفرانسیلی تحلیل ارتعاش آزاد و پایداری خمشی-پیچشی تیر جدار نازک ماهیچه‌ای ساخته‌شده از مواد مدرج تابعی بر بستر الاستیک [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3587-3614]
 • روش مربعات دیفرانسیلی تحلیل کمانش جانبی تیر جدار نازک ساندویچی کامپوزیت-فلز با سطح مقطع متغیر و در نظر گرفتن کرنش‌های غیرخطی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5239-5268]
 • روش مرتبه اول قابلیت اطمینان ارزیابی قابلیت اطمینان صفحه مستطیلی تحت بار کششی درون صفحه‌ای با استفاده از تئوری مکانیک آسیب پیوسته [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3645-3656]
 • روش مرتبه دوم قابلیت اطمینان ارزیابی قابلیت اطمینان صفحه مستطیلی تحت بار کششی درون صفحه‌ای با استفاده از تئوری مکانیک آسیب پیوسته [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3645-3656]
 • روش مقیاس‌های چندگانه تحلیل ارتعاشات غیر‌خطی الکتروآیروالاستیکی یک عملگر لایه‌ای نانو‌کامپوزیت [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1137-1158]
 • روش مقیاس‌های چندگانه تحلیل تشدید‌های مافوق هارمونیک و مادون هارمونیک یک غشای مستطیلی هایپرالاستیک بر بستر الاستیک غیرخطی با استفاده از روش مقیاس‌های چندگانه [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4535-4564]
 • روش مونت کارلو تعیین حساسیت رفتار دینامیکی روتور به تلرانس‌های تولید با استفاده از تحلیل حساسیت کلی و روش آماری [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4501-4516]
 • روش نوار خمشی تحلیل ارتعاشات آزاد ورق‌های تاخورده مورب مرکب تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی به صورت مدرج تابعی با استفاده از رویکرد آیزوژئومتریک [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2239-2260]
 • روش‌های بهینه‌سازی بهینه‌سازی سینماتیکی موتور استرلینگ براساس افزایش کار خروجی و با درنظرگرفتن فضای اشغالی موتور [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4455-4480]
 • روش‌های عمق‌دهی در رزوه‌زنی بررسی تجربی اثر روش‌های عمق‌دهی رزوه‌زنی و پارامترهای ماشینکاری بر روی سایش ابزار در فرزکاری رزوه [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1345-1356]
 • روش هموتوپی پرتوربیشن مدل‌سازی تحلیلی سرعت زاویه‌ای حد الاستیک در دیسک دوار مدرج تابعی تحت شرایط بارگذاری مکانیکی- حرارتی [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2589-2612]

ز

 • زاویه آزیموس استفاده از چاه انرژی غیرخطی، برای بهبود رفتار دینامیکی ورق مستطیلی تحت جریان آیرودینامیکی مافوق صوت با زوایای مختلف [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3511-3528]
 • زاویه انحراف بررسی تجربی عملکرد حرارتی لوله گرمایی نوسانی در زاویه‌‌های نزدیک به افق [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5445-5460]
 • زاویه‌ی پیوند فیستول تحلیل زمان‌مند فیستول در سه زاویه پیوند 45، 90 و 135 درجه [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1799-1814]
 • زاویه تماس بررسی عددی دینامیک قطرات غیرنیوتنی کارئو تحت پدیده الکترووتینگ [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 319-338]
 • زاویه دیواره عقبی حفره بررسی تأثیر مشخصه‌های هندسی بر جریان داخل کانال در شرایط جریان مافوق‌صوت غیرواکنشی با حضور حفره [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5409-5428]
 • زبری سطح تحلیل عددی مرز تمایز زبری سطح و موانع دیواری در جریان آرام فشار- محرک درون ریزمجراهای ناصاف [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3241-3256]
 • زبری سطح مطالعه تجربی تأثیر زبری سطح اولیه بر نیروهای فرآیند کوبش سطح و حد دوام قطعات فولاد سخت‌کاری شده 4130 [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5627-5644]
 • زبری سطح بهینه سازی با هدف بهترین زبری سطح و چگالی نسبی در فرایند ساخت افزایشی آلیاژ Ti6Al4V [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5169-5184]
 • زمان برخورد طراحی قانون هدایت کنترل مود لغزشی به‌منظور کنترل زمان برخورد با هدف مانوردار [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 913-922]
 • زمان‌بندی بهره‌ها کنترل پرواز هواپیمای ناپایدار بر اساس نابرابری ماتریسی خطی با احتساب قیود کنترلی و اشباع [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 979-992]
 • زمان تخلیه بررسی تجربی عملکرد یک سیستم توان یکپارچه سری پیل سوختی پلیمری انتها بسته هیدروژن-اکسیژن با سطح فعال بزرگ و سیستم رطوبت‌زن داخلی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1667-1676]
 • زمان شروع پاشش بررسی تأثیر زمان شروع پاشش در موتور احتراق تراکمی کنترل واکنشی بر ظرفیت بازیافت حرارت هدر رفته [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 3-16]
 • زمین لرزه کنترل غیرفعال ارتعاشات سازه بلندمرتبه با میراگر مایع تنظیم‌شده تحت تحریک باد و زلزله [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5367-5388]

س

 • ساختار آگزتیک شش‌ضلعی ساخت و آزمون نمونه‌ها و حسگر آگزتیک شش‌ضلعی به روش عددی و تجربی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3987-4008]
 • ساختار تک لایه بررسی رفتار نفوذ در اهداف تک و چندلایه فلزی تحت ضربه پرتابه [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2309-2330]
 • ساختار چند لایه بررسی رفتار نفوذ در اهداف تک و چندلایه فلزی تحت ضربه پرتابه [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2309-2330]
 • ساختار سختی منفی مدلسازی، طراحی و تحلیل تعلیق صندلی مبتنی بر ساختار سختی منفی به منظور بهبود محیط ارتعاشی خلبان هلیکوپتر [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2513-2538]
 • ساختارهای گردابه‌ای بررسی تجربی عملکرد فینلت‌های کاهش‌دهنده نویز لبه‌فرار [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4827-4846]
 • ساختارهای معماری شده بررسی انتشار موج در نانوبیوفیلترهای معماری‌شده فراکتالی مثلث‌های مرکز جرم ثابت مبتنی بر میکروتوبول‌ها [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3939-3952]
 • ساخت افزایشی بهینه سازی با هدف بهترین زبری سطح و چگالی نسبی در فرایند ساخت افزایشی آلیاژ Ti6Al4V [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5169-5184]
 • سازه بلندمرتبه استاندارد کنترل غیرفعال ارتعاشات سازه بلندمرتبه با میراگر مایع تنظیم‌شده تحت تحریک باد و زلزله [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5367-5388]
 • سازه تیری‌شکل شناسایی و عیب‌یابی سازه تیری‌شکل با استفاده از سیگنال‌های ارتعاشی بر پایه مدل شبیه‌سازی‌شده، حالت سالم واقعی و شبکه عصبی کانولوشنال عمیق [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2193-2216]
 • سازه جکتی فراساحلی عیب‌یابی سازه جکتی فراساحلی با استفاده از پاسخ‌‌های دینامیکی بر پایه مدل شبیه‌سازی‌شده، حالت سالم مدل واقعی و شبکه عصبی خود رمزنگار عمیق [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3783-3808]
 • سازه‌های ساندویچی تحلیل ناپایداری دینامیکی تیر ساندویچی ضخیم با هسته انعطاف‌پذیر تابعی تحت اثر نیروی تعقیب کننده [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 863-880]
 • سازه‌های هوایی تحلیل ناپایداری دینامیکی تیر ساندویچی ضخیم با هسته انعطاف‌پذیر تابعی تحت اثر نیروی تعقیب کننده [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 863-880]
 • سایش عیب‌یابی یاتاقان‌های ژورنال و شبیه‌سازی سایش به‌عنوان اصلی‌ترین عیب به‌منظور بررسی اثرات ناشی از آن با استفاده از تکنیک تجزیه‌ و تحلیل حالت‌ها و اثرات شکست [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4581-4594]
 • سایش مطالعه تجربی رفتار سایشی نانوکامپوزیت‌های پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار بالا/‌زئولیت [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5159-5168]
 • سایش سطح آزاد ابزار بررسی تجربی اثر روش‌های عمق‌دهی رزوه‌زنی و پارامترهای ماشینکاری بر روی سایش ابزار در فرزکاری رزوه [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1345-1356]
 • سیال بینگهام مطالعه عددی جریان انتقال حرارت جابجایی توأم سیال بینگهام در بین دو استوانه هم‌مرکز [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3417-3428]
 • سیال شبه‌پلاستیک شبیه‌سازی عددی انتقال حرارت و افت فشار سیال شبه‌پلاستیک در مبدل حرارتی لوله‌ای با نوار تابیده اصلاح‌شده [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 3077-3098]
 • سیال غیرنیوتنی اثر میدان مغناطیسی بر جابجایی آزاد سیال غیرنیوتنی در محفظه مربعی با چشمه حرارتی مرکزی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 259-278]
 • سیال غیرنیوتنی بررسی عددی دینامیک قطرات غیرنیوتنی کارئو تحت پدیده الکترووتینگ [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 319-338]
 • سیال غیرنیوتنی مقایسه شریان‌های کاروتید طبیعی و مصنوعی در حالت‌های سالم و گرفته با درنظر گرفتن اثر خون بر دیواره الاستیک رگ [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2821-2838]
 • سیال غیرنیوتنی اثر میدان مغناطیسی بر حرکت، تغییر شکل و زمان جدایش قطرات سیالات نیوتنی و غیرنیوتنی در میکروکانال جریان متمرکز [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5311-5330]
 • سیال غیر‌نیوتنی تحلیل پایداری سیال غیرنیوتنی رقیق‌شونده درهندسه تیلور کوئت با فرض شکاف باریک و حرکت خطی استوانه داخلی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1745-1766]
 • سیال غیرنیوتونی بررسی انتقال حرارت سیالات غیرنیوتونی شبه‌پلاستیک در مبدل‌های حرارتی متخلخل [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 241-258]
 • سیال غلیظ‌شونده برشی مطالعه رفتار بالستیکی پارچه کولار آغشته به سیال غلیظ‌شونده برشی حاوی افزودنی اکسید گرافن [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5725-5738]
 • سیال مگنتورئولوژیکال ساخت و آزمایش سیال مگنتورئولوژیکال بهینه و مدل‌سازی دمپر مگنتورئولوژیکال دو مخزنه با استفاده از مدل غیر نیوتونی اصلاح‌شده جدید و روش‌های تحلیلی شبه استاتیک، تحلیلی ناپایا، عددی و آزمایشگاهی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1373-1400]
 • سیال نیوتنی بررسی عددی دینامیک قطرات غیرنیوتنی کارئو تحت پدیده الکترووتینگ [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 319-338]
 • سامانه آزمایشگاهی مطالعه آزمایشگاهی تزریق بخار آب و ترکیبات نفتی توسط نبولایزر بر راندمان و آلایندگی شعله گاز طبیعی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 31-40]
 • سامانه تولید انرژی امکان‌سنجی فنی- اقتصادی سیستم‌های تأمین انرژی از منابع تجدیدپذیر خورشیدی و زیست توده در مناطق روستایی با اقلیم سرد و خشک [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 81-100]
 • ساوینیوس بررسی پارامترهای تأثیرگذار بر عملکرد توربین‌های بادی محور عمودی به صورت تجربی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2771-2790]
 • سخت‌افزار در حلقه پایدارسازی زاویه‌ای کوادروتور با استفاده از کنترل‌کننده فازی تطبیقی تناسبی-انتگرالی-مشتقی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1081-1094]
 • سرب حذف فلز سنگین سرب از آب‌های آلوده به آن توسط فرآیند کریستالی‌شدن و بررسی پارامترهای موثر بر راندمان فرایند [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5349-5366]
 • سرطان کنترل میزان تزریق ویروس آنکولیتیک با در نظر گرفتن تاخیر زمانی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1125-1136]
 • سرعت بحرانی مطالعه تأثیر گرادیان طولی مواد بر ارتعاشات سیستم‌های متحرک محوری [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1197-1210]
 • سرعت بحرانی بار مطالعه پارامتریک ارتعاشات وابسته به‌اندازه تیرهای مدرج محوری رایلی تحت یک بار متحرک بر روی بستر پاسترناک [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2171-2192]
 • سرعت بحرانی سیال تحلیل آنالیز حساسیت ناپایداری و فرکانسی نانولوله‌های کربنی تک لایه حامل سیال در محیط ترمومغناطیسی با اثرات الاستیسیته سطح [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3875-3890]
 • سرعت برشی بررسی تجربی اثر روش‌های عمق‌دهی رزوه‌زنی و پارامترهای ماشینکاری بر روی سایش ابزار در فرزکاری رزوه [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1345-1356]
 • سرعت جریان باد بررسی تأثیر سرعت جریان آزاد باد بر عملکرد توربین باد محور عمودی مقیاس کوچک [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1709-1728]
 • سرعت دوران متغیر پایداری و دوشاخگی تیر دوار با سرعت دوران متغیر [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2459-2472]
 • سرعت‌زاویه‌ای حد مدل‌سازی تحلیلی سرعت زاویه‌ای حد الاستیک در دیسک دوار مدرج تابعی تحت شرایط بارگذاری مکانیکی- حرارتی [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2589-2612]
 • سرعت زاویه‌ای نازل مطالعه‌ی آزمایشگاهی اثر چرخش جت سیال بر پرش‌های هیدرولیکی دایروی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4153-4170]
 • سرعت سلول واماندگی ارائه یک مدل به منظور پیش‌بینی رفتار ناپایای سلول واماندگی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4773-4788]
 • سیرکومفلکس بررسی عددی تأثیر میزان گرفتگی رگ کرونر چپ بر روی اکسیژن رسانی به بافت رگ [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1767-1782]
 • سرمایش تشعشعی شبانه امکان‌سنجی استفاده از سیستم سرمایشی تشعشعی شبانه جهت خنک‌کاری هوای ورودی به توربین گاز [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 155-172]
 • سرمایش غیرفعال امکان‌سنجی استفاده از سیستم سرمایشی تشعشعی شبانه جهت خنک‌کاری هوای ورودی به توربین گاز [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 155-172]
 • سرمایش هوای مکش امکان‌سنجی استفاده از سیستم سرمایشی تشعشعی شبانه جهت خنک‌کاری هوای ورودی به توربین گاز [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 155-172]
 • سیستم‌ انسان در حلقه طراحی و پیاده‌سازی کنترل‌کننده‌های عصبی یادگیرنده عمیق در مقایسه با کنترل‌کننده‌های کلاسیک در کاربرد ماشین خودران [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2439-2458]
 • سیستم تعلیق صندلی مدلسازی، طراحی و تحلیل تعلیق صندلی مبتنی بر ساختار سختی منفی به منظور بهبود محیط ارتعاشی خلبان هلیکوپتر [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2513-2538]
 • سیستم تهویه مطبوع متمرکز تاثیر جنسیت و تناسب بدنی بر احساس حرارتی افراد خوابیده تحت سیستم تهویه متمرکز [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 453-466]
 • سیستم تهویه هوای انفرادی بررسی آزمایشگاهی تأثیر سیستم تهویه انفرادی بر توزیع دما، سرعت و نارضایتی ناشی از کوران در یک محیط اداری [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4397-4410]
 • سیستم توزیع هوای زیر سطحی بررسی آزمایشگاهی اثرات دمای هوای سرمایشی ورودی در سیستم توزیع هوای زیر سطحی بر احساس حرارتی موضعی ساکنان [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1537-1548]
 • سیستم توزیع هوای زیر سطحی ارزیابی تجربی تأثیر جهت جریان ورودی بر الگوی جریان و دما در اتاقی با سیستم توزیع هوای زیر سطحی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 3057-3076]
 • سیستم تولید توان تحلیل ترمودینامیکی سیستم تولید توان بر مبنای پیل سوختی اکسید جامد مجهز به بهساز خارجی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 605-622]
 • سیستم جاسازی قطعه‌کار ارائۀ یک روش تجربی به منظور اندازه‌گیری نیروهای عکس‌العمل جاسازها در قیدوبندهای فرزکاری [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5615-5626]
 • سیستم ذخیره انرژی شبیه‌‌سازی عددی استخر خورشیدی گرادیان نمک با استفاده از تابع تخمین شدت تابش خورشیدی به همراه اثر سایه دیوارها [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3385-3400]
 • سیستم زمان-گسسته تشخیص و جداسازی عیب مبتنی بر فیلتر کالمن مقاوم در سیستم‌‌‌های زمان گسسته با نامعینی تصادفی و کران‌دار [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3825-3840]
 • سیستم سوخت‌رسانی بررسی و تعیین نوع سیستم سوخت‌رسانی پیش‌محفظه احتراق در موتور گازسوز سنگین هیمسن۴۰/۳۵ [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2935-2952]
 • سیستم فتوولتاییک/حرارتی بررسی استفاده از فیلتر طیفی ترکیبی نانوسیال-ماده تغییر فازدهنده در سیستم فتوولتاییک/حرارتی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4429-4454]
 • سیستم کلیدزن تحلیل پایداری روش پیش‌‌بین در کنترل شبکه‌‌ای با استفاده از تئوری سیستم‌‌های کلیدزن [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5039-5054]
 • سیستم کنترل پرواز جبران‌سازی تأخیر زمانی در شبیه‌سازی سخت افزار در حلقه تحت شبکه سیستم کنترل پرواز با استفاده از روش پیش‌بینی چندجمله‌ای [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1111-1124]
 • سیستم کنترل سطح آب بررسی آزمایشگاهی سیستم کنترل سطح آب جداساز مایع-گاز در پیل سوختی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 589-604]
 • سیستم کنترل شبکه‌ای تحلیل پایداری روش پیش‌‌بین در کنترل شبکه‌‌ای با استفاده از تئوری سیستم‌‌های کلیدزن [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5039-5054]
 • سیستم مکش دود شبیه‌سازی عددی استفاده همزمان تهویه طولی و مکش دود از سقف در آتش‌سوزی داخل تونل‌ها [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4411-4428]
 • سیستم‌های فیزیکی- رایانشی طراحی و پیاده‌سازی کنترل‌کننده‌های عصبی یادگیرنده عمیق در مقایسه با کنترل‌کننده‌های کلاسیک در کاربرد ماشین خودران [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2439-2458]
 • سطح لغزش هیپربولیک دوگانه کنترل مدلغزشی هیپربولیک دوگانه برمبنای فیلتر کالمن خنثی برای بازوی رباتیک سه‌پا [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2105-2116]
 • سطح مقطع لحظه‌ای بررسی عددی اثرات کاهش لحظه‌ای سطح مقطع یک دیفیوزر خروجی گاز مافوق‌صوت [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1469-1486]
 • سطح منحنی مطالعه دینامیک برخورد قطره به سطوح منحنی آب‌دوست و آب‌گریز در نسبت‌های چگالی و لزجت بالا با استفاده از روش شبکه بولتزمن توسعه‌داده‌شده بر اساس معادله آلن-کاهن [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2869-2886]
 • سطوح پروازی تحلیل تشخیصی و پیش‌بینی توربولانس هوای صاف منطقه خاورمیانه به ویژه ایران [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4203-4220]
 • سفتی تماسی ارائۀ یک روش تجربی به منظور اندازه‌گیری نیروهای عکس‌العمل جاسازها در قیدوبندهای فرزکاری [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5615-5626]
 • سفتی قیدوبند ارائۀ یک روش تجربی به منظور اندازه‌گیری نیروهای عکس‌العمل جاسازها در قیدوبندهای فرزکاری [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5615-5626]
 • سیکل رنکین آلی بررسی انرژی و اگزرژی سیکل رنکین آلی تغذیه‌شده با حرارت بازیافتی کوره قوس الکتریکی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4999-5016]
 • سیکل ضربانی قلب تحلیل زمان‌مند فیستول در سه زاویه پیوند 45، 90 و 135 درجه [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1799-1814]
 • سیگنال ارتعاشی شناسایی و عیب‌یابی سازه تیری‌شکل با استفاده از سیگنال‌های ارتعاشی بر پایه مدل شبیه‌سازی‌شده، حالت سالم واقعی و شبکه عصبی کانولوشنال عمیق [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2193-2216]
 • سیلندر- ایرفویل بررسی اثر اعمال دمش در سیلندر بر کاهش نویز ناشی از جریان در یک سیلندر- ایرفویل [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1783-1798]
 • سلول پس‌زمینه تحلیل انتقال حرارت گذرا غیرخطی با استفاده از دو روش انتگرال‌گیری با توزیع متفاوت نقاط انتگرال‌گیری در دامنه در یک فرمولاسیون بدون مش [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 553-572]
 • سلول سینه ام‌سی‌اف-7 استخراج تجربی مدول یانگ سلول سرطانی سینه MCF-7 با استفاده از مدل‌های تماسی کروی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5769-5784]
 • سلول فتوولتائیک بررسی عملکرد حرارتی خشک‌کن خورشیدی گلخانه‌ای مجهز به سلول‌های فتوولتائیک و ماده تغییرفازدهنده [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3367-3384]
 • سمانتیت کروی تاثیر ویژگی‌های ریزساختار بر رفتار فولاد با سمانتیت کروی‌شده با استفاده از روش پلاستیسیته کریستالی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 4079-4094]
 • سیم‌پیچ مطالعه تجربی و عددی برداشت انرژی از اسلاشینگ یک سیال و عملکرد آن در دستگاه صفحه تراش [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3911-3924]
 • سینتیک آرامکومِک3/1 شبیه‌سازی یک بعدی احتراق ترکیب‌های مختلف گاز طبیعی غنی شده با هیدروژن [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 53-64]
 • سینتیک جی آرآی3 شبیه‌سازی یک بعدی احتراق ترکیب‌های مختلف گاز طبیعی غنی شده با هیدروژن [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 53-64]
 • سینتیک شیمیایی ارزیابی مدل‌های احتراقی در احتراق محیط متخلخل با نسبت هوای اضافی مختلف [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 65-80]
 • سنگ‌زنی مطالعه تجربی تأثیر زبری سطح اولیه بر نیروهای فرآیند کوبش سطح و حد دوام قطعات فولاد سخت‌کاری شده 4130 [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5627-5644]
 • سینماتیک ارزیابی عملکرد سینماتیکی و دینامیکی یک ربات موازی چهار درجه آزادی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2055-2072]
 • سینماتیک بهینه‌سازی سینماتیکی موتور استرلینگ براساس افزایش کار خروجی و با درنظرگرفتن فضای اشغالی موتور [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4455-4480]
 • سینماتیک سرعت مدل‌سازی سینماتیکی ربات نرم فضایی به روش تحلیلی بهبودیافته مبتنی بر ربات‌های سری [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1065-1080]
 • سهم‎بندی تنش-کرنش بررسی رفتار میکرومکانیکی فولاد فریتی-مارتنزیتی تحت بارگذاری‎های پیچیده [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3689-3702]
 • سوئیچینگ مطالعه اثرات افزودن ذخیره‌کننده زمان کوتاه بر عملکرد حلقه بسته توربین باد هیدرواستاتیک در حضور جریان باد آشفته [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3431-3444]

ش

 • شاخص شدت آشفتگی تحلیل تشخیصی و پیش‌بینی توربولانس هوای صاف منطقه خاورمیانه به ویژه ایران [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4203-4220]
 • شاخه‌ی نزولی قدامی بررسی عددی تأثیر میزان گرفتگی رگ کرونر چپ بر روی اکسیژن رسانی به بافت رگ [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1767-1782]
 • شار حرارت بحرانی بررسی تجربی جوشش استخری نانوسیال اکسید مس روی سطح تخت مسی و اندازه‌گیری شار حرارت بحرانی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 3099-3114]
 • شیاردار بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانوسیال کربوکسیل نانولوله‌‌های کربنی چند جداره در لوله حرارتی نوسانی سه بعدی [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3401-3416]
 • شار گرمایی بالا مدل‌سازی عددی تأثیر ساختار متخلخل ترکیبی بر عملکرد حرارتی لوله گرمایی تخت نازک [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5485-5504]
 • شیارهای محیطی تأثیر شیارهای محیطی بر عملکرد یک کمپرسور گذرصوتی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4189-4202]
 • شاره-جامد بررسی برهم‌کنش شاره-جامد در جریان تراکم ناپذیر و تأثیر دامنه نوسان بر انتقال گرما [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4747-4772]
 • شار ورتیسیتی تحلیل عددی قدرت جریان ثانویه ناشی از محرک الکتروهیدرودینامیک در یک کانال مسطح [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1401-1416]
 • شیار یو-شکل بررسی تجربی و تئوری بار بحرانی در نمونه‌های چندلایة کامپوزیتی حاوی شیار یو-شکل، تحت بارگذاری برش درون صفحه‌ای [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3673-3688]
 • شبکه درخت چهارتایی به‌کارگیری شبکه‌های غیرانطباقی درخت چهارتایی در روش المان محدود [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 673-686]
 • شبکه عصبی تغییرشکل پلاستیک ورق‌های آلومینیومی تقویت‌شده با روکش پلی‌اوره تحت بار دفعی: بررسی تجربی و مدل‌سازی با شبکه‌ی عصبی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1251-1268]
 • شبکه عصبی بررسی رفتار نفوذ در اهداف تک و چندلایه فلزی تحت ضربه پرتابه [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2309-2330]
 • شبکه عصبی تخمین عمر مفید باقی‌مانده یاتاقان غلتشی با استفاده از داده‌های روش شاک‌پالس و ارتعاشات و به‌کارگیری شبکه عصبی پیشخور [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2557-2576]
 • شبکه عصبی عمیق شناسایی و عیب‌یابی سازه تیری‌شکل با استفاده از سیگنال‌های ارتعاشی بر پایه مدل شبیه‌سازی‌شده، حالت سالم واقعی و شبکه عصبی کانولوشنال عمیق [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2193-2216]
 • شبکه عصبی عمیق عیب‌یابی سازه جکتی فراساحلی با استفاده از پاسخ‌‌های دینامیکی بر پایه مدل شبیه‌سازی‌شده، حالت سالم مدل واقعی و شبکه عصبی خود رمزنگار عمیق [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3783-3808]
 • شبکه عصبی مصنوعی بهبود ضریب توان توربین بادی محورعمودی داریوس به کمک ایرفویل‌های تغییرشکل‌پذیر [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3227-3240]
 • شبکه عصبی مصنوعی بهبود ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل با تغییرشکل آزاد به کمک شبکه‌های عصبی و الگوریتم ژنتیک [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4113-4132]
 • شبکه غیرانطباقی به‌کارگیری شبکه‌های غیرانطباقی درخت چهارتایی در روش المان محدود [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 673-686]
 • شبکه فازی- عصبی مدل‌سازی رفتار نیرو در فرآیند فرزکاری اتوماتیک استخوان کورتیکال گاو با استفاده از سیستم عصبی- فازی تطبیقی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1287-1306]
 • شبکه مویرگی مدل‌ عددی مبتنی بر تصویر برای دارورسانی به تومورهای جامد [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3187-3200]
 • شبکه‌های بی‌سازمان شبیه‌سازی چندمقیاسی جریان در محیط متخلخل شکاف‌دار با استفاده از شبکه‌های بی‌سازمان [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4133-4152]
 • شبکه‌های عصبی مصنوعی بهینه‌سازی هندسه ایرفویل ناکا 0012 مجهز به گارنی فلپ شیاردار با هدف بهبود عملکرد آیرودینامیکی [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5331-5348]
 • شبه‌پلاستیک بررسی انتقال حرارت سیالات غیرنیوتونی شبه‌پلاستیک در مبدل‌های حرارتی متخلخل [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 241-258]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی راکتور فتوکاتالیستی به روش حجم محدود و جهت‌های مجزا و مطالعات پارامتریک [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 573-588]
 • شبیه‌سازی مدلسازی دینامیکی و کنترل یک ربات پاک‌کننده برای مزارع خورشیدی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3465-3478]
 • شبیه‌‌سازی اجزای محدود آنالیز مودال عددی و آزمایشگاهی پیل‌سوختی 400 وات [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 101-116]
 • شبیه‌سازی اسپری بررسی عددی پاشش اسپری اتانول و استون در محیط گازی [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3213-3226]
 • شبیه‌سازی انرژی در ساختمان شبیه‌سازی دقیق و سریعتر از زمان واقعی جریان هوا در ساختمان با استفاده از دینامیک سیالات سریع [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1839-1860]
 • شبیهسازی جریان سیال شبیه‌سازی دقیق و سریعتر از زمان واقعی جریان هوا در ساختمان با استفاده از دینامیک سیالات سریع [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1839-1860]
 • شبیه‌سازی دینامیک مولکولی بررسی خواص مکانیکی گرافن‌های مارپیچ چندلایه با مشخصات هندسی متفاوت با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1237-1250]
 • شبیه‌سازی دینامیک مولکولی تحلیل اثر جذب بیومولکول فلاوین مونونوکلئوتید بر روی فرکانس طبیعی نانولوله های زیست سازگار برن- نیتریدی [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2577-2588]
 • شبیه‌سازی سخت افزار در حلقه جبران‌سازی تأخیر زمانی در شبیه‌سازی سخت افزار در حلقه تحت شبکه سیستم کنترل پرواز با استفاده از روش پیش‌بینی چندجمله‌ای [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1111-1124]
 • شبیه سازی عددی بررسی عددی تأثیر زائده سرمشعل بر اختلاط و واکنش سوخت و هوا [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4981-4998]
 • شبیه‌سازی عددی شبیه‌سازی عددی انتقال گرمای جریان آشفته نانو سیال غیرنیوتنی در مبدل گرمایی دولوله‌ای مارپیچ [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 221-240]
 • شبیه‌سازی عددی شبیه‌سازی عددی رفتار ارتعاشی دیواره یک محفظه احتراق آزمایشگاهی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 881-896]
 • شبیه‌سازی عددی بررسی عددی عملکرد فرآیند تولید هیدروژن با بازگردانی محصولات گازی در ورودی راکتور [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 623-638]
 • شبیه‌سازی عددی بررسی تحلیلی عددی تولید قطرات غیرهم‌اندازه سیال اتساعی در اتصال تی‌شکل با شاخه‌های غیرهم‌طول [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1417-1438]
 • شبیه‌سازی عددی شبیه‌سازی دوبُعدی جوشش هسته‌ای استخری و بررسی مکانیزم تغییر فاز در شارهای حرارتی پایین [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1883-1896]
 • شبیه‌سازی عددی بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد یک سیستم‌ میکروترموفتوولتائیک با میکرومحفظه احتراقی متخلخل [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2921-2934]
 • شبیه‌سازی عددی اثر بارگذاری دفعی شدید روی عملکرد ساختارهای دولایه [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2639-2670]
 • شبیه‌سازی عددی اثر میدان مغناطیسی بر حرکت، تغییر شکل و زمان جدایش قطرات سیالات نیوتنی و غیرنیوتنی در میکروکانال جریان متمرکز [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5311-5330]
 • شبیه‌سازی عددی شبیه‌سازی اثر پارامترهای مؤثر در نمک‌زدایی آب به روش یون‌زدایی خازنی [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5595-5612]
 • شبیه‌‌سازی عددی شبیه‌‌سازی عددی استخر خورشیدی گرادیان نمک با استفاده از تابع تخمین شدت تابش خورشیدی به همراه اثر سایه دیوارها [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3385-3400]
 • شبیه‌سازی عددی جریان بررسی عددی اثرات کاهش لحظه‌ای سطح مقطع یک دیفیوزر خروجی گاز مافوق‌صوت [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1469-1486]
 • شبیه‌سازی غیرخطی کمی‌سازی وقوع ناپایداری ویسکوز فینگرینگ جریان سیال در محیط متخلخل [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2887-2902]
 • شبیهسازی گردابه‌های بزرگ مدل‌سازی لایه مرزی اتمسفری آشفته و پراکندگی ذرات آلاینده ریزمقیاس جامد در یک محدودة شهری به کمک الگوی شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2839-2856]
 • شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ مقایسه‌ی مدل احتراقی فلیملت آرام و اضمحلال گردابه در شبیه‌سازی آتش در ساختمان [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2953-2966]
 • شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ بررسی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اثرات ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حریق ‌یک ‌صندلی ‌در ‌یک ‌سالن ‌سینما ‌با ‌استفاده ‌از سیستم‌های‌ تهویه ‌جابجایی،‌جت ‌برخوردی‌ و ‌لایه‌ای [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5573-5594]
 • شبیه‏سازی گردابه‏های بزرگ بررسی عددی آتش در ساختمان در شرایط بیشینه و کمینه تهویه طبیعی با استفاده از مدل احتراقی تولید‏فلیملت‏منیفولد [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3335-3350]
 • شبیه‌‌سازی گردابه‌‌های بزرگ شبیه‌سازی باد در یک منطقه کوهستانی فوق پیچیده به روش پیش‌بینی عددی هوا با دقت بسیار بالا و با استفاده از روش شبیه‌سازی گردابه‌‌های بزرگ [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4221-4240]
 • شبیه‌سازی مشترک نرم‌افزار ترکیب سیستم‌های ترمز فعال و تعلیق نیمه‌فعال جهت بهبود پایداری چرخشی و غلتشی خودرو [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3549-3570]
 • شدت آشفتگی جریان ارزیابی تجربی تأثیر جهت جریان ورودی بر الگوی جریان و دما در اتاقی با سیستم توزیع هوای زیر سطحی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 3057-3076]
 • شدت اغتشاش‌‌ها بررسی تجربی جریان هوا پایین‌دست مدل مثلثی در زوایای مختلف [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 427-436]
 • شرایط مرزی مرتبه بالا بررسی تأثیر شرایط مرزی مرتبه بالا بر ارتعاشات آزاد ریزپوسته‌‌های ضخیم مخروطی مدرج تابعی دوجهته [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5085-5104]
 • شریان کاروتید مقایسه شریان‌های کاروتید طبیعی و مصنوعی در حالت‌های سالم و گرفته با درنظر گرفتن اثر خون بر دیواره الاستیک رگ [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2821-2838]
 • شریان کاروتید تاثیر رفتار غیرنیوتنی بر انتقال ذرات لیپوپروتیئن کم دانسیته ناحیه ورتکسی در رگ کاروتید انسانی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4789-4806]
 • شرط مرزی همرفتی و تابشی تحلیل انتقال حرارت گذرا غیرخطی با استفاده از دو روش انتگرال‌گیری با توزیع متفاوت نقاط انتگرال‌گیری در دامنه در یک فرمولاسیون بدون مش [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 553-572]
 • شعله گاز طبیعی مطالعه آزمایشگاهی تزریق بخار آب و ترکیبات نفتی توسط نبولایزر بر راندمان و آلایندگی شعله گاز طبیعی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 31-40]
 • شعله نفوذی گازی بررسی عددی تأثیر زائده سرمشعل بر اختلاط و واکنش سوخت و هوا [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4981-4998]
 • شکست استخوان پیش‌‌بینی محل شکست استخوان ران انسان با استفاده از روش المان محدود توسعه‌یافته [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4595-4608]
 • شکستگی استخوان ران پیش‌بینی محل شکستگی استخوان ران با استفاده از تحلیل المان محدود مدل حاصل از تصاویر دستگاه سنجش تراکم استخوان [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1223-1236]
 • شکستگ گیوتینی بررسی پارامترهای ترموهیدرولیکی محفظه ایمنی راکتور در اثر حادثه شکسته شدن شاخه سرد خنک‌کننده [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1591-1606]
 • شکست نرم شبیه‌سازی عددی رفتار الاستوپلاستیک و رشد آسیب فلزات در تنش‌های سه‌محوری مختلف [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5703-5724]
 • شکل‌پذیری ورق فلزی مطالعه‌ی اجزاء محدود پلاستیسیته‌ی بلور رفتار گلویی ورق آلیاژ آلومینیوم تحت اثر تنش ضخامتی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5755-5768]
 • شکل‎دهی تدریجی تک‎نقطه‎ای امکان‎سنجی شکل‎دهی تدریجی تک‎نقطهای کانوپی هواپیما از ورق‎ پلی‎کربنات: تاثیر استراتژی مسیر و دوران ابزار بر دقت هندسی و شفافیت ظاهری [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2751-2768]
 • شکل‌دهی فلزات بررسی تجربی و شبیه‌سازی تغییر شکل مومسان صفحات دوقطبی فلزی با الگوی شیار موازی مارپیچ [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3717-3732]
 • شکل مود پل صحه‌گذاری تجربی شناسایی غیرمستقیم شکل مود پل با استفاده از نسبت انتقال‌پذیری وسیله‌نقلیه عبوری [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3529-2548]
 • شکل‌های مختلف شار حرارتی حل آنلاین مسئله انتقال حرارت معکوس در یک صفحه یک بعدی با بهره‌گیری از کنترل‌کننده فازی- تناسبی انتگرال‌گیر مشتق‌گیر [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 303-316]
 • شیمی‌درمانی مدل‌ عددی مبتنی بر تصویر برای دارورسانی به تومورهای جامد [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3187-3200]
 • شناسایی غیرمستقیم صحه‌گذاری تجربی شناسایی غیرمستقیم شکل مود پل با استفاده از نسبت انتقال‌پذیری وسیله‌نقلیه عبوری [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3529-2548]

ص

 • صحه‌گذاری تجربی صحه‌گذاری تجربی شناسایی غیرمستقیم شکل مود پل با استفاده از نسبت انتقال‌پذیری وسیله‌نقلیه عبوری [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3529-2548]
 • صفحات دوقطبی فلزی بررسی تجربی و شبیه‌سازی تغییر شکل مومسان صفحات دوقطبی فلزی با الگوی شیار موازی مارپیچ [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3717-3732]
 • صفحات گرافن ارتعاشات غیرخطی لوله‌های حامل سیال تقویت شده با گرافن [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4483-4500]
 • صفحه کامپوزیتی قابلیت اطمینان آستانه وقوع فلاتر صفحه چندلایه کامپوزیتی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3925-3938]
 • صفحه مقعر مطالعه جریان و انتقال حرارت جت نوسانی سینوسی برخوردی در فاصله‌های نزدیک به سطح مقعر [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4943-4960]
 • صندلی خلبان مدلسازی، طراحی و تحلیل تعلیق صندلی مبتنی بر ساختار سختی منفی به منظور بهبود محیط ارتعاشی خلبان هلیکوپتر [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2513-2538]

ض

 • ضخامت لایه برشی شبیه‌سازی عددی امواج هلمبو در جریان گرانشی نفوذی با استفاده از روش شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4261-4278]
 • ضخامت لایه چگالی شبیه‌سازی عددی امواج هلمبو در جریان گرانشی نفوذی با استفاده از روش شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4261-4278]
 • ضرایب نیرویی برش و لبه مدل‌سازی هندسی نیروهای برش در فرآیند فرزکاری با ابزار فرز انگشتی با لبه‌های برنده تحت زاویه تنظیم 45 درجه [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2703-2718]
 • ضریب اثربخشی تحقیق تجربی و عددی ضریب اثربخشی خنک‌کاری لایه‌ای در نوک پره توربین دارای اسکوئیلر [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1521-1536]
 • ضریب انتقال حرارت شبیه‌سازی دوبُعدی جوشش هسته‌ای استخری و بررسی مکانیزم تغییر فاز در شارهای حرارتی پایین [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1883-1896]
 • ضریب انتقال حرارت عملکرد هیدرولیکی- حرارتی پره ذوزنقه‌ای مجهز به مولد گردابه و حفره: بررسی اثر موقعیت مولد گردابه و حفره [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1963-1980]
 • ضریب بهره‌وری بررسی تأثیر زمان شروع پاشش در موتور احتراق تراکمی کنترل واکنشی بر ظرفیت بازیافت حرارت هدر رفته [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 3-16]
 • ضریب پخش گرمایی ارزیابی عملکرد یک رآکتور بستر سیال با بررسی هیدرودینامیک و خصوصیات گرمایی ذرات جامد مختلف [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1573-1590]
 • ضریب توان بررسی پارامترهای تأثیرگذار بر عملکرد توربین‌های بادی محور عمودی به صورت تجربی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2771-2790]
 • ضریب توان بررسی تأثیر سرعت جریان آزاد باد بر عملکرد توربین باد محور عمودی مقیاس کوچک [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1709-1728]
 • ضریب توان بهبود ضریب توان توربین بادی محورعمودی داریوس به کمک ایرفویل‌های تغییرشکل‌پذیر [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3227-3240]
 • ضریب کیفیت بررسی ضریب کیفیت در ارتعاشات خطی میکروصفحه مستطیلی با در نظر گرفتن اثر میرایی ترموالاستیک [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 851-862]
 • ضریب مومنتوم بررسی تأثیر سرعت جریان آزاد باد بر عملکرد توربین باد محور عمودی مقیاس کوچک [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1709-1728]
 • ضربه قوچ ‌‌شبیه‌سازی عددی ضربه قوچ ناشی از بستن سریع شیر در سیالات مختلف [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4171-4188]

ط

 • طراحی و ساخت شبیه‌سازی، ساخت و آزمایش پیل سوختی غشای پلیمری با صفحات انتهایی شفاف [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 2031-2052]
 • طیف‌تابشی بررسی تجربی تابش گونه‌های احتراقی در تعیین نسبت هم‌ارزی در مشعل شعله سطحی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 41-52]
 • طیف فشار سطح بررسی تجربی عملکرد فینلت‌های کاهش‌دهنده نویز لبه‌فرار [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4827-4846]
 • طول فعال چگالنده شبیه‌سازی عددی لوله حرارتی رسانایی متغیر با مخزن سرد با رویکرد جریان‌ تک فازی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4905-4924]

ظ

 • ظرفیت تحمل بار عیب‌یابی یاتاقان‌های ژورنال و شبیه‌سازی سایش به‌عنوان اصلی‌ترین عیب به‌منظور بررسی اثرات ناشی از آن با استفاده از تکنیک تجزیه‌ و تحلیل حالت‌ها و اثرات شکست [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4581-4594]

ع

 • عیب‌یابی یاتاقان حذف نویز سیگنال‌های ارتعاشی ماشین‌های دوّار به کمک تابع چگالی احتمال، اندازه شباهت و تابع آستانه‌گذاری بهبودیافته [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2493-2512]
 • عیب برش جریان بررسی و بهینه‏سازی پارامترهای مؤثر در بروز عیب برش جریان در فرآیند قالب‌گیری تزریق پلاستیک به روش تحلیل واریانس [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5293-5308]
 • عدد اولویت ریسک عیب‌یابی یاتاقان‌های ژورنال و شبیه‌سازی سایش به‌عنوان اصلی‌ترین عیب به‌منظور بررسی اثرات ناشی از آن با استفاده از تکنیک تجزیه‌ و تحلیل حالت‌ها و اثرات شکست [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4581-4594]
 • عدد ریچاردسون شبیه‌سازی عددی امواج هلمبو در جریان گرانشی نفوذی با استفاده از روش شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4261-4278]
 • عدد لوئیس ارائه مدل تحلیلی احتراق غیرپیش‌آمیخته ابر ذرات تیتانیوم در هندسه جریان متقابل [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3307-3316]
 • عددناسلت مطالعه جریان و انتقال حرارت جت نوسانی سینوسی برخوردی در فاصله‌های نزدیک به سطح مقعر [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4943-4960]
 • عدد ناسلت بررسی تجربی ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد ناسلت، در نانوسیال آب/کربن [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 209-220]
 • عدد ناسلت مطالعه تجربی تأثیر ویژگی‌های فیزیکی سیال و دمای کارکرد بر روی انتقال گرما در پمپ رسانشی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1607-1620]
 • عدد ناسلت انتقال حرارت جابجایی آب / در یک ریزکانال مربعی تحت شار حرارتی و میدان مغناطیسی یکنواخت [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4925-4942]
 • عدد نوسلت بررسی برهم‌کنش شاره-جامد در جریان تراکم ناپذیر و تأثیر دامنه نوسان بر انتقال گرما [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4747-4772]
 • عدم تعادل حرارتی بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد یک سیستم‌ میکروترموفتوولتائیک با میکرومحفظه احتراقی متخلخل [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2921-2934]
 • عدم‌قطعیت تعیین حساسیت رفتار دینامیکی روتور به تلرانس‌های تولید با استفاده از تحلیل حساسیت کلی و روش آماری [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4501-4516]
 • عمر مفید باقی‌مانده بررسی رشد ترک خستگی با فرایند وینر با درنظرگرفتن اثرات تصادفی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2271-2286]
 • عمق میدان دید مدل‏سازی الگوریتم درک عمق دید خلبان برای جلوگیری از برخورد به مانع در فاز فرود هواپیما تجاری [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3497-3510]
 • عملکرد آیرودینامیکی تحقیق تجربی و عددی ضریب اثربخشی خنک‌کاری لایه‌ای در نوک پره توربین دارای اسکوئیلر [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1521-1536]
 • عملکرد انتها بسته بررسی تجربی عملکرد یک سیستم توان یکپارچه سری پیل سوختی پلیمری انتها بسته هیدروژن-اکسیژن با سطح فعال بزرگ و سیستم رطوبت‌زن داخلی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1667-1676]
 • عملکرد پویا شبیه‌سازی پویای خنک‌کننده جاذب رطوبت دسیکنت با استفاده هم‌زمان از انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی و زمینی در آب و هواهای گرم و مرطوب [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1549-1572]
 • عملکرد ترموهیدرولیکی شبیه‌سازی عددی اثر میدان مغناطیسی بر عملکرد حرارتی، ترموهیدرولیکی و تولید انتروپی در چاه‌گرمایی میکروکانالی سیلیکونی تحت شار حرارتی یکنواخت [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 517-538]
 • عملکرد سالانه مقایسه عملکرد بلندمدت و هزینه اولیه پمپ حرارتی منبع زمینی افقی با پمپ حرارتی منبع هوایی در مناطق گرمسیر [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3317-3334]
 • عملگر پلاسمایی بهبود عملکرد توربین باد محور عمودی با مقیاس واقعی با به‌کارگیری عملگر پلاسمایی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1487-1504]
 • عملگر ذوزنقه‌ای تحلیل ارتعاشات غیر‌خطی الکتروآیروالاستیکی یک عملگر لایه‌ای نانو‌کامپوزیت [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1137-1158]
 • عملگر نرم نیوماتیکی مدل‌سازی سینماتیکی ربات نرم فضایی به روش تحلیلی بهبودیافته مبتنی بر ربات‌های سری [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1065-1080]

غ

 • غیر پیش‌آمیخته ارائه مدل تحلیلی احتراق غیرپیش‌آمیخته ابر ذرات تیتانیوم در هندسه جریان متقابل [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3307-3316]
 • غیرخطی متناوب کنترل آبشاری ارتفاع ربات بال‌زن با بال‌های دوتکه و آیرودینامیک شبه‌پایا [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2137-2154]
 • غیرنیوتنی تاثیر رفتار غیرنیوتنی بر انتقال ذرات لیپوپروتیئن کم دانسیته ناحیه ورتکسی در رگ کاروتید انسانی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4789-4806]
 • غیر واکنشی بررسی تأثیر مشخصه‌های هندسی بر جریان داخل کانال در شرایط جریان مافوق‌صوت غیرواکنشی با حضور حفره [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5409-5428]
 • غشای تبادل یونی شبیه‌سازی اثر پارامترهای مؤثر در نمک‌زدایی آب به روش یون‌زدایی خازنی [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5595-5612]
 • غشای مستطیلی هایپرالاستیک تحلیل تشدید‌های مافوق هارمونیک و مادون هارمونیک یک غشای مستطیلی هایپرالاستیک بر بستر الاستیک غیرخطی با استفاده از روش مقیاس‌های چندگانه [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4535-4564]

ف

 • فاصله متغیر الکترودها طراحی الکترودهای انگشتی متداخل با فاصله متغیر در طول تیر برای بهبود عملکرد نانوژنراتورهای یک‌سرگیردار بر اساس لایه نازک پیزوالکتریک [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2347-2366]
 • فاکتور اندازه ساخت و آزمون نمونه‌ها و حسگر آگزتیک شش‌ضلعی به روش عددی و تجربی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3987-4008]
 • فانوسی بررسی روابط تحلیلی و مدل‌‌سازی کمانش غیرخطی در فانوسی‌ها [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 729-744]
 • فتیله ترکیبی مدل‌سازی عددی تأثیر ساختار متخلخل ترکیبی بر عملکرد حرارتی لوله گرمایی تخت نازک [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5485-5504]
 • فتوولتاییک امکان‌سنجی فنی- اقتصادی سیستم‌های تأمین انرژی از منابع تجدیدپذیر خورشیدی و زیست توده در مناطق روستایی با اقلیم سرد و خشک [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 81-100]
 • فرآیند ایکپ تحلیل تئوری فرآیند ایکپ به روش کران بالا و بررسی تجربی آن در وضعیت مقطع دایروی کانال [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4729-4744]
 • فرایند کربنیزاسیون تولید بخار با استفاده از انرژی خورشید و محلی‌سازی نور در سطح چوب کاج [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 2001-2012]
 • فرایند کریستالی‌شدن حذف فلز سنگین سرب از آب‌های آلوده به آن توسط فرآیند کریستالی‌شدن و بررسی پارامترهای موثر بر راندمان فرایند [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5349-5366]
 • فرایند وینر بررسی رشد ترک خستگی با فرایند وینر با درنظرگرفتن اثرات تصادفی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2271-2286]
 • فرزکاری مدل‌سازی هندسی نیروهای برش در فرآیند فرزکاری با ابزار فرز انگشتی با لبه‌های برنده تحت زاویه تنظیم 45 درجه [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2703-2718]
 • فرزکاری استخوان مدل‌سازی رفتار نیرو در فرآیند فرزکاری اتوماتیک استخوان کورتیکال گاو با استفاده از سیستم عصبی- فازی تطبیقی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1287-1306]
 • فرزکاری رزوه بررسی تجربی اثر روش‌های عمق‌دهی رزوه‌زنی و پارامترهای ماشینکاری بر روی سایش ابزار در فرزکاری رزوه [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1345-1356]
 • فرکانس ارتعاشی تحلیل ارتعاش آزاد و پایداری خمشی-پیچشی تیر جدار نازک ماهیچه‌ای ساخته‌شده از مواد مدرج تابعی بر بستر الاستیک [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3587-3614]
 • فرکانس طبیعی آنالیز مودال عددی و آزمایشگاهی پیل‌سوختی 400 وات [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 101-116]
 • فرکانس طبیعی تحلیل اثر جذب بیومولکول فلاوین مونونوکلئوتید بر روی فرکانس طبیعی نانولوله های زیست سازگار برن- نیتریدی [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2577-2588]
 • فرکانس‌های طبیعی بررسی ارتعاشات آزاد یک نانو تیر مدرج هدفمند طولی به همراه جرم متمرکز با استفاده از روش عددی جدید توسعه تقریبی و تئوری غیرموضعی گرادیان کرنشی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1159-1178]
 • فرکتال کمی‌سازی وقوع ناپایداری ویسکوز فینگرینگ جریان سیال در محیط متخلخل [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2887-2902]
 • فرود مدل‏سازی الگوریتم درک عمق دید خلبان برای جلوگیری از برخورد به مانع در فاز فرود هواپیما تجاری [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3497-3510]
 • فرود بر سیاره اصلاح الگوریتم تخمین و کنترل ساختار متغیر برای فرود مقید مریخ‌نشین [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5055-5068]
 • فروسیال انتقال حرارت جابجایی آب / در یک ریزکانال مربعی تحت شار حرارتی و میدان مغناطیسی یکنواخت [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4925-4942]
 • فشار جزئی اکسیژن بررسی عددی تأثیر میزان گرفتگی رگ کرونر چپ بر روی اکسیژن رسانی به بافت رگ [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1767-1782]
 • فشار داخلی متحرک تحلیل دینامیکی پوسته‌های استوانه‌ای تقویت‌شده تحت فشار داخلی متحرک [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5867-5886]
 • فشار متحرک تحلیل گذرا و ارتعاشات آزاد پوسته مخروطی ناقص مدرج تابعی در معرض فشار متحرک [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 897-912]
 • فضای‌کاری مدل‌سازی سینماتیکی ربات نرم فضایی به روش تحلیلی بهبودیافته مبتنی بر ربات‌های سری [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1065-1080]
 • فلاتر قابلیت اطمینان آستانه وقوع فلاتر صفحه چندلایه کامپوزیتی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3925-3938]
 • فلاتر مدلسازی و تحلیل فلاتر یک بال جعبه‌ای سه بعدی با استفاده از مدل آیرودینامیک ناپایای واگنر [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5809-5830]
 • فلاوین مونو نوکلئوتید تحلیل اثر جذب بیومولکول فلاوین مونونوکلئوتید بر روی فرکانس طبیعی نانولوله های زیست سازگار برن- نیتریدی [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2577-2588]
 • فیلتر حل آنلاین مسئله انتقال حرارت معکوس در یک صفحه یک بعدی با بهره‌گیری از کنترل‌کننده فازی- تناسبی انتگرال‌گیر مشتق‌گیر [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 303-316]
 • فیلتر ساختار‌متغیر اصلاح الگوریتم تخمین و کنترل ساختار متغیر برای فرود مقید مریخ‌نشین [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5055-5068]
 • فیلتر کالمن تخمین سریع جهت‌گیری اولیه ناوبری اینرسی براساس فیلتر کالمن و مشاهده‌گر مود لغزشی مرتبه بالا [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3571-3586]
 • فیلتر کالمن خنثی کنترل مدلغزشی هیپربولیک دوگانه برمبنای فیلتر کالمن خنثی برای بازوی رباتیک سه‌پا [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2105-2116]
 • فیلتر کالمن مقاوم تشخیص و جداسازی عیب مبتنی بر فیلتر کالمن مقاوم در سیستم‌‌‌های زمان گسسته با نامعینی تصادفی و کران‌دار [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3825-3840]
 • فیلتر کالمن مکعبی اصلاح الگوریتم تخمین و کنترل ساختار متغیر برای فرود مقید مریخ‌نشین [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5055-5068]
 • فلزات سنگین حذف فلز سنگین سرب از آب‌های آلوده به آن توسط فرآیند کریستالی‌شدن و بررسی پارامترهای موثر بر راندمان فرایند [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5349-5366]
 • فیلم‌ریزان مدل‌سازی جریان و انتقال حرارت دوفازی در داخل کانال و اطراف لوله با روش لتیس بولتزمن [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 499-516]
 • فناوری میکروسیالی شبیه‌سازی عددی فرایند تشکیل قطره درون میکروکانال تی- شکل دوبعدی با استفاده از روش تنظیم سطح [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1815-1838]
 • فینلت بررسی تجربی عملکرد فینلت‌های کاهش‌دهنده نویز لبه‌فرار [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4827-4846]
 • فوتوفورسیس مطالعه عددی روی جداسازی کامل سلول‌های خونی با استفاده از روش یکپارچه دی‌الکتروفورسیس-فوتوفورسیس در یک میکروکانال جدید [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 655-670]
 • فوتولیتوگرافی بررسی تجربی ساخت و مشخصه‏یابی یک میکروکانال جریان متمرکز شونده به منظور تولید میکروقطرات حساس به دما جهت استفاده در دارورسانی هوشمند [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3257-3274]
 • فولاد جی-تی-دی450 بررسی تجربی و تحلیل تأثیر تردی هیدروژنی و تنش پسماند بر خواص مکانیکی فولاد GTD450 [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5659-5678]
 • فولاد دوفاز تاثیر ویژگی‌های ریزساختار بر رفتار فولاد با سمانتیت کروی‌شده با استفاده از روش پلاستیسیته کریستالی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 4079-4094]
 • فولاد دوفازی بررسی رفتار میکرومکانیکی فولاد فریتی-مارتنزیتی تحت بارگذاری‎های پیچیده [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3689-3702]
 • فوم مدل‌سازی انتقال خرده‌های حفاری توسط فوم در شرایط یک چاه افقی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 357-374]
 • فوم‌های سلول بسته روش جدید تخمین کرنش تراکمی سازه‌های سلولی با استفاده از مدل‌سازی میکروساختار فوم‌ها بر اساس چینش لاگوئر [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3629-3644]

ق

 • قابلیت اطمینان پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده موتورهای توربین‌ گاز به روش دسته‌بندی سنی و بررسی مقاوم بودن روش پیشنهادی در شرایط کمبود داده [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 777-798]
 • قابلیت اطمینان قابلیت اطمینان آستانه وقوع فلاتر صفحه چندلایه کامپوزیتی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3925-3938]
 • قابلیت اطمینان توسعه روش تحلیل حالت‎ها و اثرات واماندگی محصول با هدف ارائه چارچوبی جهت اجرای فاز تحلیل کارکردهای محصول در مهندسی ارزش [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4665-4690]
 • قالب‌گیری تحت فشار تأثیر پرینت سه‌بعدی و قالب‌گیری تحت فشار روی ناهمسانگردی نمونه‌های میکرونی ای‌بی‌اس: یک مطالعه‌ی مقایسه‌ای بر اساس همبستگی تصاویر دیجیتال [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5645-5658]
 • قالب‏گیری تزریق پلاستیک بررسی و بهینه‏سازی پارامترهای مؤثر در بروز عیب برش جریان در فرآیند قالب‌گیری تزریق پلاستیک به روش تحلیل واریانس [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5293-5308]
 • قانون هدایت طراحی قانون هدایت کنترل مود لغزشی به‌منظور کنترل زمان برخورد با هدف مانوردار [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 913-922]
 • قید غیرهولونومیک مدل‌سازی و کنترل مسیر ربات سیار غیرهولونومیک با مفاصل دورانی-کشویی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1041-1064]
 • قیدوبندهای فرزکاری ارائۀ یک روش تجربی به منظور اندازه‌گیری نیروهای عکس‌العمل جاسازها در قیدوبندهای فرزکاری [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5615-5626]
 • قطرات غیرهم‌اندازه بررسی تحلیلی عددی تولید قطرات غیرهم‌اندازه سیال اتساعی در اتصال تی‌شکل با شاخه‌های غیرهم‌طول [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1417-1438]
 • قفل‌شدگی نابجایی تأثیر تجمع صفحات گرافن روی مکانیزم قفل شدن نابجایی‌ها در کامپوزیت نانو چندلایه آلومینیوم/گرافن: مطالعه شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4649-4664]
 • قیود کنترلی و اشباع کنترل پرواز هواپیمای ناپایدار بر اساس نابرابری ماتریسی خطی با احتساب قیود کنترلی و اشباع [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 979-992]

ک

 • کاتالیست شبیه‌سازی راکتور فتوکاتالیستی به روش حجم محدود و جهت‌های مجزا و مطالعات پارامتریک [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 573-588]
 • کارایی بررسی تجربی عملکرد یک سیستم توان یکپارچه سری پیل سوختی پلیمری انتها بسته هیدروژن-اکسیژن با سطح فعال بزرگ و سیستم رطوبت‌زن داخلی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1667-1676]
 • کار خروجی بهینه‌سازی سینماتیکی موتور استرلینگ براساس افزایش کار خروجی و با درنظرگرفتن فضای اشغالی موتور [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4455-4480]
 • کالینا تحلیل ترمودینامیکی و مقایسه دو آرایش جدید تولید سه‌گانه (توان، هیدروژن و گرمایش) با استفاده از انرژی زمین گرمایی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2983-3002]
 • کامپوزیت تحلیل تنش حرارتی پوسته استوانه‌ای کامپوزیتی تقویت شده با نانو‌لوله‌های کربنی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5269-5292]
 • کامپوزیت الاستومری 2لایه مقایسه تحلیل فرآیند نفوذ روی کامپوزیت الاستومری2 لایه با کامپوزیت ترموست با استفاده از معادلات جذب انرژی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3657-3672]
 • کامپوزیت ذره‌ای بررسی رفتار میکرومکانیکی خرابی کامپوزیت ذره‌ای آلومینیوم-کاربید تیتانیوم با استفاده از تئوری پری‌داینامیک [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4701-4716]
 • کامپوزیت فلزی-الیافی تحلیل کمانش جانبی تیر جدار نازک ساندویچی کامپوزیت-فلز با سطح مقطع متغیر و در نظر گرفتن کرنش‌های غیرخطی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5239-5268]
 • کامپوزیت کربن- اپوکسی تحلیل حساسیت رفتار شکست در کامپوزیت کربن- اپوکسی در نرخ‌های جابجایی مختلف تحت بارگذاری مود اول کششی با آنالیز رگرسیون [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2671-2686]
 • کانوپی هواپیما امکان‎سنجی شکل‎دهی تدریجی تک‎نقطهای کانوپی هواپیما از ورق‎ پلی‎کربنات: تاثیر استراتژی مسیر و دوران ابزار بر دقت هندسی و شفافیت ظاهری [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2751-2768]
 • کاهش ارتعاشات صفحه‌ای به‌کارگیری روش میرایی شانت به منظور کاهش ارتعاشات صفحه‌ای پره توربین باد مقیاس کوچک با درنظرگرفتن اثر کوپلینگ ارتعاشات [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2073-2088]
 • کاهش نویز بررسی اثر اعمال دمش در سیلندر بر کاهش نویز ناشی از جریان در یک سیلندر- ایرفویل [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1783-1798]
 • کاویتاسیون بررسی تاثیر غلظت هوای جریان بر فاصله‌ی بین هواده‌های تندآب سرریز [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3135-3150]
 • کربناتور مدل‌سازی فرایند چرخه کلسیم با تاکید بر هیدرودینامیک بستر سیال و مشخصات نوع جاذب [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2807-2820]
 • کربن مونوکسید بررسی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اثرات ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حریق ‌یک ‌صندلی ‌در ‌یک ‌سالن ‌سینما ‌با ‌استفاده ‌از سیستم‌های‌ تهویه ‌جابجایی،‌جت ‌برخوردی‌ و ‌لایه‌ای [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5573-5594]
 • کربوکسیل نانولوله کربنی چندجداره بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانوسیال کربوکسیل نانولوله‌‌های کربنی چند جداره در لوله حرارتی نوسانی سه بعدی [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3401-3416]
 • کرنش تراکمی روش جدید تخمین کرنش تراکمی سازه‌های سلولی با استفاده از مدل‌سازی میکروساختار فوم‌ها بر اساس چینش لاگوئر [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3629-3644]
 • کرنش شکست شبیه‌سازی عددی رفتار الاستوپلاستیک و رشد آسیب فلزات در تنش‌های سه‌محوری مختلف [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5703-5724]
 • کیفیت هوای داخل مدل‌سازی تأثیر استفاده از پرده هوایی بر آسایش افراد و کیفیت هوا در استخرهای قهرمانی با جایگاه تماشاگران [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 191-208]
 • کلاه ‌ایمنی بررسی عددی اثر جنس و ضخامت پوسته در مکانیک برخورد کلاه ‌ایمنی موتورسیکلت [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 687-708]
 • کلکتور خورشیدی امکان‌سنجی استفاده از سیستم سرمایشی تشعشعی شبانه جهت خنک‌کاری هوای ورودی به توربین گاز [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 155-172]
 • کلکتور خورشیدی مقایسه تئوری عملکرد حرارتی و الکتریکی طرح‌های مختلفکلکتور فتوولتائیک - حرارتی نوع ورق و لوله برای سیال آب [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2903-2920]
 • کلکتور فتوولتائیک - حرارتی مقایسه تئوری عملکرد حرارتی و الکتریکی طرح‌های مختلفکلکتور فتوولتائیک - حرارتی نوع ورق و لوله برای سیال آب [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2903-2920]
 • کمانش جانبی-پیچشی تحلیل کمانش جانبی تیر جدار نازک ساندویچی کامپوزیت-فلز با سطح مقطع متغیر و در نظر گرفتن کرنش‌های غیرخطی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5239-5268]
 • کمانش خمشی-پیچشی تحلیل ارتعاش آزاد و پایداری خمشی-پیچشی تیر جدار نازک ماهیچه‌ای ساخته‌شده از مواد مدرج تابعی بر بستر الاستیک [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3587-3614]
 • کمانش غیرخطی بررسی روابط تحلیلی و مدل‌‌سازی کمانش غیرخطی در فانوسی‌ها [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 729-744]
 • کمپرسور گذرصوتی تأثیر شیارهای محیطی بر عملکرد یک کمپرسور گذرصوتی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4189-4202]
 • کمپرسور محوری اثرات تزریق هوا در ناحیه نوک ردیف پره روتور یک کمپرسور محوری بر عملکرد آن تحت شرایط انسداد جریان در ورودی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1729-1744]
 • کمپرسور محوری ارائه یک مدل به منظور پیش‌بینی رفتار ناپایای سلول واماندگی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4773-4788]
 • کمی‌سازی بررسی آزمایشگاهی سیستم کنترل سطح آب جداساز مایع-گاز در پیل سوختی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 589-604]
 • کنترل کنترل میزان تزریق ویروس آنکولیتیک با در نظر گرفتن تاخیر زمانی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1125-1136]
 • کنترل آبشاری کنترل آبشاری ارتفاع ربات بال‌زن با بال‌های دوتکه و آیرودینامیک شبه‌پایا [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2137-2154]
 • کنترل ارتفاع کنترل کوادروتور با الگوریتم بهینه غیرخطی وابسته به حالت و تحلیل عملکرد دینامیکی آن تحت اثر میدان باد [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2423-2438]
 • کنترل ارتفاع کنترل آبشاری ارتفاع ربات بال‌زن با بال‌های دوتکه و آیرودینامیک شبه‌پایا [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2137-2154]
 • کنترل امپدانس چندگانه جابجایی صفحه‌ای جسم توسط گیرش با چند انگشت یک دست متحرک ربات تحت قید غلتش ناب [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 943-958]
 • کنترل‌ انتها- به- انتها طراحی و پیاده‌سازی کنترل‌کننده‌های عصبی یادگیرنده عمیق در مقایسه با کنترل‌کننده‌های کلاسیک در کاربرد ماشین خودران [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2439-2458]
 • کنترل پیش‌بین مدل‌سازی و کنترل مسیر ربات سیار غیرهولونومیک با مفاصل دورانی-کشویی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1041-1064]
 • کنترل تحمل‌پذیر عیب کنترل تحمل‌پذیر عیب فعال برای سیستم‌های توربین بادی با استفاده از مد لغزشی مبتنی بر رؤیتگر اغتشاش و تخمین تأخیر زمانی [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4517-4534]
 • کنترل تحمل‌پذیر عیب کنترل تحمل‌پذیر عیب فعال بر مبنای رهیافت مد لغزشی ترمینال انتگرالی غیرتکین پسگام تطبیقی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3763-3782]
 • کنترل تعقیب مسیر کنترل تعقیب مسیر کوادروتورها در حضور موانع بر مبنای روش میدان پتانسیل [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1095-1110]
 • کنترل جریان بررسی اثر اعمال دمش در سیلندر بر کاهش نویز ناشی از جریان در یک سیلندر- ایرفویل [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1783-1798]
 • کنترل جسم جابجایی صفحه‌ای جسم توسط گیرش با چند انگشت یک دست متحرک ربات تحت قید غلتش ناب [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 943-958]
 • کنترلر پی‌آی‌دی تولید میکرو قطرات در یک میکروکانال با استفاده از کنترل‌کننده تناسبی-انتگرال‌گیر-مشتق‌گیر: بررسی آزمایشگاهی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4279-4292]
 • کنترل زاویه پایدارسازی زاویه‌ای کوادروتور با استفاده از کنترل‌کننده فازی تطبیقی تناسبی-انتگرالی-مشتقی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1081-1094]
 • کنترل زاویه پیچ کنترل تحمل‌پذیر عیب فعال برای سیستم‌های توربین بادی با استفاده از مد لغزشی مبتنی بر رؤیتگر اغتشاش و تخمین تأخیر زمانی [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4517-4534]
 • کنترل شاسی خودرو ترکیب سیستم‌های ترمز فعال و تعلیق نیمه‌فعال جهت بهبود پایداری چرخشی و غلتشی خودرو [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3549-3570]
 • کنترل فازی طراحی مسیر و کنترل ربات سیار اجتماعی در محیط با موانع متحرک به‌منظور رسیدن به هدف سیار با استفاده از کنترل فازی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 993-1014]
 • کنترل فعال بهبود عملکرد توربین باد محور عمودی با مقیاس واقعی با به‌کارگیری عملگر پلاسمایی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1487-1504]
 • کنترل فعال تولید میکرو قطرات در یک میکروکانال با استفاده از کنترل‌کننده تناسبی-انتگرال‌گیر-مشتق‌گیر: بررسی آزمایشگاهی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4279-4292]
 • کنترل فعال جریان به کارگیری عملگر فعال دمشی پایا و جت مصنوعی ناپایا در کنترل جدایی و واماندگی جریان روی بالواره [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4847-4864]
 • کنترل کننده تطبیقی مد لغزشی دینامیکی سریع ترمینالی کنترل مقاوم و تطبیقی ربات اسکلت خارجی برای تعقیب مسیر‌های مطلوب اصلاح شده بر اساس معیار پایداری نقطه گشتاور صفر [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5831-5850]
 • کنترل‌کننده تطبیقی مقاوم کنترل تحمل‌پذیر عیب فعال بر مبنای رهیافت مد لغزشی ترمینال انتگرالی غیرتکین پسگام تطبیقی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3763-3782]
 • کنترل‌کننده ضدجمع‌شوندگی کنترل پرواز هواپیمای ناپایدار بر اساس نابرابری ماتریسی خطی با احتساب قیود کنترلی و اشباع [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 979-992]
 • کنترل‌کننده فازی پایدارسازی زاویه‌ای کوادروتور با استفاده از کنترل‌کننده فازی تطبیقی تناسبی-انتگرالی-مشتقی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1081-1094]
 • کنترل‌کننده فازی- تناسبی انتگرال‌گیر مشتق‌گیر حل آنلاین مسئله انتقال حرارت معکوس در یک صفحه یک بعدی با بهره‌گیری از کنترل‌کننده فازی- تناسبی انتگرال‌گیر مشتق‌گیر [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 303-316]
 • کنترل مد لغزشی کنترل مدلغزشی هیپربولیک دوگانه برمبنای فیلتر کالمن خنثی برای بازوی رباتیک سه‌پا [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2105-2116]
 • کنترل مد لغزشی فراپیچشی کنترل ترکیبی پایداری طولی و جانبی در خودروهای سواری با در نظر گرفتن دینامیک موتور و استفاده از الگوریتم کنترل فراپیچشی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 959-978]
 • کنترل مدل مبنا مدلسازی دینامیکی و کنترل یک ربات پاک‌کننده برای مزارع خورشیدی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3465-3478]
 • کنترل مقاوم اصلاح الگوریتم تخمین و کنترل ساختار متغیر برای فرود مقید مریخ‌نشین [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5055-5068]
 • کنترل مود لغزشی طراحی قانون هدایت کنترل مود لغزشی به‌منظور کنترل زمان برخورد با هدف مانوردار [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 913-922]
 • کنترل وضعیت کنترل کوادروتور با الگوریتم بهینه غیرخطی وابسته به حالت و تحلیل عملکرد دینامیکی آن تحت اثر میدان باد [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2423-2438]
 • کوادروتور پایدارسازی زاویه‌ای کوادروتور با استفاده از کنترل‌کننده فازی تطبیقی تناسبی-انتگرالی-مشتقی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1081-1094]
 • کوادروتور کنترل تعقیب مسیر کوادروتورها در حضور موانع بر مبنای روش میدان پتانسیل [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1095-1110]
 • کوادروتور کنترل کوادروتور با الگوریتم بهینه غیرخطی وابسته به حالت و تحلیل عملکرد دینامیکی آن تحت اثر میدان باد [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2423-2438]
 • کوبش مطالعه تجربی تأثیر زبری سطح اولیه بر نیروهای فرآیند کوبش سطح و حد دوام قطعات فولاد سخت‌کاری شده 4130 [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5627-5644]
 • کوپلینگ مدلسازی شبکه‌ای جهت بررسی اثر کوپلینگ پدیده‌های انتقال بر توزیع آب در لایه نفوذ گاز [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5505-5528]
 • کوپلینگ ارتعاشات به‌کارگیری روش میرایی شانت به منظور کاهش ارتعاشات صفحه‌ای پره توربین باد مقیاس کوچک با درنظرگرفتن اثر کوپلینگ ارتعاشات [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2073-2088]
 • کوره قوس الکتریکی بررسی انرژی و اگزرژی سیکل رنکین آلی تغذیه‌شده با حرارت بازیافتی کوره قوس الکتریکی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4999-5016]
 • کولار مطالعه رفتار بالستیکی پارچه کولار آغشته به سیال غلیظ‌شونده برشی حاوی افزودنی اکسید گرافن [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5725-5738]

گ

 • گارنی فلپ بهینه‌سازی هندسه ایرفویل ناکا 0012 مجهز به گارنی فلپ شیاردار با هدف بهبود عملکرد آیرودینامیکی [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5331-5348]
 • گازسازی تحلیل قانون اول و دوم ترمودینامیک در یک سیستم تولید همزمان توان و هیدروژن با محرک گاز‌سازی زباله جامد شهری [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5529-5550]
 • گاز سنتزی بررسی عملکرد و آلاینده‌های موتور اشتعال تراکمی کنترل واکنشی با سوخت ترکیبی دیزل و گاز سنتزی به عمل آمده از گازسازی زیست توده [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 17-30]
 • گاز طبیعی مایع‎ شده شبیه‎ سازی و بهینه‎ سازی چرخه تولید توان رانکین به منظور بهره ‎وری از اگزرژی سرمایشی گاز طبیعی مایع‎ شده [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 117-134]
 • گاز غیرقابل چگالش شبیه‌سازی عددی لوله حرارتی رسانایی متغیر با مخزن سرد با رویکرد جریان‌ تک فازی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4905-4924]
 • گاف فرکانسی بررسی انتشار موج در نانوبیوفیلترهای معماری‌شده فراکتالی مثلث‌های مرکز جرم ثابت مبتنی بر میکروتوبول‌ها [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3939-3952]
 • گرافت مصنوعی مقایسه شریان‌های کاروتید طبیعی و مصنوعی در حالت‌های سالم و گرفته با درنظر گرفتن اثر خون بر دیواره الاستیک رگ [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2821-2838]
 • گرافن‌مارپیچ چندلایه بررسی خواص مکانیکی گرافن‌های مارپیچ چندلایه با مشخصات هندسی متفاوت با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1237-1250]
 • گردابه‌های تیلور تحلیل پایداری سیال غیرنیوتنی رقیق‌شونده درهندسه تیلور کوئت با فرض شکاف باریک و حرکت خطی استوانه داخلی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1745-1766]
 • گرفتگی تحلیل زمان‌مند فیستول در سه زاویه پیوند 45، 90 و 135 درجه [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1799-1814]
 • گرفتگی رگ کرونر چپ بررسی عددی تأثیر میزان گرفتگی رگ کرونر چپ بر روی اکسیژن رسانی به بافت رگ [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1767-1782]
 • گرفتگی موضعی عروق شبیه‌سازی عددی جریان غیرنیوتنی خون در مدل سه‌بعدی دوشاخگی با یک شاخه غیرمسطح با گرفتگی موضعی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4865-4886]
 • گرفتن دو انگشتی جابجایی صفحه‌ای جسم توسط گیرش با چند انگشت یک دست متحرک ربات تحت قید غلتش ناب [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 943-958]
 • گرمای اتلافی طراحی و ارزیابی چرخه ترکیبی جدید توان و تبرید با دو تبخیرکننده، با استفاده از سیال کاری زئوتروپیک [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 3003-3022]
 • گرمایش از وسط بررسی تجربی مقاومت حرارتی لوله‌های گرمایی مستقیم با سرمایش دو انتها و گرمایش از وسط در زاویه شیب‌های مختلف [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 279-302]
 • گرمکن هوای خورشیدی بررسی تجربی انتقال حرارت و افت فشار در کانال گرمکن هوای خورشیدی دارای دندانههای سوراخدار [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1981-2000]
 • گلخانه نیمه‌خورشیدی شبیه‌سازی انرژی، اگزرژی و اقتصادی یک گلخانه نیمه خورشیدی با راستی‌آزمایی تجربی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1677-1694]
 • گونه‌های احتراقی بررسی تجربی تابش گونه‌های احتراقی در تعیین نسبت هم‌ارزی در مشعل شعله سطحی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 41-52]

ل

 • لاستیک مقایسه تحلیل فرآیند نفوذ روی کامپوزیت الاستومری2 لایه با کامپوزیت ترموست با استفاده از معادلات جذب انرژی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3657-3672]
 • لایه متخلخل بررسی انتقال حرارت سیالات غیرنیوتونی شبه‌پلاستیک در مبدل‌های حرارتی متخلخل [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 241-258]
 • لایه‌ی متخلخل تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت جابجایی طبیعی در محفظه‌ی قطاعی گرم‌شده از کف با استفاده از لایه‌ی متخلخل [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1937-1962]
 • لایه مرزی تحلیل عددی پارامتر‌های موثر بر آلودگی صوتی لبه فرار جریان لایه مرزی آشفته [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 437-452]
 • لایه مرزی آشفته بررسی تجربی عملکرد فینلت‌های کاهش‌دهنده نویز لبه‌فرار [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4827-4846]
 • لایه‌نشانی بررسی رشد ترک در دو ساختار لایه‌نشانی‌شده و ایده‌آل تیتانیوم/تیتانیوم‌نیترید با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 833-850]
 • لایه نشانی ذوبی بررسی تجربی و عددی رفتار خستگی قطعات پلی‌لاکتیک اسید تولیدشده به روش ساخت افزایشی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3703-3716]
 • لایه‌نشانی مذاب بررسی تاثیر پارامترهای فرآیند چاپ سه‌بعدی لایه‌نشانی مذاب بر رفتار تغییرشکل ساختارهای چهاربعدی ساخته‌شده با پلی‌لاکتیک‌اسید [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 4095-4110]
 • لایه نفوذ گاز مدلسازی شبکه‌ای جهت بررسی اثر کوپلینگ پدیده‌های انتقال بر توزیع آب در لایه نفوذ گاز [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5505-5528]
 • لایه‌های پخش گاز بررسی عملکرد اضافه کردن لایه‌های پخش گاز اطراف غشا مرطوب‌ساز غشایی برای کاربرد پیل سوختی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1653-1666]
 • لتیس-بولتزمن مدل‌سازی جریان و انتقال حرارت دوفازی در داخل کانال و اطراف لوله با روش لتیس بولتزمن [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 499-516]
 • لیزر مدل سازی گذرای عددی و بررسی تجربی اثر بافت سطح بر روان‌کاری الاستوهیدرودینامیک [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3201-3212]
 • لغزش تایر مطالعه تقاضای انرژی خودرو با درنظرگرفتن توان اتلافی اصلاح‌شده تایر [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3615-3628]
 • لمه‌گونه‌ی کروی مساله‌ی متقارن کروی در نظریه‌ی‌ گرادیان دوم کرنش [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 709-728]
 • لوله افقی مدل‌سازی جریان و انتقال حرارت دوفازی در داخل کانال و اطراف لوله با روش لتیس بولتزمن [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 499-516]
 • لوله حرارتی شبیه‌سازی عددی لوله حرارتی رسانایی متغیر با مخزن سرد با رویکرد جریان‌ تک فازی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4905-4924]
 • لوله حرارتی نوسانی بررسی تجربی عملکرد حرارتی لوله گرمایی نوسانی در زاویه‌‌های نزدیک به افق [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5445-5460]
 • لوله حرارتی نوسانی سه بعدی بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانوسیال کربوکسیل نانولوله‌‌های کربنی چند جداره در لوله حرارتی نوسانی سه بعدی [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3401-3416]
 • لوله عمودی اندازه‌گیری ضریب انتقال حرارت جریان جوشش مادون‌سرد در فضای بین دو لوله دایروی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4345-4360]
 • لوله گرمایی تخت مدل‌سازی عددی تأثیر ساختار متخلخل ترکیبی بر عملکرد حرارتی لوله گرمایی تخت نازک [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5485-5504]
 • لوله گرمایی مستقیم بررسی تجربی مقاومت حرارتی لوله‌های گرمایی مستقیم با سرمایش دو انتها و گرمایش از وسط در زاویه شیب‌های مختلف [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 279-302]
 • لوله‌های حامل سیال ارتعاشات غیرخطی لوله‌های حامل سیال تقویت شده با گرافن [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4483-4500]

م

 • ماتریس سفتی تحلیل پایداری و بررسی پدیده‌ی جهش در ربات‌های پیوسته با محرک کابلی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2089-2104]
 • ماده تغییرفازدهنده بررسی استفاده از فیلتر طیفی ترکیبی نانوسیال-ماده تغییر فازدهنده در سیستم فتوولتاییک/حرارتی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4429-4454]
 • ماده تغییرفازدهنده بررسی عملکرد حرارتی خشک‌کن خورشیدی گلخانه‌ای مجهز به سلول‌های فتوولتائیک و ماده تغییرفازدهنده [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3367-3384]
 • ماده سورفاکتانت مطالعه آزمایشگاهی اثر نوع ماده سورفاکتانت بر پایداری و تحرک فوم با رویکرد ازدیاد برداشت نفت [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 339-356]
 • ماده متخلخل بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد یک سیستم‌ میکروترموفتوولتائیک با میکرومحفظه احتراقی متخلخل [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2921-2934]
 • ماشین بردار پشتیبان مقایسه عملکرد الگوریتم‌های ماشین بردار پشتیبان و میانگین کی در استخراج چرخه واقعی رانندگی ترکیبی تهران- آمل [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 5017-5036]
 • ماشین خودران طراحی و پیاده‌سازی کنترل‌کننده‌های عصبی یادگیرنده عمیق در مقایسه با کنترل‌کننده‌های کلاسیک در کاربرد ماشین خودران [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2439-2458]
 • ماشینکاری مدل‌سازی رفتار نیرو در فرآیند فرزکاری اتوماتیک استخوان کورتیکال گاو با استفاده از سیستم عصبی- فازی تطبیقی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1287-1306]
 • ماشینکاری به کمک حرارت مطالعه تجربی تنش پسماند در فرایند تراشکاری به کمک پلاسما [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2385-2406]
 • مافوق صوت بررسی عددی/تجربی حضور برآمدگی نامتعارف در یک نازل همگرا-واگرا در رژیم مافوق صوت برای کنترل بردار پیشرانش [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4887-4904]
 • میان تالار نکات کاربردی در طراحی ساختمان‌های متداول در ایران با تکیه بر تهویه طبیعی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1621-1636]
 • مانع بررسی تجربی تاثیر موانع در افزایش راندمان حرارتی آبگرمکن مخزن‌دار گازسوز [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 2013-2030]
 • مانع جریان بررسی عددی تأثیر زائده سرمشعل بر اختلاط و واکنش سوخت و هوا [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4981-4998]
 • مانع متخلخل شبیه‌سازی عددی جریان نانوسیال در یک کانال حلقوی با موانع متخلخل با استفاده از ترکیب مدل دارسی- برینکمن- فرچهیمر و مدل مخلوط دوفازی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1897-1914]
 • مبدل حرارتی بررسی انتقال حرارت سیالات غیرنیوتونی شبه‌پلاستیک در مبدل‌های حرارتی متخلخل [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 241-258]
 • مبدل حرارتی افقی خطی مقایسه عملکرد بلندمدت و هزینه اولیه پمپ حرارتی منبع زمینی افقی با پمپ حرارتی منبع هوایی در مناطق گرمسیر [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3317-3334]
 • مبدل حرارتی جذبی تحلیل ترمودینامیکی و ترمواکونومیکی سیستم ترکیبی مبدل حرارتی جذبی، چرخه رانکین آلی و آب‌شیرین‌کن اسمز معکوس [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 639-654]
 • مبدل حرارتی زمینی مقایسه‌ توزیع دمای خاک در راستای محوری (عمق) و شعاعی در مبدل‌های حرارتی زمینی یوشکل و لوله‌های هم‌مرکز [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4361-4378]
 • مبدل حرارتی لوله‌ای شبیه‌سازی عددی انتقال حرارت و افت فشار سیال شبه‌پلاستیک در مبدل حرارتی لوله‌ای با نوار تابیده اصلاح‌شده [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 3077-3098]
 • مبدل حرارتی لوله‌های‌هم‌مرکز مقایسه‌ توزیع دمای خاک در راستای محوری (عمق) و شعاعی در مبدل‌های حرارتی زمینی یوشکل و لوله‌های هم‌مرکز [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4361-4378]
 • مبدل حرارتی یوشکل مقایسه‌ توزیع دمای خاک در راستای محوری (عمق) و شعاعی در مبدل‌های حرارتی زمینی یوشکل و لوله‌های هم‌مرکز [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4361-4378]
 • مبدل غشاء پروتونی تحلیل ترمودینامیکی و مقایسه دو آرایش جدید تولید سه‌گانه (توان، هیدروژن و گرمایش) با استفاده از انرژی زمین گرمایی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2983-3002]
 • مبدل گاز طبیعی بررسی فرآیند تولید هیدروژن به روش اکسیداسیون جزئی گاز طبیعی در یک مبدل غیرکاتالیستی بزرگ و مقایسه آن با فرآیند رفورمینگ متان در مبدل کاتالیستی کوچک [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3275-3292]
 • مبدل گرمایی دولوله‌ای مارپیچ شبیه‌سازی عددی انتقال گرمای جریان آشفته نانو سیال غیرنیوتنی در مبدل گرمایی دولوله‌ای مارپیچ [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 221-240]
 • مبدل منبع زمینی شبیه‌سازی پویای خنک‌کننده جاذب رطوبت دسیکنت با استفاده هم‌زمان از انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی و زمینی در آب و هواهای گرم و مرطوب [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1549-1572]
 • محاسبات فنی و اقتصادی امکان‌سنجی فنی- اقتصادی سیستم‌های تأمین انرژی از منابع تجدیدپذیر خورشیدی و زیست توده در مناطق روستایی با اقلیم سرد و خشک [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 81-100]
 • محرک نرم رفتارشناسی حرکتی محرک‌های نرم بادی تقویت شده با الیاف بر اساس زاویه‏ی پیچش الیاف [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4565-4580]
 • محرک نرم تقویت شده با الیاف رفتارشناسی حرکتی محرک‌های نرم بادی تقویت شده با الیاف بر اساس زاویه‏ی پیچش الیاف [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4565-4580]
 • محیط ترمومغناطیسی تحلیل آنالیز حساسیت ناپایداری و فرکانسی نانولوله‌های کربنی تک لایه حامل سیال در محیط ترمومغناطیسی با اثرات الاستیسیته سطح [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3875-3890]
 • محیط خواب تاثیر جنسیت و تناسب بدنی بر احساس حرارتی افراد خوابیده تحت سیستم تهویه متمرکز [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 453-466]
 • محیط متخلخل بررسی فرآیند تولید هیدروژن به روش اکسیداسیون جزئی گاز طبیعی در یک مبدل غیرکاتالیستی بزرگ و مقایسه آن با فرآیند رفورمینگ متان در مبدل کاتالیستی کوچک [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3275-3292]
 • محیط متخلخل شکاف‌دار شبیه‌سازی چندمقیاسی جریان در محیط متخلخل شکاف‌دار با استفاده از شبکه‌های بی‌سازمان [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4133-4152]
 • محفظه احتراق شبیه‌سازی عددی رفتار ارتعاشی دیواره یک محفظه احتراق آزمایشگاهی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 881-896]
 • محفظه احتراق اصلی‌ بررسی و تعیین نوع سیستم سوخت‌رسانی پیش‌محفظه احتراق در موتور گازسوز سنگین هیمسن۴۰/۳۵ [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2935-2952]
 • محفظه ایمنی بررسی پارامترهای ترموهیدرولیکی محفظه ایمنی راکتور در اثر حادثه شکسته شدن شاخه سرد خنک‌کننده [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1591-1606]
 • محفظه‌ی دایروی تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت جابجایی طبیعی در محفظه‌ی قطاعی گرم‌شده از کف با استفاده از لایه‌ی متخلخل [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1937-1962]
 • محفظه مثلثی بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی درون یک محفظه مثلثی با دیوارهای جانبی انعطاف‌پذیر حاوی یک منبع‌گرمازای استوانه‌ای [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5461-5484]
 • محلی‌سازی کرنش پلاستیک بررسی رفتار میکرومکانیکی فولاد فریتی-مارتنزیتی تحت بارگذاری‎های پیچیده [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3689-3702]
 • محلول آبی نمکی طراحی و بهینه‌سازی چندهدفه یک میکروپمپ هیدرودینامیک مغناطیسی تزریق دارو [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5221-5238]
 • مخروط حل تحلیلی انتقال حرارت در یک مخروط ساخته شده از مواد مدرج تابعی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 539-552]
 • مخزن فرابنفش بررسی اثر بازتاب دیواره‌های درونی مخزن فرابنفش بر غیرفعال‌سازی میکروارگانیزم موجود در آب با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 375-392]
 • مخلوط زئوتروپیک طراحی و ارزیابی چرخه ترکیبی جدید توان و تبرید با دو تبخیرکننده، با استفاده از سیال کاری زئوتروپیک [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 3003-3022]
 • میدان تنش پراندتل تحلیل تقریبی پیچش مقاطع ذوزنقه‌ای دلخواه با استفاده از روش کانتوروویچ [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5203-5220]
 • میدان دمایی بررسی اثر ترتیب و توالی مسیر جوشکاری بروی تنش‌های پسماند و تغییرشکل‌های ناشی از جوشکاری ناپیوسته محیطی لوله فولادی [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2735-2750]
 • میدان مغناطیسی اثر میدان مغناطیسی بر جابجایی آزاد سیال غیرنیوتنی در محفظه مربعی با چشمه حرارتی مرکزی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 259-278]
 • میدان مغناطیسی ساخت و آزمایش سیال مگنتورئولوژیکال بهینه و مدل‌سازی دمپر مگنتورئولوژیکال دو مخزنه با استفاده از مدل غیر نیوتونی اصلاح‌شده جدید و روش‌های تحلیلی شبه استاتیک، تحلیلی ناپایا، عددی و آزمایشگاهی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1373-1400]
 • میدان مغناطیسی بررسی عددی تاثیر خواص ترموفیزیکی نانوسیال بر جریان سیال و انتقال حرارت در یک لوله در حضور میدان مغناطیسی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4329-4344]
 • میدان مغناطیسی اثر میدان مغناطیسی بر حرکت، تغییر شکل و زمان جدایش قطرات سیالات نیوتنی و غیرنیوتنی در میکروکانال جریان متمرکز [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5311-5330]
 • میدان مغناطیسی انتقال حرارت جابجایی آب / در یک ریزکانال مربعی تحت شار حرارتی و میدان مغناطیسی یکنواخت [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4925-4942]
 • مدیریت آب شبیه‌سازی، ساخت و آزمایش پیل سوختی غشای پلیمری با صفحات انتهایی شفاف [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 2031-2052]
 • مدیریت سلامت پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده موتورهای توربین‌ گاز به روش دسته‌بندی سنی و بررسی مقاوم بودن روش پیشنهادی در شرایط کمبود داده [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 777-798]
 • مدرج هدفمند طولی بررسی ارتعاشات آزاد یک نانو تیر مدرج هدفمند طولی به همراه جرم متمرکز با استفاده از روش عددی جدید توسعه تقریبی و تئوری غیرموضعی گرادیان کرنشی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1159-1178]
 • مدل احتراقی تولید‏فلیملت‏ منیفولد بررسی عددی آتش در ساختمان در شرایط بیشینه و کمینه تهویه طبیعی با استفاده از مدل احتراقی تولید‏فلیملت‏منیفولد [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3335-3350]
 • مدل اضمحلال گردابه مقایسه‌ی مدل احتراقی فلیملت آرام و اضمحلال گردابه در شبیه‌سازی آتش در ساختمان [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2953-2966]
 • مدل پاورلا اصلاح‌شده شبیه‌سازی عددی انتقال حرارت و افت فشار سیال شبه‌پلاستیک در مبدل حرارتی لوله‌ای با نوار تابیده اصلاح‌شده [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 3077-3098]
 • مدل تایر داگاف کنترل ترکیبی پایداری طولی و جانبی در خودروهای سواری با در نظر گرفتن دینامیک موتور و استفاده از الگوریتم کنترل فراپیچشی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 959-978]
 • مدل تحلیلی ارائه مدل تحلیلی احتراق غیرپیش‌آمیخته ابر ذرات تیتانیوم در هندسه جریان متقابل [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3307-3316]
 • مدل تک فازی شبیه‌سازی عددی لوله حرارتی رسانایی متغیر با مخزن سرد با رویکرد جریان‌ تک فازی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4905-4924]
 • مدل جایگزین توسعة مدل رتبه‌کاسته پارامتری و وابسته به زمان برای مسائل نفوذ و نفوذ-جابجایی بر مبنای روش تجزیه متعامد بهینه [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4241-4260]
 • مدل جامد استاندارد بررسی نیمه تحلیلی ارتعاشات غیرخطی القائی ناشی از سیال در تیرهای ویسکوالاستیک با مدل جامد استاندارد با استفاده از روش‌‌ مقیاس‌های زمانی چندگانه [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5105-5122]
 • مدل جی‌تی ان مدل آسیب میکرومکانیکی برای پلاستیسیته‌ مواد به‌منظور پیش‌بینی شکست تحت بارهای برشی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5679-5702]
 • مدل جهت‌های مجزا بررسی اثر بازتاب دیواره‌های درونی مخزن فرابنفش بر غیرفعال‌سازی میکروارگانیزم موجود در آب با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 375-392]
 • مدل چند منطقه‌ای بررسی تاثیر افزودن آب بر عملکرد و آلایندگی موتورهای بارهمگن ‌اشتعال تراکمی ‌تغذیه شده با سوخت هپتان نرمال [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1637-1652]
 • مدل چند منطقه‌ای بررسی پاسخ کد شبیه‌ساز چند منطقه‌ای مجهز به زیرمدل نشتی در موتور اشتعال جرقه‌ای ترکیب‌سوز [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 3035-3056]
 • مدل حجم سیال مطالعه تجربی و عددی برداشت انرژی از اسلاشینگ یک سیال و عملکرد آن در دستگاه صفحه تراش [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3911-3924]
 • مدل حل ادی‌های بزرگ بررسی تاثیر مکان دریچه ورودی سیستم تهویه بر رفتار ریزگردها داخل اتاق با استفاده از روش شبکه بولتزمن چند زمانه [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1457-1468]
 • مدل دارسی- برینکمن- فرچهیمر شبیه‌سازی عددی جریان نانوسیال در یک کانال حلقوی با موانع متخلخل با استفاده از ترکیب مدل دارسی- برینکمن- فرچهیمر و مدل مخلوط دوفازی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1897-1914]
 • مدل دو درجه آزادی مطالعه تحلیلی تأثیر شل شدگی بر رفتار ارتعاشات غیرخطی اتصالات پیچ و مهره‌ای [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5739-5754]
 • مدل دو سیالی ارزیابی عملکرد یک رآکتور بستر سیال با بررسی هیدرودینامیک و خصوصیات گرمایی ذرات جامد مختلف [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1573-1590]
 • مدل رتبه‌کاسته توسعة مدل رتبه‌کاسته پارامتری و وابسته به زمان برای مسائل نفوذ و نفوذ-جابجایی بر مبنای روش تجزیه متعامد بهینه [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4241-4260]
 • مدل زمان آرامش چندگانه بررسی تاثیر مکان دریچه ورودی سیستم تهویه بر رفتار ریزگردها داخل اتاق با استفاده از روش شبکه بولتزمن چند زمانه [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1457-1468]
 • مدل‌سازی تغییرشکل پلاستیک ورق‌های آلومینیومی تقویت‌شده با روکش پلی‌اوره تحت بار دفعی: بررسی تجربی و مدل‌سازی با شبکه‌ی عصبی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1251-1268]
 • مدل‌سازی بررسی رفتار نفوذ در اهداف تک و چندلایه فلزی تحت ضربه پرتابه [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2309-2330]
 • مدل‌سازی تک‌حجمی بررسی پارامترهای ترموهیدرولیکی محفظه ایمنی راکتور در اثر حادثه شکسته شدن شاخه سرد خنک‌کننده [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1591-1606]
 • مدل‌سازی جذب CO2 مدل‌سازی فرایند چرخه کلسیم با تاکید بر هیدرودینامیک بستر سیال و مشخصات نوع جاذب [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2807-2820]
 • مدل‏سازی چشم خلبان مدل‏سازی الگوریتم درک عمق دید خلبان برای جلوگیری از برخورد به مانع در فاز فرود هواپیما تجاری [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3497-3510]
 • مدلسازی دینامیکی مدلسازی دینامیکی و کنترل یک ربات پاک‌کننده برای مزارع خورشیدی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3465-3478]
 • مدل‌سازی ریاضی بررسی تجربی و مدل‌سازی ریاضی پاسخ ورق‌های فلزی مدور تحت بارگذاری دینامیکی شدید پی‌درپی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 4023-4050]
 • مدل‌سازی سینماتیکی مدل‌سازی سینماتیکی ربات نرم فضایی به روش تحلیلی بهبودیافته مبتنی بر ربات‌های سری [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1065-1080]
 • مدل‌سازی سه‌بعدی تاثیر ویژگی‌های ریزساختار بر رفتار فولاد با سمانتیت کروی‌شده با استفاده از روش پلاستیسیته کریستالی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 4079-4094]
 • مدل‌سازی عددی بررسی عملکرد اضافه کردن لایه‌های پخش گاز اطراف غشا مرطوب‌ساز غشایی برای کاربرد پیل سوختی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1653-1666]
 • مدل‌سازی عددی و آزمایشگاهی شبیه‌سازی عددی پدیده آب‌شستگی اطراف پایه استوانه‌ای در مقیاس آزمایشگاهی با رویکردی اویلری-لاگرانژی [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 411-426]
 • مدلسازی میکرومکانیکی بررسی رفتار میکرومکانیکی فولاد فریتی-مارتنزیتی تحت بارگذاری‎های پیچیده [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3689-3702]
 • مدل‌سازی هندسی مدل‌سازی هندسی نیروهای برش در فرآیند فرزکاری با ابزار فرز انگشتی با لبه‌های برنده تحت زاویه تنظیم 45 درجه [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2703-2718]
 • مدل سه‌نقطه‌ای آسایش حرارتی فردی تاثیر جنسیت و تناسب بدنی بر احساس حرارتی افراد خوابیده تحت سیستم تهویه متمرکز [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 453-466]
 • مدل شبکه متخلخل مدلسازی شبکه‌ای جهت بررسی اثر کوپلینگ پدیده‌های انتقال بر توزیع آب در لایه نفوذ گاز [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5505-5528]
 • مدل شکاف‌های گسسته شبیه‌سازی چندمقیاسی جریان در محیط متخلخل شکاف‌دار با استفاده از شبکه‌های بی‌سازمان [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4133-4152]
 • مدل غیر نیوتونی جدید ساخت و آزمایش سیال مگنتورئولوژیکال بهینه و مدل‌سازی دمپر مگنتورئولوژیکال دو مخزنه با استفاده از مدل غیر نیوتونی اصلاح‌شده جدید و روش‌های تحلیلی شبه استاتیک، تحلیلی ناپایا، عددی و آزمایشگاهی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1373-1400]
 • مدل فلیملت مقایسه‌ی مدل احتراقی فلیملت آرام و اضمحلال گردابه در شبیه‌سازی آتش در ساختمان [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2953-2966]
 • مدل قانون توانی اثر میدان مغناطیسی بر جابجایی آزاد سیال غیرنیوتنی در محفظه مربعی با چشمه حرارتی مرکزی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 259-278]
 • مدل‌کارو‌-‌ برد تحلیل پایداری سیال غیرنیوتنی رقیق‌شونده درهندسه تیلور کوئت با فرض شکاف باریک و حرکت خطی استوانه داخلی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1745-1766]
 • مدل میان مقیاس تحلیل تشخیصی و پیش‌بینی توربولانس هوای صاف منطقه خاورمیانه به ویژه ایران [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4203-4220]
 • مدل مثلثی بررسی تجربی جریان هوا پایین‌دست مدل مثلثی در زوایای مختلف [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 427-436]
 • مدل مخلوط دوفازی شبیه‌سازی عددی جریان نانوسیال در یک کانال حلقوی با موانع متخلخل با استفاده از ترکیب مدل دارسی- برینکمن- فرچهیمر و مدل مخلوط دوفازی [دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، 1400، صفحه 1897-1914]
 • مدل موتور چو کنترل ترکیبی پایداری طولی و جانبی در خودروهای سواری با در نظر گرفتن دینامیک موتور و استفاده از الگوریتم کنترل فراپیچشی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 959-978]
 • مدل ناپایای واگنر مدلسازی و تحلیل فلاتر یک بال جعبه‌ای سه بعدی با استفاده از مدل آیرودینامیک ناپایای واگنر [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5809-5830]
 • مدل‌های آشفتگی اثر پدیده شبه جوشش و نسبت شار جرمی بر دینامیک یک شعله برشی محوری در شرایط گذر-بحرانی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4961-4980]
 • مدل‌های تماسی استخراج تجربی مدول یانگ سلول سرطانی سینه MCF-7 با استفاده از مدل‌های تماسی کروی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5769-5784]
 • مدل ویسکوالاستیک تحلیل برهمکنش سیال-سازه از تنش کششی در آکسون با استفاده از مدل‌سازی اجزای محدود در راستای بررسی آسیب‌های کرنشی اعصاب [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4609-4632]
 • مدول الاستیسیته بررسی انتشار موج در نانوبیوفیلترهای معماری‌شده فراکتالی مثلث‌های مرکز جرم ثابت مبتنی بر میکروتوبول‌ها [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3939-3952]
 • مدول یانگ استخراج تجربی مدول یانگ سلول سرطانی سینه MCF-7 با استفاده از مدل‌های تماسی کروی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5769-5784]
 • مدول فتوولتائیک مقایسه تئوری عملکرد حرارتی و الکتریکی طرح‌های مختلفکلکتور فتوولتائیک - حرارتی نوع ورق و لوله برای سیال آب [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2903-2920]
 • میرایی طراحی و شبیه‌سازی یک حسگر زیستی براساس آرایه نوسانگرهای میکرو‌الکترومکانیکی [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3841-3854]
 • میرایی ارتعاش مدلسازی، طراحی و تحلیل تعلیق صندلی مبتنی بر ساختار سختی منفی به منظور بهبود محیط ارتعاشی خلبان هلیکوپتر [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2513-2538]
 • میرایی ترموالاستیک بررسی ضریب کیفیت در ارتعاشات خطی میکروصفحه مستطیلی با در نظر گرفتن اثر میرایی ترموالاستیک [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 851-862]
 • میرایی شانت به‌کارگیری روش میرایی شانت به منظور کاهش ارتعاشات صفحه‌ای پره توربین باد مقیاس کوچک با درنظرگرفتن اثر کوپلینگ ارتعاشات [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2073-2088]
 • میراگر مایع تنظیم‌شده کنترل غیرفعال ارتعاشات سازه بلندمرتبه با میراگر مایع تنظیم‌شده تحت تحریک باد و زلزله [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5367-5388]
 • مرز الاستیک بررسی برهم‌کنش شاره-جامد در جریان تراکم ناپذیر و تأثیر دامنه نوسان بر انتقال گرما [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4747-4772]
 • مرطوب‌ساز غشایی بررسی عملکرد اضافه کردن لایه‌های پخش گاز اطراف غشا مرطوب‌ساز غشایی برای کاربرد پیل سوختی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1653-1666]
 • مزارع خورشیدی مدلسازی دینامیکی و کنترل یک ربات پاک‌کننده برای مزارع خورشیدی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3465-3478]
 • مژک اولیه تحلیل پاسخ مژک اولیه سلول به جریان سیال نوسانی با استفاده از روش برهم‌کنش سیال-سازه [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3293-3306]
 • مسیریابی هوشمند طراحی مسیر و کنترل ربات سیار اجتماعی در محیط با موانع متحرک به‌منظور رسیدن به هدف سیار با استفاده از کنترل فازی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 993-1014]
 • مسیر بهینه کاهش گشتاور محرک‌های ربات موازی دو درجه آزادی با وزنه‌های تعادل و طراحی مسیر [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2409-2422]
 • مسیر جت مایع بررسی تجربی جت‌های مایع مستطیلی تزریق‌شده به درون ‌‌‌‌‌‌جریان گازی عرضی فروصوت [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3117-3134]
 • مسیر کرنش بررسی تجربی و شبیه‌سازی تغییر شکل مومسان صفحات دوقطبی فلزی با الگوی شیار موازی مارپیچ [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3717-3732]
 • مسئله پیچش تحلیل تقریبی پیچش مقاطع ذوزنقه‌ای دلخواه با استفاده از روش کانتوروویچ [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5203-5220]
 • مشاهده‌گر مود لغزشی مرتبه بالا تخمین سریع جهت‌گیری اولیه ناوبری اینرسی براساس فیلتر کالمن و مشاهده‌گر مود لغزشی مرتبه بالا [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3571-3586]
 • مشعل شعله سطحی بررسی تجربی تابش گونه‌های احتراقی در تعیین نسبت هم‌ارزی در مشعل شعله سطحی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 41-52]
 • مشعل محیط متخلخل ارزیابی مدل‌های احتراقی در احتراق محیط متخلخل با نسبت هوای اضافی مختلف [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 65-80]
 • مصرف انرژی ویژه بررسی عملکرد سیستم ترکیبی آب‌شیرین‌کن انجمادی و سیستم تبرید دی‌اکسید‌کربن [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3351-3366]
 • مطالعه آزمایشگاهی مطالعه آزمایشگاهی اثر نوع ماده سورفاکتانت بر پایداری و تحرک فوم با رویکرد ازدیاد برداشت نفت [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 339-356]
 • مطالعه آزمایشگاهی اثر بارگذاری دفعی شدید روی عملکرد ساختارهای دولایه [دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، 1400، صفحه 2639-2670]
 • مطالعه تجربی مطالعه تجربی جت مایع مستطیلی با ضریب منظری بالا در جریان گازی موازی [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5429-5444]
 • مطالعه عددی مطالعه عددی جریان انتقال حرارت جابجایی توأم سیال بینگهام در بین دو استوانه هم‌مرکز [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3417-3428]
 • مطالعه عددی مطالعه عددی و بررسی اثر میدان مغناطیسی بر میدان سرعت و افت فشار در بلنکت دوتایی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2857-2868]
 • معادلات حالت مطالعه وقوع پدیده کاویتاسیون با استفاده از روش شبکه بولتزمن چندفازی و با اعمال معادلات حالت مختلف [دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، 1400، صفحه 3151-3170]
 • معادله آلن-کاهن مطالعه دینامیک برخورد قطره به سطوح منحنی آب‌دوست و آب‌گریز در نسبت‌های چگالی و لزجت بالا با استفاده از روش شبکه بولتزمن توسعه‌داده‌شده بر اساس معادله آلن-کاهن [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2869-2886]
 • معادله پخش گرما حل معادله پخش گرمای همسانگرد به روش مونت‌کارلوی حجم محدود [دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، 1400، صفحه 467-482]
 • معادله نفوذ توسعة مدل رتبه‌کاسته پارامتری و وابسته به زمان برای مسائل نفوذ و نفوذ-جابجایی بر مبنای روش تجزیه متعامد بهینه [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4241-4260]
 • معادله نفوذ-جابجایی توسعة مدل رتبه‌کاسته پارامتری و وابسته به زمان برای مسائل نفوذ و نفوذ-جابجایی بر مبنای روش تجزیه متعامد بهینه [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4241-4260]
 • معیار ارزیابی عملکرد تاثیر حفره در مولد گردابه مستطیلی شکل بر عملکرد حرارتی-هیدرودینامیکی مینی‌کانال [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4293-4308]
 • معیار آسیب سر بررسی عددی اثر جنس و ضخامت پوسته در مکانیک برخورد کلاه ‌ایمنی موتورسیکلت [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 687-708]
 • معیار آسیب غیرایزوتروپیک پیش‌‌بینی محل شکست استخوان ران انسان با استفاده از روش المان محدود توسعه‌یافته [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4595-4608]
 • معیار پایداری نقطه گشتاور صفر کنترل مقاوم و تطبیقی ربات اسکلت خارجی برای تعقیب مسیر‌های مطلوب اصلاح شده بر اساس معیار پایداری نقطه گشتاور صفر [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5831-5850]
 • معیارهای رانندگی تحلیل شیوه رانندگی بر اساس ثبت اطلاعات خودرو با استفاده از ماژول واحد ریزپردازنده 6050 [دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، 1400، صفحه 3855-3874]
 • معماری متداول ایران نکات کاربردی در طراحی ساختمان‌های متداول در ایران با تکیه بر تهویه طبیعی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1621-1636]
 • مفاصل دورانی-کشویی مدل‌سازی و کنترل مسیر ربات سیار غیرهولونومیک با مفاصل دورانی-کشویی [دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، 1400، صفحه 1041-1064]
 • مفهوم ماده فرضی بررسی تجربی و تئوری چقرمگی شکست مود 2 خالص برای قطعات نرم ترک‌دار با کرنش- سختی بالا [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5141-5158]
 • مقیاس‌های زمانی چندگانه بررسی نیمه تحلیلی ارتعاشات غیرخطی القائی ناشی از سیال در تیرهای ویسکوالاستیک با مدل جامد استاندارد با استفاده از روش‌‌ مقیاس‌های زمانی چندگانه [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5105-5122]
 • مقاطع ذوزنقه‌ای تحلیل تقریبی پیچش مقاطع ذوزنقه‌ای دلخواه با استفاده از روش کانتوروویچ [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5203-5220]
 • مقاومت بالستیک بررسی رفتار نفوذ در اهداف تک و