بررسی ماشینکاری ریشه پره کمپرسور موتور توربین گازی با فرآیند تخلیه الکتریکی سیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

2 دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

ساخت پره های متحرک موتورهای توربین گازی با توجه به شکل پیچیده و شرایط کاری حاد از تکنولوژی بالایی برخوردار است. در این میان ریشه پره با توجه به نیروهایی که به آن وارد می­شود نسبت به بقیه قسمتهای پره دارای کیفیت سطح و دقت ابعادی بالایی می­باشد. تاکنون کیفیت سطح نامناسب مانع از بکارگیری روش تخلیه الکتریکی سیمی(وایرکات) برای ماشینکاری ریشه پره می شد. چندی پیش با توجه به پیشرفتهای بوجود آمده در مولد ماشینهای وایرکات، استفاده از این روش برای ماشینکاری ریشه پره مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله کیفیت سطح حاصل از بکارگیری انواع ماشینهای وایرکات مطرح در این صنعت برای ماشینکاری ریشه پره کمپرسور بررسی شده است. بدین منظور با ماشینکاری نمونه هایی با ماشینهای وایرکات، مولفه های مختلف کیفیت سطح مانند زبری سطح، توپوگرافی سطح، سختی، ضخامت لایه های تغییر یافته سطحی، عیوبی مانند حفره ها و ترکهای ریز و تنشهای پسماند بررسی شده و در نهایت در مورد ماشینکاری ریشه پره کمپرسور با  این روش نتیجه گیری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Machining of Compressor Blade Root using Wire Electrical Discharge Process

نویسندگان [English]

  • Majid Ghoreishi 1
  • Vali Ali mirzaloo 2
چکیده [English]

Manufacturing of blades in air turbine motors according to complicated shape and critical working conditions needs a high technology. The root of blade under applied forces should have high surface quality and dimensional accuracy in comparison with the other blade components. In this study, the surface quality due to different types of available wire-cut machines for machining of compressor blade root has been investigated. To this end some samples has been machined by different wire-cut machines. Afterwards the different components of surface integrity (such as surface roughness, surface topography, hardness, thickness of affected surface layers, microcrackes and pits, residual stresses) has been studied. Finally, the machining of the root of compressor blade with this process has been discussed and concluded.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrical discharge machining
  • Surface Integrity
  • Blade
  • Residual stress
[1] L.C. Lim, L.C. Lee, Y.S. Wong, H.H. Lu, Mater. Sci. Technol. 7(1991) 239.
[2] Ahmet Hascalyk, Ulas Caydas, “experimental study of wire electrical discharge machining of AISI D5 tool steel”, J.Mater.Process. technol 148 (2004) 362-367
[3] J.C. Rebelo, A. Morao Dias, D. Kremer, J.L. Lebrun, J. Mater.Process. Technol. 84 (1–3) (1998) 90.
[4] F.Ghanem,C.Braham, H.Sidhom," influence of steel type on electrical disch- arge machined surface integrity”, J.Mater.Process. technol 142 (2003) 163-173
[5] L.Velterop, “influence of wire electrical discharge machining on the fatigue properties of high strength stainless steel”, NLR-TP-2003-104
[6] Jun Qu, Albert J.Shih, Ronald O.Scattergood, Jie Luo, “abrasive micro-blasting to improve surface integrity of electrical discharge machined WC-Co composite”, J.Mater.Process. technol,2004
[7] R.K.Jain, "engineering metrology", 3nd Edition, Romesh chander khanna, 2002
[8] paul S.Prevey, “problems with non-destructive surface x-ray diffraction residual stress measurement”, practical applications of residual stress technology, ed.C. Ruud, Materials Park, OH:American society for metals,1991, pp 47-54
[9] Paul S. Prevey,” X-Ray diffraction residual stress techniques”, Metals Handbook, 10, Metals Park, 1986, pp. 380-392.