تحلیل عددی توزیع دما در یک مدل سه‌بعدی انگشت انسان استخراجی از عکس‌های ام‌آرآی در شرایط حاد سرمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 صنعتی اصفهان*مهندسی مکانیک

2 دانشجوی دکترا/ دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

سرمازدگی یکی از شدیدترین شکل‌های آسیب‌های سرمایی است که اثرات جدی بر اعضای بدن به‌خصوص عضوهایی چون انگشتان دست ‌و پا، گوش‌ها، گونه و بینی که از قلب دور هستند، می‌گذارد. لذا در این مقاله سعی شده است تا با رویکردی واقع‌گرا مطابق با بیولوژی و آناتومی اعضای بدن، توزیع دما در انگشت دست به‌عنوان عضوی حساس در مقابل سرما، شبیه‌سازی ‌شده و زمان سرمازدگی موضعی انگشتان دست، تحت شرایط مختلف جوی پیش‌بینی گردد. در این تحقیق از عکس‌های ام‌آرآی به‌عنوان مرجعی مناسب جهت شناسایی بافت‌های نرم، استخوان و رگ‌های خونی انگشتان دست استفاده شده است. روش استخراج مدل سه‌بعدی قابل‌تحلیل از عکس‌های ام‌آرآی یکی از نوآوری‌های این پژوهش محسوب می‌شود. یک مدل حرارتی-سیالاتی کوپل برای شبیهسازی انتقال حرارت در یک انگشت انسان که تحت شرایط سرمایی قرار دارد به خدمت گرفته شده است. اثرات هدایت گرمایی، تولید حرارت متابولیسمی، انتقال حرارت از طریق پرفیوژن خون و انتقال حرارت مابین بافت و رگ‌های بزرگ در معادلات موازنه انرژی لحاظ شده است. شرایط محیطی ازجمله دمای محیط و سرعت وزش باد و همچنین میزان مقاومت حرارتی دستکش به‌عنوان پارامترهای تأثیرگذار بر رفتار حرارتی انگشت دست و پدیده سرمازدگی بررسی و با یکدیگر مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Analysis of Temperature Distribution in A 3-D MR Image-Based Human Finger Model under Severe Cold Conditions

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Salimpour 1
  • Amir Fallahi 2
  • Ebrahim Shirani 1
1 Professor/Isfahan University of Technology
2 Department of Mechanical Engineering/Isfahan University of Technology
چکیده [English]

Frostbite is severest form of cold injury that can have serious consequences on limbs such as digits, ears, cheek and nose which are far from the heart. Therefore, in this article, it has been tried to simulate the temperature distribution and find the starting time of frostbite in a human finger as a member that is sensitive to cold stress with a realistic approach. In this research, anatomical data has been extracted from MR images which approximate bone, soft tissues and vessels volume independently. The approach that is presented for converting the MR images to a 3-D finite element model is one of the novelties of this research. A coupled thermo-fluid model is applied to simulate a finger exposed to cold weather. The effect of heat conduction, metabolic heat generation, heat transport by blood perfusion, heat exchange between tissues and large vessels are considered in energy balance equations. Environmental situations such as ambient temperature and wind speed and also glove thermal resistance have been investigated and compared to each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Frostbite
  • Finger
  • temperature distribution
  • MR Image