کنترل غیرفعال ارتعاشات لوله‌های حامل سیال با استفاده از جاذب ارتعاشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک/ دانشگاه تبریز

2 گروه مهندسی مکانیک/دانشگاه تبریز

چکیده

در مقاله حاضر تأثیر جاذب ارتعاشی یک درجه آزادی بر کاهش دامنه ارتعاشات لوله‌های حامل سیال با روش نیمه تحلیلی مطالعه شده است. با در نظر گرفتن تئوری تیر اویلر-برنولی، معادلات حرکت لوله و جاذب ارتعاشی استخراج شده است. با در نظر گرفتن چهار شکل مود ارتعاشی اول لوله، معادلات حرکت با استفاده از روش گالرکین گسسته‌سازی و به صورت عددی حل شده‌اند. سپس، فرکانس‌های طبیعی لوله حامل سیال با تکیه‌گاه‌های ساده در دو انتها به صورت تحلیلی استخراج شده و رابطه صریحی برای تعیین مشخصه‌های جاذب ارتعاشی ارائه شده است که با دقت بسیار مناسبی می‌توان از این رابطه به منظور طراحی جاذب ارتعاشی استفاده کرد. پس از صحه‌گذاری بر نتایج روش ارائه شده، تأثیر پارامترهای مختلف بر کاهش دامنه نوسانات سیستم با استفاده از منحنی‌های مناسبی بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش سرعت سیال دامنه نوسانات سیستم افزایش می‌یابد که با استفاده از جاذب ارتعاشی بهینه می‌توان دامنه را تا حدود 80 درصد کاهش داد. بر این اساس استفاده از این نوع جاذب با توجه به سادگی نصب و استفاده و همچنین قابلیت جذب انرژی بالا می‌تواند راهکار مناسبی جهت کاهش و یا حذف ارتعاشات ناخواسته ناشی از سیال در لوله‌های حامل سیال باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Passive Vibration Control of Fluid Conveying Pipes using Dynamic Vibration Absorber

نویسندگان [English]

  • mousa rezaee 1
  • vahid Arab maleki 2
1 Department of Mechanical Engineering/ University of Tabriz
2 Department of Mechanical Engineering/ University of Tabriz
چکیده [English]

In this paper, by using a semi analytical method the effect of dynamic vibration absorber on amplitude reduction of fluid conveying pipe is investigated. Considering the Euler-Bernoulli beam theory, the governing equations of motion are derived. By using the first four vibration modes of the fluid conveying pipe, the Galerkin method is applied to discretize the equations, and then the discretized equations are solved numerically. Moreover, simple approximate analytical expressions are proposed for prediction of the natural frequencies of the simply supported fluid conveying pipe and the dynamic vibration absorber parameters. After validating the results of the proposed method, some proper curves are plotted to characterize the effects of system parameters on reduction of pipe vibration amplitude. The results indicate that around the first critical fluid velocity, by using an appropriate vibration absorber, the vibration amplitude can be reduced by 80%. Therefore, this type of absorber due to its simplicity of installation and high energy absorption capacity, can be considered as a benefit method to reduce/eliminate unwanted vibrations of the fluid conveying pipes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fluid conveying pipe
  • Vibration absorber
  • Amplitude reduction
  • the Galerkin method