حل عددی انتقال حرارت نانوسیالات در میکروکانال موجی‌شکل به روش پخش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه رازی

2 هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در این مقاله انتقال حرارت مزدوج نانوسیالات در میکروکانال‌های موجی‌شکل با استفاده از مدل تکفازی به روش پخش و مدل دوفازی به روش اویلری-لاگرانژی بصورت عددی مطالعه شده است. سیال پایه آب و نانوذرات از دو جنس مختلف اکسید آلومینیوم و مس می‌باشند. غلظت حجمی نانوذرات تا 2% و قطر آنها از 100 تا 150 نانومتر تغئیر می‌کند. معادلات سه‌بعدی حاکم شامل پیوستگی، ممنتوم و انرژی در سیال از دیدگاه اویلری و به روش حجم کنترل (سیمپل) حل شده‌اند. معادلات حاکم بر حرکت و انرژی ذرات نیز به روش لاگرانژی جداسازی و به روش رنگ-کوتای مرتبه 4 حل شده‌اند. از آنجا که در روش لاگرانژی معادلات حرکت در سه بعد و معادله انرژی برای تک تک ذرات حل می‌شود، از روش پردازش موازی و با استفاده از ابرکامپیوتر این معادلات حل شده‌اند. معادلات حاکم در روش پخش از تئوری محیط متخلخل استخراج شده‌اند. عدم توزیع یکنواخت ذرات در ناحیه حل باعث اختلاف نتایج روش تکفازی و دوفازی می‌شود. این اختلاف در روش پخش با انطباق نتایج حاصل از آن با نتایج دوفازی تاحد زیادی کاهش می‌یابد. در پایان برای هر دونوع نانوسیال روابطی جهت محاسبه ضریب هدایت حرارتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Heat Transfer by Nanofluids in a wavy walls Microchannel using Dispersion Method

نویسندگان [English]

  • Javad Rostami 1
  • Abbas Abbassi 2
  • Majid Saffar-Avval 3
1 Department of Mechanical Engineering, Razi University
2 Department of mechanical engineering, Amirkabir University of Technology
3 Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

In this paper, conjugate heat transfer in wavy microchannels filled with nanofluid is studied numerically. To simulate the nanofluids, dispersion and homogeneous methods in single-phase model and Eulerian-Lagrangian method in two-phase model are used. Homogeneous method underestimates the experimental results. Then, nanofluid simulated by two-phase model using an Eulerian-Lagrangian approach. Then its results are used to find the unknown parameter in the conduction relation of nanofluid in dispersion method. Nanofluids are water-Cu or water-Al2O3 suspensions with a particle diameter of 100-150nm and a volume fraction of up to 2%. The three-dimensional governing equations including continuity, Navier-Stokes and energy equations are solved by the well-known SIMPLE method. The governing equations for particles are solved by a 4th order Runge-Kutta algorithm. due to the 3-D governing equation four equations includinf velocity components and energy should be solved for all particles. The computer program has been written in parallel processing method (MPI). Then a super computer with several CPU,s should be used. Using dispersion method is as simple as homogeneous method but has accuracy as two-phase Eulerian-Lagrangian method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Nanofluid"
  • "one phase model"
  • "dispersion method"
  • "two-phase model"
  • "Eulerian-Lagrangian"