تخمین سطح شارژِ مجموعه سلول لیتیومی با اتصال سری با استفاده از فیلتر کالمن تعمیم‌یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 صنعتی اصفهان*مهندسی مکانیک

2 پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مجموعه باتری یکی از اجزای اصلی در خودروهای الکتریکی است که به‌طور معمول از مجموعه‌ای از سلولهای باتری تشکیل شده است که به صورت سری به یکدیگر متصل می‌شوند. یکی از مهمترین وظایف سیستم مدیریت باتری در خودروهای الکتریکی تخمین سطح شارژ مجموعه باتری است. سلولهای موجود در یک پک باتری بدلیل تلرانس‌های مختلف ساخت و شرایط مختلف عملکردی الزاماً سطح شارژ یکسانی ندارند و از این‌رو، سطح شارژ مجموعه باتری الزاماً با سطح شارژ سلولها یکسان نیست. این مقاله به ارایه روشی برای تخمین سطح شارژ مجموعه باتری می‌پردازد که در کنار دقت بالا، هزینه محاسباتی نسبتاً پایینی دارد. ابتدا از روش شمارش کولمب و منحنی ولتاژ مدار باز باتری که از داده‌های تجربی استخراج شده است، به طور همزمان برای تخمین سطح شارژِ میانگین مجموعه باتری استفاده شده است. سپس با استفاده از فیلتر کالمن تعمیم‌یافته، اختلاف سطح شارژ بین هر کدام از سلولها و سطح شارژ میانگین تخمین زده شده است. روش پیشنهادی بوسیله یک بستر تست تجربی و برای مجموعه‌ای متشکل از سه سلول باتری لیتیومی که به شکل سری متصل شده‌اند مورد ارزیابی و صحه‌گذاری قرار گرفته است. نتایج تست‌های تجربی حاکی از عملکرد مناسب روش پیشنهادی در تخمین سطح شارژ پک باتری لیتیومی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

State of Charge Estimation for Series-Connected Lithium Battery Pack Using Extended Kalman Filter

نویسندگان [English]

  • Mohsen Esfahanian 1
  • Mohammad Javad Esfandyari 2
  • Vahid Esfahanian 2
  • Hassan Nehzati 2
  • Haddad Miladi 2
1 Mechanical Engineering Dept.
2 Vehicle, Fuel and Environment Research Institute, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The battery pack is one of the main components in electric vehicles which is usually composed of many cells connected in series. Battery state of charge estimation is one of the most important functions of the battery management system in electric vehicles. Due to the different manufacturing and operational conditions, all of the cells in a battery pack do not have the same states of charge and therefore, the cell and pack states of charge are not the same. This paper presents a method for battery pack state of charge estimation which benefits rather low computational cost as well as the high precision. First, the coulomb counting method and the open circuit voltage graph, which is obtained from the experimental results, are used simultaneously to estimate the pack average state of charge. Then, the extended Kalman filter method is used to estimate the difference between the pack average state of charge with those of the cells. The proposed method has been evaluated and verified using an experimental test bench for three series-connected lithium cells. Experimental test results indicate good performance of the proposed method in estimating the lithium battery pack state of charge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Battery State of Charge
  • Extended Kalman Filter
  • Lithium Battery Pack
  • Battery Management System