مطالعه عوارض مکانیکی– بیوسیستمی سوخت مازوت و بررسی فنی استفاده از فنون نوین جهت کاهش آلاینده ها در نیروگاه ایرانشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران*پردیس ابوریحان

2 دانشگاه تهران

چکیده

کاهش آلودگی هوا در هنگام مصرف سوخت مازوت از جمله نیازهای ضروری بخش نیروگاهی برای جلوگیری از بروز آسیب های زیست محیطی می باشد. از طرفی آلودگیهای سمی موجود در هوا با نزولات جوی ترکیب شده و بارانهای اسیدی به وجود می آورند، لذا اثر تخریبی آنها زیاد می گردد. پژوهش حاضر به بررسی ویژگی های مکانیکی و متالوژیکی رسوب های حاصل از احتراق سوخت مازوت بر روی مشعل و لوله های سوپر هیت های نیروگاه ایرانشهر و همچنین میزان آلاینده های آن می‌پردازد. سپس مطالعات و تحلیل و بررسی در زمینه عوامل ایجاد آلودگی زیست محیطی در هنگام مصرف سوخت مازوت انجام می شود. همچنین روش های نوین کاهش این آلودگی ها و استفاده از فناوریهای جدید بررسی و بهترین راه حل برای کاهش این آلاینده ها و حفظ محیط زیست در نیروگاه ایرانشهر مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. با تعیین ده ملاک اصلی، از بین همه روشها دو روش نانوامولسیون مازوت و روش FGD تر انتخاب و پیشنهاد شده است. علاوه بر این با امکان سنجی استفاده از فناوری های جدید روش ایده الی برای کاهش آلودگی ناشی از احتراق سوخت مازوت در نیروگاه ایرانشهر انجام گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mechanical-Biosystemic Complications Study of Mazut and Investigation on the Use of New Methods to Reduce Pollutants in Iranshahr Power Plant

نویسندگان [English]

  • Shahriar Kouravand 1
  • Ali M. Kermani 2
2 university of tehran
چکیده [English]

Reducing of air pollutions which are due to combustion of Mazut fuel is one of the essential requirements of the power plants to prevent the environmental damages. On the other hand, toxic contaminations in the air combine with atmospheric precipitation and cause acid rain, and thus their damaging effects increase and their effects are greenhouse gas and global warming. This study investigates the mechanical and metallurgical properties of sediments ash due to combustion of Mazut fuel on torch and superheater pipes of Iranshahr power plant as well as its pollutants. Then, the factors that cause environmental pollution involve sulfur and nitrogen oxides using Mazut fuel are studied. Also, new methods of reducing these contaminations such as nanotechnology and the best solution for reducing these pollutants and preserving the environment in the Iranshahr power plant are analyzed. By determining the ten main criteria, two methods of Mazut nano-emulsion and wet FGD method have been selected and are suggested to reduce the contamination of Mazut combustion in Iranshahr power plant. In addition, with the feasibility of using new technologies, an ideal method for reducing the pollution caused by the combustion of Mazut fuel at Iranshahr Power Plant has been carried out.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ash
  • Pollution
  • Mazut
  • Power Plant
  • Nano Emulsion