شبیه‌سازی سامانه تهویه مطبوع با انرژی زمین‌گرمایی به همراه کلکتور خورشیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و فنون مازندران

2 دانشکده مکانیک دانشگاه علوم و فنون مازندران،بابل،ایران

3 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

نگرانی‌های آینده برای محدود بودن منابع فسیلی و همچنین کاهش آلاینده‌های زیست ‌محیطی، استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر نظیر زمین‌گرمایی به همراه انرژی خورشیدی را گسترده می سازد. وجود این انرژی‌ در کشور باعث می‌شود تا از آن برای گرمایش و یا سرمایش فضاهای مسکونی و تجاری بهره برده شود. در این مقاله بار حرارتی خانه ای ساخته ‌شده طبق استانداردهای کارآمد انرژی، شبیه‌سازی می شود. سیستم تهویه مطبوع مبتنی بر پمپ حرارتی زمین‌گرمایی و کلکتور خورشیدی با استفاده از نرم‌افزار ترنسیس، بر روی خانه مدل‌سازی شده و تأثیر استفاده از گرمایش جزء بازیاب انرژی از آب هدررفت در سیستم، عملکرد فنی-اقتصادی سیستم در شهرهای مختلف کشور به لحاظ اقلیمی و کارایی جزء کلکتور خورشیدی بر روی متوسط دمای ذخیره سازی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد که گرمایش استفاده ‌شده از جزء بازیاب باعث افزایش 0/9 درصدی بر روی دمای سیال ورودی به پمپ حرارتی در یک بازه پنج ساله و افزایش 1/9 درجه سلسیوسی بر روی میانگین دمای سیال تانک آب گرم طی یک سال می‌شود. کارایی سیستم در اقلیم‌های گرم و خشک با هزینه راه اندازی 25047 دلار بهتر از نقاط دیگر کشور است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulation of the HVAC system with geothermal energy and solar collector

نویسندگان [English]

  • Mohsen Pourfallah 1
  • SEYED OMID DAEI NIAKI 2
  • Arian Zare Ghadi 3
1 Mazandaran University of Science and Technology
2 Department of Mechanic,mazandaran university of science and technology,Babol,Iran
3 Mechanical Engineering Department, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Future concerns for the limitation of fossil resources and the reduction of environmental pollutants will extend the use of renewable energies such as geothermal energy plus solar energy. The presence of this energy in the country makes it suitable for heating or cooling residential and commercial spaces. In this paper, the thermal load of a home built according to energy efficiency standards is simulated. The air conditioning system based on the geothermal heat pump and the solar collector is modeled on the house using the Transmission software, and the effect of using the heating element of energy recovery from waste water in the system, the technical-economic system performance in different cities of the country in terms of climate and efficiency The solar collector component is examined for the average storage temperature. The results show that the heating used by the recycling component increases the 0.9% increase in the temperature of the inlet to the heat pump in a five-year period and increases by 1.9 degrees Celsius on the average temperature of the hot water tank during one year. The system's performance in warm and dry climates is 25047 $ better than elsewhere in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geothermal energy
  • Solar Energy
  • Geothermal Heat pump
  • TRNSYS software