ارزیابی تجربی یک سیستم بهبود دهنده عملکرد انرژی در کولر گازی اسپلیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه بهره وری و تبدیل انرژی / پژوهشکده مکانیک سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

2 مربی، پژوهشکده مکانیک، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، تأثیر استفاده از یک لایه تبخیری مرطوب در هوای ورودی به کندانسور، بر روی عملکرد کولر گازی اسپلیت مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین، با ارائه ابتکاری جدید، آب تخلیه تولید شده از تقطیر رطوبت موجود در هوای داخل، جمع آوری و در لایه تبخیری کندانسور به مصرف رسیده است. هوای عبوری از روی سطح کویل کندانسور، پیش از ورود به کندانسور در اثر تماس با لایه تبخیری و به تبع آن گرفتن گرمای نهان تبخیر آب از هوا، کاهش دما پیدا میکند. در نتیجه این کاهش دمای هوای ورودی، فشار و دمای مبرد داخل کندانسور کاهش می‌یابد. این امر باعث کاهش مقدار کار انجام شده توسط کمپرسور و همچنین افزایش اثر تبرید و ضریب عملکرد دستگاه میشود. مطالعات تجربی صورت گرفته و نتایج به دست آمده از آزمایش نمونه ساخته شده نشان داد که در اثر کاهش دمای هوای ورودی به کندانسور با استفاده از این طرح سرمایش تبخیری، به طور متوسط مصرف انرژی الکتریکی بیش از 12 درصد کاهش و ضریب عملکرد به مقدار 1/15 درصد افزایش داشته است. همچنین، علیرغم اثرات مطلوب مکانیزم ارائه شده در این تحقیق بر روی ضریب عملکرد و میزان مصرف انرژی سیستم، نتایج تحلیلهای پارامتریک نشان از کاهش اثربخشی سیستم کندانسور تبخیری با افزایش دما و رطوبت نسبی محیط داشته است. بطوریکه درصد تغییرات ضریب عملکرد سیستم با افزایش دمای محیط (از 5/30 به 5/44 درجه سلسیوس) از %22/18 به %05/15 و همچنین با افزایش رطوبت نسبی محیط (از 35 به 70 درصد) از %14/18 به %4/6 کاهش مییابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Evaluation of an Energy Efficiency Improvement System in Split Air Conditioner

نویسندگان [English]

  • Hassan Ali Ozgoli 1
  • Keyvan Seiedi Niaki 2
1 Head of Energy Conversion and Productivity Technical Group/ Department of Mechanical Engineering/ Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST)
2 Instructor, Department of Mechanical Engineering, Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST)
چکیده [English]

In this study, the effect of using a wet evaporation layer in the inlet air of the condenser on the performance of split air conditioner has been investigated. Also, based on a new contribution, the drained water generated due to the ambient moisture distillation on the evaporator coil, collected and used in the evaporation layer. The temperature of passed air through the surface of the condenser coil is reduced before entering the condenser due to contact with the evaporation layer and water evaporation, and consequently capturing the latent heat of evaporation from the air. Thereby reducing the temperature of inlet air, the temperature and pressure of the condenser refrigerant decreases. It has caused to reduce the amount of compressor work and also increase the cooling effect and coefficient of performance. Applied experimental studies and results of prototype test showed that by reducing the temperature of condenser inlet air using proposed evaporative cooling system, the average electrical energy consumption decreases more than 12% and the coefficient of performance increases about 15.1%. Also, despite the desired effects of the proposed mechanism on the coefficient of performance and system energy consumption, the results of parametric studies indicated that effectiveness of the evaporative condenser reduced due to the ambient temperature and relative humidity. So that, the system performance changes decreases with increasing ambient temperature (30.5 to 44.5 Celsius) from 18.22% to 15.05%, and also it declines from 18.14% to 6.4%, as well as reduction of the relative humidity (from 35 to 70 percent).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Split air conditioner
  • Drain water
  • Evaporative condenser
  • Energy consumption reduction
  • Coefficient of performance