بررسی تاثیر فاصله بین عیوب خوردگی مجاورهم بر روی سیگنال های نشتی شار مغناطیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

2 علم و صنعت*مهندسی مکانیک

چکیده

روش نشتی شار مغناطیسی، متداول ترین و موثرترین روش برای تشخیص خوردگی در خطوط لوله فرو مغناطیسی است. عیوب خوردگی معمولا به صورت خوشه‌ای رخ می‌دهند و بر روی یکدیگر تاثیر می‌گذارند. با این حال به دلیل وجود تداخل در بین سیگنال‌های نشتی شار مغناطیسی، این عیوب با روش نشتی شار مغناطیسی متداول نمی‌توانند به طور دقیق اندازه‌گیری شوند. به منظور تفکیک عیوب تکی و بهبود عملکرد اندازه‌‌گیری، روش نشتی شار مغناطیسی سه‌ محوره به کار برده می‌شود. در این پژوهش، مدلسازی اجزاء ‌محدود استفاده می‌گردد تا توزیع مکانی مربوط به مولفه‌های نشتی شار مغناطیسی حاصل از عیوب خوردگی مجاورهم به دست آیند. هندسه عیب مورد بررسی شامل دو پیتینگ است که به حد کافی بهم نزدیک هستند و شار مغناطیسی در ناحیه بین این دو عیب بر هم تاثیر می‌گذارند. با تغییر فاصله بین دو پیتینگ، درجه‌های متفاوتی از همجواری در نظر گرفته می‌شوند. پس از شبیه‌سازی ‌ها، تست‌ های آزمایشگاهی نشتی شار مغناطیسی بر روی صفحات فولادی که شامل عیوب پیتینگ هستند، انجام می‌شوند. نتایج شبیه‌سازی و آزمایشگاهی نشان می‌دهند که ترکیب داده های محوری، شعاعی و محیطی نشتی شار مغناطیسی می‌تواند عیوب پیتینگ مجاور هم را تفکیک کرده و اندازه‌گیری نماید. نهایتا، نتایج شبیه‌سازی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه و اعتبار سنجی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study on the Influence of Spacing of the Nearby Corrosion Defects on MFL Signals

نویسندگان [English]

  • Turaj Azizzadeh 1
  • mir saeed safizadeh 2
1 Department of mechanical engineering,Iran university of science and technology, Tehran, Iran
2 Department of mechanical engineering, Iran university of science and technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Magnetic flux leakage (MFL) technique is a widely used and effective approach for detecting and sizing of the corrosion defects in ferromagnetic pipelines. In general, corrosion defects occur in dense clusters and affect each other. However due to the interaction between the MFL signals, these defects can-not be accurately characterized using the traditional MFL method. In order to discriminate the individual defects and improve sizing performance, tri-axial MFL technique is used. The study is performed using the extensive finite element modeling (FEM) focusing on the spatial distribution of tri-axial MFL components produced by the nearby corrosion defects. This type of defect geometry comprises two pits that are sufficiently close to influence flux distributions in the area between them. Various degrees of closeness are considered by varying the spacing of the two pits. Following the simulations, experimental MFL tests are performed on the steel plates containing nearby pits. The experimental and FEM results indicate that combining the axial, radial and circumferential MFL data can discriminate and characterize the nearby pits. Finally, the experimental and FEM results are compared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-destructive testing
  • Magnetic flux leakage
  • Ferromagnetic pipeline