تحلیل تنش و آنالیز ارتعاشات چرخ بدون باد (توییل) و بررسی تاثیر میزان انحنای پره و سرعت بر ارتعاش چرخ با استفاده از روش اجزای محدود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 صنعتی اصفهان، مهندسی کانیک

2 صنعتی اصفهان*مهندسی مکانیک

چکیده

چرخ توییل گونه‌ی جدیدی از چرخ‌های بدون باد می‌باشد که در حال گذراندن مراحل تحقیقاتی به منظور جایگزینی تایرهای خودرو می‌باشد. در این تحقیق هدف شبیه‌سازی چرخ از ابتدای حرکت تا رسیدن به سرعت 60 کیلومتر بر ساعت و بررسی ارتعاشات و تأثیر انحنا و سرعت بر مقدار آن می‌باشد. میزان انحنای پره بر روی ارتعاش پره و در نتیجه ارتعاش چرخ تاثیرگذار است. به همین منظور علاوه بر پره مرجع با انحنای 5 میلی‌متر، دو مدل پره‌ی دیگر با انحناهای 4 و 6 میلی‌متر طراحی گردیده و نشان داده شد که با تغییر در انحنای پره‌ها دامنه‌ی ارتعاش پره‌ها و فرکانس‌های ارتعاشی آ نها به شدت تغییر می‌کنند. یکی از معایب این نوع چرخ‌ها، ارتعاشات و ایجاد سر و صدای زیاد در سرعت‌های بالاتر از 80 کیلومتر بر ساعت می‌باشد. بدین منظور چرخ با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت به دوران درآمد. در سرعت‌های بالاتر از 70 کیلومتر بر ساعت مشاهده شد که پره‌های چرخ به شدت ارتعاش کردند به گونه‌ای که فرکانس ارتعاش پره‌ها با فرکانس طبیعی آ نها یکسان شده و پدیده‌ی تشدید رخ داد. نتیجه‌ی نهایی این می‌باشد که چرخ طراحی شده برای استفاده در وسایل نقلیه با سرعت حرکت پایین‌تر از 70 کیلومتر بر ساعت مناسب هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Stress and Vibrational Analysis of Non-Pneumatic Tire and Study the Effect of the Spoke Curvature and Velocity on the Wheel Vibration Using Finite Element Method

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Baradaran 1
  • Peiman Mosaddegh 2
  • Reza Tikani 2
1 Department of Mechanical Engineering, Isfahan University of Technology
2 Department of Mechanical Engineering, Isfahan University of Technology
چکیده [English]

Tweel is a new type of non-pneumatic tire. The purpose of this research is to simulate the wheel from the beginning of the movement to reach the speed of 60 km/h and study the effect of spoke curvature and vehicle speed on the vibration amplitudes. Spokes curvature has an effect on the vibrational behavior of the spoke and the wheel. For this reason, in addition to the reference wheel with spokes curvature of 5 mm, two other models with spokes curvature of 4 mm and 6 mm are also modeled. This study has shown that with the change in the curvature of spokes, the amplitude of spokes vibration and its frequencies have changed dramatically. Two important disadvantages of this type of wheels are vibrations and making loud noises at speeds more than 80 km/h. For this purpose, the speed of the wheel in the simulation is increased to 100 km/h. It is observed that at speeds of higher than 70 km/h, the spokes of the wheel are highly vibrated. At this moment, spokes vibrational frequencies are as same as their natural frequencies and the resonance occurs. As a result, the designed wheel is useful at speeds lower than 70 km/h.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-pneumatic tire
  • Tweel
  • Vibration
  • Finite element method
[1]    T.B. Rhyne, S.M. Cron, Development of a non- pneumatic wheel, Tire Science and Technology, 34(3) (2006) 150-169.
[2]    A. Narasimhan, A computational method for analysis of material properties of a non-pneumatic tire and their effects on static load deflection, vibration and energy loss from impact rolling over obstacles, Clemson University, 2010.
[3]     M. Barikani, Polyurethane: Chemistry, Properties, Application, Timing, Iran Polymer and Petrochemical Research Institute, 2007.
[4]    S.M. Cron, Use of Connectors in ABAQUS/Explicit to Simulate Dynamic Motion Along a Curved Path, in: ABAQUS User’s Conference, 2004.
[5]  K.k. Manga, Computation Method for Solving Spoke Dynamics on High Speed Rolling TweelTM, Clemson University, 2008.
[6]  M. Ramachandran, Nonlinear Finite Element Analysis of TWEEL Geometric Parameter Modifications on Spoke Dynamics during High Speed Rolling, Maya Ramachandran, Clemson University, 2008.
[7]    W. Rutherford, S. Bezgam, A. Proddaturi, L. Thompson, J.C. Ziegert, T.B. Rhyne, S.M.  Cron,  Use of orthogonal arrays for efficient evaluation of geometric designs for reducing vibration of a non- pneumatic wheel during high-speed rolling, Tire Science and Technology, 38(4) (2010) 246-275.
[8]  S. Bezgam, Design and Analysis of Alternating Spoke Pair Concepts for a Non-Pneumatic Tire with Reduced Vibration at High Speed Rolling, Clemson University.
[9]  M. Ramachandran, S. Bezgam, L.L. Thompson, J.C. Ziegert, T.B. Rhyne, S.M. Cron, On the effects of edge scalloping for collapsible spokes in a non-pneumatic wheel during high speed rolling, in: ASME 2009 International  Mechanical  Engineering  Congress and Exposition, American Society of Mechanical Engineers, 2009, pp. 685-697.
[10]  hyperelastic behavior of rubberlike materials, Abaqus 6.14 User Documentation.