بررسی تأثیر فشار و شعاع انحنای سطح تماس بر ضریب اصطکاک در سطح تماس اتصالات تداخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی، واحد اسلام آباد غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام ­آباد غرب، کرمانشاه، ایران

2 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

اتصالات تداخلی به صورت گسترده در صنعت برای ایجاد اتصالی محکم مورد استفاده قرار می گیرند. این اتصالات با حذف اتصالاتی همچون خارها باعث کوچک شدن و زیبا شدن اتصالات و حذف عیوبی همچون تمرکز تنش شده‌اند. این اتصالات در معرض بارهای استاتیکی و دینامیکی، همواره پاسخگوی نیازهای طراحی هستند. امروزه این اتصالات کاربردهای مهندسی فراوانی پیدا کرده‌اند. اتصالات تداخلی همواره با عیوبی همراه هستند و البته متأثر از پارامترهایی هستند که بر کارکرد آنها اثر مستقیم دارند؛ به عنوان نمونه در هر اتصالی سطح تماس اجزا ایده‌آل و استوانه‌ای کامل نیست و انحراف وجود دارد. این پارامترها از این جهت حائز اهمیت هستند که تغییراتشان بر روی کارآیی و استحکام اتصالات تداخلی تأثیر می‌گذارد. از جمله پارامترهای مؤثر بر استحکام اتصالات تداخلی ضریب اصطکاک، زبری، خواص مواد، ابعاد فیزیکی و نامنظمی‌های هندسی سطح‌های در تماس را می‌توان بیان نمود. در این پژوهش با تغییر قطر و مقدار تداخل و در نتیجه آن، فشار در سطح تداخل، اثر این پارامترها بر استحکام اتصال و ضریب اصطکاک در سطح تداخل مورد بررسی قرار گرفته است. برای استخراج ضریب اصطکاک از ترکیب نتایج تجربی و المان محدود استفاده شد. روش‌های بررسی آماری فاکتوریل مورد استفاده قرار گرفت و اثرات فشار و قطر بر ضریب اصطکاک و استحکام اتصال مورد بررسی قرار گرفت. . نتایج حاصل نشان داد که رابطه قطر با ضریب اصطکاک در سطح تداخل اتصالات تداخلی معکوس است و افزایش تداخل و متعاقب آن فشار، باعث افزایش ضریب اصطکاک خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation on the effect of pressure and radius of contact surface curvature on the friction coefficient in contact surfaces of interference fit joints

نویسندگان [English]

  • Kaveh Abbasi 1
  • Hazhir Ehsasi 2
1 Department of Mechanical Engineering, Islamic Azad University, Eslam Abad-E-Gharb, Kermanshah, Iran
2 Department of Mechanical Engineering, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Interference fit joints are widely used in the industry to produce tight joints. These type of connections have produced more beautiful and smaller joints by eliminating other joints such as keys which are defected with stress concentration. Interference fit joints could be applied under dynamics and statics design loads, successfully. Interference fit joints are always imperfect, such as other industrial products and also affected by some parameters which directly affect the operation of these joints. For instance, contact surface of every manufactured joint parts are not a perfect cylinder and always there are some form defects. The variation of these parameters could affect the performance and strength of interference joints, so these parameters should be considered. Some effective parameters on the strength of interference fit joints are friction coefficient, roughness, materials properties, dimensions and geometric irregularities of contact surfaces. In this study the effect of diameter of shaft and interference value variation on the friction coefficient in contact surface and strength of joints are investigated. Finite element results are interacted with experimental ones to estimate friction coefficients. Also, factorial method, which is a statistical method for design of experiments, are used to analysis the effects of pressure, which is vary by variation of interference, and radius of contact surface curvature on friction coefficient and strength of joints. Results indicate that the friction coefficient changes with diameter of interference surface, inversely and increase of interference and consequently, pressure leads to growth of friction coefficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interference Fit Joint
  • Friction Coefficient
  • Interference Value
  • Pressure
  • finite element modeling