دوره و شماره: دوره 52، شماره 8، آبان 1399، صفحه 1-200 
8. تحلیل رفتار مچالگی محوری تیوب پرشده با فوم فلزی سلول بسته با رویکرد ورونویی

صفحه 2135-2148

10.22060/mej.2019.15661.6176

یوسف طراز جمشیدی؛ علی پورکمالی انارکی؛ مجتبی صدیقی؛ جواد کدخداپور؛ سید محمد حسین میرباقری؛ بهناز اخوان


17. مدلسازی دینامیکی و کنترل مود لغزشی پمپ مارپیچ دوار

صفحه 2277-2292

10.22060/mej.2019.15770.6198

بهنام میری پور فرد؛ امیر حسام سجادی نیا؛ فرشاد هاشمی نادر