اثر بارگذاری دفعی شدید روی عملکرد ساختارهای دولایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ایوان کی، گرمسار، ایران

2 دانشگاه ایوانکی

3 گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ایوانکی

4 گیلان*مهندسی مکانیک

چکیده

این مقاله به مطالعه تجربی، شبیه‌سازی عددی و مدل‌سازی ریاضی پاسخ دینامیکی ساختارهای دایره‌ای تک‌لایه و دولایه تحت بارگذاری دفعی موضعی می‌پردازد. در بخش تجربی، شش آزمایش روی پیکربندی‌های دولایه ساخته‌شده از ورق‌های مس-آلومینیوم (2 میلی‌متر + 2 میلی‌متر) در شرایط بارگذاری مختلف انجام شد. از نرم‌افزار تجاری آباکوس و یک زیر برنامه فرترن تعریف‌شده توسط کاربر برای تهیه مدل عددی استفاده شد. قانون ساختاری ویسکوپلاستیسیته جانسون-کوک و همچنین مدل آسیب آن در مدل عددی مورداستفاده قرار گرفت. مدل‌های عددی با استفاده از آزمایش‌های انجام‌شده در این مطالعه و داده‌های موجود در ادبیات تحقیق، صحت‌سنجی شد. نشان داده شد که مدل‌های عددی به‌خوبی مکانیسم‌های تغییر شکل ورق در طول فرآیند بارگذاری را ایجاد می‌کنند. علاوه بر این، یک مطالعه دقیق پارامتری روی ساختارهای فلزی دولایه ساخته‌شده از پنج لایه‌بندی مختلف ازجمله ساختارهای آلومینیوم-آلومینیوم، فولاد-فولاد، فولاد-آلومینیوم، مس-آلومینیوم و مس-فولاد انجام شد. دو شعاع مختلف برای ورق و چهار قطر مختلف برای خرج انفجاری در نظر گرفته شد. پس از انجام مطالعه پارامتریک، یک مدل تجربی مبتنی بر اعداد بدون بعد جدید برای پیش‌بینی حداکثر انحراف عرضی ساختارهای دولایه ارائه شد. توافق کلی بسیار خوبی بین نتایج شبیه‌سازی عددی و پیش‌بینی‌های تجربی به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of intense impulsive loading on performance of multi-layered plates

نویسندگان [English]

  • Tohid Mirzababaie Mostofi 1
  • Mohammad Rezasefat 2
  • Mostafa Sayah Badkhor 3
  • Hashem Babaei 4
1 Assistant Professor, Faculty of Mechanical Engineering, University of Eyvanekey, Garmsar, Iran
2 University of Eyvanekey
3 Department of Mechanical Engineering, University of Eyvanekey
4 University of Guilan
چکیده [English]

This paper dealing with an experimental study, numerical simulation, and mathematical modeling of the dynamic response of single-layered and double-layered circular plates under localized impulsive loading. In the experimental section, six experiments were conducted on double-layered configurations made of copper-aluminum plates (2mm+2mm) under different loading conditions. ABAQUS commercial software via a user-defined FORTRAN subroutine was used to develop a numerical model. The Johnson-Cook thermo-viscoplastic constitutive law, as well as the Johnson-Cook damage model, was used in the model. The numerical simulations were verified using the conducted experiments in this study and those in the literature. It has been shown that simulations correctly reproduce the deformation mechanisms of structures during the loading process. Furthermore, a rigorous parametric study was conducted on double-layered metallic plates made of five different layering configurations including aluminum-aluminum, steel-steel, steel-aluminum, copper-aluminum, and copper-steel plates. Two and four different plate radiuses and charge diameters were considered. After conducting the parametric study, an empirical model based on new dimensionless numbers was developed to predict the maximum transverse deflection of plates. Very good overall agreement was obtained between the results of numerical simulations and empirical predictions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experimental study
  • Plastic deformation
  • Impulsive loading
  • Localized load
  • Numerical simulation
[1] N. Jones, Dynamic inelastic response of strain rate sensitive ductile plates due to large impact, dynamic pressure and explosive loadings, International Journal of Impact Engineering, 74 (2014) 3-15.
[2] T.F. Henchie, S.C.K. Yuen, G. Nurick, N. Ranwaha, V. Balden, The response of circular plates to repeated uniform blast loads: An experimental and numerical study, International Journal of Impact Engineering, 74 (2014) 36-45.
[3] F. Zhu, Z. Wang, G. Lu, L. Zhao, Analytical investigation and optimal design of sandwich panels subjected to shock loading, Materials & Design, 30(1) (2009) 91-100.
[4] T.M. Mostofi, H. Babaei, M. Alitavoli, G. Lu, D. Ruan, Large transverse deformation of double-layered rectangular plates subjected to gas mixture detonation load, International Journal of Impact Engineering, 125 (2019) 93-106.
[5] G. Nurick, J. Martin, Deformation of thin plates subjected to impulsive loading—a review part II: experimental studies, International journal of impact engineering, 8(2) (1989) 171-186.
[6] G. Nurick, J. Martin, Deformation of thin plates subjected to impulsive loading—a review: Part i: Theoretical considerations, International Journal of Impact Engineering, 8(2) (1989) 159-170.
[7] S.C.K. Yuen, G. Nurick, The significance of the thickness of a plate when subjected to localised blast loads, Blast Impact Load. Struct,  (2000) 471-499.
[8] N. Jacob, G. Nurick, G. Langdon, The effect of stand-off distance on the failure of fully clamped circular mild steel plates subjected to blast loads, Engineering Structures, 29(10) (2007) 2723-2736.
[9] H. Gharababaei, A. Darvizeh, M. Darvizeh, Analytical and experimental studies for deformation of circular plates subjected to blast loading, Journal of mechanical Science and Technology, 24(9) (2010) 1855-1864.
[10] H. Babaei, A. Darvizeh, Investigation into the response of fully clamped circular steel, copper, and aluminum plates subjected to shock loading, Mechanics Based Design of Structures and Machines, 39(4) (2011) 507-526.
[11] C. Geretto, S.C.K. Yuen, G. Nurick, An experimental study of the effects of degrees of confinement on the response of square mild steel plates subjected to blast loading, International Journal of Impact Engineering, 79 (2015) 32-44.
[12] G. Langdon, W. Lee, L. Louca, The influence of material type on the response of plates to air-blast loading, International Journal of Impact Engineering, 78 (2015) 150-160.
[13] W. Huang, B. Jia, W. Zhang, X. Huang, D. Li, P. Ren, Dynamic failure of clamped metallic circular plates subjected to underwater impulsive loads, International Journal of Impact Engineering, 94 (2016) 96-108.
[14] W. Huang, W. Zhang, N. Ye, Y. Gao, P. Ren, Dynamic response and failure of PVC foam core metallic sandwich subjected to underwater impulsive loading, Composites Part B: Engineering, 97 (2016) 226-238.
[15] V. Aune, E. Fagerholt, K.O. Hauge, M. Langseth, T. Børvik, Experimental study on the response of thin aluminium and steel plates subjected to airblast loading, International Journal of Impact Engineering, 90 (2016) 106-121.
[16] V. Aune, G. Valsamos, F. Casadei, M. Larcher, M. Langseth, T. Børvik, Numerical study on the structural response of blast-loaded thin aluminium and steel plates, International Journal of Impact Engineering, 99 (2017) 131-144.
[17] N. Mehreganian, L. Louca, G. Langdon, R. Curry, N. Abdul-Karim, The response of mild steel and armour steel plates to localised air-blast loading-comparison of numerical modelling techniques, International Journal of Impact Engineering, 115 (2018) 81-93.
[18] D. Zhang, S. Yao, F. Lu, J. Song, Y. Ding, Dynamic response and damage analysis of steel box wall under internal blast loading, Advances in Mechanical Engineering, 11(1) (2019) 1687814018822601.
[19] M.S. Ahmad, G. Langdon, G. Nurick, S. Yuen, A study on the response of single and double circular plates subjected to localised blast loading, Latin American Journal of Solids and Structures, 15(11) (2018).
[20] M.S. Ahmad, Study of dynamic behaviour of multi-layered structures subjected to blast loading, University of Cape Town, 2012.
[21] T. Mirzababaie Mostofi, H. Babaei, M. Alitavoli, Experimental and theoretical study on large ductile transverse deformations of rectangular plates subjected to shock load due to gas mixture detonation, Strain, 53(4) (2017) e12235.
[22] T.M. Mostofi, H. Babaei, M. Alitavoli, The influence of gas mixture detonation loads on large plastic deformation of thin quadrangular plates: Experimental investigation and empirical modelling, Thin-Walled Structures, 118 (2017) 1-11.
[23] E. Flores-Johnson, M. Saleh, L. Edwards, Ballistic performance of multi-layered metallic plates impacted by a 7.62-mm APM2 projectile, International Journal of Impact Engineering, 38(12) (2011) 1022-1032.
[24] M. Rezasefat, T.M. Mostofi, T. Ozbakkaloglu. Repeated localized impulsive loading on monolithic and multi-layered metallic plates. Thin-Walled Structures, 144 (2019) 106332.
[25] M.S. Chafi, G. Karami, M. Ziejewski, Numerical analysis of blast-induced wave propagation using FSI and ALEmulti-material formulations, International Journal of Impact Engineering, 36(10-11) (2009) 1269-1275.
[31] P.M. Elek, S.S. Jaramaz, D.M. Micković, N.M. Miloradović, Experimental and numerical investigation of perforation of thin steel plates by deformable steel penetrators, Thin-Walled Structures, 102 (2016) 58-67.
[32] T. Børvik, M. Langseth, O. Hopperstad, K. Malo, Ballistic penetration of steel plates, International journal of impact engineering, 22(9-10) (1999) 855-886.
[33] N. Gupta, M. Iqbal, G. Sekhon, Experimental and numerical studies on the behavior of thin aluminum plates subjected to impact by blunt-and hemispherical-nosed projectiles, International Journal of Impact Engineering, 32(12) (2006) 1921-1944.
[34] Q. Li, N. Jones, On dimensionless numbers for dynamic plastic response of structural members, Archive of Applied Mechanics, 70(4) (2000) 245-254.
[35] B.-W. Park, S.-R. Cho, Simple design formulae for predicting the residual damage of unstiffened and stiffened plates under explosion loadings, International Journal of Impact Engineering, 32(10) (2006) 1721-1736.
[36] H. Babaei, T. Mirzababaie Mostofi, E. Armoudli, On dimensionless numbers for the dynamic plastic response of quadrangular mild steel plates subjected to localized and uniform impulsive loading, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering, 231(5) (2017) 939-950.
[37] H. Babaei, T. Mirzababaie Mostofi, New dimensionless numbers for deformation of circular mild steel plates with large strains as a result of localized and uniform impulsive loading, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications, 234(2) (2020) 231-245.
[38] H. Babaei, T.M. Mostofi, M. Alitavoli, Experimental and analytical investigation into large ductile transverse deformation of monolithic and multi-layered metallic square targets struck normally by rigid spherical projectile, Thin-Walled Structures, 107 (2016) 257-265.
[39] T.M. Mostofi, H. Babaei, M. Alitavoli, S. Hosseinzadeh, On dimensionless numbers for predicting large ductile transverse deformation of monolithic and multi-layered metallic square targets struck normally by rigid spherical projectile, Thin-Walled Structures, 112 (2017) 118-124.
[40] A. Jamali, H. Babaei, N. Nariman-Zadeh, S. Ashraf Talesh, T. Mirzababaie Mostofi, Multi-objective optimum design of ANFIS for modelling and prediction of deformation of thin plates subjected to hydrodynamic impact loading, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications, 234(3) (2020) 368-378.
[41] H. Babaei, T.M. Mostofi, M. Alitavoli, N. Namazi, A. Rahmanpoor, Dynamic compaction of cold die Aluminum powders, Geomech Eng, 10 (2016) 109-124.
[42] H. Babaei, T. Mirzababaie Mostofi, Modeling and prediction of fatigue life in composite materials by using singular value decomposition method, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications, 234(2) (2020) 246-254.
[43] T.M. Mostofi, H. Babaei, M. Alitavoli, Theoretical analysis on the effect of uniform and localized impulsive loading on the dynamic plastic behaviour of fully clamped thin quadrangular plates, Thin-Walled Structures, 109 (2016) 367-376.
[44] T.M. Mostofi, A. Golbaf, A. Mahmoudi, M. Alitavoli, H. Babaei, Closed-form analytical analysis on the effect of coupled membrane and bending strains on the dynamic plastic behaviour of fully clamped thin quadrangular plates due to uniform and localized impulsive loading, Thin-Walled Structures, 123 (2018) 48-56.
[45] H. Babaei, T.M. Mostofi, M. Alitavoli, A. Darvizeh, Empirical modelling for prediction of large deformation of clamped circular plates in gas detonation forming process, Experimental Techniques, 40(6) (2016) 1485-1494.
[46] H. Babaei, T.M. Mostofi, M. Alitavoli, Study on the response of circular thin plate under low velocity impact, Geomechanics and Engineering, 9(2) (2015) 207-218.
[47] H. Babaei, T.M. Mostofi, M. Namdari-Khalilabad, M. Alitavoli, K. Mohammadi, Gas mixture detonation method, a novel processing technique for metal powder compaction: Experimental investigation and empirical modeling, Powder Technology, 315 (2017) 171-181.
[48] H. Babaei, T.M. Mostofi, S.H. Sadraei, Effect of gas detonation on response of circular plate-experimental and theoretical, Struct Eng Mech, 56(4) (2015) 535-548.
[49] H. Babaei, T. Mirzababaie Mostofi, M. Alitavoli, Experimental and theoretical study of large deformation of rectangular plates subjected to water hammer shock loading, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering, 231(3) (2017) 490-496.
[50] M. Alitavoli, E. Khaleghi, H. Babaei, T. Mirzababaie Mostofi, N. Namazi, N, Modeling and prediction of metallic powder behavior in explosive compaction process by using genetic programming method based on dimensionless numbers. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering, 233(2) (2019) 195-201.
[51] H. Babaei, T.M. Mostofi, M. Alitavoli, A. Saeidinejad. Experimental investigation and dimensionless analysis of forming of rectangular plates subjected to hydrodynamic loading, Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, 58(1) (2017) 139-147.
[52] B.C. Cerik, Damage assessment of marine grade aluminium alloy-plated structures due to air blast and explosive loads, Thin-Walled Structures, 110 (2017) 123-132.