مقایسه عملکرد بلندمدت و هزینه اولیه پمپ حرارتی منبع زمینی افقی با پمپ حرارتی منبع هوایی در مناطق گرمسیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

پمپ‌های حرارتی منبع زمینی به دلیل ضریب عملکرد بالا موردتوجه بسیاری قرارگرفته‌اند. در این سیستم‌ها از زمین به‌عنوان منبع گرم/سرد برای پمپ‌های حرارتی استفاده می‌شود و انتقال حرارت بین منبع زمین و پمپ حرارتی به‌وسیله مبدل حرارتی زمینی صورت می‌گیرد. در این پژوهش عملکرد بلندمدت و هزینه اولیه این سیستم‌ها با سیستم‌های متداول منبع هوایی در منطقه‌ای گرمسیر مقایسه‌ شده است. برای بررسی عملکرد سیستم منبع زمینی، با استفاده از نرم‌افزار فلوئنت به مدل‌سازی عددی مبدل حرارتی زمینی افقی خطی زمینی به‌صورت ساعتی و برای دوره‌ای پنج‌ساله در بندرعباس پرداخته‌شده است. همچنین برای بررسی بهتر، طول، فاصله، عمق و قطر‌های مختلفی برای لوله‌های مبدل حرارتی در نظر گرفته‌شده است. نتایج نشان داد که ضریب عملکرد پنج‌ساله و راندمان پنج‌ساله اگزرژی سیستم منبع زمینی به ترتیب ۱۹/۹ الی ۲۴/۳۰ درصد و ۵/۹۵ الی ۶/۵۵ درصد نسبت به سیستم منبع هوایی بیش‌تر است. بااین‌حال، به ازای تأمین هر کیلووات بیشینه بار ساختمان در سال، هزینه اولیه سیستم منبع زمینی ۱/۲ الی ۲/۵ میلیون تومان بیشتر از سیستم منبع هوایی است. همچنین بر اساس نتایج با کاهش طول مبدل حرارتی، هزینه اولیه کاهش و عملکرد سیستم افزایش می‌یابد، فاصله بین لوله‌ها بیشترین تأثیر را در سطح زمین موردنیاز دارد، عمق بیش‌ترین تأثیر را در هزینه اولیه و ضریب عملکرد سیستم دارد و قطر لوله تأثیری بر عملکرد سیستم ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of long-term performance and initial cost of a horizontal ground source heat pump with an air source heat pump in hot regions

نویسندگان [English]

  • ali sedaghat 1
  • Ali Hakkaki-Fard 2
1 Department of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
2 Mechanical Engineering/Sharif University/Assistant Professor
چکیده [English]

Ground source heat pumps (GSHPs) have received much attention due to their high coefficient of performance (COP). In these systems, the ground is used as a sink/source for heat pumps and the heat transfers between the ground and the heat pump is performed by the ground heat exchanger (GHE). In this study, the long-term performance and initial cost of these systems have been compared with conventional air-source systems in a hot region. To evaluate the performance of the GSHP, using fluent software, numerical modeling of a linear horizontal GHE was carried out in Bandar-Abbas. Also, the effect of various system operating parameters, i.e., length, distance, buried depth, and diameter of GHE pipes have been studied. According to results, the five-year COP and exergy efficiency of GSHP systems is 19.9% to 24.30% and 5.95% to 6.55%, respectively, more than that of the air-source system. However, 1.2 to 2.5 million Tomans is needed as the installation cost for each kW of maximum building load per year. Also, it is demonstrated that by reducing the length of the GHE, the initial cost is reduced, and the performance increases, the pipe spacing is the most important factor in the required ground surface, the depth has the most impact on the initial cost and the performance, and the pipe diameter does not affect the system performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air source heat pump
  • Ground source heat pump
  • linear horizontal heat exchanger
  • geometric parameter
  • annual performance