مدل‌سازی لایه مرزی اتمسفری آشفته و پراکندگی ذرات آلاینده ریزمقیاس جامد در یک محدودة شهری به کمک الگوی شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه قم

2 گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه قم

چکیده

یکی از عوامل مهم در میزان کیفیت هوای کلان شهرها وزش باد در آن محیط است. به طوری که اگر برای مدت طولانی پدیدۀ سکون هوا رخ ‌دهد در نتیجۀ آن، افزایش غلظت آلاینده‌ها ایجاد و منجر به شرایط بحرانی می‌شود. نحوۀ پراکندگی این ذرات به عواملی مانند سرعت باد، هندسه‌ محیط و مشخصات فیزیکی آلاینده‎ها بستگی دارد. پیش‌بینی نحوه‌ پراکندگی آنها در یک محیط شهری نیازمند مدل‌سازی دقیق و با قابلیت تفکیک پذیری بالا می‌باشد. در این پژوهش از روش‌ دینامیک سیالات محاسباتی برای مدل‌سازی میدان جریان هوا و پراکندگی ذرات آلاینده استفاده شده‌است. در بخش اول، یک مدل ساده شامل یک ساختمان شبیه‌سازی شده و نتایج حاصل با داده‌های تجربی مقایسه و اعتبارسنجی شده‌است. با شناخت پارامترهای بهینه برای تنظیم مدل، در بخش دوم یک منطقه از شهر تهران با ساختمان‌های بلند مرتبه و چیدمان نامنظم در نظر گرفته شده و میدان سرعت و پراکندگی و نشست ذرات آلاینده در این محیط واقعی نیز شبیه‌سازی شده‌است. با توجه به هندسه سه‌بعدی و پیچیدگی فیزیک جریان آشفته، از الگوی شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ استفاده شده است. نتایج پژوهش شامل تغییرات غلظت آلاینده‌ها در سطوح مختلف در طول زمان ارائه و پیرامون عوامل موثر در میزان غلظت آلاینده‌ها بحث شده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling of turbulent atmospheric boundary layer and dispersion of solid pollutant particles in an urban area using large eddy simulation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kazem Moayyedi 1
  • Vahid Azadi Talab 2
1 Department of Mechanical Engineering, University of Qom
2 Department of Mechanical Engineering, University of Qom
چکیده [English]

In this paper, the air flow field around buildings is simulated to predict the dispersion of the fine solid pollutants. The large eddy simulation approach has been used to model the turbulence flow. In the first part of this research, a simple model including a building has been simulated and the obtained results are compared and validated with the experimental data obtained from a wind tunnel test. By setting the optimal parameters of the numerical model in the first part, in the second part, an area of Tehran city with high-rise buildings and irregular urban layout is considered and the velocity field and deposition of the contaminant particles in this model are also simulated. The result obtained in the first part of show good agreement with the experimental data and in both models the effect of some variables like the arrangement of buildings (in urban model) and the wind velocity are investigated. To analyze the value of the pollutant concentration in the urban area at each time, the integral of this variable on some important surfaces has been calculated over time and the effect of urban area layout on the integration is discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Large eddy simulation
  • Air pollution
  • Computational fluid dynamics
  • Particulate material pollutant
  • Environmental fluid dynamic
[1] H.R.J.A.E. Anderson, Air pollution and mortality: A history, Atmospheric Environment, 43(1) (2009) 142-152.
[2] A. Jakeman, R. Simpson, J. Taylor, Modeling distributions of air pollutant concentrations—III. The hybrid deterministic-statistical distribution approach, Atmospheric Environment, 22(1) (1988) 163-174.
[3] J. Lents, M. Walsh, K. He, N. Davis, M. Osses, S. Tolvett, L. Hu, Handbook of air quality management,  (2011).
[4] Á. Leelőssy, F. Molnár, F. Izsák, Á. Havasi, I. Lagzi, R. Mészáros, Dispersion modeling of air pollutants in the atmosphere: a review, Central European Journal of Geosciences, 6(3) (2014) 257-278.
[5] P. Jones, G. Whittle, Computational fluid dynamics for building air flow prediction—current status and capabilities, Building and Environment, 27(3) (1992) 321-338.
[6] D. Moon, A. Albergel, F. Jasmin, G. Thibaut, The use of the MERCURE CFD code to deal with an air pollution problem due to building wake effects, Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 67 (1997) 781-791.
[7] K. Craig, D. De Kock, Snyman, Minimizing the effect of automotive pollution in urban geometry using mathematical optimization, Atmospheric Environment, 35(3) (2001) 579-587.
[8] E. Solazzo, X. Cai, S. Vardoulakis, Improved parameterisation for the numerical modelling of air pollution within an urban street canyon, Environmental Modelling & Software, 24(3) (2009) 381-388.
[9] P. Gousseau, B. Blocken, G. Van Heijst, Quality assessment of large-eddy simulation of wind flow around a high-rise building: validation and solution verification, Computers & Fluids, 79 (2013) 120-133.
[10] S.-J. Park, W. Choi, J.-J. Kim, M.J. Kim, R.J. Park, K.-S. Han, G.J.B. Kang, Environment, Effects of building–roof cooling on the flow and dispersion of reactive pollutants in an idealized urban street canyon, Building & Environmental, 109 (2016) 175-189.
[11] M. Llaguno-Munitxa, E. Bou-Zeid, M. Hultmark, The influence of building geometry on street canyon air flow: validation of large eddy simulations against wind tunnel experiments, Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 165 (2017) 115-130.
[12] E. Aristodemou, L.M. Boganegra, L. Mottet, D. Pavlidis, A. Constantinou, C. Pain, A. Robins, H. ApSimon, How tall buildings affect turbulent air flows and dispersion of pollution within a neighbourhood, Environmental Pollution, 233 (2018) 782-796.
[13] Y. Zhiyin, Large-eddy simulation: Past, present and the future, Chinese journal of Aeronautics, 28(1) (2015) 11-24.
[14] S.M. Salim, S.C. Cheah, A. Chan, Numerical simulation of dispersion in urban street canyons with avenue-like tree plantings: comparison between RANS and LES, Building & Environment, 46(9) (2011) 1735-1746.
[15] J. Hinze, Turbulence. ed. BJ Clark. 1975, in, New York, NY: McGraw-Hill Book Company.
[16] J. Smagorinsky, General circulation experiments with the primitive equations: I. The basic experiment, Monthly weather review, 91(3) (1963) 99-164.
[17] P. Saxena, S. Sonwani, Primary criteria air pollutants: environmental health effects, Springer, 2019.
[18] G. Ahmadi, Computational Fluid Dynamics of Particle Transport and Deposition, in:  Developments in Surface Contamination and Cleaning, Elsevier, 2012, pp. 81-105.
[19] S. Morsi, A. Alexander, An investigation of particle trajectories in two-phase flow systems, Journal of Fluid Mechanics, 55(2) (1972) 193-208.
[20] Y. MENG, K. HIBI, Turbulent measurments of the flow field around a high-rise building, Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 1998(76) (1998) 55-64.
[21] F. Mathey, D. Cokljat, J.P. Bertoglio, E. Sergent, Assessment of the vortex method for large eddy simulation inlet conditions, Progress in Computational Fluid Dynamics: An International Journal, 6(1-3) (2006) 58-67.
[22] Tehran Air and Sound Quality Report in 1397" Presented by Air Quality Control Company, 1398, Report No. QM98 / 02/01 (U) / 1, Online Version on the Website: http://air.tehran.ir, (in Persian).