مقایسه‌ توزیع دمای خاک در راستای محوری (عمق) و شعاعی در مبدل‌های حرارتی زمینی یوشکل و لوله‌های هم‌مرکز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک، استاد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت

چکیده

در مقاله‌ی حاضر تغییرات برحسب زمان دمای خاک، حول مبدل‌های حرارتی زمینی پمپ‌های حرارتی زمین‌گرمایی در دو راستای محوری (عمق) و شعاعی بررسی شده است. تغییرات توزیع دمای خاک اطراف مبدل‌های حرارتی زمینی، نقش مهمی در عملکرد حرارتی، مصرف برق و ضریب عملکرد پمپ‌های حرارتی زمین‌گرمایی دارد؛ بنابراین پژوهش حاضر به مدل‌سازی عددی و سه‌بعدی وابسته به زمان دو مبدل حرارتی یوشکل و لوله‌های هم‌مرکز با هدف بررسی تأثیر دو مبدل بر توزیع دمای خاک پرداخته است. شبیه‌سازی با نرم‌افزار انسیس فلوئنت 16 و بر مبنای روش حجم کنترل انجام شده است. عملکرد دو مبدل برای نرخ‌های جرمی مختلف سیال خنک‌کن کندانسور (در مصارف تابستانی پمپ حرارتی زمین‌گرمایی)، با یکدیگر مقایسه گردیده است. طبق نتایج حاصل، میزان نرخ انتقال حرارت به زمین در مبدل لوله‌های هم‌مرکز، با در نظر گرفتن جهت تزریق سیال به لوله‌ی داخلی آن، در مقایسه با مبدل یوشکل در نرخ‌های جرمی سیال خنک‌کننده کندانسور معادل با 8/0، 1 و 2/1 کیلوگرم بر ثانیه، به ترتیب حدود 34/5، 9/11 و 5/16 درصد بیشتر است. با بررسی تأثیر دو مبدل بر توزیع دمای خاک بعد از 93 روز، مشاهده می‌شود که تأثیر مبدل یوشکل بر توزیع دمای عمق‌های کمتر از 6/36 متر از زمین، بیشتر است درحالی‌که مبدل لوله‌های هم‌مرکز توزیع دمای خاک لایه‌های عمیق‌تر را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of soil temperature distribution in axial and radial directions of U-tube and coaxial borehole heat exchangers

نویسندگان [English]

  • Sepehr Sanaye 1
  • Fateme Mousavi 2
1 Professor of departement of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Department of mechanical engineering, Iran university of science and technology
چکیده [English]

The dynamic variation of surrounding soil temperature in axial (depth) and radial directions of vertical type Ground Source Heat Pump (GSHP) heat exchangers are investigated here. This soil temperature distribution for borehole heat exchangers (BHE) plays an important role in thermal operation, electricity consumption and Coefficient of Performance (COP) of GSHP. Thus the transient 3D numerical modeling of U-tube and coaxial BHEs are investigated to find the temperature distribution around the buried pipes. The simulation is performed using ANSYS FLUENT 16.0 software based on the finite volume method. The effects of various parameters are studied and modeling results for the cooling application of heat pump are obtained for different mass flow rates of condenser cooling water. Results show that the injection heat transfer rate to the ground in summer, in the coaxial BHE with fluid injection direction to inner pipe at mass flow rates of 0.8, 1, 1.2 kg/s are 5.34%, 11.9%, 16.5% higher than U-tube BHE respectively. Moreover, after 93 days, the vertical temperature distribution of the soil for U-tube BHE shows a significant variation mainly at depths less than 36.6 meters while the vertical temperature variation with coaxial BHE is significant even in higher depths.

کلیدواژه‌ها [English]

  • U-tube borehole heat exchanger
  • Coaxial borehole heat exchanger
  • Ground source heat pump
  • Soil temperature distribution