بررسی تاثیر مشخصه های هندسی بر جریان داخل کانال در شرایط جریان مافوق‌صوت غیر واکنشی با حضور حفره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا- دانشگاه مالک اشتر

2 عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر، دانشیار

3 دانشگاه صنعتی مالک اشتر*مکانیک

چکیده

در کار حاضر، به بررسی جریان داخل یک کانال دارای حفره به عنوان محفظه احتراق یک موتور اسکرمجت پرداخته شده است. تحلیل‌های انجام شده در این تحقیق در خصوص تاثیر مشخصه‌های هندسی وابسته به حفره نظیر L/D (طول به عمق حفره)، H/D ( ارتفاع کانال به عمق حفره) و عددهای ماخ متفاوت در محدوده مافوق‌صوت بر روی کیفیت جریان داخل کانال محفظه احتراق است. در جریان غیرواکنشی مورد بررسی در این مقاله، مشخصه گردش به عنوان مشخصه وابسته به اختلاط تحلیل شده است. در تحلیل عددی، از معادلات دو بعدی ناویر استوکس به منظور حل جریان پایا و روش چگالی مبنا استفاده شده و مدل اغتشاشی مورد استفاده، روش k-ɛ استاندارد بوده است. به منظور شبیه سازی عددی از نرم افزار انسیس فلوئنت نسخه18.2 استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با افزایش نسبت L/D، افزایش عدد ماخ و وجود زاویه در دیواره عقبی حفره، میزان گردش در لایه‌مرزی و در نتیجه اختلاط افزایش می‌یابد. هندسه‌های دارای H/D بزرگتر، عملکرد بهتری را نسبت به سایر هندسه‌های مورد بررسی در مورد میزان تولید گردش و کاهش افت فشار کل از خود نشان دادند. همچنین با وجود اینکه نسبت H/D=1، گردش بیشتری نسبت به حالات دیگر دارد اما به دلیل بقای شوک مایل در برخی شرایط و ایجاد افت فشار کل قابل توجه، استفاده از آن در همه ماخ‌های مافوق‌صوت مطمئن نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of geometrical parameters on channel flow in non-reacting supersonic flow conditions with presence of cavity

نویسندگان [English]

  • Vahideh Dashti Rahmat Abadi 1
  • Mohsen A.S. Mirzabozorg 2
  • Saeed Kheradmand 3
1 PHD Student, Malek Ashtar Uni.
2 Aerospace Department, Associated Professor
3 Mech. Dept., MUT, Iran
چکیده [English]

In the present work, the flow inside a channel with cavity is investigated as a Scramjet combustion chamber. For this aim , the parameters such as L/D (cavity length to cavity depth), H/D (channel height to cavity depth) and varied Mach numbers are studied in the supersonic flow to investigate the effect of geometric parameters on channel flow in non- reacting conditions. In this work, the vorticity is used as mixing parameter. Two-dimensional Navier-Stokes equations are used to solve the steady-state flow. The density based method and standard k-ε Model are employed to numerical simulation. The results show that vorticity of boundary layer and thus mixing in flow is increased with growing of L/D, Mach number and having sweep angle for cavity. Geometries with larger H/D performed better than other geometries in terms of generating vorticity and reducing Total pressure loss. Although the H/D = 1 ratio has a higher recirculation than others, it will not be reliable for all supersonic flow because of its considerable total pressure loss and the survival of the oblique shock in some conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supersonic flow
  • Cavity
  • Non- Reaction
  • Aft Angle of Cavity
  • L/D and H/D Ratio