مدل‌سازی عددی تاثیر ساختار متخلخل ترکیبی بر عملکرد حرارتی لوله گرمایی تخت نازک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 صنعتی امیرکبیر*مهندسی هوافضا

3 پژوهشگر پژوهشگاه فضایی، پژوهشکده سامانه‌های ماهواره، پژوهشگاه فضایی ایران

4 پژوهشگر پژوهشگاه فضایی، پژوهشکده سامانه‌های ماهواره، پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران

5 صنعتی امیرکبیر * هوافضا

10.22060/mej.2021.19721.7095

چکیده

با توجه به محدودیت حجمی و جرمی دستگاه‌های الکترونیکی کوچک، لوله‌های گرمایی تخت نازک یک راه‌حل ایده‌آل برای کنترل کارآمد انتقال و اتلاف حرارت هستند. عملکرد لوله‌های گرمایی نازک به شدت به مشخصات ناحیه متخلخل وابسته است. در این پژوهش، عملکرد حرارتی لوله‌‌‌های گرمایی تخت نازک با فتیله‌های ترکیبی و شیاردار برای شارهای گرمایی ورودی 5/2 تا 30 وات به صورت عددی مورد مطالعه و با یکدیگر مقایسه شدند. همچنین پارامترهای موثر مختلف بر عملکرد حرارتی آن‌ها مانند دمای دیوار، بیشینه سرعت محوری، انتقال جرم در سطح مشترک مایع-بخار، فشار سیستم و مقاومت حرارتی تجزیه و تحلیل شدند. شبیه‌سازی عددی به صورت دوبعدی، ناپایا، تراکم‌ناپذیر و آرام انجام شده است. نتایج به‌دست آمده نشان داد که دمای بخش اواپراتور لوله گرمایی با فتیله ترکیبی به طور قابل توجهی کمتر از مقدار مربوط به لوله گرمایی با فتیله شیاردار است. همچنین مشاهده شد که با افزایش شار گرمایی ورودی، مقاومت حرارتی لوله گرمایی با فتیله ترکیبی کاهش یافته و نسبت به فتیله شیاردار عملکردی بسیار مناسبی دارد. برای شارهای گرمایی 10، 20 و 30 وات عملکرد لوله گرمایی با فتیله ترکیبی نسبت به فتیله شیاردار به ترتیب 59/3، 38/20 و 57/28 درصد بهبود می‌یابد. بنابراین ساختار فتیله ترکیبی می‌تواند عملکرد لوله گرمایی را بهبود بخشد و میزان این بهبود در شارهای گرمایی بالا، قابل توجه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical investigation of Hybrid Wick Structure Effect on Thermal Performance of a Thin Flat Heat Pipe

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Abdizadeh 1
  • sahar noori 2
  • Hamid Reza Tajik 3
  • Mehran Shahryari 4
  • Mohammad Saeedi 5
1 Department of Aerospace Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
3 Satellite Research Institute, Iranian Space Research Center, Tehran, Iran
4 Satellite Research Institute, Iranian Space Research Center, Tehran, Iran
5 Assistant Professor, Department of Aerospace Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the volume and mass limits of the small electronic devices, thin flat heat pipes are an ideal solution for the efficient transfer and dissipation of heat. The performance of thin heat pipes is heavily dependent on wick structure characteristics. In this research, the thermal performance of thin flat heat pipes (TFHPs) with hybrid and grooved wick for different heat inputs were studied numerically, and their heat transfer characteristics were compared. The trends of various parameters such as wall temperature, maximum axial velocity, mass transfer at the liquid-vapor interface, system pressure, and thermal resistance on the thermal performance of the TFHPs with hybrid and groove wicks were analyzed. The numerical simulation has been done using a two‐dimensional unsteady incompressible laminar flow. Results indicated that the evaporation section temperature of hybrid wick TFHP is significantly lower than the corresponding value of grooves heat pipe. It was also observed that with increasing heat input, thermal resistance of hybrid wick TFHP decreased and it has an excellent performance compared to the grooved wick. For heat fluxes of 10, 20, and 30 W, the performance of the TFHP with hybrid wick compared to grooved wick is improved by 3.59%, 20.38%, and 28.57%, respectively. Therefore, the thermal performance improvement of the TFHP with the hybrid wick was more significant. This improvement is more considerable for higher heat fluxes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flat Heat Pipe
  • Hybrid wick
  • evaporation
  • Phase change
  • High heat flux