بررسی دفع آلاینده‌ها و حرارت در احتراق داخل یک سالن سینما با استفاده از سیستم‌های تهویه جابجایی، جت برخوردی و لایه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشگاه سمنان

10.22060/mej.2021.19681.7089

چکیده

در این مقاله به بررسی انتشار آلاینده‌ها در یک سالن سینما با استفاده از سه سیستم‌ توزیع هوا پرداخته شده است. روش محاسباتی، شبیه‌سازی عددی است و مدلسازی توربولانسی با استفاده از روش گردابه‌های بزرگ بوده است. در این پژوهش بررسی راجع به میزان غلظت گازهای سمی کربن مونو اکسید و کربن دی اکسید و همچنین حرارت‌های حاصل از حریق در درب‌های خروجی سالن سینما و مسیرهای فرار، صورت گرفته است. میان سیستم‌های بررسی شده، دو سیستم تهویه جابجایی و جت برخوردی در کنترل دوده حاصل از حریق به میزان 31 درصد، در کنترل کربن مونو اکسید 16 درصد و در کنترل کربن دی اکسید نیز 11 درصد توانستند بهتر از سایر سیستم‌ها عمل کنند، اشاره کرد. به این صورت که دو سیستم تهویه جابجایی و جت برخوردی ppm 3/6 و سیستم تهویه لایه‌ای ppm 5/7 برای گاز کربن مونو اکسید و در مورد گاز کربن دی اکسید نیز دو سیستم تهویه جابجایی و جت برخوردی ppm 330 و سیستم تهویه لایه‌ای نیز ppm 370 ثبت کرده‌اند. در کنترل حرارت خروجی از درب‌های سالن سینما، سیستم‌های تهویه جابجایی و جت برخوردی در درب شماره 1 به میزان 6/66 درصد و در درب شماره 2 نیز سیستم تهویه جت برخوردی 96 درصد نسبت به سیستم تهویه لایه‌ای عملکرد بهتری داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation in removing pollutant and heat of the fire inside a cinema hall using Displacement, Impingment jet and Stratum ventilation systems

نویسندگان [English]

  • Amir Mohammad Jadidi 1
  • Roholah Rafee 2
  • Mostafa Ramezani 2
1 Assistant professor of mechanical engineering, Semnan university,Semnan, Iran
2 Faculty of Mechanical Engineering, Semnan University
چکیده [English]

In this paper, the emission of pollutants in a cinema hall has been investigated using three air distributin systems. The simulation was performed using computational method and turbulence modeling was large vortex simulation (LES). In this study, the concentration of toxic gases of carbon monoxide and carbon dioxide as well as the heat generated by the fire in the exit doors of the cinema hall and escape routes have been investigated. Among air distribution systems, displacement ventilation and impingment jet were better in control of soot around 31%, in control of carbon monoxide 16% and in control of carbon dioxide 11% rather than stratum system. So impingment jet took carbon monoxide to 6.3 ppm and stratum ventilation system around 7.5 ppm. In the case of CO2 gas, two systems of displacement ventilation and impingment jet are recorded 330 ppm and also stratum ventilation recorded 370 ppm. In controlling the heat output from the cinema hall doors, the displacement ventilation systems and the impingment jet in door number 1 are 66.6% and in door number 2 the impingment jet system is 96% better than the stratum ventilation system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • air conditioning
  • Fire
  • Pyrosim
  • Carbon monoxide
  • LES