تحلیل کمانش جانبی تیر جدار نازک ساندویچی کامپوزیت-فلز با سطح مقطع متغیر و در نظر گرفتن کرنش‌های غیرخطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، ایران

10.22060/mej.2021.19700.7093

چکیده

کامپوزیت‌های لایه‌ای الیاف-فلز که از ترکیب لایه‌های فلزی و کامپوزیت‌های تقویت شده با الیاف ساخته می‌شوند، به دلیل وزن کمتر و خواص مکانیکی مناسب‌تر، در صنایع هوایی، دریایی و خودروسازی کاربرد فراونی پیدا کرده‌اند. در این پژوهش برای اولین بار پایداری جانبی-پیچشی تیر باریک شونده با مقطع I شکل متقارن از جنس کامپوزیت هیبریدی چند لایه الیاف-فلز مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، معادلات پایداری جانبی-پیچشی و شرایط مرزی با به کارگیری مدل ولاسو برای مقاطع جدار نازک باز، تئوری کلاسیک لایه‌ای و با فرض تغییر شکل‌های کوچک تعیین می‌گردند. سپس با استفاده از یک رابطه کمکی دستگاه معادلات حاکم به یک معادله دیفرانسیل مستقل مرتبه چهار برحسب زاویه پیچش تبدیل می‌شود. در ادامه، معادله نهایی با بهره گیری از روش عددی مربعات دیفرانسیل و فرضیات این روش حل و مقدار بار کمانش جانبی-پیچشی محاسبه می‌شود. پس از بررسی صحت و دقت روش معرفی شده، اثرات پارامترهای مهم مانند، چیدمان لایه‌ها، زاویه قرارگیری الیاف، جنس الیاف، تغییر ارتفاع جان تیر، محل اعمال بار عرضی و کسر حجمی فلز بر ظرفیت کمانش جانبی تیر جدار نازک با مقطع متغیر و شرایط انتهایی گیردار-آزاد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که چیدمان بهینه با قرار گیری لایه‌های الیافی سازنده بال تیر با زاویه صفر درجه و لایه‌های الیافی تشکیل دهنده جان با زاویه 45 درجه بین دو ورق آلومینیومی حاصل می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Lateral stability analysis of thin-walled fiber-metal laminate beam with varying cross-section by considering nonlinear strains

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Soltani 1
  • Azadeh Soltani 2
1 Faculty of Engineering, University of Kashan, Kashan, Iran
2 Department of civil engineering, Faculty of Engineering, University of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

Fiber metal laminates (FMLs) are a new class of hybrid materials that consist of thin metal sheets and fiber reinforced epoxy composite layers. Due to their significant characteristics, FMLs have been widely employed in a variety of engineering applications specifically aerospace industry. In this paper, the lateral-torsional buckling behavior of thin-walled FML beams with varying I-section is perused using an innovative and accurate methodology. Considering the coupling between the bending displacements and the twist angle, the system of lateral stability equations are derived via energy method in association with Vlasov’s model for thin-walled beam and the classic lamination theory. By uncoupling the equilibrium differential equations, the system of governing equations is transformed to a fourth-order differential equation in terms of the twist angle. The differential quadrature method is then applied to solve the resulting equation and to acquire the lateral buckling loads. The accuracy of the proposed methodology has been investigated by comparing the results with the outcomes obtained using ANSYS finite element software. In the following, the effect of significant parameters such as stacking sequence, fiber angle, fiber type, web tapering ratio, load height parameter and volume fraction of metal on lateral buckling load of fixed-free FML tapered I-beam under uniformly distributed load has been investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiber-metal laminates
  • Lateral-Torsional Buckling
  • Thin-walled section
  • Tapered beam
  • Differential quadrature method