بررسی آزمایشگاهی تأثیر تعداد موج در طول ثابت قطره‌گیر تیغه‌ای بر راندمان جمع‌آوری و افت فشار قطره‌گیر و دبی آب جبرانی و راندمان برودتی برج خنک کن تر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان

چکیده

در این مقاله، تأثیر استفاده از سه مدل قطره گیر با تعداد موج متفاوت در یک طول کلی ثابت بر دبی آب جبرانی، راندمان برودتی برج خنک کن تر و راندمان جمع‌آوری و افت فشار قطره‌گیر مورد بررسی قرار گرفته است. این قطره گیرها در سه مدل شامل: نوع A با یک موج، نوع B با دو موج و نوع C با سه موج و از جنس آهن گالوانیزه ساخته شدند. هدف اصلی بررسی تاثیر استفاده از قطره‌گیر بر عملکرد برج خنک‌کن است. بر این اساس، آزمایش‌هایی در برج خنک‌کن آزمایشگاهی در شرایط ثابت محیطی از نظر دما و رطوبت بر روی آن‌ها صورت گرفت و پارامترهایی شامل: دبی جرمی هوا، دبی جرمی آب و دمای آب ورودی به برج به عنوان پارامترهای ثابت فرض شد. اعتبارسنجی این آزمایش ها از دو طریق تکرارپذیری با تکرار پنج گانه برای هر نوع قطره‌گیر و محاسبه عدم قطعیت پارامترهای مشتق شده از دما و سرعت انجام شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که استفاده از این قطره‌گیرها می‌تواند موجب افزایش 48 درصدی راندمان جمع‌آوری و کاهش20 درصدی دبی آب جبرانی برج خنک‌کن شود که این امر به دلیل کاهش حداکثر50 درصدی خروج قطرات از برج است.از طرف دیگر استفاده از این قطره گیرها افت فشار جریان هوا را به میزان 70 درصد به ازای هر موج و راندمان برودتی برج را تا 18.5 درصد افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Experimental study of the effects of number of waves in vane type drift eliminator with constant length on the collection efficiency, pressure drop, compensatory water flow rate and cooling efficiency in the wet cooling tower

نویسندگان [English]

  • farhad talebi 1
  • reza zabihi 2
  • Roholah Rafee 1
2 faculty of mechanical engineering, semnan university, semnan, Iran
چکیده [English]

In this paper, the effect of using three drift eliminators with different number of waves in a constant total length on compensation water flow and thermal performance of cooling tower and collection efficiency and air pressure drop of drift eliminator is investigated. These drift eliminators were made of galvanized iron in three types: one wave(A), two waves(B) and three waves(C). Experiments were performed on the laboratory cooling tower under constant environmental conditions in terms of temperature and humidity, and parameters including: air mass flow rate, water mass flow rate and inlet water temperature to the tower was assumed as constant parameters. Validation of these experiments was performed by two methods with five repetitions for each type of drift eliminator and calculation of uncertainty of parameters derived from temperature and velocity. The results of this study show that the use of these drift eliminators can increase the collection efficiency by 48% and reduce the compensatory water flow rate of the cooling tower by 20%, which is due to a maximum reduction of 50% of droplets leaving the tower. On the other hand, the use of these drift eliminators increases the air pressure drop by 70% per wave and the cooling efficiency of the tower by 18.5%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drift eliminator
  • wet Cooling tower
  • Compensatory water flow rate
  • Thermal performance
  • Collection efficiency