کنترل مقاوم سیستم یکپارچه آب شیرین‌کن اسمز معکوس با منبع تغذیه فتوولتائیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

چکیده

از میان روش‌های نمک‌زدایی، استفاده از روش اسمز معکوس به دلیل مزایای آن بسیار گسترده شده است. یکی از چالش‌های پیش رو در واحدهای نمک‌زدایی با استفاده از روش اسمز معکوس، وجود یک الگوریتم کنترلی جهت غلبه بر عدم قطعیت‌ها و اغتشاشات وارده بر آن است. چالش دیگر چنین سیستم‌هایی تامین انرژی آن می‌باشد. فشار وارده بر غشاء توسط یک پمپ فشار قوی تامین می‌شود که انرژی مکانیکی این پمپ توسط یک موتور الکتریکی تامین می‌شود. استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نه تنها اثرات زیست محیطی ندارد، بلکه موجب تامین انرژی پایدار چنین سیستم‌هایی می‌شود. در این مقاله، جهت پاسخ به این دو چالش، ابتدا مدل سیستم ترکیبی سیستم نمک‌زدایی اسمز معکوس به همراه سیستم خورشیدی فتوولتائیک مورد بررسی قرار می‌گیرد و برای هر بخش الگوریتم کنترلی مربوط به آن بخش طراحی و شبیه‌سازی می‌شود. برای ردیابی بیشینه توان در شرایط دمایی و تابشی مختلف در سیستم خورشیدی فتوولتائیک، از کنترلر فازی بهینه شده با الگوریتم بهینه‌سازی علف‌های مهاجم استفاده شده است. برای کنترل موتور الکتریکی از الگوریتم PID فازی طراحی شده است. برای کنترل سیستم اسمز معکوس از الگوریتم مود لغزشی فراپیچشی استفاده شده است. نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد که الگوریتم پیشنهادی برای سیستم ترکیبی اسمز معکوس- فتوولتائیک، دارای عملکرد مناسبی در شرایط کاری مختلف است و قابلیت رفع و حذف اغتشاشات وارده بر سیستم را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Robust control of integrated reverse osmosis desalination system with photovoltaic power supply

نویسندگان [English]

  • Hosein Darvishnezhad
  • Mostafa Nazari
  • Mohsen Nazari
  • Mohammad Mohsen Shahmardan
Faculty of Mechanical and Mechatronics Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.
چکیده [English]

Among desalination systems, the use of reverse osmosis (RO) has become very widespread due to its advantages. One of the challenges in desalination systems especially in the reverse osmosis (RO) method is the existence of a control algorithm to overcome the uncertainties and disturbances. Another challenge of such systems is their power supply. A high-pressure pump supplies the pressure behind the membrane in the RO system. The use of renewable energy not only does not have any environmental effects but also provides sustainable energy for such systems. In this paper, to answer these two challenges, at first, the integrated model of the reverse osmosis desalination system with the solar photovoltaic system has been examined; then for each part, a control algorithm is designed and simulated. An optimized fuzzy controller has been designed to track the maximum power point at different temperatures and radiation conditions in the photovoltaic solar system. The fuzzy controller has been optimized with the invasive weed optimization algorithm (IWO). The electric motor has been controlled using a fuzzy PID algorithm. The super-twisting sliding mode control has been used for the RO system. The simulation results show that the proposed algorithm for the combined reverse osmosis-photovoltaic (RO-PV) system has a good performance in different operating conditions and can remove and eliminate disturbances on the system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reverse osmosis desalination System
  • Super-twisting sliding mode control
  • Photovoltaic solar system
  • Maximum power point tracking (MPPT)
  • fuzzy control