بررسی عددی افزایش راندمان حرارتی آبگرمکن مخزن‌دار گازسوز و صحه‌گذاری نتایج آن با نتایج تجربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

در راستای بهینه‌سازی مصرف گاز، این تحقیق افزایش راندمان حرارتی آبگرمکن مخزن‌دار گازسوز خانگی را به صورت عددی مورد بررسی قرار می‌دهد. از منظر انتقال حرارت، قرار دادن موانع مناسب و بهینه در تنوره و طراحی مطلوب موانع، از خروج سریع گازهای حاصل از احتراق از طریق تنوره جلوگیری نموده، زمان جریان یافتن گازهای داغ در مسیر تنوره را افزایش داده و با تغییر شکل خطوط و نوع جریان، مانع هدر رفتن انرژی گرمایی ‌گردید. با توجه به اینکه فرآیند احتراق، فرآیند زنجیره‌ای بوده و فرآیند کامل شدن آن به تدریج و در طول مسیر داخل تنوره اتفاق می‌افتد، جهت دست‌یابی به راندمان حرارتی بیشینه، تحلیل عددی احتراق و طراحی موانع جهت انتقال حرارت در درون تنوره به صورت همزمان انجام گرفت. برای اینکار با استفاده از نرم‌افزار دینامیک سیالات محاسباتی انسیس فلوئنت، ضمن شبیه‌سازی احتراق، هندسه‌های مختلف پیشنهادی برای موانع موجود در تنوره بررسی شد و با تحلیل منحنی‌های توزیع درجه حرارت و سرعت گازهای داغ در مسیر تنوره و نیز میزان افزایش انتقال حرارت خالص به مخزن آب، بهترین نوع موانع که سبب افزایش راندمان حرارتی آبگرمکن گازسوز ‌شد، از نظر هندسه، طراحی و نیز محل قرارگیری بهینه آنها، انتخاب گردید. با بررسی کسر جرمی گونه‌ها، مشاهده شد که مقدار متان تقریبا خیلی نزدیک به صفر می‌باشد و این بدان معنی است که کل متان تقریبا مصرف شده است. همچنین، مقدار دی‌اکسید کربن نیز خیلی نزدیک به صفر است. در نهایت، نتایج عددی با نتایج تجربی مقایسه و صحه‌گذاری گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical investigation on the improvement of the thermal efficiency of a household gas water heater and verification of its results with the experimental results

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Shervani Tabar
  • Shahram Kashaniasl
  • Sima Baheri Islami
  • Morteza Yari
Department of Mechanical Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

In this research for the aim of optimizing of the gas consumption, increasing of the thermal efficiency of a household gas water heater has been investigated numerically. The optimal design and configuration of the baffles in the middle tube of the gas water heater prevents the quick exit of the exhaust gases and consequently increases the retention time of the hot gases inside the middle tube and reduces wasting of their thermal energy. The combustion process in the gas water heater is a chain process and completing of this process occurs along its path in the middle tube. Therefore for obtaining the maximum thermal efficiency, the numerical analysis of the combustion process and designing and configuration of the baffles inside the middle tube have been carried out and conducted simultaneously. The Ansys Fluent CFD code has been employed for the computational simulation of the combustion of the gas, the heat transfer from the contents of the middle tube into the water tank and distribution of velocity of the exhaust gases along their path inside the middle tube and around the baffles. Computational simulation of the problem under investigation has been carried out by considering different geometries and configurations of the baffles along the path of the heat gases. Numerical results show that the mass fraction of the methane gas and the carbon dioxide in the exhaust gases is negligible and consequently all of the methane gas has been consumed. The numerical results have been verified by the experimental results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermal efficiency
  • Household gas water heater
  • Middle tube
  • Simulation
  • baffle