تحلیل ارتعاشات و پایداری میکرولوله‌ی حامل سیال تحت تاثیر میدان‌های حرارتی، الکتریکی و مغناطیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی سیرجان*مهندسی مکانیک

2 بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، ایران

3 مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

در این پژوهش، به تحلیل ارتعاشات و پایداری میکرولوله‌های حامل سیال تحت تاثیر میدان‌های مغناطیسی، الکتریکی و حرارتی با استفاده از تئوری‌های کلاسیک، تنش کوپل اصلاح شده و گرادیان کرنش اصلاح شده پرداخته شده است. برای مدل‌سازی لوله از تئوری تیر اویلر-برنولی با شرایط مرزی مختلف اعم از یکسرگیردار-یکسرپین، دوسرگیردار و دوسرپین استفاده شده است. معادلات دیفرانسیل حاکم بر ارتعاشات میکرو لوله حامل سیال از روش توسعه یافته‌ی همیلتون استخراج شده و از روش توسعه یافته‌ی گالرکین جهت تبدیل معادلات با مشتقات جزئی به معادلات با مشتقات معمولی استفاده شده است. با تحلیل فرکانسی مسئله، به بررسی پارامترهای وابسته به اندازه، میدان‌های مغناطیسی، الکتریکی و حرارتی، شرایط مرزی مختلف بر روی مقادیر ویژه و سرعت بحرانی سیال پرداخته شده است. نتایج بدست آماده برای هر سه تئوری با یکدیگر مقایسه شده‌اند که نشان دادند، تئوری گرادیان کرنش اصلاح شده نسبت به تئوری تنش-کوپل اصلاح شده و تئوری کلاسیک، فرکانس‌های طبیعی و سرعت سیال بحرانی بیشتری پیش‌بینی می‌کند. تاثیرات میدان‌های مغناطیسی، الکتریکی و حرارتی به همراه شرایط مرزی مختلف بر روی مقادیر ویژه و سرعت سیال بحرانی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان دادند که پایداری مسئله با افزایش ضریب میدان مغناطیسی افزایش می‌یابد ولی با افزایش ضریب میدان‌های الکتریکی و حرارتی، کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Vibration and Stability Analysis of Micro-pipes Conveying Fluid under Magnetic, Electric, and Thermal Fields

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosseini 1
  • Afshin Hosseini 2
  • Reza Bahaadini 3
1 Department of Mechanical Engineering, Sirjan University of Technology
2 Department of Mechanical Engineering, Sirjan University of Technology
3 Department of Mechanical Engineering, Shaid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

In this study, vibration and stability analysis of micro-pipes conveying fluid under magnetic, electric, and thermal fields using classic, modified coupled stress, and modified strain gradient theories are presented. The Euler-Bernoulli beam theory with clamped-pinned, clamped-clamped, and pinned-pinned boundary conditions is used for modeling of the pipe. The differential equations governing the vibration of conveying fluid micro-pipe is derived through extended Hamilton’s method. Additionally, the extended Galerkin’s method is used to convert the governing PDEs into ODEs. The effects of size, boundary conditions, magnetic field, electric field, and thermal field on Eigenvalues and critical velocity are investigated. The results of the three theories have been compared with each other which showed the magnitude of each field’s effect on the same boundary conditions and theory is different. The most and least effective fields are magnetic and thermal fields, respectively, and the magnitude of the field’s effect is more evident on the pinned-pinned boundary condition. The results showed that the stability of the problem increases with the increase of the magnetic field coefficient, but decreases with the increase of the coefficient of electric and thermal fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vibration
  • Micro-pipe conveying fluid
  • External fields
  • Modified strain gradient theory