تجزیه و تحلیل روابط بین فشار و تغییر شکل المان سطح پوسته و اثر آن بر عملکرد لباس بالدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه سمنان، سمنان،ایران

چکیده

وینگ سوت به عنوان یکی از ورزش‌های پرطرفدار در شاخه هوانوردی در حال حاضر مورد استقبال زیادی قرار گرفته است.کارایی و امنیت در الویت اول طراحان لباس‌های این ورزش می باشد. در این مقاله به مدل سازی، شکل گیری و ارزیابی سطح لباس وینگ سوت در حین پرواز پرداخته شده است. از آنجاییکه لباس وینگ سوت تحت فشار هوای داخل آن است، شکل گیری ساختار سطح لباس با توجه به شرایط پرواز تغییر می‌کند. سطح لباس وینگ سوت برای ارزیابی آیرودینامیکی مدل وینگ سوت دارای اهمیت است. با توجه به نحوه دوخت لباس های وینگ سوت، ساختار موج روی سطح بال بدست خواهد آمد. برای مشاهده بهتر اثرات تغییر هندسه‌ی بال بر مانور پذیری، مدل به صورت صلب انتخاب گردیده است. نتایج آزمایشگاهی روی سطح مدل نشان می‌دهد که با افزایش زوایه حمله، جریان روی سطح بال دچار افزایش بهم ریختگی در ناحیه میانی بال دست و کاهش اثرات آن در ناحیه بالایی بال پا می‌گردد. این بر همکنش جریان در مدل منجر به عملکرد متفاوت مدل در زوایای حمله مختلف می گردد؛ با اندازه گیری نیروهای وارده بر مدل، زاویه 15 درجه به عنوان بهترین زاویه از نظر عملکرد پرواز مدل وینگ سوت به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of The Relationships Between Pressure and Deformation of Surface on Wingsuit Performance

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nazemian Alaei
  • Mohammad Sadegh Valipour
Faculty of Mechanical Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Wingsuit as one of the most popular sports in the field of aviation is very popular. Efficiency and safety are the first priority of the designers of this sport. In this article, the modeling, formation, and evaluation of the surface of the wingsuit during a flight are discussed. Since the wingsuit is under air pressure inside it, the formation of the structure of the surface of the suit changes according to the flight conditions. The surface of the wingsuit is important for the aerodynamic evaluation of the wingsuit model. According to the way of sewing wingsuit clothes, the wave structure will be obtained on the surface of the wing. In order to better observe the effects of changing the wing geometry on maneuverability, the model has been selected as rigid. The experimental results on the surface of the model show that with the increase of the angle of attack, the flow on the surface of the wing increases the disturbance in the middle area of the wing and reduces its effects in the upper area of the wing. This interaction of the flow structure on the model leads to the different performances of the model in different angles of attack; By measuring the forces on the model, AOA= 15 was obtained as the best angle of flight performance for the wingsuit model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wingsuit
  • flow visualization
  • aerodynamic coefficients
  • wind tunnel