تحلیل عددی و تجربی کمانش نیم کره فلزیتحت فشار خارجی یکنواخت ساخته شده به روش شکل‌دهی چرخشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شهید بهشتی-مهندسی مکانیک و انرژی

2 گروه طراحی کاربردی، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ایران

3 گروه طراحی کاربردی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پوسته کروی به دلیل مقاومت به کمانش بالا، یک هندسه ایده آل برای استفاده در مخازن تحت فشار یکنواخت خارجی است. فشار فرو ریزش این گونه سازه‌ها به دلیل حساسیت زیاد به نواقص ساخت و تنش تسلیم ماده بسیار کمتر از مقدار تئوری آن می‌باشد. فشار فروریزش پوسته‌های کروی بر خلاف پوسته‌های استوانه‌ای، تنها به میزان نقص وابسته نیست و به شکل نقص نیز بسیار وابسته است. از آنجایی که شکل نقص وابسته به روش ساخت پوسته دارد، بنابراین لازم است تاثیر روش ساخت بر فشار فروریزش بررسی شود. این مقاله بر مطالعه تجربی و عددی کمانش پوسته نیم کروی ساخته شده به روش شکل‌دهی چرخشی متمرکز شده است. مهمترین مشکل این روش شکل دهی عدم کنترل بر ضخامت است. در مقابل، در این روش نواقص آن به صورت متقارن محوری است که از مزایای این روش شکل‌دهی به شمار می‌آید. در این مقاله تحلیل کمانش ناشی از تغییرات قطر و تحلیل کمانش ناشی از تغییرات ضخامت به صورت مجزا و همزمان، انجام شده است. نشان داده شده است که تغییرات ضخامت در شکل‌دهی چرخشی در تحلیل فرو ریزش پوسته‌ها باید در نظر گرفته شود. به کمک مقایسه نتایج عددی و تجربی نشان داده شده به کمک المانهای حجمی مرتبه 2، تغییرات ضخامت و شرایط مرزی با دقت بالاتری نسبت به المان پوسته قابل اعمال است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical and experimental analysis of buckling of hemisphere shell made by spinning forming method subjected to uniform external pressure

نویسندگان [English]

  • Seyed Hossein Dibajian 1
  • Mohamad Gandomkar 2
  • pedram safarpour 3
1 شهید بهشتی-مهندسی مکانیک و انرژی
2 Applied Design Department, Faculty of Mechanical Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Iran.
3 Faculty of Mechanical & Energy Engineering,Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Due to its buckling resistance, the spherical shell is an ideal geometry for use in pressure vessels under uniform external pressure. The collapse pressure of these types of shells is much lower than its theoretical value due to the high sensitivity to imperfections and the yield stress of the material. Unlike cylindrical shells, the collapse pressure of spherical shells is not only dependent on the size of the imperfection, but is also dependent on the shape of the imperfection. Since the imperfection depends on the sheet metal forming method, it is necessary to investigate the effect of the fabrication method on the collapse pressure. This article is focused on experimental and numerical study of buckling of hemispherical shell made by spinning forming method. The most important problem of this method is the lack of control over the thickness. In this method, the imperfections are axially symmetrical, which is one of the advantages of this method. In this article, buckling analysis due to both diameter and thickness variations are done separately and simultaneously. It has been shown that thickness variations in rotational forming should be considered in the analysis of shell collapse. Also, by comparing the numerical and experimental results shown with the help of quadratic volume elements, thickness changes and boundary conditions can be applied with higher reliability compared to the shell element.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buckling
  • Collapse
  • Post Buckling
  • Spinning Forming