بررسی عددی استحکام خمشی ساندویچ پانل کامپوزیت مشبک جهت استفاده در صفحات انتهایی پیل سوختی پلیمری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 پژوهشکده علوم و فناوری شمال، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر/ پژوهشکده مکانیک و فناوری های ساخت

4 دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری‌های ساخت، تهران

چکیده

در این پژوهش، به بررسی عددی رفتار خمشی صفحات ساندویچی کامپوزیتی با هسته مشبک جهت دستیابی به ساختار کامپوزیت با صلبیت خمشی بالا جهت استفاده در صفحات انتهایی پیل سوختی پلیمری پرداخته‌ شده است. بدین منظور، استحکام خمشی صفحات ساندویچی کامپوزیتی با هسته مشبک بر اساس نوع مواد و استانداردهای مربوطه از طریق شبیه‌سازی عددی مورد ارزیابی قرار گرفت. شبیه‌سازی عددی در نرم‌افزار آباکوس و با استفاده از روش اجزای محدود انجام شده و صحت شبیه‌سازی با مقایسه میان نتایج عددی و نتایج تجربی پژوهش‌های پیشین مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا، تأثیر زوایای مختلف الیاف در رویه‌ها برای سه زاویه الیاف (90-45-0)، (45-90-0) و (45-90-0) و نیز سه هندسه مختلف مربعی، مثلثی و لوزی هسته مشبک برای مواد C/Sic و E-Glass Epoxy بر رفتار خمشی صفحات ساندویچی کامپوزیتی تحلیل گردید. نتایج عددی حاکی از آن است که در شرایط یکسان مواد C/Sic در آزمون تنش سه نقطه‌ای عملکرد بهتری را دارا می‌باشد. همچنین، تنش بیشینه در لحظه شکست برای مقاطع مستطیلی و لوزی و زاویه الیاف (0-45-90) تقریبا 25 درصد از زاویه الیاف (0-90-45) و (45-90-0) بیشتر می‌باشد، در حالی که تاثیر زاویه الیاف برای هندسه مثلثی بسیار ناچیز بوده است. علاوه بر این، هسته مثلثی شکل در تمامی نمونه‌ها دارای ظرفیت بار بحرانی، مقاومت خمشی و جذب انرژی بالاتری (حداقل 4/1 تا 6 برابر) نسبت به دو نمونه دیگر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Investigation of Bending Strength of Composite Sandwich Panel with Grid Core for Use in PEM Fuel Cell Endplates

نویسندگان [English]

  • Sadegh Hoseini 1
  • Mohammad Mahdi Barzegari 2
  • Pouya Pirali 3
  • Jafar Eskandarijam 4
1 of Material and Construction Technologies, Malek Ashtar University of Technology
2 Northern Research Center for Science and Technology, Malek Ashtar University of Technology
3 Faculty of Material and Construction Technologies, Malek Ashtar University of Technology
4 Faculty of Material and Construction Technologies, Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

Endplates are one of the most important components of polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cell that must apply uniform contact pressure distribution on the membrane electrode assembly (MEA). For this reason, these plates must have good bending rigidity. In this research, the bending behavior of composite sandwich plates has been investigated numerically in order to achieve a composite structure with high bending stiffness for use in the endplates of PEM fuel cells. For this purpose, the bending strength of composite sandwich panels with grid core was evaluated based on the type of material and relevant standards through numerical simulation. Numerical simulation has been performed in Abaqus software using finite element method. The effect of different angles of fibers in and three different geometries of square, triangular and diamond grid core for C/Sic and E-Glass Epoxy materials on the bending behavior of composite sandwich panels were analyzed. The obtained results indicate the better performance of C/Sic materials in the stress test, as well as the more suitable bending behavior of triangular mesh geometry with fiber angles (0-45-90).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polymer electrolyte membrane fuel cell
  • Composite Sandwich Panel
  • Endplate
  • Bending strength
  • Finite element method