بهبود عملکرد آیرودینامیکی و آیروآکوستیکی ملخ با برآمدگی‌های موجی شکل همزمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر، مرکز آیرودینامیک قدر - دانشکده فنی و مهندسی -دانشگاه جامع امام حسین (ع)-تهران - ایران

2 استادیار، گروه مهندسی هوافضا، دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 دانشیار گروه مهندسی هوافضا دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

یکی از روش‌های موثر در بهبود عملکرد ملخ استفاده از برآمدگی‌ در پره با الهام از موجودات طبیعی و مبنای کنترل جریان غیر فعال می‌باشد. در این تحقیق کارایی یک ایده‌ی ابتکاری، از جنبه‌ی آیرودینامیکی با تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی و از جنبه‌ی آیروآکوستیکی با آزمایش تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. این ایده با ایجاد برآمدگی‌های همزمان به شکل موج در لبه‌های حمله و فرار پره، با طول موج‌ 6 میلی‌متر و دامنه‌ی برآمدگی 3 درجه در راستای تغییر گام پره از نزدیکی ریشه تا نوک پره مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسی بهبود کارایی آیرودینامیکی پیشروی با شبیه سازی عددی به روش قاب مرجع چرخان و بررسی بهبود کارایی آیروآکوستیکی ایستایی با آزمایش تجربی حاصل از کالیبراسیون حس‌گرهای میکروفون انجام شده است. تحلیل سیالات محاسباتی به روش حجم محدود بر پایه‌ المان محدود و حل معادلات متوسط گیری شده ناویر استوکس با مدل کی.امگا.اس.اس.تی نسبت به آزمایش تجربی مرجع صحت سنجی شده است. با مطالعه‌ی استقلال نتایج، میدان و شبکه‌ی محاسباتی مناسبی برای شبیه‌سازی عددی حاضر تعیین شده است. نتایج، افزایش بازدهی آیروینامیکی 5/7 درصد در نسبت پیشروی معادل با بیشینه‌ی بازدهی و افزایش 22 درصد در سایر نسبت‌های پیشروی را نشان می‌دهد. کاهش شدت صوت بیشینه در بسامد معادل با هارمونیک اصلی، 1/4 درصد در ناحیه‌ی مجاور صفحه‌ی روتور و 3/8 درصد در ناحیه‌ی پشت روتور بهبود عملکرد آیروآکوستیک را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improving aerodynamic and aeroacoustic performance of the propeller by synchronic wavy tubercles

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Hossein 1
  • Alireza Rebiee 2
  • Farhad Ghadak 3
1 Qadr Aerodynamic Research Center, Faculty of Engineering and Technology, Imam Hossein Comprehensive University
2 Qadr Aerodynamic Research Center, Faculty of Engineering and Technology, Imam Hossein Comprehensive University
3 Qadr Aerodynamic Research Center, Faculty of Engineering and Technology, Imam Hossein Comprehensive University
چکیده [English]

One of the effective methods in improving performance of propellers is use of tubercles on blade inspired by nature and basis of passive flow control. In this research, effectiveness of an innovative idea has been investigated from aerodynamic aspect with computational fluid dynamics analysis and from aeroacoustic aspect with experimental testing. This idea has been studied by creating wavy simultaneous tubercles on leading and trailing edges with a wavelength of 6 mm and an amplitude range of 3 degrees in pitch direction from near root to tip of blade. Improvement of aerodynamic efficiency has been done by numerical simulation using rotating reference frame method, and improvement of static aeroacoustic efficiency has been done with experimental test resulting from calibration of microphone sensors. Computational fluid analysis using the finite volume method based on finite element and solving Reynolds averaged Navier-Stokes equation with K-Omega-SST model has been validated from reference experimental test. By studying independency of results, appropriate computing domain and grid for numerical simulation of flow has been determined. Results show an increase in aerodynamic efficiency of 7.5% in advance ratio equivalent to maximum efficiency and an increase of 22% in others. Reduction of maximum sound intensity in frequency equivalent to main harmonic of propeller, 1.4% in area near rotor plate and 3.8% in area behind plate, shows improvement of aeroacoustic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blade synchronic wavy tubercle
  • Passive flow control
  • Rotating reference frame simulation
  • Propeller acoustic experiment
  • Inspiration from nature