بهینه سازی توزیع انتقال حرارت در یک اتاق گرم شونده باپنلها‌‌ی حرارتی جابجایی به‌منظور آسایش حرارتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

3 دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

در­این مطالعه، انتقال حرارت، توزیع رطوبت، جریان هوا و آسایش حرارتی در یک اتاق که با پنل­ها‌‌ی حرارتی جابجایی گرم می­شود در شرایط محیطی مختلف، به­صورت عددی بررسی شده­است. طرح مورد تحلیل، سه بعدی پایا با ابعاد واقعی است. برای مطالعه، آسایش حرارتی یک مانکن مجازی با ابعاد و شکل فیزیولوژیکی واقعی به مدل اضافه شده­است که در مرکز اتاق و به­حالت ایستاده قرار دارد. ابعاد اتاق 3×4×4 متر و یک ورودی به ابعاد 28/1×8128/0و دو خروجی با ابعاد02/1×054/0در بالا و پایین درب مدل شده­اند. برای تعیین چیدمان و تعداد بهینه پنل­ها از سه مدل به­ترتیب یک پنل با ابعاد81/0×242/1، دو پنل با ابعاد برابر 61/0×96/0و سه پنل با ابعاد 61/0×81/0استفاده شده­است. ضخامت پنل­ها در هر سه موردcm20 است. توزیع یکنواخت دما، سرعت و رطوبت با چیدمان صحیح و متقارن پنل­ها و ورودی و خروجی­ها، علاوه بر کاهش مصرف انرژی موجب تامین آسایش حرارتی و رضایت افراد می شود. به­دلیل وجود پنل در زیر پنجره افت حرارتی افزایش می­یابد. نتایج نشان می­دهند استفاده از دو پنل با ابعاد کوچک‌تر در چپ و راست مدل به­جای استفاده از یک پنل در زیر پنجره یا سه پنل در چپ و راست و زیر پنجره افت حرارتی را به­شکل چشمگیری کاهش­می­دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Optimization of Heat Transfer Distribution in a Heated Room Using Convective Thermal Panels for Achievement of Thermal Comfort

نویسندگان [English]

  • Ali Hoseini Moghadam Emami 1
  • Ali Keshavarz Valian 2
  • Nabi Jahan Tigh 3
چکیده [English]

In the present study, the heat transfer, moisture distribution, air flow and thermal comfort in a residual room
which is warmed by convectional thermal panels under different environmental conditions was assessed
numerically. The analyzed model is the real and dynamic 3D simulation, and a virtual thermal manikin with real
physiological dimensions has been added to the model. The manikin is standing at the center of room. The room
has dimensions of 3*4*4 m with an inlet device that has dimensions of 1.28*0.054
2 m and two outlet devices
with dimensions of 0.054*1.02
2 m . The inlet and outlet devices have been modeled above and under the door.
To determine the optimal arrangement and number of panels, three models have been studied. The models
include one panel with real dimensions of 1.242*0.81
2 m , two panels with real dimensions 0.61*0.96
2 m and
three panels with real dimensions 0.61*0.81 2 m , with a thickness of 20cm in all panels. The uniform
distribution of temperature, velocity and moisture, and proper and symmetric arrangement of panels, inlets and
outlets decrease the energy consumption and satisfy the thermal comfort of inhabitants. Thermal loss increases
due to the panels under the window. It was concluded that using two panels with smaller dimensions at the left
and right of the model instead of one panel under the window or three panels at the left, right and under the
window significantly reduces the thermal loss.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Manikin
  • Thermal comfort
  • Convectional Panels
  • Optimal Conditions
  • Energy Consumption Decrease
[1] J.A.Myhern, S.Holmberg, Flow:” pattern and thermal comfort in a room with panel floor and wall heating”,energy and building 40 524-526, 2008.
[2] Jeet sengupta, Kirby S.Chapman, Ali Keshavarz, ”Window performance for human thermal comfort”,4765(RP -1126).
[3] S Muarkumi,J Zeng,T.Hayashi:”CFD analysis of wind environment around a human body”, journal of wind engineering and Industrial Aerodynamics 83 (1999) 393-408, 1999.
[4] M.kilic, G.Sevilgen:” Modeling airflow, heat transfer and moisture transport around a standing human body by computational fluid dynamics”, International communication in Heat and Mass transfer 351159-1164, 2008.
[5] M.kilic, G.Sevilgen, “Numerical analysis of air flow, heat transfer, moisture transport and thermal comfort
in a room heated by two-panel radiators”, energy and buildings 43137-146, 2011.
[6] F.M.White: Viscous fluid flow,2nd ed,, omide enghelab publication, c2006.
[7] Chen Q, Prediction of room Air Motion By Reynolds- Stress Models. Building and Environment, Pergamon
Press, vol 31,no 3, pp 233-244, 1995.
[8] Gambit user’s guide, Fluent Inc., Lebanon NH 03766.
[9] ASHRAE Handbook-Fundamental, American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers, Atlanta (chapter 8) , 2001.
[10] Jose A Orosa:” A new modeling methodology to control HVAC systems”, Expert systems with applications, 2010.