یک مدل تغییر شکل جدید برای فرآیند اکستروژن لوله‌های دو فلزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

در این مقاله، فرآیند اکستروژن لوله‌های دو فلزی با قالب مخروطی به روش کرانه بالایی و با استفاده از تابع جریان تحلیل شده است. دو فلز ابتدا به هم چسبیده نبوده و مدل تغییر شکل ارائه شده، به بررسی چسبیدن و اتصال دو فلز به هم در سطح مشترک بین آن‌ها در ناحیه تغییر شکل می‌پردازد. به این منظور، منطقه تغییر شکل به سه ناحیه تقسیم شده، برای هرناحیه یک میدان سرعت مجاز ارائه و براساس آن توان‌های داخلی، برشی، اصطکاکی و نیز توان کل تغییر شکل محاسبه شده اند. توان کل نسبت به شکل مرزهای سه ناحیه تغییر شکل و موقعیت نقطه اتصال دو فلز به هم، بهینه سازی شده و نیروی اکستروژن محاسبه شده است. نیروی اکستروژن به دست آمده از حل تحلیلی با نتایج آزمایش‌های انجام شده توسط دیگر محققان و همچنین با حل اجزا محدود (نرم افزار آباکوس) مقایسه شده که تطابق خوبی را نشان می‌دهند. در پایان اثر شرایط مختلف فرآیند شامل درصد کاهش سطح مقطع و نیم‌ زاویه قالب بر نیروی اکستروژن و چسبندگی بین دو فلز بررسی شده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A New Deformation Model for Bimetal Tubes Extrusion Process

نویسندگان [English]

  • M. Beyranvand
  • H. Haghighat
Department of Mechanical Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

In this paper, bimetal tubes extrusion process through conical dies has been analyzed
by upper bound method using stream functions. The bimetal tube is in un-bonded conditions initially
and the proposed deformation model, investigates the bonding at the interface of two metals in the
deformation zone. For this propose, the deformation region has been divided into three deformation
zones where the position of the start point of bonding at the interface of two metals is determined. For
each deformation zone, an admissible velocity field has been proposed and the internal power, shear
and frictional powers and the total power have been calculated. The total power, which is expressed by
deformation zone boundaries and the position of the start point of bonding, is optimized and the extrusion
force has been calculated. Analytical results are compared with the results given by experimental data
of other researchers and also by finite element method that show a good agreement. Finally the effect of
various extrusion conditions such as reduction in area and semi die angle upon the extrusion force and
the position of the bonding start point at the interface have been investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extrusion
  • Bimetal tube
  • Upper bound
  • Stream function
  • finite element
[1] S.T. Momeni, S.J. Hosseinipour, S. Nourouzi, A.H. Gorji, Experimental Investigation of Bimetallic Tubes, in:AMPT Conference, Kuala Lampur, Maleysia, 2009.
[2] S. Berski, H. Dyja, G. Banaszek, M. Janik, Theoretical analysis of bimetallic rod extrusion process in double reduction dies, Journal of Materials Processing Technology, 154 (2004) 153-583.
[3] C.S. Hartley, Upper-bound analysis of extrusion of axisymmetric, piecewise, homogeneous tubes, International Journal of Mechanical Sciences, 15 (1973)651-663.
[4] B. Avitzur, R. Wu, S. Talbert, Y.T. Chou, Criterion for prevention of core fracture during extrusion of bimetal rods, Journal of Engineering for Industry, 104 (1982)293-304.
[5] D.Y. Yang, Y.G. Kim, C.M. Lee, An Upper Bound Solution For Axisymmetric Extrusion of Composite Rods Through Curved Dies, Int. J. Mech. Tools Manufact, 15 (1991) 651-663.
[6] N.R. Chitkara, A. Aleem, Extrusion of axi-symmetric bimetallic tubes from solid circular billets: application of a generalized upper bound analysis and some experiments, International Journal of Mechanical Sciences, 43 (2001)2833-2856.
[7] N.R. Chitkara, A. Aleem, Extrusion of axi-symmetric bimetallic tubes: some experiments using hollow billets and the application of a generalized slab method of analysis, International Journal of Mechanical Sciences, 43 (2001)2857-2882.
[8] Y.M. Hwang, T.F. Hwang, An investigation into the plastic deformation behavior within a conical die during composite rod extrusion, Journal of Materials Processing Technology, 121 (2004) 226-233.
[9] A.K. Tayal, R. Natarajan, A finite element analysis of axisymmetric extrusion of composite rods, International Journal of Machine Tool Design and Research, 21 (1981)227-235.
[10] J.L. Alcaraz, J.G. Sevillano, An analysis of the extrusion of bimetallic by numerical simulation, international Journal of Mechanical Sciences, 38 (1996) 157-173.
[11] A. Khosravifard, R. Ebrahimi, Investigation of parameters affecting interface strength in Al/Cu clad bimetal rod extrusion process, Material and Design, 31(2009) 493-499.
[12] H. Haghighat, G.R. Asgari, A generalized spherical velocity field for bi-metallic tube extrusion through dies of any shape, International Journal of Mechanical Sciences,53 (2011) 248-253.