پیوندهای مفید

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)


معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر


سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر


انجمن مهندسان مکانیک ایران (ISME)


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)


پایگاه اطلاعات علمی (SID)


بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran)


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


بنیاد ملی نخبگان