اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1625
تعداد پذیرش 596

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 70
تعداد مقالات 1109
تعداد مشاهده مقاله 833540
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 974383
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 67 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 185 روز
درصد پذیرش 37 %