اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3086
تعداد پذیرش 975

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 60
تعداد مقالات 1036
تعداد مشاهده مقاله 736170
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 836246
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 80 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 284 روز
درصد پذیرش 32 %