اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1669
تعداد پذیرش 615

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 72
تعداد مقالات 1129
تعداد مشاهده مقاله 860143
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1009980
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 67 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 186 روز
درصد پذیرش 37 %