اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1506
تعداد پذیرش 552

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 63
تعداد مقالات 1064
تعداد مشاهده مقاله 767139
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 877938
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 65 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 184 روز
درصد پذیرش 37 %