اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1731
تعداد پذیرش 650

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 74
تعداد مقالات 1163
تعداد مشاهده مقاله 932841
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1075319
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 68 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 189 روز
درصد پذیرش 38 %