اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1886
تعداد پذیرش 731

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 87
تعداد مقالات 1244
تعداد مشاهده مقاله 1098973
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1293502
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 71 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 198 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 192 روز
درصد پذیرش 39 %