اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1929
تعداد پذیرش 755

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 92
تعداد مقالات 1268
تعداد مشاهده مقاله 1190722
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1420518
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 4 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 71 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 198 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 187 روز
درصد پذیرش 39 %