اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1774
تعداد پذیرش 677

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 78
تعداد مقالات 1190
تعداد مشاهده مقاله 1012821
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1160467
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 69 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 192 روز
درصد پذیرش 38 %