تأثیر دمای اولیه و خنک‌کاری بر تنش‌ ترمومکانیکی غلتک‌های نورد حلقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده هوافضا-دانشگاه هوایی شهید ستاری-تهران

2 مجتمع مکانیک و هوافضا-دانشگاه صنعتی مالک اشتر-شاهین‌شهر-اصفهان-

چکیده

نورد حلقه کی فرآیند شکل‌دهى فلزات است که براى آهنگری قطعات حلقوى شکل با ابعاد دقیق و بدون درز به کار می‌رود. به دلیل خصوصیات منحصر به فرد حلقه‌های تولید شده به این روش کاربرد آ نها در صنایع پیشرفته زیاد است. علاوه بر مزایای عدم وجود مواد اضافی و زوایای ناخواسته، مهم‌ترین مزیت تولید حلقه با این روش جریان یکنواخت ماده در حلقه پس از انجام فرآیند می‌باشد. نورد سوپر آلیاژها لزوم کارکرد دستگاه را در دمای بالا اجتناب‌ناپذیر می‌کند و این امر سبب آسیب به غلتک‌های نورد می‌شود. از سوی دیگر جهت جلوگیری از تغییر ناگهانی دمای سطحی و ایجاد پدیده سرد شدن ناگهانی در حلقه داغ، معمولا دمای کاری غلتک‌ها بالا برده می‌شود. به طور کلی این امر باعث کاهش استحکام غلتک‌ها می‌شود. در این پژوهش تأثیر دماهای مختلف کاری غلتک و خنک‌کاری بر روی تنش‌های ترمومکانیکی در غلتک‌های نورد حلقه بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که تنش‌های ترمومکانیکی ایجاد شده در غلتک‌ها کاملاًبا یکدیگر متفاوت است. در غلتک اصلی تنش‌های مکانیکی اثر بیشتری بر روی تنش ترمومکانیکی دارند اما در مندرل به دلیل سطح تماس بیشتر با حلقه داغ، تنش‌های حرارتی عامل تعیین کننده اندازه تنش‌های ترمومکانیکی در آن است. تأثیر خنک‌کاری بر روی تنش‌های ترمومکانیکی در غلتک اصلی ناچیز و در مندرل قابل توجه است. همچنین مشخص می‌شود که خنک‌کاری باعث افزایش دامنه تنش‌های معادل و کاهش تنش متوسط در غلتک‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

‘Effect of Initial Temperature and Cooling Practice on Thermo-Mechanical Stress of Ring Rolling

نویسندگان [English]

  • ali negahban 1
  • ehsan barati 2
  • Abdolali maracy 2
  • Nader vahdat azad 1
1 Faculty of Aerospace Engineering, Aeronautical University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Mechanical and Aerospace Engineering Department, Malek-Ashtar University of Technology, Shahinshahr, Esfahan, Iran
چکیده [English]

Ring rolling is a metal forming process used to forge precise, seamless, circular, shaped parts. Due to the unique properties of the produced rings, the application in the advanced industries is high. The most important advantage of the process is the uniform flow of material in the ring after the process. Usually, the working temperature of the device is high during the rolling of super alloys. The high temperature could damage the work rolls. In spite of the cooling practice, the work roll temperature is raised. In general, this reduces the work roll strength. In this research, the effect of various temperature and cooling practice on thermo-mechanical stresses in work roll of ring rolling mill has been investigated. The results show that the amount of produced thermo-mechanical stresses on the work rolls is completely different. In the main roll, mechanical stress has a greater effect on thermo-mechanical stresses. However, in the mandrel, thermal stress determines the amount of thermo-mechanical stresses. Unlike the mandrel, the effect of cooling practice on thermo-mechanical stresses of the main roll is negligible. The results show that cooling practice increases the amplitude of equivalent stress and reduces the mean stress in the work rolls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ring rolling
  • Thermo-mechanical stress
  • Cooling practice
  • Scripting code
  • Abaqus
[1]  S. Spuzic, K. Strafford, C. Subramanian, G. Savage, Wear of hot rolling mill rolls: an overview, Wear, 176(2) (1994) 261-271.
[2] F. Fischer, W. Schreiner, E. Werner, C. Sun, The temperature and stress fields developing in rolls during hot rolling, Journal of materials processing technology, 150(3) (2004) 263-269.
[3]  G. Lahoti, S. Shah, T. Altan, Computer-aided analysis of the deformations and temperatures in strip rolling, Journal of Engineering for Industry, 100(2) (1978) 159-166.
[4]  D.M. Parke, J.L. Baker, Temperature effects of cooling work rolls, Iron Steel Eng., 49(12) (1972) 83-88.
[5]  S. Wilmotte, J. Mignon, Thermal variations of the camber of the working rolls during hot rolling, C. R. M., (34) (1973) 17-34.
[6]  D.F. Chang, Thermal stresses in work rolls during the rolling of metal strip, Journal of materials processing technology, 94(1) (1999) 45-51.
[7] P. Gratacos, P. Montmitonnet, C. Fromholz, J. Chenot, A plane-strain elastoplastic finite-element model for cold rolling of thin strip, International journal of mechanical sciences, 34(3) (1992) 195-210.
[8] A. Kumar, I. Samarasekera, E. Hawbolt, Roll-bite deformation during the hot rolling of steel strip, Journal of materials processing technology, 30(1) (1992) 91-114.
[9]  K. Yamada, S. Ogawa, S. Hamauzu, Two-dimensional thermo-mechanical analysis of flat rolling using rigid- plastic finite element method, ISIJ international, 31(6) (1991) 566-570.
[10] J. Song, A. Dowson, M.H. Jacobs, J. Brooks, I. Beden, Coupled thermo-mechanical finite-element modelling of hot ring rolling process, Journal of Materials Processing Technology, 121(2-3) (2002) 332-340.
[11]  D. Benasciutti, On thermal stress and fatigue life evaluation in work rolls of hot rolling mill, The Journal of Strain Analysis for Engineering Design, 47(5) (2012) 297-312.
[12]  A. Sonboli, S. Serajzadeh, A model for evaluating thermo-mechanical stresses within work-rolls in hot- strip rolling, Journal of Engineering Mathematics, 72(1) (2012) 73-85.
[13] D.-H. Na, C.-H. Moon, Y. Lee, Thermal stress evolution of the roll during rolling and idling in hot strip rolling process, Journal of Thermal Stresses, 37(8) (2014) 981-1001.
[14] H. Sayadi, S. Serajzadeh, Prediction of thermal responses in continuous hot strip rolling processes, Production Engineering, 9(1) (2015) 79-86.
[15] F. Qayyum, M. Shah, S. Manzoor, M. Abbas, Comparison of thermomechanical stresses produced in work rolls during hot and cold rolling of Cartridge Brass 1101, Materials Science and Technology, 31(3) (2015) 317-324.
[16] D.  Benasciutti,  F.  De  Bona,  M.G.  Munteanu,   A harmonic one-dimensional element  for  non-  linear thermo-mechanical analysis of axisymmetric structures under asymmetric loads: The case of hot strip rolling, The Journal of Strain Analysis for Engineering Design, 51(7) (2016) 518-531.
[17] B. Koohbor, Finite element modeling of thermal and mechanical stresses in work-rolls of warm strip rolling process, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 230(6) (2016) 1076-1086.
[18] B. Koohbor, K. Moaven, Finite-element modeling of thermal aspects in high speed cold strip rolling, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 231(8) (2017) 1350-1362.
[19]  A. Negahban, E. Barati, A. Maracy, Evaluation of Thermo-mechanical stress in work rolls of ring rolling mill under thermal and mechanical loading, Journal of Computational Applied Mechanics, 49(2) (2018) 323-334.
[20]  M. Balla, Formulation of coupled problems of thermoelasticity by finite elements, in: Periodica Polytechnica. Engineering. Mechanical Engineering, 33(1-2) (1989), 59-70.
[21]  M.R. Eslami, Hetnarski, R.B., J. Ignaczak, N. Noda, N. Sumi, Y. Tanigawa, Theory of Elasticity and Thermal Stresses: Explanations, Problems and Solutions (Solid Mechanics and Its Applications, vol. 197), Springer, Dordrecht, 2013.
[22]  M.R. Forouzan, M. Salimi, M.S. Gadala, Three- dimensional FE analysis of ring rolling by employing thermal spokes method, International journal of mechanical sciences, 45(12) (2003) 1975-1998.
[23]  H. Lin, Z.Z. Zhi, The extremum  parameters  in ring rolling, International journal of mechanical processing technology, 1(69) (1997) 273-276.
[24]  https://www.suppliersonline.com/Research/ Property/result.asp?FamilyID=17&MetalID=2697&Ch emical=1&Physical=1&Mechanical=1
[25]  https://www.efunda.com/materials/alloys/tool_ steels/show_tool.cfm?ID=AISI_H13&show_ prop=all&Page_Title=AISI%20H13
[26]  J.C. Benedyk, high performance alloys database(H-13), 2008.
[27]  H. Yan, G. Qian, Q. Hu, Development of flow stress of AISI H13 die steel in hard machining, Journal of Wuhan University of Technology-Mater. Sci. Ed., 22(2) (2007) 187-190.