تحلیل هیدرودینامیک و انتقال جرم در کانال تغذیه پرشده با جداکننده ماژول اسمزمعکوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 علم و صنعت

چکیده

جداکننده‌های کانال تغذیه باعث افزایش انتقال جرم و در نتیجه افزایش شار نفوذ حلال از دیواره غشا می‌گردند؛ اما از سوی مقابل باعث افزایش افت فشار در سیستم می‌شود. در این مطالعه هیدرودینامیک و انتقال جرم در یک کانال تغذیه پرشده با جداکننده در ماژول اسمزمعکوس با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی همراه شده با روش پاسخ سطحی مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای ورودی شامل متوسط سرعت ورودی جریان، زاویه حمله و زاویه بین‌رشته‌ای (زاویه مش) و پارامترهای خروجی شامل افت فشار در طول کانال و شار نفوذ آب از دیواره غشا می‌باشد. از فرآیند طراحی آزمایش‌ها و روش طراحی مکعب چندبعدی لاتین برای نمونه برداری و از مدل کریگینگ برای فرآیند پاسخ سطحی استفاده گردید. همچنین از الگوریتم ژنتیک و روش غربالگری برای پیدا کردن نقاط بهینه استفاده شد. نتایج آنالیز حساسیت پارامترهای ورودی بر روی عبارت افت فشار و شار نفوذ آب نشان می‌دهد که سرعت ورودی تاثیرگذارترین پارامتر و زاویه حمله کمترین میزان تأثیرگذاری را دارا می‌باشد. هندسه بهینه با در نظر گرفتن مقادیر هر دو پارامتر خروجی -ساختار هندسی که منتج به کمترین میزان افت فشار و بیشترین مقدار شار نفوذ می گردد- به‌صورت زاویه حمله 74/72 درجه، زاویه بین‌رشته‌ای 19/85 درجه و متوسط سرعت ورودی 13/0 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigate of hydrodynamic and mass transfer in the spacer-filled channel of RO module

نویسندگان [English]

  • Nematollah Mansouri 1
  • Mahdi Moghimi 2
1 School of mechanical engineering, Iran University of science and technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The feed channel spacers cause the membrane plates to be separated. These mesh spacers increase the pressure drop in the channel and, in contrast, improve the mass transfer process. In this study, investigate hydrodynamics and mass transfer in the spacer-filled channel in the Reverse osmosis module by using the simulation of computational fluid dynamics coupled with response surface method. Input parameters include the average inlet velocity, the attack angle, the mesh angle, and the output parameters include the pressure drop over the computational domain and the water flux across the membrane walls. The Latin Hypercube Sampling Design method was used to sample the input parameters and the Kriging model has been used for response surface model. Also, genetic algorithm and Screening was used to determine the optimal output parameters. The sensitivity analysis of the input parameters on the output parameters indicates that the average inlet velocity and the attack angle are the most and the least influential parameters respectively. The optimum configuration taking all the operational parameters into account was stood up at the attack angle of 72.74 degrees, the mesh angle of 85.19 degrees, and the inlet velocity of 0.13 m/s.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reverse osmosis
  • Feed spacers
  • computational fluid dynamics
  • optimization
  • Hydrodynamics