طراحی و بهینه‌سازی چندهدفه یک میکروپمپ هیدرودینامیک مغناطیسی تزریق دارو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

3 دانشیار، گروه مهندسی مکانیک (مکاترونیک)، دانشکده مهندسی نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

4 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

5 دانشیار، گروه کودکان، مرکز تحقیقات سلامت کودکان ونوجوانان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

چکیده

تزریق مداوم دارو نقش مهمی در تاثیرگذاری دارو ایفا می‌کند، با این حال در اغلب موارد، اندازه، وزن و توان مصرفی پمپ‌های تزریق متداول فاکتورهای مهمی هستند که مشکلات عمده‌ای برای راحتی بیمار در حین تزریق مداوم ایجاد می‌کند. هدف پژوهش حاضر طراحی و بهینه‌سازی یک میکروپمپ هیدرودینامیک مغناطیسی به منظور تزریق مداوم دارو است. به منظور بررسی امکان تزریق دارو توسط پمپ مذکور، یک مدل ریاضی برای میکروپمپ هیدرودینامیک مغناطیسی پیشنهاد و به صورت تحلیلی حل شده است. سپس به منظور راحتی بیمار حین تزریق، میکروپمپ با استفاده از الگوریتم ژنتیک مرتب‌سازی غیرمغلوب (NSGA II) بهینه گردید. پارامترهای تعداد سطر و ستون کانال‌ها، عرض و ارتفاع کانال و همچنین ولتاژ کارکرد به عنوان متغیرهای تصمیم‌گیری در بهینه‌سازی چند هدفه انتخاب شد و در ادامه، نتایج بهینه‌سازی به صورت نمایش جبهه پرتو گزارش داده شده است. شش حالت مختلف که خصوصیات موردنظر طراحی را دارا بود با استفاده از روش تصمیم‌گیری فازی انتخاب شد. در ادامه نیز مدل دینامیک سیالات محاسباتی برای پیش بینی شکل‌گیری حباب به دلیل الکترولیز سیال تهیه شد. طراحی حاضر علاوه بر قابلیت اطمینان بالاتر به دلیل نداشتن قسمت‌های مکانیکی، قابلیت تحویل جریان سیال تا 48 برابر بیشتر، در ولتاژ کارکردی سه برابر کمتر، در مقایسه با میکروپمپهای متداول را داراست. علاوه بر این، طراحی حاضر قابلیت اطمینان بالاتر و فرایند ساخت ساده‌تر بدون هیچگونه بخش مکانیکی را نیز داراست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and multi-objective optimization of a magnetohydrodynamic drug delivery infusion micropump

نویسندگان [English]

  • Babak Zahed 1
  • amin behzadmehr 2
  • Hassan Azarkish 3
  • Tahereh Fanaei Sheikholeslami 4
  • Ghasem Miri-Aliabad 5
1 Department of Mechanical Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
2 Department of Mechanical Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
3 Department of Mechanical Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
4 Department of Mechanical Engineering (Mechatronics), University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
5 Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Continuous drug infusion plays an important role in drug effectiveness. However, in most cases, the size, weight and power consumption of the conventional pumps are among the most important factors that cause a lot of problems for the patient comfort. The present work aims to design and optimize a Magneto hydrodynamic micro pump for continuous drug infusion. A mathematical model of Magneto hydrodynamic micro pump is proposed and solved analytically to investigate its feasibility for drug infusion. For the patient's comfort, the micro pump is optimized using non-dominated sorting genetic algorithm II. The number of channel rows and columns, channel height and width, and driving voltage are chosen as decision variables for multi-objective optimization. The Pareto front of the optimization result is presented. Six possible cases that meet the desired specifications are selected using a fuzzy decision-making approach. A computational fluid dynamic model is adopted to predict bubble formation due to the electrolysis phenomena. With higher reliability without any mechanical part, the present design can deliver drug flow 48 times while its driving voltage is 3 times lower than a conventional micro pump. In addition, it provides potentially better reliability and a simple fabrication process without any mechanical part.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MHD micro pump
  • Drug infusion
  • Aqueous salt solution
  • Multi-objective optimization